2013 vi tag rtekezletek 3 sz k rzet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2013. évi Tagértekezletek 3.sz. körzet PowerPoint Presentation
Download Presentation
2013. évi Tagértekezletek 3.sz. körzet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

2013. évi Tagértekezletek 3.sz. körzet - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

2013. évi Tagértekezletek 3.sz. körzet. Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet. Általános adatok. Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db 4 db 7 emeletes lph . 73 db 10 szintes lph . 69 db 4 emeletes lph . Épületeinkben 3941 db lakás található

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

2013. évi Tagértekezletek 3.sz. körzet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2013 vi tag rtekezletek 3 sz k rzet

2013. évi Tagértekezletek3.sz. körzet

Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet

ltal nos adatok
Általános adatok
 • Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db
  • 4 db 7 emeletes lph.
  • 73 db 10 szintes lph.
  • 69 db 4 emeletes lph.
  • Épületeinkben 3941 db lakás található

A körzetükben található épületek győri panelok 378 db lakás

Mikszáth u. 1,3,5,7 – 96 db lakás

Mancz J. u. 4/a,b,c,d – 132 db lakás

Mancz j. u. 6,8,10,12,14 – 150 db lakás

Ezek mellett közel 1000 db társasházi lakást is üzemeltetünk

ltal nos adatok1
Általános adatok
 • A 146 db lépcsőház üzemeltetését 16 fő mindennapi munkájával látja el
 • Tagjaink és a Szövetkezet képviseletét jogi, műszaki, gazdasági téren egyaránt ellátjuk
 • Fizikai dolgozói állománnyal nem rendelkezünk
 • A napi karbantartási, felújítási feladatokat Vállalkozók bevonásával oldjuk meg
sz vetkezetpolitika
Szövetkezetpolitika
 • Tisztújító választások eredménye:

Az Önök körzetének igazgatósági tagjának ismételten Nagy Jánosnét választották meg.

A választások 2012 évben sikeresen lezajlottak, a szövetkezet az aktuális törvényi előírásoknak megfelelően működik.

 • Az igazgatóságunk a 2012-ben 10 alkalommal tartott igazgatósági ülést
 • Igazgatósági üléseken a szövetkezet gazdálkodásával, folyamatos működésével kapcsolatban 27 db igazgatósági határozatot hozott
 • Törvényi változások Szövetkezeti tv. helyett Ptk.
fontosabb 2012 vi igazgat s gi hat rozatok
Fontosabb 2012 évi igazgatósági határozatok

Adatvédelmi okok miatt a szövetkezet a honlapján levő lépcsőházi adatok közlését korlátozta

Felszabaduló 7 db hő központok átalakítása garázzsá, 2 db régi bojler helyiségek átalakítása motortárolóvá

Költségosztók elszámolásával kapcsolatos teendőket

Hitelfelvétel gáz illetve elektromos hálózat rekonstrukció miatt

Épületbiztosítás módosítása

Hulladékszállítás miatti használati díj emelés

2012 vi gazd lkod si adatok
2012. évi gazdálkodási adatok

Pénzeszközeink alakulása

OTP Banknál lekötött betéteink 10.506.837 Ft

Raiffeisen Bank lekötött betéteink: 368.039.506 Ft

Lekötött betéteink összesen: 378.546.343 Ft

LTP egyenleg, állami támogatással~ 451.000.000Ft

Folyószámláinkon: 38.508.826 Ft

Hitelállományunk:

OTP Bank fele: 137.426.934 Ft

Raiffeisen Bank fele: 514.813.608 Ft

Hitel összesen: 652.240.542 Ft

2012 vi gazd lkod si adatok1
2012. évi gazdálkodási adatok
 • Bevételek – kiadások alakulása
  • Tervezett bevételeink: 550.530 eFt – Tény: 576.992 eFt
  • Bevételi források

használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev, kamat bevételek

  • Tervezett költségeink: 550.530 eFt – Tény: 512.549 eFt
  • Főbb kiadásaink:

Villamos energia, Lph. fűtés, hulladék szállÍtás, bérek, Lph takarítás, lift karbantartás, felügyelet, hitelkamatok, költségosztók elszámolási ktg.-e, tiszteletdíjak

2012 vi haszn lati d jak alakul sa
2012. évi használati díjak alakulása

A tavalyi év költségcsökkentő főbb intézkedések eredménye:

- Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM partner

- TechemKft-vel egyeztetések

- Karbantartási munkák szigorítása

- Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra

A tényköltségek a tervezett kereteken belül maradtak!

2013 vi haszn lati d jak alakul sa
2013. évi használati díjak alakulása

Minden lépcsőháznál várható emelés

Okai:

- Biztosítási módozat változtatás Tömbbiztosítás

- Hulladékszállítás ismételt emelése (előirányzott 8,1%)

- Katasztrófavédelmi ellenőrzések miatt felkészülések, hiányosságok pótlása

- Bankköltségek várható növekedése

2013 vi fel j t si d jak alakul sa
2013. évi felújítási díjak alakulása
 • Tárgyévi beruházások függvénye
 • Emelés:
  • Ott, ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük mínuszban van
  • Ott, ahol a tárgyévben szükséges munkákat mindenképp el kell végezni
 • Amennyiben a tervekre fedezet van, emelés nem várható
 • Viszont gázszabványosítás miatt a magántulajdont érintő munkálatokat egy összegben, vagy részletekben felújítási alap visszapótlás címen, a felújítási díjon felül többletként kell majd megfizetni!
2013 vre v rhat bev tel k lts gek alakul sa
2013 évre várhatóbevétel – költségek alakulása
 • Tervezett bevétel: 668.385 eFt
 • Tervezett kiadások: 668.385 eFt
bev teleinket befoly sol t nyez k
Bevételeinket befolyásoló tényezők
 • Főbb bevételeink:

üzemeltetési+felújítási hozzájárulás, bérleti díjak, vállalkozási tevékenység, kamat bevételek

 • A közös költségek emelése korlátozott
 • A helyiségeink bérlőinek megtartásáért engedményeket kell tennünk, megváltozott bérbeadási feltételek
 • Vállalkozási tevékenység keretén belül a külső munkák vállalása egyre nehezebb
 • Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális lekötési lehetőségeket
k lts geinket befoly sol t nyez k
Költségeinket befolyásoló tényezők
 • A mindenkori infláció
 • A kormány által elfogadott áremelési lehetőségek, ill elvárások
 • A mindenkor szükséges munkálatok elvégzése(gázszabványosítás)
 • Lépcsőházaink használata (karbantartás, takarítás)
 • Törvényi szabályozások (OTSZ)
 • Ellenőrzéseknek való szükséges, minimum megfelelés
hullad kelsz ll t s
Hulladékelszállítás

A hulladékdíjak drasztikus emelése tavaly évben megtörtént – közel 36%

Ahol lehetett a konténerek száma csökkentve lett!

takar t s
Takarítás
 • A költségcsökkentés jegyében egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink takarítási díja
 • Ez a díj a városi viszonylatban nem magas
 • A heti 5 napi takarításról – heti 3 napra való átállás jelentős kiadáscsökkentést eredményezett
 • Heti 5 alkalom: 39.015 illetve 27.483 Ft/hó/lph
 • Heti 3 alkalom: 26.746 illetve 18.872 Ft/hó/lph
 • Természetesen ehhez a tagjaink együttműködése elengedhetetlen
p leteink garanci lis probl m i
Épületeink garanciális problémái
 • A garanciális időszak lejárt a körzet épületein
 • A kivitelezőkkel a garanciális időn belül bejelentett hibák kijavítását sikerült elérni
 • Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan változó önkormányzati állománnyal
vagyonbiztos t s
Vagyonbiztosítás
 • Biztosításunk a Signal biztosítónál van
 • Biztosítási módozat változtatása, tömbbiztosítás
 • Előnye: tagjaink közti gyorsabb, egyszerűbb kárrendezés
 • Hátránya: költségnövekedés
id szakos fel lvizsg latok
Időszakos felülvizsgálatok
 • Előírás: - Érintésvédelem 2010

- Villamos tűzbiztonsági felülvizsgálat 2011

- villámvédelmi felülvizsgálat, 2013

- száraztűzivíz vezeték felülvizsgálata 2013

- Hő és füstelvezető rendszer felülvizsgálata, karb., ell. 2013

- gáz vezeték felülvizsgálata – előírás, 2013-ban kerül sorra

 • Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem megnyugtatók
 • A hiányosságok javítása kötelező!
2012 v esem nyei
2012 év eseményei

Mancz J. u. 4/a – lépcsőházi burkolat csere

Mancz J. u. 4/c – Szennyvíz csőtörés helyreállítása és függőleges szennyvízcső csere

Mancz J. u. 4/d – Aula burkolás

Ventillátorok cseréje huzatfokozókra

fel j t si ir nyelvek
Felújítási irányelvek
 • A házbizottsági elnökök által közölt igények átvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítése
 • Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos felújítása,

(melyekre a katasztrófavédelmi jkv. záros határidőket szab, illetve a 2013-as jkv. szintén határidős javításokat ír elő)

 • Felkészülés a jövőbeni pályázatok fogadására
2013 vben v rhat fontosabb esem nyek a k rzetben
2013. évben várható fontosabb események a körzetben

Katasztrófavédelmi ellenőrzés

Gázszabványosítás

Egyéni biztosítások módosítása

v rhat fel j t sok 2013
Várható felújítások 2013
 • Gázszabványosítási munkák (közös tehervállalással)
 • Villámvédelmi rendszer felújítása
 • Hő és füstelvezető rendszer felújítása
 • Száraztűzivíz vezeték felújítása
 • Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti áthelyezése
 • Folyamatos problémák:

Lépcsőházi burkolatok tönkremenetele

Tetőszigetelés rongálás, ventilátor lopások

Átjáró kopolit üvegek törése, pótlása

g zszabv nyos t si munk k
Gázszabványosítási munkák

A nemzetgazdasági miniszter 19/2012.(VII.20.) NGM sz. rendeletével elrendelte a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálatát

Ami minket érint:

- a meglevő szerelvények a jelenlegi szabványoknak nem felelnek meg

szerelvények cseréje, plusz aereco beépítés

- a szerelvényeket le kell cserélni, határidők rendelet szerint:

- 4.§ a) Az 1981.01.01. előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31.

b) Az 1981.01.01. és 1993.12.31. között üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31.

- a megfelelő műszaki tartalom elérésének útja:

Tervezés, Engedélyeztetés (EON), Kizárás, Kivitelezés (minősített gázszerelővel), Felülvizsgálat (megfelelő minősítéssel), EON Műszaki ellenőri átadás-átvétel, Gázvisszanyitás

vill mv delmi rendszer fel j t sa
Villámvédelmi rendszer felújítása

Felülvizsgálat eredmény – Nem Megfelelő!

Hiánypótlás jogszabály szerint határidős!

Terveztetés – Kivitelezés!

h s f stelvezet rendszer fel j t sa
Hő és füstelvezető rendszer felújítása

A meglevő elszívó ventillátorok a katasztrófavédelem számára nem elfogadható

Bukóablakok elektronikus szabályozásának kialakítása

Hő és füstelvezető rendszerenként karbantartási ellenőrzési napló vezetése – Szakvizsgával rendelkező szakember végezheti!

sz razt ziv z vezet k fel j t sa
Száraztűzivíz vezeték felújítása

OTSZ szerint ahol van ott működő képes állapotban kell tartani

Eltérési engedéllyel részlegesen megszüntető

Kizárólag szakvizsgával rendelkező szakember végezheti

Időszakosan ellenőrizni, karbantartani, nyomáspróbázni kell – Dokumentálva!

vagyonv delmi r csok sz ks g szerinti thelyez se
Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti áthelyezése

A jelenlegi kialakításuk nem megfelelő

Lehetséges megoldások:

- megszüntetése

- nyitási irány megforgatása, ajtó áthelyezéssel

folyamatos probl m k
Folyamatos problémák

Lépcsőházi burkolatok tönkremenetele

Tetőszigetelés rongálás

Ventilátor lopások

f t s elsz mol s
Fűtés elszámolás
 • 104/2011(VI.29.) kormányrendelet szabályozza
 • A rendelet értelmében a korrekciós táblázatok elkészültek
 • Kifüggesztése megtörtént
 • Folyamatos adatrögzítés az TechemKft-vel
 • Előnyei: helyiségi korrekciók, max. fűtés ktg.
 • Hátránya: min. fűtés hiányzik
 • Tapasztalatok: az elszámolási problémák csökkennek