I. TEORIJA
Download
1 / 80

Prof.dr. sc. Ivo Cala - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

I. TEORIJA. O D R Ž A V A N J A. II. TEHNOLOGIJA PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE ODRŽAVANJA OPĆI PRINCIPI TEHNOLOGIJE ODRŽAVANJA PRISTUPI I METODE TEHNOLOGIJE ODRŽAVANJA SPECIFIČNOSTI U TEHNOLOGIJI ODRŽAVANJA. III. ORGANIZACIJA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prof.dr. sc. Ivo Cala' - niabi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

I. TEORIJA

O

D

R

Ž

A

V

A

N

J

A

 • II. TEHNOLOGIJA

 • PODLOGE ZA PROJEKTIRANJETEHNOLOGIJE ODRŽAVANJA

 • OPĆI PRINCIPI TEHNOLOGIJE ODRŽAVANJA

 • PRISTUPI I METODE TEHNOLOGIJE ODRŽAVANJA

 • SPECIFIČNOSTI U TEHNOLOGIJI ODRŽAVANJA

III. ORGANIZACIJA

Prof.dr. sc. Ivo Čala


1 podloge za projektiranje tehnologije odr avanja to
1. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE ODRŽAVANJA (TO)

 • Pristup TO može biti:

  • projektiranje TO za novonabavljenu opremu

  • projektiranje TO za opremu koja se već koristi (razlika je u posjedovanju podataka)

 • Detaljno projektiranje tehnološkog procesa održavanja (TPO) samo izuzetno:

  • kad je vrijednost opreme velika

  • kad se radi o sigurnosti

Prof.dr. sc. Ivo Čala


3. Prvi korak u projektiranju TPO je planiranje aktivnosti održavanja u ovisnosti o strategiji i vrsti opreme

 • koje su to aktivnosti

 • koliko će biti aktivnosti

 • koliki je ciklus izvođenja aktivnosti

  4. Za projektiranje TPO potrebno je posjedovati slijedeće:

 • dokumentaciju proizvođača opreme

 • poznavanje uvjeta upotrebe

  • utjecaj režima rada

  • utjecaj okoline

  • utjecaj načina upotrebe (rukovatelj)

 • poznavanje proizvodnih mogućnosti opreme

 • poznavanje planskog vijeka upotrebe (otpis)

Prof.dr. sc. Ivo Čala


2 op i principi tehnologije odr avanja
2. OPĆI PRINCIPI TEHNOLOGIJE ODRŽAVANJA

TPO

TPP

2.1. Pri projektiranju tehnologije održavanja treba poznavati slijedeće:

 • sustav uočavanja kvara

 • metode dijagnosticiranja kvara (vizualna, taktilna, akustična, ultrazvuk itd.)

 • postojeće metode uklanjanja kvara i SM na opremi

 • najjednostavniji način rastavljanja opreme

 • nivo rastavljanja ovisno o planiranoj aktivnosti održavanja (čišćenje,zamjena pozicija i sl.)

 • pristup sastavljanju opreme

 • ispitivanje funkcionalnosti opreme

Prof.dr. sc. Ivo Čala


2 2 popravak kvara tehni kog sustava ts
2.2. POPRAVAK KVARA TEHNIČKOG SUSTAVA (TS)

 • Saznanje o nastanku kvara

 • Pronalaženje mjesta kvara

 • Tehnološka priprema popravka

 • Operativna priprema popravka

 • Izvođenje popravka

 • Provjera kvalitete popravka

 • Izvještavanje o obavljenom popravku

Prof.dr. sc. Ivo Čala


2 2 popravak kvara tehni kog sustava ts1
2.2. POPRAVAK KVARA TEHNIČKOG SUSTAVA (TS)

c) TEHNOLOŠKA PRIPREMA POPRAVKA

 • Definirati cilj – uspostaviti ispravno stanje TS

 • Određivanje potrebnih operacija (aktivnosti)

 • Izbor struke i broja djelatnika

 • Određivanje potrebne kooperacije

 • Izbor odgovarajućeg materijala

 • Izbor opreme i alata za izvođenje popravka

 • Određivanje mjera sigurnosti

 • Određivanje potrebnog vremena

 • Razrada redoslijeda izvođenja aktivnosti i rokova

  PROJEKTIRAN TPO PRIBLIŽITI PRAKTIČNOM IZVOĐENJU

Prof.dr. sc. Ivo Čala


2 2 popravak kvara tehni kog sustava ts2
2.2. POPRAVAK KVARA TEHNIČKOG SUSTAVA (TS)

d) OPERATIVNA PRIPREMA POPRAVKA

 • Planiranje i zauzimanje raspoloživih radnih kapaciteta

 • Osiguranje djelatnika za izvođenje aktivnosti održavanja

 • Osiguranje vanjske usluge u pravo vrijeme

 • Osiguranje odgovarajućih materijala

 • Osiguranje opreme i alata

 • Osiguranje mjera sigurnosti

 • Definiranje rokova popravka

Prof.dr. sc. Ivo Čala


2 2 popravak kvara tehni kog sustava ts3
2.2. POPRAVAK KVARA TEHNIČKOG SUSTAVA (TS)

e) IZVOĐENJE POPRAVKA

 • Fizičke izmjene na dijelovima stroja (popravak pozicija)

 • Zamjena dijelova (pozicija ili sklopova)

 • Podešavanje odnosa

 • Pritezanje

 • Zaštita i impregnacija

 • Čišćenje

Prof.dr. sc. Ivo Čala


2 2 popravak kvara tehni kog sustava ts4
2.2. POPRAVAK KVARA TEHNIČKOG SUSTAVA (TS)

g) IZVJEŠTAVANJE O IZVRŠENOM POPRAVKU

 • Datum početka i završetka zastoja

 • Mjesto popravka

 • Vrsta kvara

 • Uzrok kvara

 • Utrošeno vrijeme za popravak po strukama

 • Trajanje zastoja

 • Utrošeni materijal

 • Izvršena i plaćena usluga

Prof.dr. sc. Ivo Čala


2 3 plan aktivnosti odr avanja
2.3. PLAN AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA

To je naziv za skup zahvata održavanja između dva generalna popravka. To su:

a) Generalni (veliki) planski popravak

 • Potpuno rastavljanje

 • Snimanje dijelova i sklopova

 • Otklanjanje grešaka i oštećenih dijelova

 • Popravak dijelova i sklopova

 • Ugradnja novih ili popravljenih dijelova i sklopova

  b) Srednji planski popravak, obim radova je otprilike 50% manji u odnosu na generalni

  c) Mali planski popravak, obim radova je otprilike 20-25% u odnosu na generalni

  d) Kontrolni pregledi (pregledi točnosti dijelova, mjerenja vibracija, itd.

Prof.dr. sc. Ivo Čala


3 pristup i metode odr avanja

dokumentacija

npr.

Procesna oprema

održavatelji

alat

mjerila, instrum.

3. PRISTUP I METODE ODRŽAVANJA

3.1. PRISTUP DJELATNIKA ODRŽAVANJA K OPREMI

a) k opremi (k objektu)

Prof.dr. sc. Ivo Čala


3 2 pristup djelatnika odr avanja od opreme
3.2. PRISTUP DJELATNIKA ODRŽAVANJA OD OPREME

b) Od opreme

sklop, agregat

 • PROSTOR ZA ODRŽAVANJE

 • Djelatnici

 • Sklopovi

 • Alat

 • Dokumentacija

 • OPREMA

 • Automobil

 • Građ. mehanizacija

3.3. INDIVIDUALNA METODA

3.4. AGREGATNA METODA

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Individualna i agregatna metoda odr avanja

održavanje

Prijem opremepranje

Rastavljanjeopreme

Sklopoviagregati

Popravak ostatka stroja, kućišta. oplate

Sastavljanjeopreme

Montaža armature

Ispitivanje opreme

Bojanje i zaštitaopreme

Predaja opreme na upotrebu

proizvodnja

INDIVIDUALNA I AGREGATNA METODA ODRŽAVANJA

Rast. sklopovai agregata

II. faza

Pranje dijelova i pozicija

I. faza

Dijelovi za popravak

Neupotrijebljividijelovi

da

Snimanjepozicija

otpad

radionica

ne

Upotrebljividijelovi

Popravljenidijelovi

Sast. sklopovai agregata

ispitivanje sklop.i agregata

Novi dijelovi

III. faza

Skladištesklopova i agregata

Skladište

 • Faza II može biti i na drugoj lokaciji

 • Trajanje faza I+II+III je ukupno vrijeme trajanja popravka izvođenog individualnom metodom

 • Trajanje faza I+III je ukupno vrijeme trajanja popravka izvođenog agregatnom metodom

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 dijagnostika u odr avanju
4. DIJAGNOSTIKA U ODRŽAVANJU

Prof.dr. sc. Ivo Čala
Dijagnostika
Dijagnostika

lat. diagnosis

 • procjenjivanje

 • ocjenjivanje

 • prepoznavanje

 • zaključivanje

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Odr avanje po stanju
Održavanje po stanju

 • Definicija:

  Održavanje po stanju koristi niz tehnologija s ciljem postizanja i održavanja optimalnog pogonskog stanja strojeva i pojedinačnih komponenata tako da se mjerenjem i određivanjem tendencija fizikalnih parametara u usporedbi s poznatim graničnim vrijednostima ili specifikacijama već unaprijed otkriju, analiziraju i otklone potencijalni problemi strojeva, prije nego nastane kvar.

  (Hartman, 1994)

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Dijagnosti ke metode
Dijagnostičke metode

 • Subjektivne metode

  • Vezane na osjetila vida, sluha,...

 • Objektivne metode

  • Korištenje mjernih uređaja za mjerenje željenih parametara

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Dijagnosti ke metode1
Dijagnostičke metode

 • vizualne metode

 • termografija

 • mjerenje tlaka...

 • spektrografska analiza ulja

 • ferografska analiza čestica

 • penetrantske metode

 • magnetske metode

 • ultrazvučni test

 • analiza vibracija

 • metoda udarnih impulsa (SPM)

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Vizualne metode
Vizualne metode

 • Direktne

 • Indirektne (pregled mjesta nedostupnih oku)

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Vizualne metode endoskopija
Vizualne metode - endoskopija

Snimanje stanja opreme pomoću endoskopa

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Termografija
Termografija

 • kontaktni termometri

 • IC kamera

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Zagrijavanje strojnog dijela
Zagrijavanje strojnog dijela

Prof.dr. sc. Ivo ČalaPenetrantske metode
Penetrantske metode

 • Čišćenje površine

 • Nanošenje penetranta

 • Čišćenje penetranta

 • Nanošenje razvijača

 • Pregled pukotina

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Fluorescentni penetrant
Fluorescentni penetrant

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Magnetske metode
Magnetske metode

 • Promatranje pukotina pomoću željezne prašine (nakupine prašine signaliziraju pukotinu)

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Magnetske metode1
Magnetske metode

Magnetska metoda dijagnosticiranja pukotina

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Ultrazvu na kontrola
Ultrazvučna kontrola

 • Mehaničke greške

  • Propuštanje tlačnih ili vakuumskih sistema

  • Kontrola stanja ležaja

  • Kavitacija u pumpama

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Ultrazvu na kontrola1
Ultrazvučna kontrola

 • Greške na el. instalacijama

  • iskrenje (arcing) – dešava se kod proboja kroz prostor (zrak). Grom je dobar primjer.

  • Corona (corona) – dešava se kod napona koji nije dovoljno velik da dođe do proboja kroz zrak, već toliki da se zrak npr. oko antene ionizira te se pojavljuju plavkaste ili ljubičaste munje

  • (tracking) – često nazivan "baby arcing" – javlja se kod oštećenih dijelova el. instalacije

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Mjerenje vibracija
Mjerenje vibracija

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Uzroci pojave vibracija
Uzroci pojave vibracija

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Vibracije zbog lo e monta e
Vibracije zbog loše montaže

 • Necentriranost

 • Nepravilna montaža ležajeva

 • Labavost

 • Nepravilan zamjenski dio (remen)

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Ugradnja le aja
Ugradnja ležaja

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Mjerenje vibracija1
Mjerenje vibracija

 • Kontinuirano mjerenje - monitoring

 • Povremeno mjerenje

 • Kontaktnim metodama

 • Bezkontaktnim metodama

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Parametri kod vibracija
Parametri kod vibracija

 • Vibracijski pomak (m) DISP

 • Vibracijska brzina (mm/s) VEL

 • Vibracijska akceleracija (mm/s2) ACC

 • Neuravnoteženost*

 • Necentriranost*

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Proces dijagnosticiranja
Proces dijagnosticiranja

 • analiza objekta tehničkog sustava koji će se mjeriti

 • priprema mjerenja

 • mjerenje vibracija

 • analiza signala (frekvencijska i harmonijska analiza)

 • donošenje dijagnostičkog zaključka

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Grani ne vrijednosti
Granične vrijednosti

 • Definirane prema ISO sustavu

 • Definirane od strane proizvođača

 • Iskustveni podaci o graničnim vrijednostima

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Iso sustav rangiranja
ISO sustav rangiranja

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Vibracije za elektromotore
Vibracije za elektromotore

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Mjesta za mjerenje vibracija
Mjesta za mjerenje vibracija,...

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Analiza podataka
Analiza podataka

 • Usporedba izmjerenih podataka sa preporukama

 • Usporedba izmjerenih podataka sa standardima...

 • Usporedba izmjerenih podataka sa iskustvenim podacima

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Spm metoda
SPM metoda

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Spm shock puls metod
SPM (Shock Puls Metod)

 • SPM metoda nije metoda mjerenja vibracija već mjerenje udarnih valova (impulsa) koji nastaju zbog prolaza kotrljajućeg elementa ležaja preko oštećenja.

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Osjetilnici za mjerenje
OSJETILNICI ZA MJERENJE

Prof.dr. sc. Ivo Čala


To mjeriti
Što mjeriti?

Prof.dr. sc. Ivo ČalaMjerne veli ine kod spm a
Mjerne veličine kod SPM-a

 • dBm

 • dBc

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Razvoj o te enja le aja
Razvoj oštećenja ležaja

Prof.dr. sc. Ivo ČalaDbm vrijednost
dBm vrijednost

 • Vrijednosti dBm veličine kod oštećenog ležaja:

 • 30 – 40 blago oštećenje ležaja

 • 40 – 45 jako oštećenje ležaja

 •  45 visok rizik od otkazivanja

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Pravila mjerenja spm metodom
Pravila mjerenja SPM metodom

Ponašanje udarnih impulsa

na konstrukciji oko ležaja

Prof.dr. sc. Ivo ČalaO te enje le aja
Oštećenje ležaja

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Instrumenti na fsb u
Instrumenti na FSB-u

 • Leonova proizvođača SPMInstrument

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Mogu nosti leonove
Mogućnosti Leonove

 • Mjerenje vibracija

 • SPM metoda

 • Mjerenje temperature

 • Mjerenje broja okretaja

 • Balansiranje

 • Mjerenje jačine i napona struje

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Instrumenti na fsb u1
Instrumenti na FSB-u

 • Vibrotest 60 proizvođača

  Brüel & Kjær Vibro

Prof.dr. sc. Ivo Čala4 specifi nosti u tehnologiji odr avanja
4.SPECIFIČNOSTI U TEHNOLOGIJI ODRŽAVANJA

 • Utjecaj trošenja pozicija na aktivnosti održavanja

 • Određivanje standardnih mjera brušenja

 • Izrada doknadnih dijelova

 • Postupci obnavljanja istrošenih i popravak polomljenih pozicija (navarivanje, lijepljenje)

 • Antikorozivna zaštita

 • Podmazivanje

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 1 utjecaj tro enja pozicija na aktivnosti odr avanja

1

2

4.1.Utjecaj trošenja pozicija na aktivnosti održavanja

istrošenost

I period

Vrijeme eksploatacije

II period

ukupni vijek eksploatacije

Sl. Krivulja istrošenja

Poz 1

OD<OB”OM pož. zračnostOB´ kritično istroš

Poz 2

Prof.dr. sc. Ivo Čala


Skica s mjestimamjerenja

AM

AV AW

1. VIZUALNI PREGLED: slomljene i naprsle dijelove odbaciti2. PREGLED MJERENJEM: ako je mjera kutije AM veća od dozv. istroš. popraviti kutiju zavarivanjem

Prof.dr. sc. Ivo Čala


…konstrukcijske mjere

specijalke ili

stand. brušenja

 • Način obrade

 • Krutost sistema

 • Način fiks.radnog kom.

 • Zaost.def.u cilindr.povr.

a)

b)

Prof.dr. sc. Ivo Čala4 3 izrada doknadnih dijelova
4.3. Izrada doknadnih dijelova

Izrada jednog strojnog dijela ili pozicije za prvu ugradnju ide po slijedećim koracima:

projekt,

radionički nacrt

tehnološki proces proizvodnje

Lansiranje u proizvodnju s definiranim dimenzijama, materijalom, površinskom i toplinskom obradom

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 3 izrada doknadnih dijelova1
4.3. Izrada doknadnih dijelova

Nakon npr. deset godina došlo je do kvara i isti dio treba naći na skladištu, u prodajnoj mreži ili kod proizvođača.

Ako ga nigdje nema traži se tehnička dokumentacija u arhivi, a ako je nema??!!

Što učiniti?

Postupak izrade doknadnog dijela bio bi sljedeći:

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 3 izrada doknadnih dijelova2
4.3. Izrada doknadnih dijelova

Snimanje na licu mjesta i izrada prostoručne skice

Na temelju skice konstrukcija izrađuje nacrt (crtež) u kojem je definirano:

 • Geometrijski oblik

 • Mjere (kotiranje)

 • Tolerancije (dimenzije i položaja)

 • Kvaliteta površine ili vrsta obrade

 • Vrsta materijala iz kojeg dio treba izraditi

 • Vrsta toplinske obrade

 • Zaštita izrađenog dijela

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 3 izrada doknadnih dijelova3
4.3. Izrada doknadnih dijelova

 • Najveći je problem izbor materijala i tolerancija

 • Izrada skraćenog tehnološkog procesa

 • Otvaranje radne dokumentacije

 • Lansiranje u proizvodnju

 • Kontrola za vrijeme izrade D.D. i prije ugradnje

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 4 postupci obnavljanja istro enih i popravak polomljenih pozicija
4.4.Postupci obnavljanja istrošenih i popravak polomljenih pozicija

 • Zavarivanje

 • Navarivanje

 • Metalizacija

 • Nanošenje električnom iskrom

 • Elektrolitsko nanošenje

 • Elektromehanička obrada

 • “Plasma spraying”

 • “Flame spraying”

 • “Metalock postupak”

 • Različita patentom zaštićena rješenja proizvođača Castolin + Eutectic, Belzona, Loctite, itd…..

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 5 antikorozivna za tita
4.5. Antikorozivna zaštita pozicija

 • Korozija je jedan od najvećih problema održavanja kada je osnovni materijal čelik, a posebno kada se radi o postrojenjima izloženim utjecaju atmosfere (procesna industrija, termoenergetska postrojenja,…)

 • Značajni gubitci zbog korozije mogu se egzaktno odrediti, pa tako dijelovi iz nezaštićenog čelika pod utjecajem okoliša gube 0,07 g Fe/cm2 godišnje prelazeći u hrđu.

 • Zato postoje različiti oblici antikorozivne zaštite, kao premazi, elektrolitičko nanošenje cinka, toplo pocinčavanje, prskanjem fino raspršenog istopljenog cinka, itd

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 6 podmazivanje
4.6. Podmazivanje pozicija

Jedna uložena kuna u dobru organizaciju djelatnosti podmazivanja TS donosi 10 kuna uštede na pogonskim troškovima, a to znači:

 • Smanjuje troškove održavanja

 • Smanjuje troškove maziva

 • Smanjuje troškove zastoja

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 6 podmazivanje1
4.6. Podmazivanje pozicija

 • Zadatak tehnologa ili inženjera podmazivanja u poduzeću je odrediti prikladna maziva za sve instalirane TS, minimalizirati asortiman maziva, i brinuti se o učinkovitom izvođenju svih radova održavanja

 • Svi proizvođači maziva imaju ekipe stručnjaka za primjenu maziva, koji pomažu korisnicima da izaberu odgovarajuće mazivo i najbolji način podmazivanja za svaki TS

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 6 podmazivanje2
4.6. Podmazivanje pozicija

 • Dobro je označiti mjesta podmazivanja, i to tako da su uočljive slijedeće informacije:

 • Vrsta ili tip maziva

 • Period, ili ciklus podmazivanja

 • Viskozitet ulja ili penetracijski broj za masti

 • Za označavanje mjesta podmazivanja koriste se naljepnice

 • Potrebna oprema za podmazivanje

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 6 1 podjela maziva prema namjeni
4.6.1. Podjela maziva prema namjeni pozicija

a) Mazive masti (oznaka trokut u određenoj boji) dijele se:

 • Ležišne masti (crveni)

 • Masti za kuglične ležaje (žuti)

 • Višenamjenske masti (plavi)

 • Masti za ekstremne temperature (zeleni)

  b) Obična maziva ulja (oznaka krug) dijele se:

 • Vretenska ulja (žuti)

 • Ležišna ulja (crveni)

 • Cilindarska ulja (plavi)

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 6 1 podjela maziva prema namjeni1
4.6.1. Podjela maziva prema namjeni pozicija

c) Maziva ulja za opća cirkulacijska podmazivanja (kvadrat) dijele se:

 • Cirkulacijska ulja (crveni)

 • Hidraulička ulja (plavi)

 • Turbinska ulja (žuti)

 • Kompresorska ulja (zeleni)

 • Ulja za kompresore koji se koriste u rashladnim sustavima(smeđa)

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 6 1 podjela maziva prema namjeni2
4.6.1. Podjela maziva prema namjeni pozicija

d) Maziva ulja za specijalnu upotrebu s dodacima (šesterokut) dijele se:

 • Ulje za hipoidne zupčanike (plavi)

 • Ulje za reduktore s blagim EP svojstvima (zeleni)

 • Ulja s polarnim svojstvima (žuti)

  e) Maziva za otvorene zupčanike, galove lance i čeličnu užad (križ žute boje)

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 6 2 ciklusi podmazivanja
4.6.2. Ciklusi podmazivanja pozicija

 • Godišnji ciklus: puni period podmazivanja (obično je to 2500 sati rada, a označava se bijelim krugom unutar znaka maziva)

 • Ostali ciklusi: podmazivanje prema posebnoj preporuci (obično je to tjedan,mjesec, kvartal i označava se bijelim kvadratom unutar znaka maziva)

 • Dnevni ciklus: podmazivanje svaki dan (označava se bijelim trokutom unutar znaka maziva)

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 6 3 viskozitet ulja i tvrdo a masti
4.6.3. Viskozitet ulja i tvrdoća masti pozicija

 • Masti za podmazivanje klasificiraju se po tvrdoći koju je definirao američki institut za mazive masti NLGI. Po njihovoj podjeli mazive masti imaju šest penetracijskih brojeva. Tako će oznakom “2EP” biti označena mast penetracijskog broja 2 s EP dodacima

 • Maziva ulja najčešće se označavaju prema viskozitetu i to u 0E (stupnjevima englera). Hipoidna se ulja dijele prema viskozitetu po SAE klasifikaciji (npr 80, 90 0E, itd.)

 • Za turbinska ulja postoje oznake, kao npr. lako turbinsko

 • Bez obzira dali se radi o penetracijskom broju masti ili viskozitetu ulja, treba reći, da će ti podaci biti upisani u bijelom polju (krug,kvadrat ili trokut) koje označava period podmazivanja

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 6 4 ozna avanje mjesta podmazivanja naljepnicama
4.6.4. Označavanje mjesta podmazivanja naljepnicama pozicija

Naljepnice različitih veličina nalazit će se na:

 • Kartama podmazivanja

 • Mjestima podmazivanja na stroju

 • Opremi za podmazivanje (tlačna mazalica, posuda za podmazivanje,..)

 • Bačvama za čuvanje maziva

Ležajno uljelako podmazivanje po posebnoj preporuci

Ležajna mastNLGI 2podmazivanje svaki dan

Hidraulično ulje9 E/50 °Cpuni period podmazivanja

Prof.dr. sc. Ivo Čala


4 6 5 sredstva za podmazivanje
4.6.5. Sredstva za podmazivanje pozicija

 • Kolica za prijevoz dnevno potrebnih količina maziva s vakuum pumpom,

 • Posude za podmazivanje

 • Tlačna mazalica

 • Separatori ulja

Prof.dr. sc. Ivo Čala


ad