slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. Co to jest BIBLIOGRAFIA ?. Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion ( biblos ) – książka oraz graphein – pisać, opisywać.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Co to jest BIBLIOGRAFIA ?

Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać

Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

slide3

Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:

 • PN-ISO 690: 2002
 • Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura.
 • PN - ISO-2:1999
 • Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.
opis bibliograficzny
OPIS BIBLIOGRAFICZNY
 • uporządkowany zespół danych o książce (artykule), służący do jej identyfikacji
 • Nowa norma dopuszcza pewną dowolność interpunkcji i wyróżnień graficznych (zmiana kroju czcionki, podkreślenia). Poszczególne elementy opisu przedziela się wybranym znakiem interpunkcyjnym (kropka, przecinek, średnik)
 • Obowiązuje jednak absolutna konsekwencja w raz przyjętym sposobie zapisu.
slide6

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora: Tytuł książki. Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor w pracy zbiorowej;autor opracowania,tłumacz –w antologii)Wydanie. Numer tomu i jego tytuł (w opisie pojedynczego tomu).Miejscewydania: wydawca, rok wydania. strony (przy opisie fragmentu książki) nr ISBN

ELEMENTY:obowiązkoweinieobowiązkowe

slide7

Przykład: Książka do 3 autorów

Szczypiorski A. : Początek. Wyd.13. Poznań:Sens,2006. ISBN 83-86944-62-5

ELEMENTY:obowiązkoweinieobowiązkowe

przyk ad praca zbiorowa
Przykład: Praca zbiorowa

Słownik pojęć i tekstów kultury. Pod red. Ewy Szczęsnej. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne,2002. ISBN 83-02-08470-0

przyk ad antologia
Przykład: Antologia

Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności. Wybór Anna Rajca i Jerzy Polanicki. Wyd. 2. Warszawa: Kama, 1999. ISBN 83-7153-2003

opis fragmentu ksi ki
Opis fragmentu książki

Żeromski Stefan, Wybór opowiadań. Wrocław: Siedmioróg,1996. ISBN 83-7162-128-0. Echa leśne, s. 102-112

opis artyku u w ksi ce pracy zbiorowej
Opis artykułu w książce (pracy zbiorowej)

Bajka Zbigniew: Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. Wyd. 2. 2000, s. 83-102

slide13

Zwracaj uwagę na znaki przestankowe:

; : . , -

Stosuj je konsekwentnie!!!

slide15

Autor – element obowiązkowy:

Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby

slide16

Autor – element obowiązkowy:

Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu.

Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami.

slide17

Autor – element obowiązkowy:

Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach:

prof. Dr doc. mgr ks. OMI OSU

slide18

Tytuł – element obowiązkowy:

Można skracać zbyt długi tytuł.Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem : „(...)„

Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!!

slide19

Wydanie – element obowiązkowy:

Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy!

Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić:

Wyd. 5. popraw. uzup. zmien. skr.

slide20

Wydawca – element nieobowiązkowy:

Można skracać nazwę wydawcy

Np.:

PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich

WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

slide21

Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy.

Trzeba podać rok wydaniai nowość - numer ISBN!!

isbn oraz issn
ISBN oraz ISSN
 • Piszemy tylko przy opisie całości dokumentów zwartych i ciągłych.
 • W przypadku ich części – są one elementami fakultatywnymi.
slide23

Co to jest ISBN??

ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki- dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce.

slide24

Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

Kapuściński Ryszard:Heban.Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003.ISBN 83-07-02948-1

slide25

Przykład – tylko obowiązkowe elementy:

Kapuściński R.:Heban. Wyd. 7.2003. ISBN 83-07-02948-1

slide27

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron

Przy opisie fragmentu (artykułu) nr ISSN nie jest obowiązkowy

slide28

Przykład: artykuł w czasopiśmie

Zajkowska Joanna, Poezja Czesława Miłosza. „Cogito” 2006 nr 6 s. 86 – 91

slide29

Opis bibliograficzny RECENZJIw czasopiśmie

Lepianka Maciej, I w następnym dniu. Warszawa 1996. Rec. Krzysztof Lipka, Granica realizmu i fantazji. „Nowe Książki” 1997 nr 7 s. 48

wywiad
Wywiad

KieślowskiKrzysztof: Ciągle poszukuję. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn. „Polityka” 1992 nr 50 s. 12

slide31

OPIS BIBLIOGRAFICZNY wydawnictwa ciągłego (czasopisma)

Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy. 1999 nr 1 - . Warszawa: Agencja "Sukurs" 1999 - . ISSN 0867-5600

elementy opisu obowi zkowe
Elementy opisu – obowiązkowe

Autor, Tytuł Typ nośnika-podany w nawiasie kwadratowym, np.:[online],[CD-ROM],[dyskietka]. Można sprecyzować także typ publikacji, np.: [baza danych online], wydawnictwo zwarte na CD-ROM]. Wydanie (wersja). Miejsce wydania: Wydawca, Data wydania. Data aktualizacji(podajemy jeśli jest znana) Data dostępu podana w nawiasie kwadratowym (obowiązkowa dla dokumentów online). Warunki dostępu (obowiązkowy dla dokumentów online). ISBN

slide34

Opis elektronicznej książki:

Kopaliński Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.0.3.16. Łódź: PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7231-3

slide35

Strona www:

Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 16 lipca 2003]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/

opis filmu i dokumentu d wi kowego
OPIS FILMU I DOKUMENTU DŹWIĘKOWEGO

Film:

 • Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej WAJDA. Warszawa: Vision Film, 2000. 1 kas. VHS

Dokument dźwiękowy:

 • Bach J. S.: Brandemburg Concertos [Dokument dźwiękowy]. Warszawa: Pomaton EMI, 1999. 1 płyta CD.
 • Pawlikowska-Jasnorzewska M.: Wiersze. [Dokument dźwiękowy]. Warszawa: Polskie Nagrania 1988. Taśma magnet.