skr cony opis bibliograficzny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skrócony opis bibliograficzny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skrócony opis bibliograficzny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Skrócony opis bibliograficzny - PowerPoint PPT Presentation


  • 256 Views
  • Uploaded on

Skrócony opis bibliograficzny. Opis książki Opis fragmentu książki Opis artykułu w książce Opis czasopisma Teksty kultury. Opis bibliograficzny. Opis bibliograficzny – uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie do jego identyfikacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Skrócony opis bibliograficzny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skr cony opis bibliograficzny

Skrócony opis bibliograficzny

Opis książki

Opis fragmentu książki

Opis artykułu w książce Opis czasopisma

Teksty kultury

opis bibliograficzny
Opis bibliograficzny

Opis bibliograficzny – uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie do jego identyfikacji

skr cony opis bibliograficzny1
Skrócony opis bibliograficzny

Opis bibliograficzny skrócony wymienia jedynie elementy tytulatury niezbędne do identyfikacji dokumentu.

Stosuje się go w bibliografiach załącznikowych.

opis ksi ki
OPIS KSIĄŻKI

1.    Gombrowicz Witold. Ferdydurke. Kraków 1994.

ISBN 83-08-02134-4.

[książka jednotomowa z wydaniem 1]

2.    Tołstoj Aleksy. Droga przez mękę. Wyd. 2. Warszawa 1967.

[książka wielotomowa bez ISBN z kolejnym wyd.]

3.    Reymont Władysław Stanisław. Chłopi. Wyd. 6. T. 2. Warszawa 1990.

[jeden tom książki wielotomowej – (reprint książki)]

opis ksi ki1
OPIS KSIĄŻKI

1.    Prus Bolesław, Konopnicka Maria, Orzeszkowa Eliza. Nowelepozytywistyczne. Warszawa 1992.ISBN 83-10-09655-0.

[książka trzech autorów]

2.    Mit człowiek literatura. Pod red. Stanisława Stabryły. Warszawa 1991.

ISBN 83-01-10397-3

[praca zbiorowa pod redakcją]

3.    Staropolskie obyczaje, cnoty i wady w literaturze i poezji. Wrocław 2002. ISBN 83-7254-158-2

[książka bez autora]

4. Rajca Anna, Polanicki Jerzy. Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności. Antologia. Wyd. 2 zm.. Warszawa 1997. ISBN 83-7153-070-6

[antologia z autorem]

opis fragment ksi ki
OPIS – FRAGMENT KSIĄŻKI

Przez fragment (rozdział) należy rozumieć dział książki, w zasadzie samodzielny, lecz związany z działami, które go poprzedzają lub następują po nim; cała książka jest tego samego autorstwa.

 Najpierw opisujemy całość dokumentu, a następnie podajemy dane odnoszące się do wykorzystanego w naszej pracy fragmentu.

Przy opisie fragmentu książki nie umieszczamy numeru ISBN.

opis fragment ksi ki1
OPIS – FRAGMENT KSIĄŻKI

1.Hernas Czesław. Barok. Wyd. 5 zm.. Warszawa 1998. Jednostka wobec kryzysu świadomości społecznej,

s.23-30.

2. Hutnikiewicz Artur. Młoda Polska. Wyd. 2. Warszawa 1996.

Stanisław Przybyszewski, s.201-214.

opis artyku u w ksi ce
OPIS ARTYKUŁU W KSIĄŻCE

Przez artykuł należy rozumieć niezależną jednostkę stanowiącą cześć dokumentu (np. rozprawę, esej w pracy zbiorowej).

Najpierw opisujemy wykorzystany artykuł, a dane odnoszące się do całości książki wyraźnie oddzielamy skrótem W lub IN. Na końcu podajemy strony, na których znajduje się artykuł.

Przy opisie artykułu z książki nie umieszczamy numeru ISBN.

opis artyku u w ksi ce1
OPISARTYKUŁU W KSIĄŻCE

1.    Poświatowska Halina. Manekiny. W: Poświatowska Halina. Wiersze wybrane. Kraków 1975, s.25.

[pojedynczy wiersz w zbiorze poetyckim tego samego autora]

2. Włast Andrzej. Rebeka. W: Antologia polskiej piosenki śpiewanej. Wrocław 2003, s.13.

3.    Wolska Maryla. Godzina, której nie było. W: Poezja polska w szkole średniej: od średniowiecza do współczesności. Wybór Anna Rajca, Jerzy Polanicki. Wyd. 2 zmien. 1997, s. 336-338

[pojedynczy wiersz w antologii]

opis artyku u w ksi ce2
OPIS ARTYKUŁU W KSIĄŻCE

4.Woźnowski Wacław. Oświecenie. W: Okresy literackie. Red. Jan Majda. Wyd. 2. Warszawa 1983, s.134-173.

[artykuł w pracy zbiorowej]

5.  Krawczyk - Wasilewska Violetta. Wstęp. W: Homer. Iliada. Warszawa 1996,

s.5-15.

6. Gałczynska Kira. Kilka słów porządkujących ten pozornie niejednolity ton. W: Gałczyński Konstanty Ildefons. Cudotwórca z Mejszagoły. Warszawa 2000, s.5-19.

[wstęp, posłowie i inne noty krytyczne poprzedzające tekst właściwy]

czasopisma opis
CZASOPISMA - OPIS

1.    Puzyńska Janina. Język Cypriana Norwida. „Polonistyka” 1991 nr 5 s. 268-283.

[artykuł w czasopiśmie]

2.   Pilch Jerzy. Miasto utrapienia. Warszawa 2004. Rec. Przemysław Czapliński. „Gazeta Wyborcza” 2004 nr 14 s.16.

[recenzjaksiążki]

3.   Zapolska Gabriela. Moralność Pani Dulskiej. Reż. Anna Augustynowicz. Rec. Roman Pawłowski. „Gazeta Wyborcza” 2000 nr 283 s.117.

[recenzja sztuki teatralnej]

czasopisma opis1
CZASOPISMA - OPIS

1.Utalentowany Pan Ripley. Reż. Anthony Minghella. Rec. Feliks

Hetz. „Śląsk” 2000 nr 5 s.29.

[recenzja film]

2.   Kapuściński Ryszard. Twórczość jest sztuką selekcji. Rozmowę

przeprowadziły Agata Koss, Grażyna Ruszewska. „Cogito”

2000 nr 3 s. 75-77.

[rozmowa, wywiad]

3.Biblioteka w Szkole. Red. nacz. Jan Wojciechowski. 1999 nr 2.Warszawa 1999.

ISSN 06-867-5600. [pojedynczy numer czasopisma]

slide13

TEKSTY KULTURY

1.Jeden utwór muzyczny z płyty.

Chopin Fryderyk. Etiuda c-moll „Rewolucyjna”. W: Chopin.

Utwory fortepianowe.[płyta CD]. Point Classics AG, 1997.

2.Film. 

Pan Tadeusz [film]. Reż. Andrzej Wajda.[kas. Wiz.VHS]. Warszawa: Vision Film, 1999.

3.Ilustracje (reprodukcje obrazów, rzeźb, dzieł architektury itp.)

-sporządzić opis jak dla artykułu)

Wańkowicz Walenty. Portret Adama Mickiewicza na Judahu, 1828.[il.]. W: Polaków portret własny. Red. Marek Rostworowski. Cz. 1: iliustracje.1983. nr il.223

opis elektronicznej ksi ki
OPIS ELEKTRONICZNEJ KSIĄŻKI

1. Mickiewicz Adam.: Pan Tadeusz czyli Ostatni zajad na Litwie [online]. Oprac. Marek Adamiec. Gdańsk 2001-2003, [dostęp 21 grudnia 2004]. Dostępny w

Internecie: http://monika.univ.gda.pl/~literat/panfull/index.htm.

[książka dostępna przez Internet]

2. Słonik encyklopedyczny. Geografia [online]. Wrocław cop.1999-2003, [dostęp 18 lipca 2003]. Abchazja. Dostępny w Internecie: htttp://leksykony.interia.pl/haslo?hid=179761

[fragment książki dostępnej w Internecie]

3. Wilk Katarzyna. Pismo i książka w okresie prekolumbijskim. W: Skórka Stanisław. Wirtualna Historia Książki i Bibliotek[online]. Kraków ok. 2000. [dostęp 20 listopada 2003]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/wilk.html.

[artykuł, rozdział książki dostępnej w Internecie]

opis wydawnictw ci g ych w internecie
Opis wydawnictw ciągłych w INTERNECIE
  • Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy [online]. Warszawa 2002 nr 1, [dostęp 8 stycznia 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.vulcan.edu.pl/biblioteka/.
  • [numer czasopisma dostępny w Internecie]
  • Krywak Piotr. „ Pełno nas, a jakoby nikogo nie było…”. O tym, co jest, a czego nie ma, czyli o literaturze popularnej słów kilka. W: „Konspekt” [online], 2004 nr 20, [dostęp 18 stycznia 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/20/krywak20.html.
  • [artykuł z czasopisma online]
  • 3. Godlewski Konrad. Sztuczne języki przezywają renesans. W: „Gazeta Wyborcza” [online]. 21-12-2004 . [dostęp 21 grudnia 2004]. Dostepny w Internecie: http//serwisy.gazeta.pl/kultura/1,34169,2459055.html.
  • [artykuł z dziennika online]
dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę

Wyrażamy głęboką nadzieję , iż przygotowane materiały metodyczne będą pomocne uczniom w sporządzaniu opisów bibliograficznych.

Biblioteka szkolna