slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 38
pennie

Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení - PowerPoint PPT Presentation

86 Views
Download Presentation
Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Modely a řízení procesů Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2011, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení : Ing. P. Kalčev Přednáška č. 4

 2. Obsah přednášky • Antimotivace • Rozdělení modelů • DSS • Knovel, Ebrary, EIZ • Model’s Methodology • Řízení modelů • Exceltipy • Závěr Přednáška č. 4

 3. Antimotivace Proč to dělám? Protože musím. Nejede mi torrent. Nemám nic jiného na práci. Protože nejsem na jiném místě . Protože mi maminka vybrala tento ústav. Protože mi ho vybral/a manžel/ka. Jak toho dosáhnout? Opsáním výsledků od kolegy...těžko… Zkopírováním (krádeží) cizího příkladu. Internet + Strahov + Google= jistota nalezení řešení. Co je cílem? Absolvovat metodou “nejmenšího odporu“. Hlavně mít už ty nesmysly za sebou. Hlavně na sebe neupozornit. …a pěkně to zkritizovat. …dlouhodobě nevedoucí k rozvoji stejně jako… Přednáška č. 4

 4. Důsledky antimotivace Přednáška č. 4

 5. Rozdělení modelů Přednáška č. 4

 6. Druhy modelů 1/2 Stoch./Determ. model Modely lineární – Nelineární (maximalizace zisků, minimalizace nákladů výrobních procesů) (řešení soustavy lineárních, nelineárních rovnic) Deterministické – Stochastické (elektrické modely, elektrodynamické, termodynamické modely) (známé stavy bez náhodných proměnných) Statické – Dynamické Oscilace zařízení (nelin.) Přednáška č. 4 Lineární model

 7. Druhy modelů 2/2 • Černá skříňka • neznámý obsah, zaměřeno na vstupy/výstupy • neznalost vnitřní struktury • Bílá skříňka • známý obsah, známá funkčnost • Šedá skříňka • - částečně známý obsah (nedosahuje parametrů Bílé skříňky) Ověřování předpokládaných jevů… http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_zbra%C5%88 http://cs.wikipedia.org/wiki/Urychlova%C4%8D http://cs.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteor_Crater Přednáška č. 4

 8. Modely kolem nás… • Model výběru daní • Vláda/parlament, volební model • Sociální politika, model integrace skupin • Výuka/školství, model vzdělávání • Spotřební modely/e-shops • nákupy • reklamace • prodej • Hry • Šifrování • … Přednáška č. 4

 9. Pro pauzu… • Modely jsou užitečné díky zjednodušení. • Umění je lež, která nám pomáhá uvědomit si pravdu. (Picasso) • Model je lež, která nám pomáhá pochopit realitu. • Nemodelovat systém, modelovat problém. • Mozek vytváří model reality. • Všechny modely jsou špatně. • Některé modely jsou užitečné. • Jen některé modely jsou užitečné. www.RadekPelanek.cz Přednáška č. 4

 10. DSS Decision Support System Přednáška č. 4

 11. Decision Support System (DSS) What is it? • Computer-based information system • Support for decision making activities • Include knowledge-based systems Gathering information from DSS • information of inventories • comparative sales figures between one period and the next • projected revenue figures based on product sales assumptions Fundamental components of DSS • 1. the database (or knowledge base), • 2. the model (i.e., the decision context and user criteria), • 3. the user interface http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_support Přednáška č. 4

 12. Decision Support System (DSS) Benefits of DSS • Improves personal efficiency • Speed up the process of decision making • Increases organizational control • Encourages exploration and discovery on the part of the decision maker • Speeds up problem solving in an organization • Facilitates interpersonal communication • Promotes learning or training • Generates new evidence in support of a decision • Creates a competitive advantage over competition • Reveals new approaches to thinking about the problem space • Helps automate managerial processes Přednáška č. 4

 13. Decision Support Systém (DSS) • Applications • As mentioned above, there are theoretical possibilities of building such systems in any knowledge domain. • One example is the clinical decision support system for medical diagnosis. Other examples include a bank loan officer verifying the credit of a loan applicant or an engineering firm that has bids on several projects and wants to know if they can be competitive with their costs. • DSS is extensively used in business and management. Executive dashboard and other business performance software allow faster decision making, identification of negative trends, and better allocation of business resources. • A growing area of DSS application, concepts, principles, and techniques is in agricultural production, marketing for sustainable development. • DSS are also prevalent in forest management where the long planning time frame demands specific requirements. All aspects of Forest management, from log transportation, harvest scheduling to sustainability and ecosystem protection have been addressed by modern DSSs. • A specific example concerns the Canadian National Railway system, which tests its equipment on a regular basis using a decision support system. A problem faced by any railroad is worn-out or defective rails, which can result in hundreds of derailments per year. Under a DSS, CN managed to decrease the incidence of derailments at the same time other companies were experiencing an increase. Přednáška č. 4

 14. Knovel Zpráva z knihovny • v rámci předplatného k digitální knihovně KNOVEL jsou nově k dispozici 2 moduly • IndustrialEngineering&Operations Management a Nanotechnology Co je to? - přístup do e-knih, ebrary, reference books - přesné vyhledávání potřebných informací Přístup z http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/e-databaze/knovel.html Moduly: • Civil Engineering&ConstructionMaterials • Electrical&PowerEngineering • IndustrialEngineering& Operations Management • Mechanics&MechanicalEngineering • Nanotechnology • TransportationEngineering Možnosti live equations (?), vizualizace průběhu, konverzí os, digitalizace křivek, přenos bodu do Excelu. Přednáška č. 4

 15. Zkouška Knovelu Vyhledání publikace DSS Decision Support Systems for Sustainable Development A Resource Book of Methods and Applications Kersten, Gregory E. Mikolajuk, Zbigniew Yeh, Anthony Gar-On Pages: 436 Publisher: Kluwer Academic Publishers Location: Hingham, MA, USA Date Published: 09/1999 Language: en Nutno instalovat eBrary Reader do IE Možnost tisku: Actual page, Pages from … to (maximum 40 pages). Přednáška č. 4

 16. E-Journal Portal Přístup přes bránu EIZ (Elektronické Informační Zdroje) http://knihovna.cvut.cz/ Chráněný přístup https://dialog.cvut.cz/ Zdroj: EJP … Academic Search Complete Decision Support Systems for Sustainable Development A Resource Book of Methods and Applications Přednáška č. 4

 17. Model’s methodology Přednáška č. 4

 18. E-Journal Portal

 19. Models Outland Book: An Introduction to Mathematical Modeling Author: Edward A. Bender Model Creation: - Formulate the Problem. - Outline the Model. - Is It Useful? - Test the Model. Přednáška č. 4

 20. Model’s Methodology Přednáška č. 4

 21. Model’s Methodology • co chci dělat? • co hledám? • rozumím zadání? • kresba schématu • dumám… • mám plán • mám jasný plán? • pochopil jsem! • řeším originál? • ověřuji řešení • kalibruji… • ohlížím se • mohu se poučit? Přednáška č. 4

 22. Zpět k řízení… • Řídíme model správy objektu • …dosáhnout požadovaného chování • …dosáhnout řízeného chování • …dosáhnout racionálního chování • …dosáhnout udržitelného rozvoje • …trvale udržitelný rozvoj • Řízení toků v modelu (objektu) • Řízení trendů v modelu Přednáška č. 4

 23. Základní možnosti řízení modelu Základní řídící prostředky : • výpočet s manažerskými zásahy • (realizace běžné údržby) • výpočet s externími vlivy • (realizace rekonstrukcí…obnova) • výpočet s podmíněnými řídicími zásahy Manažerské řízení Řídící strategie Přednáška č. 4

 24. Model řízených toků (bilancí) Interpretace interakcí: - představují hmotné toky - představují finanční toky - představují energetické toky Vnější vlivy Životní prostředí …v tomto smyslu je možné - ohodnocovat - vyčíslovat - bilancovat Vnitřní vlivy Stavební objekt Ilustrační zadání bez verifikace vazeb. Přednáška č. 4

 25. Rozšířené možnosti řízení • výpočet s manažerskými zásahy • výpočet s externími vlivy Jaké jsou druhy řízení modelu? • výpočet s intervencemi vazeb • řízení s korekcí minimální hladiny • řízení s korekcí maximální hladiny • řízení podmíněnými zásahy • řízení k dosažení požadovaného průběhu (koridor) • konstantní maximální hranice • konstantní minimální hranice Přednáška č. 4

 26. Tvorba strategie Finanční strategie Řídící strategie Jaké znáte druhy strategie? Strategie růstu podniku Strategie správy majetku Přednáška č. 4

 27. Strategie správy objektu Jaké jsou vlastnosti strategie správy objektu? Definice periodické údržby - časová, materiálová, finanční lokalizace Definice jednorázové obnovy - časová, materiálová, finanční lokalizace Požadavky na funkční standardy konstrukce - kategorizace objektu - požadavky vzhledem k počátečnímu standardu (např. po 15 letech chci užívat konstrukci alespoň z 50% (30%) jako na počátku) Přednáška č. 4

 28. Popis (realizace) strategie Přednáška č. 4

 29. Definice strategie Požadavky na výsledný vzhled a funkčnost objektu… Přednáška č. 4

 30. Realizace obnovy? Přednáška č. 4

 31. Definice strategie Fasáda 800 400 Realizace strategie manažerským řízením Realizace strategie externími zásahy 200 2008 2016 2028 Období Požadavky na koncový stav (standard) konstrukčního prvku… Přednáška č. 4

 32. Popisy výsledků Fasáda 800 400 200 2008 2016 2028 Konstrukční prvek Fasáda je podroben částečné modernizaci pro dosažení požadovaného konečného standardu… Období Konstrukční prvek Fasáda splňuje požadavek strategie na konci sledovaného období… Konstrukční prvek Fasáda má klesající trend protože… Na konci sledovaného období je konstrukce ve stavu, že… Přednáška č. 4

 33. Diference (trendy) Přednáška č. 4

 34. Diference (trendy) • Sledování trendů • Vyhodnocení trendů • Rozhodování o investičním zásahu • Popisuje tempo vývoje (degradace) ZC(t+1) ZCdif(t) ZC(t) (t+1) t=(t+1)-(t) (t) Přednáška č. 4

 35. Standardy (objemy) Diference (trendy) 2028 2028 2008 2016 2008 2016 Období Období 12/2012 Přednáška č. 4 35

 36. Diference (trendy) Přednáška č. 4

 37. Shrnutí Proč to dělám? Snaha o řízení reálných procesů. Snaha o udržení uživatelského standardu. Chci sestavit/ověřit strategii správy majetku. Jak toho dosáhnout? Navržením řídících mechanismů. Management/správa objektu. Pomocí stratifikace cílů. Co je cílem? Získání požadovaného chování systému. Eliminace neudržitelného rozvoje. Ověřit definovanou strategii správy… Přednáška č. 4

 38. Závěr Závěr Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výukyPOPRModely a řízení procesů Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. Přednáška č. 4