ekg electrokardiogram l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EKG Electrokardiogram PowerPoint Presentation
Download Presentation
EKG Electrokardiogram

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

EKG Electrokardiogram - PowerPoint PPT Presentation


 • 920 Views
 • Uploaded on

EKG Electrokardiogram. X33BMI. Mari án Kukura. Obsah. Srdce - prehľad História EKG EKG Odkazy. Srdce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EKG Electrokardiogram' - Olivia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekg electrokardiogram

EKGElectrokardiogram

X33BMI

Marián Kukura

obsah
Obsah
 • Srdce - prehľad
 • História EKG
 • EKG
 • Odkazy
srdce
Srdce

Anatomicky sa srdce skladá z pravej a ľavej časti a v každej z nich je predsieň (atrium) a komora (ventricle). Bunky srdcového svalu zabezpečujú činnosť srdca. Kontrakcia srdcového svalu závisií od elektrickej aktivity buniek myokardu. V čase pokoja, teda pred nastávajúcou kontrakciou, sú bunky myokardu polarizované pomocou mikroelektrod uložených do vnútra bunky a na povrchu bunkovej membrány možno zaznamenať

rozdiel elektrického potenciálu. Vnútro bunky je elektricky negatívne (-90 mV) voči pozitívnemu povrchu – transmembránový potencial. Tento potenciál sa znižuje zo svojej hodnoty na prahovy potencial a vznika akčný potenciál, ktorý sa zaznamenáva počas elektrickej systoly. Po podráždení bunky nastáva rýchla depolarizacia (fáza 0) na ktorej konci má vnútro bunky +30 mV. Nasleduje repolarizacia (fáza 2), pri ktorej sa potencial dostáva do blízkosti nulovej úrovne. 4 fáza je transmembranovy potenciál zaznamenaný počas elektrickej diastoly. Počas fázy 0 sa zapisuje v elektrokardiograme komplex QRS a v 3 fáze sa zaznamenáva vlna T.

slide4
Špecializovaný vodivý systém srdca tvoria skupiny automatických buniek, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach. Veľké skupiny sa nachádzajú v sínuso-atriálnon uzle (SAN), v atrioventrikulárnom uzle (AVN), v Hisovom zväzku a v Purkynových vláknach. Z SA uzlu sa podráždenie šíri na myokard predsiení a na predsieňový vodivý systém, ktorý sa skladá z troch zväzkov. Zväzky prebiehajú od uzlu SA k uzlu AV. Z AV uzla sa impulz šíri ďalej kontinuálne na Hisov zväzok, ktorý sa deli na pravé a ľavé ramienko. Ľavé ramienko prebieha smerom k prednému a zadnému papilárnemu svalu ľavej komory a pravé ústi do predného papilárneho svalu pravej komory. Ramienka sa vetvia na purkyňové vlakna.
slide5
Rýchlosť šírenia podráždenia:
 • SA uzol asi 500-1000 mm/s
 • AV uzol asi 50-200 mm/s
 • Hisov zväzok- obe ramienka

a purkyňove vlákna asi 4000 mm/s

Frekvencia tvorby vzruchov:

 • SA uzol 60 – 100 impulzov za minútu (primárný pacemaker)
 • AV uzol 40 – 60 impulzov za minútu
 • Purkyňové vlákna 20 – 40 impulzov za minútu

Ak sa primárný pacemaker zastaví, alebo spomalí, môže sa ujať funkcie vedúceho pacemakera iná skupina automatických buniek ktorá ma obyčajne nižšiu frekvenciu.

hist ria ekg
História EKG
 • S prvou použiťeľnou metodou prišiel britský fiziolog Augustus D. Waller
 • Ako prvý použil termín elektrokardiogram
 • Hlavným účastníkom jeho pokusov bol jeho pes Jimmie, ktorého naučil trpezlivo stát každou tlapou v jednej nádobe so slanou vodou. Táto nadoba slúžila ako elektroda.
 • K zaznamenaní použil kapilárny elektrometer (úzku sklenenu trubičku s vrstvou ortuti a kyseliny sírovej)
hist ria ekg8
História EKG
 • Obidva konce kapiláry spojil s elektródami. Zmena napetia spôsobila pohyb rozhrania medzi obidvoma vrstvami. Kolmo ku kapiláre smeroval lúč svetla, ktorý zaznamenával kolísanie hladiny ortuti na posunujúcu sa fotografickú dosku. Svetlo prechádzalo kyselinou, ale cez nepriesvitnú ortuť nie. Takto získal časový diagram zmien elektrického napetia spôsobených srdečnou aktivitou.
hist ria ekg9
História EKG

Zásluhy na vzniku tohto zariadenia má zakladateľ modernej elektrokardiografie Williem Einthoven, ktorý za svoj vynález obdržal v r. 1925 nobelovú cenu. Počas prvých experimentvov slúžili ako pokusne osoby zamestnanci laboratória. Museli sediet s rukami alebo nohami v nádobách so slanou vodou. Ked chcel Einthoven svoje zariadenie vyskúšať na pacientoch, objavil sa problém. Nemohol si pacientov k sebe do laboratória pozvať. Jeho elektrokardiogram vážil okolo 300 kg a zaberal velkú časť miestnosti. Dokázal si však poradit a do nemocnice priniesol len nádoby so slanou vodou a elektródy spojil s laboratóriom pomocou telefónnych kablov.

hist ria ekg10
História EKG

Hlavnú čásť Einthovenovho

elektrogardiogramu tvorilo tenké

pokovované vlákno umiestnené

medzi dvoma elektromagnetmy

ktorého drobné odchylky boli

pozorované prostredníctvom

mikroskopu. Tieto odchylky

sposobovali elektrické impulzy z

pacientovho tela. Pre záznam sa

používala fotografická kamera

umietnená za mikroskopom.

Einthovenov zaznamenane EKG

slide11
EKG
 • Elektrokardiogram je grafickým znázornením elektrických javov v srdci registrovaný z povrchu tela. Každý zvod elektrokardiogramu je rozdielom elektrického potenciálu, ktorý vzniká z rozličného stavu polarizácie rôznych častí srdca. Elektrokardiografický záznam zmien potenciálu je priestorovo- časovým odrazom depolarizácie a repolarizácie myokardu.
ekg princ p
EKG - princíp

EKG jedneho zvodu je graf veľkosti priemetu elektrického srdcového vektoru v závislosti na čase (viz obrázok).

Každá srdcová bunka tvorí pri priebehu akčného potenciálu dipól (vektor o danom rozmere a smere). Bunkový vektor smeruje od depolarizovanej částik polarizovanej – v smere šírenia akčného potenciálu.

Súčtom všetkých bunkových vektorov v jednom časovom okamžiku vznikne vektor prezentujúci celé srdce v časovom bode – elektrický srdcový vektor (EVS)

ekg princ p13
EKG - princíp

Ukotvíme začiatok všetkých EVS do jedného miesta a preložíme koncami všetkých vektorov krivku, dostaňeme tri pravidelne sa opakujúce smyčky odpovedajúce jednotlivým fázam: depolarizaciá sieni, depolarizácia komôr a repolarizacia komor – repolarizácia sieni je prehlušená depolarizáciou komor.

ekg zvody
EKG - zvody
 • Dvanásť zvodov štandardného elektrokardiogramu zahrnuje 6 končatinových (3 bipolárne a 3 unipolárne) a 6 hrudníkových (unipolárnych) zvodov.
 • Končatinový zvod I zaznamenáva rozdiel potenciálov medzi pravou a ľavou hornou končatinou, zvod II medzi pravou hornou a ľavou dolnou končatinou a zvod III medzi ľavou hornou a ľavou dolnou končatinou. Unipolárne končatinové zvody zaznamenávajú potenciál jednotlivých končatin oproti nulovému potenciálu centrálnej svorky.

Všetky unipolárne zvody sa označuju písmenom V.

ekg zvody15
EKG - zvody
 • Zvod aVR zaznamenáva rozdiel elektrického potenciálu medzi pravou hornou končatinou a priemerom potencialov ľavej hornej a dolnej končatiny, zvod aVL medzi ľavou hornou končatinou a priemerom potenciálov pravej hornej a ľavej dolnej končatiny a zvod aVF medzi ľavou dolnou končatinou a priemerom potencialov pravej a ľavej hornej končatiný.
ekg zvody16
EKG - zvody
 • Kazdy unipolarny hrudnikový zvod vyjadruje rozdiel elektrického potenciálu medzi elektrodou a nulovým potenciálom centrálnej svorky
 • Hrudnikové zvody zaznamenávaju potenciály z povrchu srdca, ktoré sa šíria kolmo na povrch hrudníka, prechádzajúce hrudníkom vo výške 4. a 5. medzirebroveho priestoru
ekg zvody17
EKG - zvody

Hrudníkové zvody:

 • V1: 4. medzirebrový priestor pri pravom okraji sterna
 • V2: 4. medzirebrový priestor pri ľavom okraji sterna
 • V3: medzi V2 a V4
 • V4: 5. medzirebrový priestor vľavo (hrot) na medioklavikulárnej čiare
 • V5: na úrovni V4 v prednej axilárnej čiare
 • V6: na úrovni V4 v strednej axilarnej čiare

Zvody V1 a V2 ležia nad pravou komorou a V3 nad prednou časťou komorového septa. Zvody V4 – V6 ležia nad anterolaternou časťou ľavej komory

Okrem štandardných hrudníkových zvodov sa môžu zaznamenávať aj dalšie:

 • V7: úroveň V4 v zadnej axilárnej čiare
 • V8: vzadu pri uhle ľavej lopatky
 • V9: vzadu paravertebrálne vľavo
 • VE: dolny okraj sterna
 • V3R – V9R zvody z pravej strany hrudnika
ekg krivka
EKG krivka
 • U EKG krivky popisujeme vlnu P,T a kmity QRS. Oble sú vlny P,T. Strme su kmity QRS. Pri posudzovaní EKG krivky si všímame rytmus a jeho pravidelnosti, frekvencie, sklon elektrickej osy, vlny P, segmentu PQ, komoroveho komplexu QRS, segmentu ST a vlny T. Pri popise EKG je potrebné uvádzať ako súčasť klinického vyhodnotenia tieto údaje:
 • Srdcovú frekvenciu
 • Trvanie vlny P
 • Interva PQ
 • Šírka QRS
 • Interval QT
ekg krivka19
EKG krivka
 • Srdcovú frekvenciu z intervalu RR: 60/trvanie RR v sekundách, normálne 60 – 80 min.
 • Trvanie vlny P: od začiatku vlny P do začiatku vlny P, normálne 120 – 200 ms, ale pri trénovaných športovcoch s bradykardiou môže byť aj dlhší
 • Šírka QRS od začiatku do konca komorového komplexu, normálne 60 - 100ms
 • Interval QT od začiatku komplexu QRS do konca vlny T, jeho dĺžka závisí na srdcovej frekvencii a preto sa obvykle vyjadruje ako QTC, tj. pri frekvencii 60/min, normálna hodnota QTC je 0.340-0.420s, ale može sa predĺžovať s vekom
ekg vlna p a sek pq
EKG – vlna P a úsek PQ

Vlna P

 • Vzruch vychádza zo sinoatriálneho uzla a vlna depolarizácie sa rozšíri svalovinou predsiene.
 • Výsledny smer okamžitého vektoru je dole a doľava
 • Amplituda je relativne nízka
 • Jej dľžka je 80 – 100 ms

Úsek PQ

 • Ked dospeje vlna depolarizacie do atrioventrikulárneho uzlu, dojde k zbrzdeniu dalšieho postupu
 • Význam tohoto zpomalenia zmeny podráždenia je v oddeleni systoly sieni od systoly komor.
ekg komplex qrs
EKG – komplex QRS
 • Po podráždeni v atriovertikulárnom uzle prejde vzruch Hisovým zväzkom a ramienkami na myokard a vyvola jeho depolarizáciu v smere od ľavej komory k pravej. Vektor mieri doprava dole
 • Vzruch postupuje ďalej po prevodnom systéme a vyvolava depolarizáciu myokardu v oblasti srdcoveho hrotu. Vektor sa otáča dole a doľava.
 • Vlna depolarizácie potom pokračuje po svalovine komôr a smer vektoru je dohora a doľava- je daný depolarizáciou myokardu silnejšej ľavej komory a preto mieri doľava
 • Doba trvania 60 – 100 ms
ekg sek st a vlna t a u
EKG – úsek ST a vlna T a U

Úsek ST (izoelektrický úsek)

 • Keď sa rozšíri depolarizácia po celej svalovine komôr, je po krátku dobu elektrická aktivita srdca nulová.

Vlna T (+ vlna U)

 • Na EKG behom repolarizácie komor.
 • Za vlnou T následuje niekedy vlna U, čo je plochá vlna nie moc jasného povodu (repolarizácia purkyňových vlákien).
 • Purkyňové vlákna maju dlhšiu fázu nuloveho potencialu ako myokard.Púšťaju vzruch len jednym smerom
 • Doba trvania 200 ms
literat ra a odkazy
Literatúra a odkazy

Literatúra:

 • Takáč M., Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve, 1.vydanie, Neografia Martin, 1977

Odkazy:

 • http://www.medical-tribune.cz/src/cs/archiv/mtr/5/146
 • http://www.lf3.cuni.cz/physio/Physiology/education/materialy/praktika/ekg.htm
 • http://www.rnceus.com
 • http://fry.mstu.cz/skola/index.php?DIR=fmm1