LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL
Download
1 / 88

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2009-2010 Girona, 17 d’abril de 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2009-2010 Girona, 17 d’abril de 2009. Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. Serveis Territorials a Girona. LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL. ÍNDEX. 1. La Formació Professional a la LOE: PQPI i Cicles Formatius.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2009-2010 Girona, 17 d’abril de 2009' - aric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

CURS 2009-2010

Girona, 17 d’abril de 2009

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Serveis Territorials a Girona


La nova formaci professional l.jpg
LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

ÍNDEX

1. La Formació Professional a la LOE: PQPI i Cicles Formatius

2. Els nous currículums

3. Títols de nova implantació

4. Formació permanent del professorat

WEB

5. El procés d’implantació

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Serveis Territorials

A Girona


La nova formaci professional3 l.jpg
LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

La Formació Professional a la LOE: PQPI i CICLES FORMATIUS

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Serveis Territorials

A Girona


Slide4 l.jpg

La FP, un itinerari professionalitzador al servei de les persones i les empreses

Itinerari professionalitzador

UNIVERSITAT

M

Ó

N

L

A

B

O

R

A

L

T

R

E

B

A

L

L

PPAS Preparació proves accés GS (IES i CFPA)

R

C

PPAM Preparació proves accés GM (CFPA)

CFGS

CFGM, CFGS, PPAS presencial i a distància

PPAS

POT Prova obtenció del títol (Acreditació compt i Avaluació form.)

CFGM

BATX

Títol

C

Prova d’accés

C

Convalidacions

R

Reconeixement de crèdits

PPAM

ESO

Certificació acadèmica i professional

PQPI

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Serveis Territorials

A Girona


El model de formaci professional a la loe l.jpg

Llei 5/2002 persones i les empreses

El model de Formació Professional a la LOE

Marc Normatiu

Projecte decret Ordenació FP a Catalunya

Reial Decret 1538/2006

Reial Decret 1128/2003

LOE 2/2006

 • Ordenació FP

 • Incorpora les mesures flexibilitzadores a l’oferta

 • Proves d’accés i d’obtenció de títols

 • Curs de preparació de la prova d’accés

 • Estableix elCatàleg Nacional

 • de Qualificacions

 • (INCUAL)

 • Actualització de les famílies professionals –26-

 • Art. 39-44 FP

 • Estructura la FP del sistema Educatiu en CFGM

 • i CFGS

 • Art.30

 • PQPI

Projecte decret pel qual es regulen els PQPI’s

 • Integració de les ofertes d’FP

 • Títols

 • Certificats de professionalitat en base al Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals

Projecte decret que estableix el Catàleg de Qualificacions Professionals a Catalunya

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Serveis Territorials

A Girona


El model de formaci professional a la loe6 l.jpg

almenys persones i les empreses

Cada t

tol cont

una qualificaci

sencera del Cat

leg de

é

s d'una

qualificacions.

majoria

í

en

qualificaci

sencera i

, en

alguns

casos

po

den

incorporar

qualificacions

incompletes

unitats de compet

ncia

).

El model de Formació professional a la LOE

Caracter

í

stiques generals dels t

í

tols de FP

Tots els t

í

tols tindran 2000 hores i excepcionalment algun en podr

à

tenir m

é

s (Exemple: per requeriments de la professi

ó

a Europa,

o

perqu

è

acrediti determinats carnets professionals, etc. ).

En alguns t

í

tols es podran definir ESPECIALITATS ( formaci

ó

afegida de 300-400 h. aprox. ).

í

é

ó

à

m

La

de

t

tols

ten

ó

(

è

Més informació a en relació a la Normativa http://www.xtec.cat/estudis/fp/nova_fp/fp_loe/index_no.htm

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Serveis Territorials

A Girona


El model de formaci professional a la loe7 l.jpg
El model de Formació Professional a la LOE persones i les empreses

Els títols de tècnic i tècnic superior, els programes de qualificació professional inicial i els certificats de professionalitat s’agruparan en les 26 famílies professionalsque estableix el catàleg de qualificacions professionals :

Famílies professionals

INFO

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Serveis Territorials

A Girona


El model de formaci professional a la loe8 l.jpg
El model de Formació Professional a la LOE persones i les empreses

 • Què implicarà el nou catàleg de títols?

 • Actualització dels títols existents a nous requeriments tecnològics i necessitats del perfil professional.

  Exemple:

  TS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (TS en Anàlisi i control) incorpora la qualificació d’Assajos microbiològicsi biotecnològics

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Serveis Territorials

A Girona


El model de formaci professional a la loe9 l.jpg
El model de Formació Professional a la LOE persones i les empreses

Què implicarà el nou catàleg de títols?

 • Incorporació de nous títols

  Exemples:

  T. Emergències sanitàries

  TS.Eficiència energètica i energia solar

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Serveis Territorials

A Girona


El model de formaci professional a la loe10 l.jpg
El model de Formació Professional a la LOE persones i les empreses

Què implicarà el nou catàleg de títols?

 • Creació d’un títol a partir de dos títols anteriors:

  Exemple

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Serveis Territorials

A Girona


El model de formaci professional a la loe11 l.jpg
El model de Formació Professional a la LOE persones i les empreses

Què implicarà el nou catàleg de títols?

 • Eliminació d’alguns títols actuals:

Exemple :

Es preveu en un futur l’eliminació del Tècnic en Laboratori, ja que no hi ha qualificacions de nivell 2 relacionades amb el perfil actual d’aquest títol

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Serveis Territorials

A Girona


El model de formaci professional a la loe12 l.jpg
El model de Formació professional a la LOE persones i les empreses

El Catàleg integrat de Qualificacions i la Formació Professional

Les qualificacions professionals són el referent del perfil professional en:

 • els programes de qualificació professional inicial: PQPI (qualificacions de N1)

 • els cicles formatius de grau mitjà (qualificacions de N2)

 • els cicles formatius de grau superior (qualificacions de N3)

 • els certificats de professionalitat que estableixi l’administració laboral (certificats de N1, N2 i N3)

  Les qualificacions estan organitzades en unitats de competència.

  Les unitats de competència són l’element de transferència entre els

  sistemes de formació professional: PQPI, títols i certificats de

  professionalitat

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Serveis Territorials

A Girona


El cat leg integrat de qualificacions l.jpg
El Catàleg Integrat de Qualificacions persones i les empreses

Catàleg

Qualificacions

Certificat de

professionalitat

(Administració laboral)

Títols i PQPI

(Administració educativa)

CFGS

Qualificació N3

Certificat Professionalitat

Qualificació N3

CFGS

Certificat Professionalitat

Qualificació N3

Certificat Professionalitat

Qualificació N2

CFGM

Certificat Professionalitat

Qualificació N2

Certificat Professionalitat

PQPI

Qualificació N1

PQPI

Certificat Professionalitat

Qualificació N1

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Serveis Territorials

A Girona


Slide14 l.jpg

El catàleg integrat de qualificacions persones i les empreses

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

web

Diapositiva 18

Serveis Territorials

A Girona


La nova formaci professional15 l.jpg
LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL persones i les empreses

ELS NOUS CURRÍCULUMS

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Serveis Territorials

A Girona


Slide16 l.jpg

CATÁLOGO NACIONAL DE persones i les empreses

CUALIFICACIONES PROFESIONALES

(INCUAL)

CATÀLEG DE QUALIFICACIONS

PROFESSIONALS (ICQP)

CURRÍCULUMS

DELS CICLES FORMATIUS

PQPI

TÍTULOS LOE

ICQP

INCUAL

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Serveis Territorials

A Girona


Model curricular a catalunya l.jpg

Estructura del Decret d’un NOU TÍTOL persones i les empreses

El

Perfil

Professional

El referent

del perfil

professional

és

Les qualificacions professionals i unitats de competència del

?

Catàleg de Qualificacions Professionals de

Catalunya

Model curricular a Catalunya

:

Les competències

professionals, personals i socials

?

El

Currículum

Els Objectius

generals

?

Els Mòduls

professionals

organitzats

en

Unitats

Formatives

?

Espais

Professorat

: centres

públics i privats.

Convalidació entre mòduls

LOGSE i LOE

Correspondència entre unitats de competència i mòduls

professionals.

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Serveis Territorials

A Girona


Model curricular a catalunya18 l.jpg
Model Curricular a Catalunya persones i les empreses

Organització Modular del títol

 • mòduls professionals associats a una o més unitats de competència.

 • mòduls professionals de suport (formació de base de cada títol)

 • mòduls transversals comuns a tots el títols :

  • Formació i orientació laboral (FOL)

  • Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)

 • mòdul de projecte en els CFGS i mòdul de síntesi en CFGM

 • mòdul d’idioma: en alguns títols

  per tal de potenciar l’adquisició de competències de comunicació en llengua estrangera, el currículum pretén que en determinats mòduls professionals s’hagi d’incorporar la llengua anglesa com a metodologia de treball

 • mòdul de FCT : 350-400 h.

  Diapositiva 14

 • Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Model curricular a catalunya19 l.jpg
  Model curricular a Catalunya persones i les empreses

  Els mòduls professionals s’organitzen en:

  Unitats formatives

  Organització del mòdul en unitats més petites (aprox 30h-60h.) que:

  • Tenen coherència didàctica per a l’aprenentatge

  • Tenen valor i sentit en el treball.

  • Faciliten l’accés de les persones adultes a la formació.

  • Poden ser ofertades per a la formació contínua.

   Més informació sobre el Model curricularweb

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Model curricular a catalunya20 l.jpg
  Model curricular a Catalunya persones i les empreses

  Els mòduls professionals s’organitzen en:

  Les Unitats formatives

  • Són unitats avaluables i certificables.

  • La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul professional

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Slide21 l.jpg

  Mòdul professional persones i les empreses

  03 Dispensació de

  productes farmacèutics

  Cicle formatiu: Farmàcia i parafarmàcia

  Web

  OBTENCIÓ DEL Certificat

  Mòdul Professional

  UF1 – Parafarmàcia

  UF2 – Dermofarmàcia

  UF3 - Dietètica

  UF4 – Biocides

  UF5- Productes sanitaris

  UF6- Ortopèdia i pròtesis

  OBTENCIÓ DEL

  Certificat UF3

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Model curricular a catalunya22 l.jpg
  Model curricular a Catalunya persones i les empreses

  Els mòduls professionals

  Durada dels mòduls i hores de lliure disposició

  • El mòduls tenen durada variable

  • Alguns mòduls tenen assignades hores de lliure disposició.

  • Els centres distribuiran les hores de lliure disposició entre les UF del mòdul professional o podran crear una nova UF relacionada amb els continguts del mòdul.

   Per exemple: a les orientacions del CFGm de Farmàcia i parafarmàcia figuren les H.LL.D. WEB

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Exemples sobre la distribuci de les hores de lliure disposici en les unitats formatives l.jpg

  Suma UF’s 165 h persones i les empreses

  H.LL.D 33 h

  Durada total Mòdul 198 h

  +

  Exemples sobre la distribució de les hores de lliure disposició en les Unitats formatives

  Creació d’una UF nova a partir de les HLLD

  Distribució de les HLLD entre les UF ja existents

  EXEMPLE:

  MÒDUL DE 198 HORES

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Model curricular a catalunya24 l.jpg
  Model curricular a Catalunya persones i les empreses

  Els mòduls professionals

  Durada dels mòduls i hores de lliure disposició

  • El Departament d’Educació podrà autoritzar projectes presentats pels centres per crear un nou mòdul

   en el cicle formatiu a partir de les Hores de Lliure Disposició de tots o d’alguns mòduls.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Model curricular a catalunya25 l.jpg
  Model curricular a Catalunya persones i les empreses

  Elements que configuren el currículum dels mòduls

  professionals i les unitats formatives.

  • Els Resultats d’aprenentatge (RA)

  • Els Criteris d’avaluació (CA)

  • Els Continguts associats a cada resultat d’aprenentatge (que inclouen procediments, conceptes i actituds)

   Per exemple: CF Sistemes Microinformàtics i xarxes

   CF Farmàcia i parafarmàcia

  Els mòduls professionals

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Exemple dels elements que cont un m dul l.jpg
  Exemple dels elements que conté un mòdul persones i les empreses

  UF 1 Nom/ Durada 33 h

  Resultats d’aprenentage 1

  Criteris d’avaluació

  Continguts

  Mòdul A

  UF 2 Nom/ Durada 66 h

  Resultats d’aprenentage 2

  Criteris d’avaluació

  Continguts

  Durada del Mòdul : 132 hores

  Hores de lliure disposició en el mòdul 33 h

  UF 3 Nom/ Durada 33 h

  Resultats d’aprenentage 3

  Criteris d’avaluació

  Continguts

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  L avaluaci i certificaci dels m duls i uf l.jpg
  L’avaluació i certificació dels mòduls i UF persones i les empreses

  L’avaluació es realitzarà tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació establerts en cada unitat formativa

  La superació del mòdul s’obté amb la superació de les unitats formatives que el componen.

  La certificació dels ensenyaments ha de detallar les qualificacions obtingudes en cada mòdul i pot detallar les qualificacions obtingudes de les unitats formatives superades (a petició de l’alumne).

  Els mòduls professionals acrediten les unitats de competència als quals estan associats

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  La nova formaci professional28 l.jpg
  LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL persones i les empreses

  Títols de nova implantació

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  T tols de nova implantaci l.jpg
  Títols persones i les empreses de nova implantació

  CICLES FORMATIUS

  • El curs 2008-09 alguns centres han aplicat, de manera experimental, el currículum de 3 nous títols :T. En Mecanització; T. En Sistemes microinformàtics i xarxes; TS en Educació infantil

  • La implantació generalitzada de la nova Formació Professional comença el curs 2009-10 amb 24 títols.

  • La resta de títols s’anirà implantant progressivament d’acord amb el calendari de publicació.

   Calendari d’implantació

   PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

  • El curs 2008-09 ja s’han implantat alguns PQPI’s. Els seus perfils professionals s’aniran adaptant progressivament al Catàleg de Qualificacions Professionals.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  T tols de nova implantaci curs 2009 2010 l.jpg
  Títols persones i les empreses de nova implantació curs 2009-2010

  • CFPS

   • Audiologia protèsica

   • Automoció

   • Construccions metàl·liques

   • Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

   • Educació infantil

   • Gestió d'allotjaments turístics

   • Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat

   • Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

   • Patronatge i Moda

   • Química industrial

   • Vitivinicultura

    Títols publicats al BOE i que no

    s’implantaran aquest curs

   • Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics

   • Eficiència energètica i energia solar

   • Programació de la producció en fabricació mecànica

  • Implantació del 1r curs de 24 títols LOE

   (Calendari d’implantació)

  • CFPM

   • Carrosseria

   • Confecció i Moda

   • Cuina i Gastronomia

   • Emegències sanitàries

   • Farmàcia i parafarmàcia

   • Forneria, pastisseria i confiteria

   • Instal·lacions elèctriques i automàtiques

   • Mecanització

   • Planta Química

   • Serveis en restauració

   • Sistemes microinformàtics i xarxes

   • Soldadura i caldereria

   • Olis d'oliva i vins

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  T tols de nova implantaci curs 2009 201031 l.jpg
  Títols persones i les empreses de nova implantació, curs 2009-2010

  • Supressió del 1r curs dels títols LOGSE que són substituïts pels títols de nova implantació (Calendari d’implantació)

  • CFPS

   • Allotjament

   • Anàlisi i control

   • Automoció

   • Construccions metàl.liques

   • Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció

   • Educació infantil

   • Indústries de procés químic

   • Manteniment i muntatge d'instal.lacions d'edifici i procés

   • Patronatge

  • CFPM

   • Carrosseria

   • Confecció

   • Cuina

   • Equips i instal·lacions electrotècniques

   • Explotació de sistemes informàtics

   • Farmàcia

   • Mecanització

   • Operacions de procés en planta química

   • Panificació i rebosteria

   • Serveis de restaurant i bar

   • Soldadura i caldereria

  • Adaptacions que es substitueixen:

   • Enologia i Viticultura (TS Indústries Alimentàries)

   • Aparells de mesura i control (T. Mecanització)

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  T tols de nova implantaci curs 2010 2011 l.jpg
  Títols persones i les empreses de nova implantació, curs 2010-2011

  • CFPS

   • Audiologia protèsica

   • Automoció

   • Construccions metàl·liques

   • Desenvolupament de projectes d'instal.lacions tèrmiques i de fluids

   • Educació infantil

   • Gestió d'allotjaments turístics

   • Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat

   • Manteniment d'instal.lacions tèrmiques i de fluids

   • Patronatge i Moda

   • Química industrial

   • Vitivinicultura

  • Tots els títols implantats el curs 2009-2010 oferiran el 1r i el 2n curs (títol complet)

   • Implantació del 1r curs dels nous títols LOE que s’hagin publicat (majoria)

   • CFPM

    • Carrosseria

    • Confecció i Moda

    • Cuina i Gastronomia

    • Emegències sanitàries

    • Farmàcia i parafarmàcia

    • Forneria, pastisseria i confiteria

    • Instal·lacions elèctriques i automàtiques

    • Mecanització

    • Planta Química

    • Serveis de restauració

    • Sistemes microinformàtics i xarxes

    • Soldadura i caldereria

    • Olis d'oliva i vins

   • Distribucions conjuntes, es modificaran i substituiran (transitòria i definitiva)


  T tols de nova implantaci33 l.jpg
  Títols persones i les empreses de nova implantació

  Implantació de títols nous CENTRES PÚBLICS:

  • Als centres públics no és necessari demanar autorització per impartir un cicle LOE si aquest substitueix al títol LOGSE que ja estava implantat.

  • Sí que cal autorització per als títols LOE de nova implantació al centre si aquest no impartia el corresponent títol LOGSE

  • Implantació automàtica als centres públics: es tramitarà la publicació d’una resolució d’implantació

   Distribucions extraordinàries:

  • Els cicles afectats per autoritzacions extraordinàries, s’han de modificar des de la Direcció General i s'autoritzaran d’ofici.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  T tols de nova implantaci34 l.jpg
  Títols persones i les empreses de nova implantació

  Implantació de títols nous CENTRES PRIVATS:

  • Autorització automàtica als centres privats (concertats o no):

   Es tramitarà la publicació d’una Resolució d’autorització i atès que la durada mínima dels nous CF ha de ser de 2 anys:

   • Si la capacitat actualment autoritzada és de 2, 4 o 6 grups (nombre parell):

    • S’autoritza el nou CF amb la mateixa capacitat.

   • Si la capacitat actualment autoritzada és d’1, 3 o 5 grups (nombre senar):

    • S’autoritza el nou CF amb una capacitat d’1 grup menys dels autoritzats fins ara, adaptant el nombre màxim d’alumnes al nou nombre de grups.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  La nova formaci professional35 l.jpg
  LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL persones i les empreses

  ELS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL(PQPI)

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Qu impliquen els pqpi l.jpg
  Què impliquen els PQPI ? persones i les empreses

  • Definició d’un repertori de perfils professionals (“auxiliar de …”) referits a unitats de competència de nivell 1 del Catàleg de Qualificacions.

  • Currículums establerts per a cada perfil professional.

  • Reconeixement de la formació per a la continuïtat en els cicles formatius.

  • Acreditació de les competències professionals.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Pqpi plantejament l.jpg
  PQPI: Plantejament persones i les empreses

  • Recurs específic i possibilitador d’èxit, des de nous marcs d’aprenentatge, per a:

   • transició al món laboral

   • continuïtat formativa, prioritàriament als CFGM

   • opcionalment, obtenció del GESO

  • Destinataris:

   • Majors de 16 anys, preferentment menors de 21

   • Sense GESO

   • Col·lectiu divers

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  a


  Pqpi objectius l.jpg
  PQPI: Objectius persones i les empreses

  • Proporcionar formació professional elemental, que faciliti la incorporació en un sector professional.

  • Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i facilitin una inserció social i laboral satisfactòria.

  • Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Pqpi inici d un itinerari professional l.jpg
  PQPI: Inici d’un itinerari professional persones i les empreses

  ESO

  sense acreditar

  PQPI

  Mòduls voluntaris: C

  PQPI

  Mòduls obligatoris: A, B

  Títol GESO

  [Prova accés amb reconeixement PQPI]

  [Prova i curs accés]

  Cicles formatius de grau superior

  (CFGS)

  Certificació acadèmica

  i professional

  Cicles formatius de grau mitjà

  (CFGM)

  Món laboral

  i formació permanent

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Pqpi estructura l.jpg
  PQPI: Estructura persones i les empreses

  MÒDULS OBLIGATORIS

  1 curs escolar (800 - 1.100 hores)

  MÒDULS VOLUNTARIS

  (7 mòduls currículum GESO)

  MÒDULS

  PER A L’OBTENCIÓ

  DEL GESO

  MÒDULS

  DE FORMACIÓ

  PROFESSIONAL

  MÒDULS

  DE FORMACIÓ GENERAL

  • Competències professionals referides a qualificacions de nivell 1 per a: inserció laboral i formació professional

  • Competències bàsiques per a: la transició al món laboral i la continuació educativa

  • Aspectes bàsics del currículum de l’ESO

  MÒDULS C

  MÒDULS A

  MÒDULS B

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Pqpi desenvolupament curricular l.jpg
  PQPI: Desenvolupament curricular persones i les empreses

  • Mòduls específics (mòduls A)

  • Referent: Unitats de Competènciesde nivell 1 del Catàleg de Qualificacions Professionals

  • Diferents perfils professionals : repertori català dels PQPI

  • Inclouen:

   • Formació professional teòrica i pràctica

   • Pràctiques en empresa (FCT): 150-250 h.

   • Projecte Integrat en relació al perfil professional i a l’entorn laboral corresponent: 30-60 h.

  • Dedicació: 50-70% de les hores dels mòduls obligatoris (entre 400 i 770 hores)

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Pqpi desenvolupament curricular42 l.jpg
  PQPI: Desenvolupament curricular persones i les empreses

  • Mòduls de formació general (mòduls B)

  • Referent: competències bàsiques necessàries per a la vida quotidiana i per al món laboral

  • Currículum establert, organitzat en mòduls icrèdits

  • Flexibilitat d’aplicació a cada centre: definició d’unitats formatives

  • Tutoria de grup, obligatòria

  • Dedicació: 30-50 % de les hores dels mòduls obligatoris (entre 240 i 550 hores)

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Pqpi desenvolupament curricular43 l.jpg
  PQPI: Desenvolupament curricular persones i les empreses

  • Mòduls opcionals per l’obtenció del GESO (mòduls C)

  • Cursats en paral·lel o, preferentment en haver finalitzat els mòduls obligatoris

  • Certificat acreditatiu d’inscripció o superació PQPI per a cursar-los

  • Es corresponen a mòduls del currículum per a l’obtenció del GESO en els centres de formació de persones adultes:

  • Requisit de superar els mòduls obligatòris A i B per obtenir el GESO superant els mòduls C

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Pqpi avaluaci qualificacions i certificaci l.jpg

  Qualificació global (QG) (de l’1 al 10)

  • Superació PQPI (QG superior a 5):

  CERTIFICACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

  1. Reconeixement acadèmic per a accés a cicles formatius de grau mitjà:

  • Exempció part de la prova d’accés i reconeixement QG PQPI (coeficient 0,25)

  • Exempció total de la prova si QG PQPI igual o superior 8

   2. Reconeixement acadèmic per a obtenció GESO:

  • Opció de cursar mòduls C (part GES de FPA)

  • Opció d’1 mòdul (cursat, si QG del PQPI superior 6,5)

   3. Reconeixement professional:

  • Certificat professionalitat amb unitats de competència acreditades (Dep. Treball)

  PQPI: Avaluació, qualificacions i certificació

  Serveis Territorials

  A Girona

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Oferta de pqpi segons els perfils professionals l.jpg
  Oferta de PQPI segons els perfils professionals persones i les empreses

  Administració i gestió

  - Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals

  Agrària

  - Auxiliar en activitats agropecuàries

  - Auxiliar en vivers i jardins

  Arts gràfiques

  - Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia

  Comerç

  - Auxiliar en comerç i atenció al públic

  - Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

  Edificació i obra civil

  - Auxiliar de paleta i construcció

  - Auxiliar de pintura

  Electricitat i electrònica

  - Auxiliar en muntatges d'instal.lacions electrotècniques en edificis

  - Auxiliar en muntatges d'instal.lacions elèctriques i d'aigua i gas

  Fabricació mecànica

  - Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura

  - Auxiliar de fusteria metàl.lica i PVC

  - Auxiliar de mecànica i electricitat

  Hoteleria i turisme

  - Auxiliar de cuina

  - Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

  - Auxiliar d’establiments hotelers

  Fusta, moble i suro

  - Auxiliar en treballs de fusteria i instal.lació de mobles

  Imatge personal

  - Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica

  - Auxiliar de perruqueria

  Indústries alimentàries

  - Auxiliar de la indústria càrnia

  - Auxiliar de pastisseria i fleca

  Informàtica i comunicacions

  - Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

  Instal.lació i manteniment

  - Auxiliar en fontaneria i calefacció i climatització

  Transport i manteniment de vehicles

  - Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

  - Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles


  Oferta de pqpi l.jpg
  Oferta de PQPI persones i les empreses

  • Segons entitats i models d’organització de la formació

  1- Organitzats pel Departament d’Educació:

  • PQPI-Pla de Transició al Treball (PTT)

   • en col·laboració amb administracions locals

   • amb la participació d’empreses

   • en els IES o en instal·lacions municipals i d’empreses

  • PQPI-Formació i aprenentatge professional (FIAP)

   • en col·laboració amb el SOC

   • en els IES

    2- Organitzats per entitats o institucions autoritzats pel Departament

    d’Educació:

  • PQPI - administracions locals

  • PQPI - centres docents

  • PQPI - establiments de formació

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  La nova formaci professional47 l.jpg
  LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL persones i les empreses

  FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona

  47


  Informaci general l.jpg
  Informació general persones i les empreses

  La Subdirecció General de Planificació i Organització de Formació Professional organitzarà cursos de formació per a tot el professorat que el setembre de 2009 comenci a impartir un cicle formatiu LOE.

  La formació es realitzarà de forma intensiva durant la setmana del 6 al 10 de juliol, descentralitzant-la tant com sigui possible.

  Cada cicle formatiu que s’implanti tindrà una formació associada de 15 hores de durada.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Estructura del curs l.jpg

  Horari persones i les empreses

  1r dia

  2n dia

  De 9 a 14h

  Bloc comú

  Bloc específic

  De 15:30 a 18h

  Bloc específic

  Bloc específic

  Estructura del curs

  El curs tindrà l’estructura següent:

  • un bloc comú de 5 hores, igual per a tots els cicles i totes les famílies. Farà referència al nou model curricular que estableix la LOE.

  • un bloc específic de 10 hores de durada. Farà referència al cicle formatiu en qüestió.

  • La formació es realitzarà en dos dies.

  • L’horari serà de 9 a 14 h i de 15:30 a 18 h.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Estructura del curs50 l.jpg

  Horari persones i les empreses

  1r dia

  De 9 a 14 h

  Bloc comú

  De 15:30 a 18:30 h

  Bloc específic

  Estructura del curs

  Per al professorat de les especialitats específiques

  L’estructura del curs per al professorat de les especialitats de FOL i de llengua estrangera serà només d’un dia de durada (8 hores).

  • un bloc comú de 5 hores de durada que farà referència al nou model curricular que estableix la LOE.

  • un bloc específic de 3 hores de durada que farà referència als crèdits que han d’impartir.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Centres convocats a la formaci l.jpg
  Centres convocats a la formació persones i les empreses

  Es convocarà a tots els centres que el setembre de 2009 comencin a impartir un cicle formatiu LOE.

  Podran assistir com a màxim 3 professors/es per centre, cicle formatiu i grup d’alumnes.

  La direcció de cada centre haurà de designar i formalitzar la inscripció de les persones que aniran al curs per garantir que seran les que impartiran el cicle.

  Més informació a la web

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Seus de formaci l.jpg

  Lloc on es realitzarà la formació persones i les empreses

  Professorat de

  IES Anna Gironella de Mundet (Barcelona)

  • Consorci de Barcelona

  • SSTT Baix Llobregat

  • SSTT Barcelona Comarques

  • SSTT Catalunya Central

  IES Mollet (Mollet)

  • SSTT Maresme –Vallès Oriental

  • SSTT Vallès Occidental

  IES Narcís Xifrà (Girona)

  • SSTT Girona

  IES Escola del Treball (Lleida)

  • SSTT Lleida

  IES Comte de Rius (Tarragona)

  • SSTT Tarragona

  • SSTT Terres de d’Ebre

  Seus de formació

  Família:Electricitat i electrònica

  CFPM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Formaci del professorat l.jpg

  Lloc on es realitzarà la formació persones i les empreses

  Professorat de

  IES Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)

  • Tots els centres de Catalunya

  Lloc on es realitzarà la formació

  Professorat de

  IES Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)

  • Tots els centres de Catalunya

  Formació del professorat

  Seus de formació

  • Família:Fabricació Mecànica

   • CFPM Mecanització

    • CFPM Soldadura i caldereria

  • Fabricació Mecànica

   • CFPS Construccions metàl·liques

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Formaci del professorat54 l.jpg

  Lloc on es realitzarà la formació persones i les empreses

  Professorat de

  IES Escola d’Hoteleria i Turisme (Barcelona)

  • Tots els centres de Catalunya

  Lloc on es realitzarà la formació

  Professorat de

  IES Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)

  • Tots els centres de Catalunya

  Formació del professorat

  Seus de formació

  • Fabricació Mecànica

   • CFPM Mecanització

  • Família: Hoteleria i turisme

   • CFPM Cuina i gastronomia

   • CFPM Serveis de restauració

   • CFPS Gestió d’allotjament turístic

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Formaci del professorat55 l.jpg

  Lloc on es realitzarà la formació persones i les empreses

  Professorat de

  IES Escola d’Hoteleria i Turisme (Barcelona)

  • Tots els centres de Catalunya

  Lloc on es realitzarà la formació

  Professorat de

  IES Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)

  • Tots els centres de Catalunya

  Formació del professorat

  Seus de formació

  • Fabricació Mecànica

   • CFPM Mecanització

  • Família: Industries alimentàries

   • CFPM Forneria, pastisseria i confiteria

    • CFPM Olis d’oliva i vins

    • CFPS Vitivinicultura

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Seus de formaci56 l.jpg

  Lloc on es realitzarà la formació persones i les empreses

  Professorat de

  IES Esteve Terradas (Cornellà)

  • Consorci de Barcelona

  • SSTT Baix Llobregat

  IES Carles Vallbona (Granollers)

  • SSTT Barcelona Comarques

  • SSTT Catalunya Central

  • SSTT Maresme –Vallès Oriental

  • SSTT Vallès Occidental

  IES Montilivi (Girona)

  • SSTT Girona

  IES Caparrella (Lleida)

  • SSTT Lleida

  IES Vidal i Barraquer (Tarragona)

  • SSTT Tarragona

  • SSTT Terres de l’Ebre

  Seus de formació

  Família: Informàtica i Comunicacions

  CFPM Sistemes microinformàtics i xarxes

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Formaci del professorat57 l.jpg

  Lloc on es realitzarà la formació persones i les empreses

  Professorat de

  IES Anna Gironella de Mundet (Barcelona)

  • Tots els centres de Catalunya

  Lloc on es realitzarà la formació

  Professorat de

  IES Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)

  • Tots els centres de Catalunya

  Formació del professorat

  Seus de formació

  • Fabricació Mecànica

   • CFPM Mecanització

  • Família: Instal·lació i Manteniment

   • CFPS Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

   • CFPS Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Formaci del professorat58 l.jpg

  Lloc on es realitzarà la formació persones i les empreses

  Professorat de

  IES Comte de Rius (Tarragona)

  • Tots els centres de Catalunya

  Lloc on es realitzarà la formació

  Professorat de

  IES Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)

  • Tots els centres de Catalunya

  Formació del professorat

  Seus de formació

  • Fabricació Mecànica

   • CFPM Mecanització

  • Família:Química

   • CFPM Planta química

   • CFPS Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat

   • CFPS Química industrial

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Formaci del professorat59 l.jpg

  Lloc on es realitzarà la formació persones i les empreses

  Lloc on es realitzarà la formació

  Professorat de

  Professorat de

  El Clot (Barcelona)

  IES Castellarnau (Sabadell)

  • Tots els centres de Catalunya

  • Tots els centres de Catalunya

  Lloc on es realitzarà la formació

  Professorat de

  IES Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)

  • Tots els centres de Catalunya

  Formació del professorat

  Seus de formació

  • Família:Sanitat

   • CFPM Emergències sanitàries

   • CFPM Farmàcia i parafarmàcia

  • Fabricació Mecànica

   • CFPM Mecanització

  • CFPS Audiologia protètica

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Seus de formaci60 l.jpg

  Lloc on es realitzarà la formació persones i les empreses

  Professorat de

  IES Salvador Seguí (Barcelona)

  • Consorci de Barcelona

  • SSTT Baix Llobregat

  IES Gallecs (Mollet)

  • SSTT Barcelona Comarques

  • SSTT Catalunya Central

  • SSTT Maresme –Vallès Oriental

  • SSTT Vallès Occidental

  IES Montilivi (Girona)

  • SSTT Girona

  IES Escola del treball (Lleida)

  • SSTT Lleida

  IES Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona)

  • SSTT Tarragona

  • SSTT Terres de l’Ebre

  Seus de formació

  • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat

   • CFPS Educació infantil

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Formaci del professorat61 l.jpg

  Lloc on es realitzarà la formació persones i les empreses

  Professorat de

  IES Anna Gironella de Mundet (Barcelona)

  • Tots els centres de Catalunya

  Lloc on es realitzarà la formació

  Professorat de

  IES Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)

  • Tots els centres de Catalunya

  Formació del professorat

  Seus de formació

  • Fabricació Mecànica

   • CFPM Mecanització

  • Família: Tèxtil, Confecció i Pell

   • CFPM Confecció i Moda

   • CFPS Patronatge i Moda

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  a

  Serveis Territorials

  A Girona


  Formaci del professorat62 l.jpg

  Lloc on es realitzarà la formació persones i les empreses

  Professorat de

  IES Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)

  • Tots els centres de Catalunya

  Lloc on es realitzarà la formació

  Professorat de

  IES Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)

  • Tots els centres de Catalunya

  Formació del professorat

  Seus de formació

  • Fabricació Mecànica

   • CFPM Mecanització

  • Família:Transport i Manteniment de vehicles

   • CFPM Carrosseria

   • CFPS Automoció

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  a

  Serveis Territorials

  A Girona


  Formaci del professorat63 l.jpg

  Lloc on es realitzarà la formació persones i les empreses

  Professorat de

  IES Anna Gironella de Mundet (Barcelona)

  • Consorci de Barcelona

  • SSTT Baix Llobregat

  • SSTT Barcelona Comarques

  • SSTT Catalunya Central

  • SSTT Maresme –Vallès Oriental

  • SSTT Vallès Occidental

  Lloc on es realitzarà la formació

  Professorat de

  IES Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)

  • Tots els centres de Catalunya

  IES Escola d’Hoteleria i Serveis S. Narcís (Girona)

  • SSTT Girona

  IES Caparrella (Lleida)

  • SSTT Lleida

  IES de l’Ebre (Tortosa)

  • SSTT Tarragona

  • SSTT Terres de d’Ebre

  Formació del professorat

  Seus de formació

  • Fabricació Mecànica

   • CFPM Mecanització

  Formació i Orientació Laboral (FOL)

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  a

  Serveis Territorials

  A Girona


  Formaci del professorat64 l.jpg

  Lloc on es realitzarà la formació persones i les empreses

  Professorat de

  IES Escola d’Hoteleria i Turisme (Barcelona)

  • Consorci de Barcelona

  • SSTT Baix Llobregat

  • SSTT Barcelona Comarques

  • SSTT Catalunya Central

  • SSTT Vallès Occidental

  Lloc on es realitzarà la formació

  Professorat de

  IES Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)

  • Tots els centres de Catalunya

  IES Escola d’Hoteleria i Turisme (Cambrils)

  • SSTT Tarragona

  • SSTT Terres de d’Ebre

  • SSTT Lleida

  IES Escola d’Hoteleria i Serveis S. Narcís (Girona)

  • SSTT Girona

  • SSTT Maresme –Vallès Oriental

  Formació del professorat

  Seus de formació

  • Fabricació Mecànica

   • CFPM Mecanització

  Àrea de Llengua estrangera

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona

  Serveis Territorials

  a


  Formaci del professorat65 l.jpg

  FAMÍLIES persones i les empreses

  PROFESIONALS

  SSTT Baix

  Llobregat

  Consorci

  de Barcelona

  SSTT

  Maresme-V.

  SSTT Vallès

  Occidental

  SSTT

  Girona

  SSTT

  Lleida

  SSTT

  Tarragona

  • Informàtica

  IES Esteve

  Terradas

  IES Carles

  Vallbona

  IES

  Montilivi

  IES

  Caparrella

  IES F. Vidal i

  Barraquer

  • Electricitat i Electrònica

  IES Anna Gironella de M.

  IES

  Mollet

  IES Narcís

  Xifra i Mas.

  IES Escola

  del Treball

  IES Comte

  de Rius

  • Instal·lació i Manteniment

  • Tèxtil, Confecció i Pell

  IES Anna Gironella de M.

  • Fabricació Mecànica

  • Transport i Mant. vehicles

  IES Mare de

  Déu de la Mercè

  • Hoteleria i Turisme

  • Indústries alimentàries

  IES Hoteleria

  i Turisme

  • Serveis a la comunitat

  IES Salvador

  Seguí

  IES

  Gallecs

  IES

  Montilivi

  IES Escola

  del Treball

  IES F. Vidal i

  Barraquer

  • Sanitat

  El Clot

  (Audiologia ….)

  IES

  Castellarnau

  • Química

  IES Comte

  de Rius

  • FOL

  IES Anna Gironella de M.

  IES Hoteler. Turisme

  IES

  Caparrella

  IES F. Vidal i

  Barraquer

  • Llengua estrangera

  IES Hoteleria

  i Turisme

  IES Hoteler. Turisme

  IES Hoteler. Turisme

  Seus de formació (resum)

  Formació del professorat

  • Fabricació Mecànica

   • CFPM Mecanització

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona

  Serveis Territorials

  a


  La nova formaci professional66 l.jpg
  LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL persones i les empreses

  EL PROCÉS D’IMPLANTACIÓ

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Especialitats de professorat en centres del departament d educaci l.jpg

  Mòdul Professional persones i les empreses

  Especialitat del professorat

  Cos

  MP...

  Una o més especialitats de les actuals (alguns MP poden tenir assignat un Prof. Especialista)

  Professor i Catedràtic d’Ense. Secundari, o

  Professor Tècnic d’FP

  Especialitats de professorat en centres del Departament d’Educació

  • A cada decret s’estableix l’especialitat de professorat per a cada mòdul professional. (fitxa resum CF Sistemes Microinformàtics i xarxes)

  • En un mòdul pot haver-hi més d’una especialitat de professorat assignada.

  • El mòdul de síntesi, quan hi sigui, tindrà assignades totes les especialitats de professorat del cicle.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Titulacions del professorat en centres de titularitat diferent a la del departament l.jpg
  Titulacions del professorat en centres de titularitat diferent a la del Departament

  • La llista de titulacions requerides per impartir cada MP està establerta a cada decret.

  • En funció del mòdul, les titulacions són:

 • - superior o mitjana universitària o,

 • - mitjana universitària i/o tècnic superior d’FP i equiv.

 • Mòdul professional

  Titulació del professorat

  MP n, MP m,....

  Titulats superiors universitari: títol 1, t2,...

  Titulat mitjà universitari: t3, t5,...

  MP x , MP y,..

  Titulat mitjà universitari: t3, t5,..., i/o

  Tècnic superior d’FP i equivalents: ts1, ts2,..

  Altres exemples es poden trobar a les fitxes resum a la pàgina web: web

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Espais formatius espec fics requeris per a cada cicle formatiu l.jpg

  (Exemple) diferent a la del Departament

  Espai formatiu

  Superfície (m2)

  Grau d’ús

  30 alum.

  20 alum.

  Aula polivalent

  60

  40

  30%

  Laboratori d’assajos

  120

  90

  5%

  Taller d’automatismes

  90

  60

  10%

  ....

  ...

  ...

  ...

  TOTAL

  100%

  Espais formatius específics requeris per a cada cicle formatiu

  • Cada decret estableix la relació d’aules, la seva superfície, per a 30 i per 20 alumnes, i el grau d’ús en % sobre la durada total del cicle.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  T tols equivalents mateix efecte acad mic i professional l.jpg
  Títols equivalents: mateix efecte acadèmic i professional diferent a la del Departament

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  T tols equivalents mateix efecte acad mic i professional71 l.jpg
  Títols equivalents: mateix efecte acadèmic i professional diferent a la del Departament

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  T tols equivalents mateix efecte acad mic i professional72 l.jpg
  Títols equivalents: mateix efecte acadèmic i professional diferent a la del Departament

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  T tols equivalents mateix efecte acad mic i professional73 l.jpg
  Títols equivalents: mateix efecte acadèmic i professional diferent a la del Departament

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Convalidacions entre cr dits de t tols logse i m duls de t tols loe l.jpg
  Convalidacions entre crèdits de títols LOGSE i mòduls de títols LOE

  • Cada decret estableix les convalidacions de mòduls/crèdits LOGSE amb mòduls dels nous títols. Per exemple: en el CF de mecanització (web)

  • El mòdul de FOL (LOE) es pot convalidat amb el crèdit de FOL (LOGSE) i el títol bàsic de PRL (prevenció de riscos laborals), també el crèdit de FOL (LOGSE) es pot convalidar per l’UF de

  • Prevenció en Riscos Laborals (LOE).

  • El mòdul de síntesi (GM) o de projecte (GS) dels nous títols queda convalidat amb el crèdit de síntesi de GM o GS (LOGSE).

  • El mòdul d’Empresa i iniciativa emprenedora (LOE) pot quedar, depenent del currículum, convalidat pel crèdit d’Administració i gestió de la PIME (LOGSE).

  • Quan estigui més desenvolupat el procés, es podran establir noves convalidacions entre els mòduls i les unitats formatives del nous títols.

  Serveis Territorials

  A Girona

  Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats


  Convocat ries per l alumnat amb cr dits pendents de titulacions extingides l.jpg
  Convocatòries per l’alumnat amb crèdits pendents de titulacions extingides

  • Cada centre realitzarà, durant els dos cursos següents a l’extinció del títol en el centre, un total de quatre convocatòries extraordinàries per a l’alumnat amb crèdits pendents,que tingui l’expedient en el centre.

  • Per als títols que deixen d’oferir el 1er curs el proper setembre de 2009, les proves seran:

   • Títols d’1 any: 2009-2010 i 2010-2011

   • Títols de 2 anys: 2010-2011 i 2011-2012

   • Títols de 3 anys (autoritzats per resolució/conveni): 2011-2012 i 2012-2013.

  • S’establiran dos períodes per curs, els mateixos a tots els centres

  • (previsió: octubre i abril).

  • Per fer l’FCT caldrà matricular-se i el centre en farà el seguiment.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Convocat ries en el proc s d extinci dels t tols logse l.jpg

  2009-10 titulacions extingides

  2010-11

  2011-12

  2012-13

  2013-14

  Títol LOGSE d’1 any. Extinció setembre 2009

  2 c PE

  2 c PE

  Títol LOGSE de 2 anys. Extinció 1r curs set 09

  2n curs CF i

  AR de 1r

  2 c PE

  2 c PE

  Títol LOGSE de 3 anys. Extinció 1r curs set. 09

  2n i 3r curs AR de 1r

  3r curs i

  AR de 1r i 2n

  2 c PE

  2 c PE

  Títol LOE, implantat en setembre 2009

  1r curs CF

  Si cal, es convoca POT

  1r i 2n curs

  POT LOE

  2c PE: Dues convocatòries de proves extraordinàries. Organitzades pels propis centres per a l’alumnat amb crèdits pendents que tingui l’expedient en el centre

  AR: Activitats de recuperació organitzades pel propi centre

  POT: Proves d’obtenció de títol

  Convocatòries en el procés d’extinció dels títols LOGSE

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Alumnat amb cr dits pendents d un t tol logse extingit l.jpg
  Alumnat amb crèdits pendents d’un títol LOGSE extingit titulacions extingides

  CAS

  OPCIONS

  1. Alumnat matriculat en 2008-2009 d’un cicle d’1 any de durada amb crèdits pendents

  • Matricular-se al cicle LOE, demanar convalidacions del nou títol i completar els mòduls restants. Obtindrà el títol LOE.

  • Presentar-se, en 2009-10 i 2010-11, a les convocatòries extraordinàries que organitzi el centre. Obtindrà el títol LOGSE

  2. Alumnat matriculat en 2009-2010 d’un cicle de més d’1 any que repeteix 1er curs

  • Matricular-se a 1r curs del cicle LOE, demanar convalidacions del nou títol i cursar el mòduls no convalidats de 1r i la resta de cursos. Obtindrà el títol LOE.

  3. Alumnat matriculat en 2009-2010 de 2n curs amb crèdits pendents de 1r

  • Matricular-se a 2n curs del títol LOGSE i presentar-se a les activitats de recuperació que el centre prevegui durant el curs 2010-2011, dels crèdits pendents (LOGSE) de 1r curs. Obtindrà el títol LOGSE.

  4. En general, alumnat que en extingir-se el títol LOGSE li quedin crèdits pendents

  • Presentar-se a les convocatòries extraordinàries (màxim 4), durant els dos cursos següents. Obtindrà el títol LOGSE.

  • Si no completa el cicle al llarg de les 4 convocatòries, caldrà que es matriculi al títol LOE, demani convalidacions i completi els mòduls restants.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Preinscripci i matr cula en el nous t tols per al curs 2009 2010 l.jpg
  Preinscripció i matrícula en el nous títols per al curs 2009-2010

  • Es realitzarà pel procediment ordinari.

  • Als aplicatius ja hi constaran les noves titulacions.

  • Gestió acadèmica: es preveu fer una aplicació específica.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Proves d obtenci del t tol pot l.jpg
  Proves d’obtenció del títol (POT) 2009-2010

  • Quan s’implanti un títol nou (LOE) deixen de convocar-se proves d’obtenció del títol LOGSE.

  • Les persones que es trobin pendents de completar el títol LOGSE podran sol·licitar convalidacions dels crèdits superats pels Mòduls LOE, i presentar-se al nou títol quan es convoquin les proves d’obtenció.

  • Es realitzarà la convocatòria de Proves d’obtenció d’alguns títols LOE el mateix curs en què s'iniciï la seva implantació.

  • Es continuaran convocant Proves d’alguns títols LOGSE, fins que no s’implanti el nou títol LOE.

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Slide80 l.jpg

  La Formació Professional del sistema educatiu s’OBRE a nous col·lectius

  • Nou enfocament de la Formació professional:

   • Afavorir la formació al llarg de tota la vida.

   • La FP en el sistema educatiu: instrument de FP inicial i, alhora, de contínua per a la població activa.

  • Els CCFF cal adreçar-los a dos col·lectius

   • Joves, en procés de formació.

   • Persones ocupades o desocupades.

  • L’organització de la formació en el centre ha de ser pensada perquè doni resposta a les necessitats:

   • De joves, amb disponibilitat horària.

   • De persones treballadores, amb disponibilitat temporal condicionada i obligacions familiars.

  Serveis Territorials

  A Girona

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Slide81 l.jpg

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  Evolució de la població entre 16 i 20 anys a Catalunya

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Slide82 l.jpg

  Formació del mercat de treball 2010 2011 2012 2013 2014

  Catalunya

  Europa

  30-35%

  Universitària

  25-30%

  Mitjana: FP o batxillerat

  20-25%

  45-50%

  Bàsica o sense formació

  40-45%

  20-25%

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Slide83 l.jpg

  Criteris per organitzar en el centre els nous cicles formatius (1/2)

  • Organitzar el Cicle per unitats formatives.

   • Facilitar la matrícula per mòduls o UUFF solts.

   • Organitzar les unitats formatives per franges horàries horitzontals al llarg de la setmana.

   • Establir calendaris d’inici i finalització de cada UF i/o mòdul, i publicitar-los.

    Per exemple: a les orientacions (apartat 4) del CF de mecanització Orientacions

  • Establir horaris pensant en les necessitats de les persones amb obligacions laborals o familiars.

   • Alternar les franges horàries dels mòduls i UF per anys per facilitar el fet de cursar ensenyaments nocturns i de tarda amb la mateixa oferta formativa.

  • Potenciar la semipresencialitat dels ensenyaments entre les persones amb dificultats d’assistir a classe.

  1r Curs 09-10

  1r Curs 10-11

  Serveis Territorials

  A Girona

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Slide84 l.jpg

  Criteris per organitzar en els centres els nous cicles formatius (2/2)

  • Promoure els cicles, el mòduls i les UUFF entre les empreses, les organitzacions i els treballadors, com un instrument de formació contínua.

  • Promoure, entre persones amb obligacions laborals o familiars, cursar simultàniament mòduls presencials en el centre i mòduls a distància en l’IOC, per tal de donar més oportunitats a aquests col·lectius.

  • Estudiar la viabilitat de realitzar el CF en alternança: combinar treball i formació de manera planificada i coordinada.

  • Cercar empreses i associacions amb les quals col·laborar per impartir els Cicles.

  Serveis Territorials

  A Girona

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats


  Seguiment del proc s d implantaci l.jpg
  Seguiment del procés d’implantació formatius (2/2)

  Personalitzada: Serveis Territorials

  • A cada SSTT hi ha un conjunt de persones responsables de respondre a les consultes plantejades per la implantació de la nova FP – LOE

  • Sara Oliveras i Prujà, Coordinadora Territorial de FP

  • Josep Xirgu i Farnés, Inspector en cap i de l’àrea de FP

  • Josep Polanco López, Inspector de l’àrea de FP

   E –mail: [email protected] (Oficina d’inspecció)

   Telemàtica: el WEB de la nova FP

  • http://www.xtec.cat/estudis/fp

   WEB DE LA NOVA FP

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Torn obert de paraules l.jpg
  Torn obert de paraules formatius (2/2)

  Precs i preguntes de les persones assistents

  WEB

  WEB

  INSPECCIÓ

  Serveis Territorials d’Educació a Girona

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  Fi de la presentaci l.jpg
  Fi de la presentació formatius (2/2)

  Moltes gràcies.

  WEB

  WEB

  INSPECCIÓ

  Serveis Territorials d’Educació a Girona

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  La nova formaci professional88 l.jpg
  LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL formatius (2/2)

  Direcció General d’Ensenyaments

  Professionals, Artístics i Especialitzats

  Serveis Territorials

  A Girona


  ad