Ssp status 2009 og planer 2010
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

SSP – status 2009 og planer 2010. Brukerforum Programleder Bjarte Aksnes. SSPs Roller (evalueringsrapporten). Fagorgan å følge med på utviklingen innen området både nasjonalt (tverrsektorielt og helse- og omsorgssektoren) og internasjonalt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nicola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ssp status 2009 og planer 2010

SSP – status 2009 og planer 2010

Brukerforum

Programleder Bjarte Aksnes


Ssps roller evalueringsrapporten
SSPs Roller (evalueringsrapporten)

 • Fagorgan

  • å følge med på utviklingen innen området både nasjonalt (tverrsektorielt og helse- og omsorgssektoren) og internasjonalt.

  • sammenstille kunnskap og erfaringer basert på nasjonal og internasjonal utvikling og trender, sette aktuelle tema på dagsorden

  • være en kompetanseorganisasjon som myndigheter og aktører i sektoren kan kontakte

 • Standardiseringsorgan

 • Pådriver

Bjarte Aksnes


Ssp status 2009 og planer 2010

 • Standardiseringsorgan

  • utarbeide og vedlikeholde standarder, metodikk, kravspesifikasjoner, veiledninger og annet som er nødvendig for å bidra til å realisere overordnede mål

  • tett samarbeid med leverandørene, både ved utvikling, testing, godkjenning og implementering, for å sikre at standardene blir tatt i bruk

 • Som pådriver har SSP et særlig ansvar for:

  • sette viktige samordningstema på dagsorden, fremme forslag til myndigheter og sentrale aktører

  • ta tak i hindringer og forhold som hindrer gjør at ting stopper opp

  • etablere møteplasser og arenaer for avklaringer (eks. workshops, arbeidsmøter)

  • aktiv og oppdatert informasjonsarbeid om hva som finnes av standarder, anbefalinger, og pågående prosesser

Bjarte Aksnes


Ssp status 2009 og planer 2010

 • I 2008 og 2009 har fokuset vært:

 • Utbredelse av etablerte standarder gjennom Meldingsløftet:

  • Pilotering og utvikling hos de aktørene som ikke har gjort dette enda

  • Test og godkjenning av leverandører og HF

  • Utbredelse: Støtte og veiledning i regionale og lokale ”utrullingsprosjekter”

  • Revisjon og forbedringer av meldingsdokumentasjonen (oppdatert informasjon på web)

 • E-resept (bistand til programkontoret)

 • Driftstiltak

 • Nasjonal koordinering

 • Informasjonsspredning

 • Internasjonalt standardiseringsarbeid

Bjarte Aksnes


Tallenes tale i 2009 2008 2007
Tallenes tale i 2009,2008,2007

 • Innkomne tester: 79, 62 (33)

 • Godkjenninger: 47, 46 (17)

 • Meldingshjelp: 474, 235 (236)

 • Testutvalg: 23, 21 (15)

 • Meldingsutvalg: 35, 34 (34)

 • Visningsfiler: 23,12 (2)

 • Med de samme ressursene som i fjor!

 • Forventer økende behov neste år.

Bjarte AksnesDriftsoppgaver
Driftsoppgaver

 • Vedlikehold (revidering) og veiledning rundt eksisterende innholdstandarder (35 aktive)

 • Vedlikehold av testmateriale

 • Veiledning og avklaringer rundt samhandlingsarkitekturen (ebXML, PKI, CPA)

 • Høringssvar (nasjonalt og internasjonalt)

 • Informasjonsspredning (seminar, web, møter)

 • Internasjonalt std. arbeid

 • Besvare henvendelser (meldingshjelp, telefon)

  • 474 henvendelser til nå

Bjarte Aksnes


Basisoppgaver
Basisoppgaver

 • Nye standarder

  • Ingen helt nye standarder i år

  • Startet utredning av nye behov

 •  Internasjonal (standardisering)

  • Deltatt på 3 møter CEN/ISO + EHR-Q

  • MANGE høringer!

 •  Nasjonal koordinering (m.a. NHRP)

 •  Informasjonsarbeid og rådgivning

Bjarte Aksnes


Status ssp 09 basisoppgaver
Status SSP 09 - basisoppgaver

 • Arkitektur:

  • Lagt frem referansearkitektur for web services + profil for web-services + høring

  • Lagt frem skisse til nasjonal formidlingssentral

  • Tett kontakt med NIKT fagforum arkitektur

  • Ferdigstiller rammedokument for arkitektur og standardisering

  • Startet arbeidet med arkitekturprinsipper (sektorarkitektur)

  • Vil ta initiativ til en arena for diskusjon av sektorovergripende arkiteturspørsmål

Bjarte Aksnes


Godkjenning sertifisering informasjonsutveksling

TESTING (hos leverandør/ kunde)

SERTIFISERING

Brukbarhets-testing

Presentasjon/brukbarhet

Funksjonelle-

tester

Funksjonalitet

Test- og godkjenning

Test- og

godkjenning

Innholdsstandarder (meldinger)

Test av melding

(Testserver)

Kommunikasjonsløsning (forløp)

Test av kommunikasjon

(Testserver)

Godkjenning/sertifisering - informasjonsutveksling

Bjarte Aksnes


Test og godkjenning
Test og godkjenning

Bjarte Aksnes


Testlaboratorium
Testlaboratorium

 • KITH installerer de mest utbredte EPJ-system for allmennleger

  • Inkludert kommunikasjonsmoduler/system

 • Aktørene i sektoren kan sende og motta meldinger fra ”KITH-legekontor”

 • KITHs testere har full tilgang til EPJ-systemene og kan observere hvordan resultatet blir i EPJ

 • Eventuelle feil som oppdages rapporteres til aktuell leverandør

Bjarte Aksnes


Satsinger
Satsinger

 • Meldingsløftet

  • Statuskartlegginger, PKI, adresseregister og applikasjonskvittering

  • Samhandlingstest

  • Test og godkjenning (+ testlab)

 • eResept

  • Revisjoner + Testmateriale

 • Kommunesatsing: seminarer

 • EPJ: lovarbeid, kjernejournal mv.

Bjarte Aksnes


Mye positivt
Mye positivt!

 • Større vilje til å ta i bruk standarder (stille krav)

 • Godt samarbeid med leverandører o.a.

 • Nasjonale satsinger (Meldingsløft, eResept)

 • Samkjørte brukerkrav gjennom ELIN-prosjektene

 • Stor aksept for Test- og godkjenningsordningen

 • Mange ønsker om nye standarder..

Bjarte Aksnes


Hovedfokus i 2010
Hovedfokus i 2010

 • Meldingsløftet – inkludere kommuner + utbredelse

 • Sertifisering av flere systemer (gjennom Test- og godkjenningsordningen)

  • Ta i bruk testlaboratorium, nye aktører

 • Sektorarkitektur (i samarbeid med NIKT, Kommunene, NAV m.fl)

  • Kjernejournal, HL7?

 • Tverrsektoriell samordning (DIFI, Norsk Helsenett)

Bjarte Aksnes


Ssp 2010
SSP 2010

 • eResept

 • Kjernejournal (arkitektur, meldinger/tjenester, sikkerhet mv)

 • Skjema/helseregister – etablering

 • EPJ (forskriftsendringer)

 • Forvaltning av funksjonelle kravspesifikasjoner

 • Behov for nye standarder?

Bjarte Aksnes