omgaan met verbale agressie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Omgaan met verbale agressie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Omgaan met verbale agressie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

Omgaan met verbale agressie - PowerPoint PPT Presentation


 • 349 Views
 • Uploaded on

Omgaan met verbale agressie. Fran Timmers - Psychologe ISW Limits fran.timmers@iswlimits.be. Inhoud. Voorstelling ISW Limits Kennismaking Begrippen, definities en terminologie Van waar komt agressie? Effecten van agressie Signalen van agressie herkennen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Omgaan met verbale agressie' - cosmo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
omgaan met verbale agressie

Omgaan met verbaleagressie

Fran Timmers - Psychologe

ISW Limits

fran.timmers@iswlimits.be

inhoud
Inhoud
 • Voorstelling ISW Limits
 • Kennismaking
 • Begrippen, definities en terminologie
 • Van waar komt agressie?
 • Effecten van agressie
 • Signalen van agressie herkennen
 • Deëscalatie bij verbale agressie
 • En nu oefenen: enkele rollenspelen
 • Nazorg voor jezelf
isw limits
Eenspin-off van de K.U.Leuven en UCL

Psychologen en sociologen

Actief in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk

Met bijna 15 jaar expertise

 • gespecialiseerd in meten & optimaliseren van welzijn op het werk
 • gespecialiseerd in menselijke relaties binnen organisaties
 • in samenwerking met algemeen management, HR, externe en interne preventiediensten van organisaties

Wetenschappelijk onderbouwde tools en methoden

Wetenschappelijke raad

Evidence-based aanpak

Nadruk op onderzoek en ontwikkeling

ISW Limits
kennismaking
Kennismaking
 • Wie ben je?
 • Wat doe je?
 • Welke soorten van agressief/lastig/veeleisend gedrag maak je mee?
 • Hoe ga je ermee om?
wat is agressie op het werk
Wat is agressie op het werk?

Boosheid, kwaadheid, schelden, geweld, vernieling, vandalisme, bedreiging, intimidatie, onveiligheidsgevoel,…

Hoe breed moeten we agressie definiëren?

Enkel direct of ook indirect?

Enkel fysiek of ook verbaal?

Enkel gericht naar personen of ook naar objecten?

Enkel expliciet of ook impliciet? (grensgebied met pesten?)

Wie stelt het agressief gedrag?

Collega’s onderling

Derden t.o.v. personeel

Personeel t.o.v. derden

Derden t.o.v. elkaar

Persoon (personeel of derde) t.o.v. zichzelf

soorten geweld agressie
Soorten geweld/agressie
 • Fysiekgeweld
  • Slaan, stampen, boksen, bijten, krabben, trekken, duwen, enz.
 • Verbaalgeweld
  • Schelden, roepen, uitmaken, gemenewoordenzeggen, enz.
 • Bedreiging
  • Deuropeningversperren, dreigendvooriemandkomenstaan, zeggendatandereslaagzalkrijgen, enz.
 • Geweldtenopzichte van dingen, vandalisme
  • Meubelsvernielen, tegendeurenstampen, enz.
grensgebied met pesten
Grensgebied met pesten
 • Verbaal pesten
  • Kwaadspreken, uitlachen, belachelijkmaken, roddelen, kwetsendeopmerkingen, aanhoudendbellen, sms-en of e-mailen, enz.
 • Non-verbaalpesten
  • Uitsluiten, imiteren, ‘grappen’ uithalen, negeren, weigeren te praten, enz.
 • Materieelpesten
  • Spullenverbergen of beschadigen, enz.
risicosectoren
Risicosectoren

Risicofactoren:

Werken met derden: klanten/patiënten/cliënten/leerlingen/…:

Vb. Zorgsector, scholen, call centra

Openbare functies:

Vb. Openbaar vervoer, politie

Werken voor een financiële/overheidsinstelling:

Vb. Banksector, RVA

Werken onder tijdsdruk:

Vb. Check-in luchthaven, vol terras, wachtrijen

wat zegt de wet 1
Wat zegt de wet? (1)

Wet ter bescherming van personeelsledentegengeweld, pesten en OSGW (11 juni 2002):

Geweld op hetwerk:

“Elke feitelijkheid waarbij een werknemer fysiek of psychisch wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen tijdens de uitvoering van zijn of haar werk.”

Op wievan toepassing?

“Werkgevers, werknemers en alle personen waarmee de werknemers bij de uitvoering van hun werk contact hebben, moeten zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of van ongewenst seksueel gedrag op het werk.”

wat zegt de wet 2
Wat zegt de wet? (2)

Definitie uit wet: vertrekt éénzijdig vanuit gedrag van getroffene van agressie

Wetgeving dekt vele vormen: lastiggevallen, bedreigd, fysiek of psychisch,…

Geen vermelding van veiligheid/veiligheidsgevoel

definitie van agressie op het werk
Definitie van agressie op het werk

Definitie van Wynne:

“A violent incident is an incident where persons are abused, threatened or assaulted in circumstances related to their work, involving an explicit or implicit challenge to their safety.”

Omvat zowel fysiek als verbaal geweld

Omvat zowel direct als indirect geweld

Veiligheid wordt in gedrang gebracht (expliciete en impliciete veiligheid)

niveaus van preventie
Niveaus van preventie

Primaire preventie = voorkomen van risico’s

→ situaties van agressie op het werk voorkomen door veiligheidsmiddelen, procedures, correcte informatie, opleiding en vorming,…

Vb. banksector: geen cash geld aanwezig, bewakingsdienst / bussen: glazen kooi voor chauffeur

Secundaire preventie = voorkomen van schade

→ hoe ermee omgaan als het voorkomt?

Vb. Agressiebeheersing

Tertiaire preventie = beperken, herstellen van schade

→ hoe ermee omgaan wanneer er een incident van agressie plaatsgevonden heeft?

Vb. bevorderen sociale steun, (trauma)opvang, opleiding

Optimaal beleid = combinatie van deze drie niveaus

van waar komt agressie 1
Van waar komt agressie? (1)

A) Contextgebonden (vanuit onmacht, frustratie)

Blokkering van doelen samen met tijdsaspect

Tijdsdruk: ‘Niet krijgen, niet snel genoeg’ = ‘acuut’

Aanhoudendeonmacht: ‘Niet krijgen gedurende lange tijd’, ‘Nu is de maat vol!’

= ‘chronisch’

Opmerking: maatschappelijkevolutie

OnaangenameomgevingsfactorenVb. Lawaai

Aanwezigheid van anderenVb. aantasting van de persoonlijkeruimte

Frustratieagressiehypothese:

frustratieleidttotnegatieveemoties en woede, woedeleidtsomstotagressie

‘Frustratie’ volgens Van Dale: ‘emotioneletoestand van iemand die belemmerd

wordtin de verwezelijking van zijnverwachtingen of behoeften’

van waar komt agressie 2
Van waar komt agressie? (2)

B) Persoonsgebonden (vanuit de persoonskenmerken)

Opvoeding, geschiedenis, aard, overtuigingen: gewelddadig type, gebrek aan regulatievaardighedenVb. opgevoed in agressieve omgeving, agressieve personen als rolmodel, imitatie, haat t.o.v. vb. allochtonen

PsychopathologieVb. borderline-persoonlijkheidsstoornis, dementie

Drugs- en/of alcoholproblemen

Fysieke pijn

Opmerking: discussie nature-nurture: aangeboren of aangeleerd agressief gedrag?

verschillende types agressie
Verschillende types agressie
 • Frustratieagressie:
  • Uiting van onmacht, frustratie, emoties
  • Ongecontroleerd en impulsief
 • Doelgerichte of instrumenteleagressie:
  • Als middel om macht te hebben
  • Gecontroleerd, gepland, gedoseerd, rustigeopbouw
 • Pathologischeagressie:
  • Dooreenpsychiatrischeaandoening
  • Dooralcohol of drugmisbruik
  • Willekeurig, doorbeperkteimpulscontrole
wat hiermee doen
Wat hiermee doen?
 • Ongewenst gedrag is ook een vorm van communicatie
 • Elk gedrag is betekenisvol
 • Uitgangspunten
  • Het is niet omdat het begrijpelijk is, dat het aanvaardbaar is: ongewenst gedrag moet stoppen
  • Probeer wel steeds de betekenis van ongewenst gedrag te achterhalen
effecten van agressie 1
Effecten van agressie (1)

Agressie → bedreiging → ‘fight-flight’ = acute stressreactie

Lichaam:

Misselijkheid, maagpijn, transpireren, trillen, beven, versnelde ademhaling en hartslag, verkramping, benauwdheid, warmteopwellingen, hyperventilatie,…

Gedachten/gevoelens:

Angst, frustratie, irritatie, onzekerheid, snel geëmotioneerd, vijandigheid, minder helder denken, onrustig gevoel, …

Gedrag:

Opvliegendheid, prikkelbaarheid, gejaagdheid, nagelbijten, fouten maken, gespannen houding, impulsiviteit,…

Gevaar: escalatie: agressie lokt agressie uit

effecten van agressie 2
Effecten van agressie (2)

Agressie → bedreiging → ‘freezing’

Overlevingsinstinct: ‘dood veinzen’

Zeer bedreigende situatie

Vb. Kat-muis

Gevaar: dissociatie, schuldgevoelens achteraf

effecten van agressie 3
Effecten van agressie (3)

Gevaren van een acute stress-situatie:

Chronische stress:

Lichaam: spier-, rug-, nek- en hoofdpijn, vermoeiheid, constipatie, buikpijn, slaapproblemen, hypertensie, futloosheid, veranderde eetlust,…

Gedachten/gevoelens: angst, depressieve gevoelens, frustratie, concentratiemoeilijkheden, vergeetachtigheid, onzekerheid, lusteloosheid, piekeren, schuldgevoelens,…

Gedrag: prikkelbaarheid, middelenmisbruik, huilbuien, isolatie, apathie, zelfverwaarlozing, fouten maken, klagen, meer roken,…

effecten van agressie 4
Effecten van agressie (4)

Posttraumatisch stresssyndroom:

Traumatische ervaring:

Valt buiten de normale alledaagse gebeurtenissen

Is voor iedere ‘normale’ mens ingrijpend en schokkend

Symptomen:

Prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen

Geheugen- en concentratiestoornissen

Herbeleving, flashbacks

Nachtmerries

Vermijden van situaties, gedachten en gevoelens die verband houden met het trauma

Overmatige waakzaamheid, schrikreacties

Gevoel van minder betrokkenheid op de alledaagse realiteit, vervreemding

signalen van agressie herkennen
Signalen van agressie herkennen

Agressie bij de andere ‘aflezen’:

 • Lichaamstaal
  • Ademhaling
  • Gezichtsuitdrukking
  • Spierspanning
 • Gedrag
  • IJsberen
  • Vloeken, luid praten, roepen
  • Bruuske en luidruchtige bewegingen maken
 • Uitspraken
  • Uitdrukken van ongenoegen, beschuldigen, eisen stellen
  • Affronteren, provoceren
  • Dreigen
de scalatie bij verbale agressie
Deëscalatie bij verbale agressie
 • Zelf ‘rustig blijven’, zelfcontrole
 • Begriptonen
 • Duidelijk en assertiefcommuniceren

IV. Actienemen

slide28

I. Deëscalatie: zelfrustigblijven

 • Tips & Tricks
 • Accepteer je emotie
  • Weet dat de emoties die je voelt normaal zijn
 • Moment om af te koelen
  • Tel tot tien
  • Let op je ademhaling (mindfulness)
  • Zonder jezelf af
 • Probeer niet meteen emotioneel te reageren
  • Risico op escalatie
 • Bespreek je boosheid op een goede manier met de ‘ik-boodschap’
  • “Ik voel me boos omdat…”, “Ik voel me aangevallen want…”
 • 5. Relaxeer of sport om te ontladen
  • Dit kan als uitlaatklep dienen
 • 6. Probeer het eens anders te bekijken
  • Daag je gedachten uit!
  • Observatie versus interpretatie
zelfcontrole 3 pijlers
Zelfcontrole: 3 pijlers
 • Lichaam: ademhaling beheersen, afstand bewaren, lichaamstaal
 • Gedachten/gevoelens: onderscheid maken tussen observaties en interpretaties, positievere gedachten formuleren
 • Gedrag: ontspannen houding en gezichtsuitdrukking, beheerste toon, rechtop lopen
lichaamstaal
Lichaamstaal
 • Oogcontact
 • Sta rechtop
 • Schouders recht
 • Hoofd lichtjes opgeheven
 • Maak korte gebaren om je woorden te ondersteunen
 • Gebruik je stem
 • Glimlach
lichaamstaal oogcontact
Lichaamstaal: oogcontact
 • Oogcontact: afhankelijk van de situatie:
  • Oogcontact houden: wanneer je je niet fysiek bedreigd voelt, zelfzekerheid wilt uitstralen

Vb. baliepersoneel

  • Oogcontact vermijden: wanneer je je wel fysiek bedreigd voelt, niet verder wilt ‘uitdagen’

Vb. ‘s nachts op straat

lichaamstaal glimlach
Lichaamstaal: glimlach

Een glimlach werkt ‘ontwapenend’, ook in stresssituaties

Een glimlach kost niets, maar doet wonderen

Een spontane glimlach ≠ een ‘Disney’-smile

Glimlachen ≠ Uitlachen

gedachten observatie vs interpretatie
Gedachten: Observatie vs interpretatie

Observatie = gedrag dat je kan registrerenalsof het gefilmd wordt met een camera

Interpretatie = eigen gedachten naar aanleiding van een aantal observaties

FILMPJES: opvliegende collega: verschillende interpretaties mogelijk

rollenspel verbale agressie
Rollenspel verbale agressie

Jij en Leen zijn sinds enkele jaren collega’s, maar het loopt niet zo goed tussen jullie. Je verwijt Leen dat ze een mail met belangrijke informatie voor haar heeft achtergehouden. Dit was voor jou de druppel na vele ergernissen en moeilijkheden. Je vindt dat je deze mail met informatie over één van je klanten meteen moest gekregen hebben. Je belde Leen hier gisteren buiten de werkuren over op. Deze gesprekken liepen erg agressief en vijandig. Vandaag komt Leen naar je bureau en begint ze je de huid vol te schelden. Je voelt je zeer bedreigd door alle intimidaties en voelt de woede opborrelen.

ii de scalatie begrip tonen
II. Deëscalatie: begrip tonen
 • Actief luisteren:
  • Herhalen / samenvatten / parafraseren
  • Vragen stellen ter verduidelijking
  • Doorvragen
  • Gevoelens reflecteren
  • Aanmoedigen door aandacht te tonen: knikken, hummen, …
 • Gevoelens bij andere erkennen en proberen op te vangen
 • Klacht serieus nemen
 • Kortom: Empathie tonen
iii de scalatie duidelijk en assertief communiceren
III. Deëscalatie: duidelijk en assertief communiceren

Tips & Tricks:

 • Zegenkelwathaalbaar of oplosbaaris?

Bv. “Wat ik voor je kan doen, is…”

 • Spreekvanuit de ik-boodschapipvde jij-boodschap (zieverder)
 • Geen valse hoopgeven, zegalsiets niet kan

Bv. “Ik kan geen/niet…, maar ik kan/wil wel voor je…”

 • Bied keuzemogelijkheden aan en spreek in WIJ-termen

Bv. “Wat kunnen we er samen aan doen?”

 • Neem de cliëntserieusBv. Ikbegrijpdat je dit duurvindt, …
 • Behandel de cliëntals ‘normaal’, met respect, krikzijneigenwaarde op
duidelijk en assertief communiceren
Duidelijk en assertief communiceren

Tips & Tricks:

  • Niet in discussiegaan
  • Structureer de ‘chaos’ van de cliënt, neemonzekerheidweg
  • Let op je toonzetting
  • Kieseen ‘makkelijk’ aangrijpingspunt, ietsdat hier en nu op te

lossenvalt

 • ‘Kapotte grammofoonplaat’: blijf kort herhalen
 • Naam noemen: appellerend, bewustmakend
 • Uitstellen van gesprek

Bv. “Ik stel voor dat we nu eerst … bekijken, en het daar een andere keer over hebben”

assertiviteit
Assertiviteit
 • Wat maakt dat je soms niet assertief reageert wanneer je geconfronteerd wordt met agressie?
 • Gedachten die het moeilijk maken om assertief te zijn:
 • “Ik wil de andere niet nog bozer maken”
 • “Ik wil de andere niet teleurstellen”
 • “Ik moet goede redenen hebben om ‘nee’ te zeggen”
 • “Ik mag niet van mening veranderen”
 • “Wat denkt die persoon wel, ik zal het hem/haareens goed zeggen wat ik ervan denk”
  • FILMPJES: Assertiviteit en de ik-boodschap
assertiviteit1
Assertiviteit
 • FILMPJES: Assertiviteit en de ik-boodschap
assertiviteit2
Assertiviteit
 • SUBASSERTIEF:
 • Kan niet voor zichzelf opkomen = te weinig respect voor zichzelf
 • Slikt alles in
 • Verbaal: veel sorry zeggen, zichzelf omlaag halen, lange verhalen die moeilijk te volgen zijn, verkleinwoorden
 • Non-verbaal: aarzelend, flauw, zacht, weinig oogcontact, nerveus
 • => in conflict met jezelf, frustraties stapelen zich op
 • AGRESSIEF:
 • Komt enkel voor zichzelf op = te weinig respect voor anderen
 • Spuwt het uit, forceert
 • Verbaal: anderen belachelijk maken, beschuldigen, roddelen, dreigen, manipuleren
 • Non-verbaal: kwaad kijken, dreigende houding, willen ‘winnen’ met oogcontact, minachtend lachen
 • => in conflict met anderen, de relatie wordt geschaad
assertiviteit3
Assertiviteit
 • ASSERTIEF:
 • Verbaal: duidelijk, kort en krachtig spreken, doorvragen als je iets niet begrijpt, manieren zoeken op problemen op te lossen
 • Non-verbaal: duidelijk spreken met klemtonen, laat zien hoe hij/zij zich voelt, zit of staat rechtop, houdt oogcontact zonder te staren
 • => Evenwicht tussen belang van jezelf en van de andere
 • Aan te leren vaardigheid
 • We kunnen KIEZEN om assertief te handelen, moet niet in elke situatie
 • Gebruik van de ik-boodschap
ik boodschap
Ik-boodschap
 • Onderscheid ik-boodschap en jij-boodschap
  • Een ik-boodschap zegt: ik zou het graag anders zien. Een ik-boodschap nodigt je gesprekspartner uit om begrip op te brengen voor jouw kant van de zaak.
  • Een jij-boodschap wijst naar de ander en heeft als risico dat de ander ontkent of in de verdediging schiet. In beide gevallen leidt het de aandacht af van wat je wilt bereiken.
ik boodschap1
Ik-boodschap
 • HOE FORMULEER JE DE IK-BOODSCHAP?
 • 1. Zeg duidelijk wat je hebt waargenomen“IK ZIE/IK HOOR..”
 • => concreet, duidelijk en feitelijk
 • => gebruik geen woorden als ‘altijd’ of ‘telkens’
 • => in de vorm van de ‘ik-boodschap’
 • Vertel wat het effect van dat gedrag op jou was
 • => Je vertelt wat je erbij voelt, “IK VIND/IK VOEL..”
 • niet wat je oordeel erover is
 • 3. Vraag de ander om een reactie“WAT VIND JIJ DAARVAN?”
 • => hij kan om uitleg vragen als hij jouw feedback
 • niet begrijpt
ik boodschap2
Ik-boodschap
 • Voorbeelden
  • Jij-boodschap: Jij roept veel te hardIk-boodschap: Ik vind het niet aangenaam als ik je zo hard hoor roepen
  • Jij-boodschap: Jij geeft geen antwoord op mijn vraag.Ik-boodschap: Ik zit nog steeds met volgende vraag…
 • Nu jullie?
  • Jij-boodschap: Jij stelt zelf nooit een oplossing voor.Ik-boodschap: ???
  • Jij-boodschap: Jij onderbreekt me de hele tijd.Ik-boodschap: ???
ik boodschap en lichaamstaal
Ik-boodschap en lichaamstaal

Niet genoeg om alleen te leren welke woorden je

moet gebruiken om iets duidelijk te maken

OOK Je lichaam moet assertief overkomen

‘Laat zien wat je zegt!’

rollenspel ik boodschap
Rollenspel: ik-boodschap
 • Ga per 3 zitten.
 • Er zijn 3 rollen:
 • - 1 agressieve persoon => opdracht: leef je in in je rol
 • - 1 assertieve persoon => opdracht: reageer met de ik-boodschap
 • - 1 observator => opdracht: Wat heb je opgemerkt? Wat was goed / wat kon beter?
 • Bespreek samen hoe dit ging.
 • Daarna wissel je van rol met een nieuwe situatie, zodat iedereen 1x de ‘assertieve’ persoon heeft gespeeld
rollenspel ik boodschap1
Rollenspel: ik-boodschap

Situatie 1:

Er staat iemand binnen te roken in de gebouwen waar je werkt. Je wijst deze persoon er vriendelijk op dat dit verboden is. Hij wordt zeer agressief en begint je uit te schelden en te intimideren. Hoe reageer je hierop?

Situatie 2:

Je ziet een klant aan het loket woedend worden omdat het lang duurt en zij haar trein heeft gemist. Ze begint te roepen en te tieren en dreigt ermee de loketbediende eens een lesje te leren als ze niet leert doorwerken.

Jij ziet dit gebeuren, wat zeg je?

Situatie 3:

Je collega commandeert jou altijd. Je hebt zojuist een project helemaal alleen afgewerkt en hij heeft niets gedaan. Hij gaat echter aan je baas zeggen dat hij al het werk alleen heeft moeten doenen dat jij nooit meewerkt. Hij roddelt en maakt je zwart. Je hoort dit toevallig. Zeg er iets van op een assertieve manier!

iv de scalatie actie nemen
IV. Deëscalatie: actie nemen
 • Actienemen:
  • Eencollega, leidinggevende, vertrouwenspersoon of preventieadviseurbijhalen
  • Gesprekstilleggen en weggaanuitsituatie
  • Afleidingzoeken
 • Hulp en steundurvenvragen:
  • Je kunt niet alles zelf, niemand trouwens
  • Hulp vragen getuigt van bescheidenheid en zelfkennis
  • Het is helemaal geen teken van hulpeloosheid, maar het bewijst dat je jezelf kunt redden
  • Hulp vragen is dus helemaal oké
  • Ga na van wie je hulp nodig hebt en welke hulp
samengevat best practices
Samengevat: best practices
 • Blijfzelfsteedsrespectvol
 • Geenkoekje van eigendeeg
 • Consequent en duidelijk
 • Gebruikpositievetaal
 • Niet in discussiegaan
 • Laatziendat je de ander au sérieux neemt
 • Erkenzijnemoties
 • Somsnoodaantime-out!
rollenspel verbale agressie1
Rollenspel verbale agressie
 • Groep van 3 personen
 • Naspelen van de situatie met 2 (+1 observator)
 • Nabespreking door de observator
  • Ontvangst
  • Attitude van de betrokkenen
  • Interventies/reacties (informatie/ondersteuning/erkenning/herkadering)
  • procedure
rollenspel verbale agressie2
Rollenspel verbale agressie

Treinbegeleidster stopt trein na zware verbale agressie

02/05/2013

Een treinbegeleidster heeft zich gisterenavond verplicht gezien om de trein tussen Mechelen en Kortrijk te doen stoppen nadat ze door een passagier zwaar verbaal was aangepakt. De man was op het allerlaatste nippertje op de rijdende trein gesprongen en had de opmerking van de begeleidster daarover niet verteerd. Ze kreeg een stortvloed aan verwensingen over zich heen. Toen de trein stopte in het volgende station ging de man er vandoor. De begeleidster was door het verbale geweld zodanig in shock dat ze niet meer in staat was haar taak uit te voeren.

Hoe zou jij reageren?

nazorg voor jezelf
Nazorg voor jezelf
 • Welke impact heefthet incident op jougehad?
 • Hoelangwerkthet incident na?
 • Hoegajijermee om?
 • Wathelpt om stoomaf te laten/te relativeren?
 • Bijwie kan je terecht?
 • Herken je jeeigengrenzen?
 • Durf je hulpvragenaan interne of externe hulpverleningskanalen?
hulpverleningskanalen
Hulpverleningskanalen
 • Intern
  • Leidinggevende
  • Vertrouwenspersoon
  • Preventieadviseur
  • Collega’s
  • Directie
 • Extern
  • Huisarts
  • Tele-Onthaal: 106 of chat
  • Zelfmoordlijn: 02/649 95 55
  • CentravoorGeestelijkeGezondheid (CGG)
  • CentravoorAlgemeenWelzijnswerk (CAW)
  • Zelfstandigpsychologen: www.vvkp.be, www.vvgt.be
slide57
Bedankt!

Nog vragen?