tips f r att k pa och skifta till vinterd ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tips för att köpa och skifta till vinterdäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tips för att köpa och skifta till vinterdäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Tips för att köpa och skifta till vinterdäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 4 Views
  • Uploaded on

När löv börjar byta färg och temperaturer börjar bli kyliga, måste du börja ändringar på ditt fordon eftersom vintern kommer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tips för att köpa och skifta till vinterdäck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tips f r att k pa och skifta till vinterd ck 1
Tips förattköpaochskifta till vinterdäck

Närlövbörjarbytafärgochtemperaturerbörjarblikyliga, måste du börjaändringarpådittfordoneftersomvinternkommer. Du måstegöra din bil redo för den kallaårstidengenomattbytaallroundellersommardäck till vinterdäck. Medan allaallrounddäckhävdaratt de fungerar bra under allaårstiderär de inte de bästadäckenattanvända om du kommerfrånen ort somutsättsförfrysandevinterväder. Derasprestandakaninteslådetavdedikeradevinterdäckpå de snöigaochisigavintervägarna.

tips f r att k pa och skifta till vinterd ck 2
Tips förattköpaochskifta till vinterdäck

Enav de sakersomgörvinterdäckenannorlundaän de andratypernaavdäckpåmarknadenärderasslitbanor. De harettuniktslitbanemönstersomskjuterbort is ochsnönär du körpåvintervägar. De ärgjordaförattgebättreprestanda under snöigaförhållanden. Närtemperaturensjunker, fungerarvinterdäckenfortfarande bra. De harunikablandningarsomgöratt de kantålafrysandetemperaturer.

tips f r att k pa och skifta till vinterd ck 3
Tips förattköpaochskifta till vinterdäck

Du måstekommaihågattprisetärlika med kvalitetnärdetgällervinterdäck. Föratthitta de rättasomintekommerattgöra dig besviken, måste du ta dig tidatthandlapå internet ellerilokaladäckaffärer. När du gördetkan du inseattvinterdäckavbästakvalitetocksåkostar lite mer. Men de hållerocksålängre. Deraspriserärvanligenjämförbara med allrounddäck.

tips f r att k pa och skifta till vinterd ck 4
Tips förattköpaochskifta till vinterdäck

Vissamänniskorskiftar bara tvåvinterdäcknär den kallaårstidenkommer. Du börintegöradettaför din egensäkerhet. Oavsett om dittfordonharbakhjulsdrift, framhjulsdriftellerfyrhjulsdrift, måste du skiftaallafyrasommar- ellerallaallrounddäck till vinterdäck. När du bara skiftartvåvinterdäckkandet se utsomettbudgetvänligtalternativ, detkanvaramycketfarligt, särskiltpåplatserdärvinterenärsvår. Du kommerintekunnauppnårätthanteringochkontrollavdittfordonnär du installerar bara enellertvåvinterdäck.

tips f r att k pa och skifta till vinterd ck 5
Tips förattköpaochskifta till vinterdäck

Klickahärförmer tips om attköpaochskifta till vinterdäck, besökhttps://nokiantyres.se/idag.