opis bibliograficzny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opis bibliograficzny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opis bibliograficzny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Opis bibliograficzny - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Opis bibliograficzny. Jak tworzyć bibliografię Oprac. Maria Kozieł i Małgorzata Tofil. Bibliografia załącznikowa , nazywana też literaturą przedmiotu, to:. wykaz dokumentów wykorzystanych przez autora piszącego swoją pracę .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Opis bibliograficzny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opis bibliograficzny

Opis bibliograficzny

Jak tworzyć bibliografię

Oprac. Maria Kozieł i Małgorzata Tofil

bibliografia za cznikowa nazywana te literatur przedmiotu to
Bibliografia załącznikowa, nazywana też literaturą przedmiotu, to:
 • wykaz dokumentów wykorzystanych przez autora piszącego swoją pracę.
 • Powinna być umiejscowiona po tekście głównym i materiałach uzupełniających (przypisy, aneksy), natomiast przed wykazami (skrótów, tablic, ilustracji, terminologii), indeksami, spisem treści, streszczeniami.
 • Możliwe jest umieszczenie bibliografii po rozdziałach.
opis bibliograficzny to
Opis bibliograficzny to:
 • uporządkowany zbiór najważniejszych danych dotyczących opisywanego dokumentu (np. autor, tytuł, miejsce, rok wydania) umożliwiających jego identyfikację.
jednostka bibliograficzna to
Jednostka bibliograficzna to:
 • każdy opisany dokument lub jego część, np. wydawnictwo zwarte (książka), fragment wydawnictwa zwartego (książki), praca zbiorowa, artykuł w pracy zbiorowej, recenzja, elektroniczne wydawnictwo zwarte (książka elektroniczna, baza danych, program komputerowy), artykuł w elektronicznym wydawnictwie zwartym, artykuł w elektronicznym wydawnictwie ciągłym.
jednostka bibliograficzna to1
Jednostka bibliograficzna to:
 • Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od siebie znakiem interpunkcyjnym.
 • Można stosować: przecinek, kropkę, wyraźny odstęp.
 • Wybieramy jeden rodzaj znaku i konsekwentnie stosujemy po każdym elemencie we wszystkich opisach w całej bibliografii i przypisach.
 • Graficznie wyróżniamy tytuły ( zmiana czcionki lub podkreślenie).
 • We wzorach podkreślone są obowiązkowe elementy opisu.
slide6

Opis wydawnictwa zwartego (książki)Autor, Tytuł, odpowiedzialność drugorzędna (redaktor, tłumacz ), wydanie, Miejsce wydania, rok wydania

 • Przykłady:

Szekspir Wiliam,Hamlet : królewicz duński, przeł. Józef Paszkowski, wyd.12, 1976

albo:

Szekspir Wiliam.Hamlet : królewicz duński.Przeł. Józef Paszkowski. Wyd. 12. 1976

albo:

Szekspir Wiliam,Hamlet : królewicz duński, przeł. Józef Paszkowski, wyd. 12, 1976

slide7

Opis fragmentu w wydawnictwie zwartym (książce)Autor dokumentu macierzystego, Tytuł dokumentu macierzystego, wydanie, numeracja części, odpowiedzialność drugorzędna, Miejsce wydania, rok wydania, lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego

 • Przykład:

Polański Edward, Dydaktyka ortografii i interpunkcji, wyd. 2 zmienione, Warszawa, 1995, s. 37-39

slide8

Opis wydawnictwa zwartego (książki) – pracy zbiorowejTytuł, pod red. Imię i nazwisko redaktora, wydanie, Miejsce wydania, rok wydania

 • Przykład:

Dzieje Polski, pod red. Jerzego Topolskiego, Warszawa,1981

slide9

Opis artykułu w wydawnictwie zwartymAutor artykułu, Tytuł artykułu, In: (lub w: ) Autor dokumentu macierzystego, Tytuł dokumentu macierzystego, wydanie, Miejsce wydania, rok wydania, oznaczenie tomu, stron w dokumencie macierzystym

 • Przykład:

Jan Żak, Ziemie polskie w starożytności, In: Dzieje Polski, pod red. Jerzego Topolskiego, Warszawa, 1981, s. 14-65

slide10

Opis artykułu w wydawnictwie ciągłym (czasopiśmie)Autor artykułu,Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”oznaczenie roku numeru lub zeszytu, strony

 • Przykład:

Wroński Dariusz, Perły z polskich rzek, „Wiedza i Życie” 2003, nr 10 s. 56-59

slide11

Opis recenzji W opisie recenzji podajemy najpierw informacje o pracy recenzowanej, a poniżej informacje dotyczące samej recenzji.Autor pracy recenzowanej, Tytuł pracy recenzowanej, wydanie, Miejsce wydania, rok wydania, rec. Autor recenzji, Tytuł recenzji, lokalizacja recenzji ( rodzaj opisu dostosować do rodzaju dokumentu, w którym znajduje się recenzja)

 • Przykład:

Maciej Lepianka, I w następnym dniu, Warszawa, 1996,

rec. Krzysztof Lipka, Granice realizmu i fantazji, „Nowe Książki” 1997, nr 7 s. 47

slide12

Opis elektronicznego wydawnictwa zwartegoElementy pogrubione – obowiązkowe dla dokumentów on-lineAutor, Tytuł[ typ nośnika ], wydanie, Miejsce wydania,Wydawnictwo, data wydania, data aktualizacji, data cytowania, warunki dostępu, ISBN lub ISSN

Przykłady:

 • Zamek Królewski w Warszawie [CD-ROM], Poznań, Wydawn. Impresja, 1999, ISBN 83-909743-0-4

 (dokument on-line)

 • Wyspiański Stanisław, Wesele, [książka elektroniczna on-line], Gdańsk, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2001, [cytowana 2004-11-02], dostępny w WWW: <http://monika.univ.gda.pl/~literat/wesele/index.htm>
slide13

Opis fragmentu w elektronicznym wydawnictwie zwartymAutor dokumentu macierzystego, Tytuł dokumentu macierzystego[typ nośnika], wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, data wydania, data dostępu, oznaczenie rozdziału/fragmentu, Tytuł rozdziału / fragmentu, lokalizacji w obrębie dokumentu macierzystego, warunki dostępu, ISBN lub ISSN

 • Przykład:
 • Król Jerzy, Zamek Królewski w Warszawie [CD-ROM], Poznań, Wydawn. Impresja SA, 1999, cz. 1, Piano nobile, ISBN 83-909743-0-4
slide14

Opis artykułu w elektronicznym wydawnictwie zwartymAutor artykułu, Tytuł artykułu, In: (w: ) Autor dokumentu macierzystego, Tytuł dokumentu macierzystego [typ nośnika ], wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, data wydania, data dostępu, warunki dostępu, ISBN lub ISSN

 • Przykład:

Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, In: Polska Biblioteka Internetowa [on-line], Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2001, [cytowany 2003-11-12], dostępny w WWW <http://www.pbi.edu.pl >

slide15

Opis elektronicznego wydawnictwa ciągłegoTytuł wydawnictwa [typ nośnika],Odpowiedzialność główna (redaktor nacz.), Miejsce wydania, Wydawca, częstotliwość ukazywania się, data dostępu, warunki dostępu, ISBN lub ISSN

 • Przykłady:

Encyklopedia multimedialna PWN [CD-ROM], red. nacz. Bartłomiej Kaczorowski, Warszawa, Wydawn. PWN SA, 1999-, miesięcznik, ISSN 1508-5848

(Dokument on-line)

EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [czasopismo elektroniczne on-line], red. nacz. Szymon Matuszewski, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999-, miesięcznik, [cytowany 2003-11-20], dostępny w WWW <http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/index.html>

slide16

Opis artykułu w elektronicznym wydawnictwie ciągłym Autor artykułu, Tytuł artykułu, Tytuł wydawnictwa ciągłego[typ nośnika ], wydanie, oznaczenie zeszytu, data aktualizacji / nowelizacji, data dostępu, częstotliwość ukazywania się lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego, warunki dostępu, numer znormalizowany (np. ISBN lub ISSN)

Przykłady:

Kanada: sztuka, Encyklopedia multimedialnaPWN [CD-ROM], cz. 2 Sztuka, 1999-, miesięcznik, [ok. 5 ekranów], ISSN 1508-5848

Szmidt Jadwiga, Zbiory polskie w Londynie, Biuletyn EBIB, [czasopismo elektroniczne on-line], 2003 nr 10, [cytowany 2003-11-20], miesięcznik, [ok. 2 ekranów], dostępny w Internecie <http://ebib.oss.wroc.pl/2003/50/londyn.php>

slide17

Wszystkie opisy w zestawieniu bibliograficznym podzielone są pod względem treści (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa) i w obrębie tych podziałów szeregowane są alfabetycznie według nazwiska autora bądź tytułu lub chronologicznie.W przypisach stosujemy ten sam wzór opisu. Przy powtarzaniu pozycji cytowanych stosujemy tak jak dotychczas: Tamże (lub Ib., Ibid., Loc. cit.) Nie stosujemy skrótu op. cit., ale powtarzamy początkowe elementy opisu (np. nazwę autora z inicjałem imienia oraz początek tytułu danego dokumentu).