Download
nsan kaynaklari ve ara tirmacilarin dola imi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İNSAN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
İNSAN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI

İNSAN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI

231 Views Download Presentation
Download Presentation

İNSAN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İNSAN KAYNAKLARIVEARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI Prof. Dr. İsmail Tosun 15 Aralık 2003

 2. Prof. Dr. Şakire Pöğün (Evaluator) Ege Üniversitesi – Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD Prof. Dr. Hüseyin Kadoğlu (ToK – Coordinator) Ege Üniversitesi – Tekstil Mühendisliği

 3. AB 6. ÇERÇEVE PROGRAMI (2002-2006) ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI (1.580 M€) Etkinliklerin eşgüdümü için destek (270 M€)

 4. MARIE CURIE EYLEMLERİ • Tüm bilimsel araştırma alanlarına açık • Yaş sınırlaması yok

 5. PANELS • Chemistry (CHE) • Economics (ECO) • Social and Human Sciences (SOC) • Engineering Sciences (ENG) • Environmental and Geo-Sciences (ENV) • Life Sciences (LIF) • Mathematics and Information Sciences (MAT) • Physics (PHY)

 6. ARAŞTIRMACI TANIMI DENEYİMSİZ ARAŞTIRMACI Doktora derecesine sahip olmayan ve araştırma deneyimi 4 yıldan az DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI - I Araştırma deneyimi 4 ile 10 yıl arasında veya doktora derecesine sahip DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI - II Araştırma deneyimi 10 yıldan fazla

 7. MARIE CURIE EYLEMLERİ • Kurumsal Eylemler (Host-driven actions) • Bireysel Eylemler (Individual-driven actions) • Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi (Excellence Promotion and Recognition) • Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon Mekanizmaları (Return and Reintegration Mechanisms)

 8. Host-driven actions Excellence Promotion Return & Reintegration Individual-driven actions MC Chairs Deneyimli - II Re-integration Grants Excellence Grants & Excellence Awards ToK Fellowships Deneyimli - I Intra-European Fellowships In/Out International Fellowships RTNs Conferences & Courses 4 Yıl/PhD Early Stage Training Deneyimsiz

 9. BİREYSEL EYLEMLER (Individual-Driven Actions) • Avrupa İçi Burslar (Intra-European Fellowships – EIF) • Avrupa Dışı Uluslararası Burslar (Outgoing International Fellowships – OIF) • Avrupa İçi Uluslararası Burslar (Incoming International Fellowships – IIF)

 10. Intra-European Fellowships Avrupalı araştırmacıların Avrupa’da eğitilmelerini sağlamak • Outgoing International Fellowships Avrupa’lı araştırmacıların 3. ülkelerde eğitilmelerini sağlamak • Incoming International Fellowships 3. ülkelerdeki araştırmacıların Avrupa’da eğitilmelerini sağlamak

 11. SON BAŞVURU TARİHİ Intra-European 18 Şubat 2004 (55 M€) Outgoing Int. 12 Şubat 2004 (18 M€) Incoming Int. 12 Şubat 2004 (11 M€)

 12. INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS (EIF) • Aday ve kurum birlikte Komisyon’a başvurur • Komisyon adayı seçer, kurum ile kontrat imzalar • Aday, kurum ile anlaşma imzalar • Süre: En az 1, en çok 2 yıl

 13. Intra-European Fellowships (EIF) EXPERIENCED RESEARCHER • Doktora derecesine sahip olanlar • Son başvuru tarihinden sonraki 8 ay içinde (18 Ekim 2004) doktora derecesini alacak olanlar • Lisans derecesini aldıktan sonra en az 4 yıl (tam-gün) araştırma yapanlar (... researchers having at least 4 years of research experience since gaining a university diploma giving them access to doctoral studies.)

 14. Intra-European Fellowships (EIF) HANGİ KURUMLAR KATILABİLİR? • Üniversiteler, araştırma kurumu/merkezi • Şirketler (KOBİ’ler dahil) • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Sivil Toplum Örgütleri – NGO, Vakıflar) • Uluslararası Avrupa Çıkar Örgütleri (CERN, EMBL, vb) • Ortak Araştırma Merkezleri (JRC)

 15. Intra-European Fellowships (EIF) HANGİ ÜLKELERDEKİ KURUMLAR? MEMBER STATES: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan ASSOCIATED-CANDIDATE COUNTRIES: Bulgaristan, Çek Cum., Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovak Cum., Slovenya, Türkiye ASSOCIATED COUNTRIES: İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Norveç

 16. Intra-European Fellowships (EIF) DOLAŞIM KOŞULU • Araştırmacı, kurumun bulunduğu ülkenin vatandaşı olmamalıdır. • Araştırmacı, proje başlama tarihinden önceki 3 yıl içinde kurumun bulunduğu ülkede 12 aydan fazla yaşamamalıdır.

 17. Intra-European Fellowships (EIF) DOLAŞIM KOŞULU - ÖZEL Proje başlama tarihinden önceki 5 yılın en az 4 yılında 3. ülkelerde (ABD, Kanada, Avustralya, vb) yaşayan TC vatandaşları, Türkiye’deki kurumlarda doktora sonrası araştırma yapabilir.

 18. Intra-European Fellowships (EIF) DOLAŞIM KOŞULU - ÖZEL Birden fazla ülke vatandaşlığına sahip biraraştırmacı, vatandaşlığına sahip olduğu ülkede eğitim görebilmek için, proje başlama tarihinden önceki 5 yıl süresince o ülkede yaşamamalıdır (tatil hariç).

 19. Intra-European Fellowships (EIF) DOLAŞIM KOŞULU - ÖZEL CERN, EMBL gibi uluslararası Avrupa çıkar örgütlerinde araştırma yapacaklar için dolaşım koşulu uygulanmaz. Örnek: Doktorasını İsviçre’deki Lozan Üniversitesinde tamamlayan bir TC vatandaşı, EIF kapsamında CERN’e başvuru yapabilir.

 20. Intra-European Fellowships (EIF) • ÇAĞRI SONUÇLARI • (12 Mart 2003 – 55 M€) • Toplam başvuru = 1877 • Değerlendirmeye alınan = 1672 • Desteklenen = 394 • Başarı yüzdesi = % 23,6 • Değerlendirme süresi = ~ 9 ay • 18 Şubat 2004 çağrısı = ~ 400 kişi (55 M€)

 21. Intra-European Fellowships (EIF)/1. Çağrı Sonuçları 394 kişiden sadece 1 tanesi Türk DESTEKLENEN ADAYLAR % 19 Fransa % 13 Danimarka % 15 İspanya % 8 İtalya % 7 İngiltere % 5 Belçika, Macaristan, Polonya ∑ = % 77 (Geriye kalan 25 ülke % 23)

 22. Intra-European Fellowships (EIF)/1. Çağrı Sonuçları ÇALIŞMANIN YAPILACAĞI KURUMLAR % 36 İngiltere % 16 Fransa % 12 Almanya % 9 Hollanda % 6 İtalya % 5 İspanya

 23. OUTGOING INTERNATIONAL FELLOWSHIPS (OIF) • Aday, araştırma ve mecburi hizmet yapacağı • kurumlar ile birlikte Komisyon’a başvurur • Komisyon adayı seçer, adayın mecburi hizmetle yükümlü olduğu kurum ile kontrat imzalar • Aday, mecburi hizmetle yükümlü olduğu kurumla anlaşma imzalar

 24. Outgoing International Fellowships (OIF) SÜRE • Aday, 3. ülkede en az 1 yıl, en çok 2 yıl kalabilir • Mecburi hizmet süresi, 3. ülkede geçirilen sürenin yarısıdır • Mecburi hizmet, 3. ülkedeki eğitim süresi tamamlandıktan hemen sonra başlar (Zorunlu hallerde en fazla 6 aylık gecikme)

 25. Outgoing International Fellowships (OIF) EXPERIENCED RESEARCHER • Doktora derecesine sahip olanlar • Son başvuru tarihinden sonraki 8 ay içinde (12 Ekim 2004) doktora derecesini alacak olanlar • Lisans derecesini aldıktan sonra en az 4 yıl (tam-gün) araştırma yapanlar (... researchers having at least 4 years of research experience since gaining a university diploma giving them access to doctoral studies.)

 26. Outgoing International Fellowships (OIF) MECBURİ HİZMET HANGİ KURUMLARDA YAPILACAK? • Üniversiteler, araştırma kurumu/merkezi • Şirketler (KOBİ’ler dahil) • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Sivil Toplum Örgütleri – NGO, Vakıflar) • Uluslararası Avrupa Çıkar Örgütleri (CERN, EMBL, vb) • Ortak Araştırma Merkezleri (JRC)

 27. Outgoing International Fellowships (OIF) MECBURİ HİZMETİN YAPILACAĞI KURUMLAR HANGİ ÜLKELERDE OLABİLİR? MEMBER STATES: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan ASSOCIATED-CANDIDATE COUNTRIES: Bulgaristan, Çek Cum., Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovak Cum., Slovenya, Türkiye ASSOCIATED COUNTRIES: İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Norveç

 28. Outgoing International Fellowships (OIF) ARAŞTIRMANIN YAPILACAĞI KURUM HANGİ ÜLKELERDE OLACAK? Afganistan, Batı Sahara, Irak, İran, Kuzey Kore, Libya ve Myanmar dışındaki tüm 3. ülkeler

 29. Outgoing International Fellowships (OIF) DOLAŞIM KOŞULU Türk araştırmacılar, OIF kapsamında 3. ülkelerdeki kurumlarda çalışma yapabilir.

 30. Outgoing International Fellowships (OIF) DOLAŞIM KOŞULU - ÖZEL Proje başlama tarihinden önceki 5 yılın en az 4 yılında 3. ülkelerde (ABD, Kanada, Avustralya, vb) yaşayan TC vatandaşları, 3. ülkelerdeki kurumlarda doktora sonrası araştırma yapabilir. Ancak, araştırma sonrasında Avrupa’daki bir kurumda mecburi hizmet yapılması koşulu vardır.

 31. Outgoing International Fellowships (OIF) DOLAŞIM KOŞULU - ÖZEL CERN, EMBL gibi uluslararası Avrupa çıkar örgütlerinde araştırma yapacaklar için dolaşım koşulu uygulanmaz. Örnek: Doktorasını Almanya’da tamamlayan bir TC vatandaşı, OIF kapsamında EMBL’e (Heidelberg) başvuru yapabilir.

 32. Outgoing International Fellowships (OIF) • ÇAĞRI SONUÇLARI • (21 Mayıs 2003 – 10 M€) • Toplam başvuru = 287 • Değerlendirmeye alınan = 239 • Desteklenen = 42 • Başarı yüzdesi = % 17,6 • Değerlendirme süresi = ~ 7 ay • 12 Şubat 2004 çağrısı = ~ 75 kişi (18 M€)

 33. Outgoing International Fellowships (OIF)/1. Çağrı Sonuçları Türkiye’den yapılan 5 başvuru başarısız olmuştur. ÇALIŞMANIN YAPILACAĞI KURUMLAR % 50 ABD % 15 Avustralya % 14 Kanada % 9 İsviçre

 34. INCOMING INTERNATIONAL FELLOWSHIPS (IIF) • Aday ve kurum birlikte Komisyon’a başvurur • Komisyon adayı seçer, kurum ile kontrat imzalar • Aday, kurumla anlaşma imzalar

 35. Incoming International Fellowships (IIF) SÜRE • Eğitim süresi en az 1, en çok 2 yıl • Gelişmekte olan ülkeler ile geçiş dönemi ekonomilerden gelen araştırmacılara, ülkelerine geri dönmeleri halinde mali destek imkanı (üye/aday ülkede geçirilen sürenin yarısı)

 36. Incoming International Fellowships (IIF) EXPERIENCED RESEARCHER • Doktora derecesine sahip olanlar • Son başvuru tarihinden sonraki 8 ay içinde (12 Ekim 2004) doktora derecesini alacak olanlar • Lisans derecesini aldıktan sonra en az 4 yıl (tam-gün) araştırma yapanlar (... researchers having at least 4 years of research experience since gaining a university diploma giving them access to doctoral studies.)

 37. Incoming International Fellowships (IIF) HANGİ KURUMLAR KATILABİLİR? • Üniversiteler, araştırma kurumu/merkezi • Şirketler (KOBİ’ler dahil) • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Sivil Toplum Örgütleri – NGO, Vakıflar) • Uluslararası Avrupa Çıkar Örgütleri (CERN, EMBL, vb) • Ortak Araştırma Merkezleri (JRC)

 38. Incoming International Fellowships (IIF) HANGİ ÜLKELERDEKİ KURUMLAR? MEMBER STATES: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan ASSOCIATED-CANDIDATE COUNTRIES: Bulgaristan, Çek Cum., Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovak Cum., Slovenya, Türkiye ASSOCIATED COUNTRIES: İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Norveç

 39. Incoming International Fellowships (IIF) GERİ DÖNÜŞ DESTEĞİ İÇİN 3. ÜLKELERDEKİ KURUMLAR • Üniversiteler, araştırma kurumu/merkezi • Şirketler (KOBİ’ler dahil) • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Sivil Toplum Örgütleri – NGO, Vakıflar) Afganistan, Batı Sahara, Irak, İran, Kuzey Kore, Libya ve Myanmar dışındaki tüm 3. ülkeler

 40. Incoming International Fellowships (IIF) DOLAŞIM KOŞULU • Proje başlama tarihinden önceki 5 yılın en az 4 yılında üye/aday ülkelerde yaşayan 3. ülke vatandaşları dışındakiler IIF kapsamında başvuru yapabilir. • Proje başlama tarihinden önceki3 yıl içinde üye/aday ülkelerde 12 aydan fazla yaşayan bir araştırmacı, aynı üye/aday ülkedeki bir kuruma başvuramaz.

 41. Incoming International Fellowships (IIF) • ÇAĞRI SONUÇLARI • (21 Mayıs 2003 – 9 M€) • Toplam başvuru = 437 • Değerlendirmeye alınan = 363 • Desteklenen = 56 • Başarı yüzdesi = % 15,4 • Değerlendirme süresi = ~ 7 ay • 12 Şubat 2004 çağrısı = ~ 65 kişi (11 M€)

 42. Incoming International Fellowships (IIF)/1. Çağrı Sonuçları DESTEKLENEN ADAYLAR % 16 Rusya % 12 Çin % 9 Hindistan % 5 ABD % 5 Kanada

 43. Incoming International Fellowships (IIF)/1. Çağrı Sonuçları Türkiye’deki herhangi bir kuruma başvuru yok ÇALIŞMANIN YAPILACAĞI KURUMLAR % 18 İngiltere % 16 Fransa % 15 Almanya % 8 İspanya % 8 İtalya

 44. ARAŞTIRMACI ÖDENEĞİ • Yıllık maaş (Basic living allowance) • Seyahat ödeneği (Yearly travel allowance) • Taşınma ödeneği (Mobility allowance) • Mesleki gelişme ödeneği (Career exploratory allowance)

 45. YILLIK MAAŞ (Basic Living Allowance) EXC ve EXT için % 30 fazla ödeme

 46. DÜZELTME KATSAYISI (Correction Coefficient)

 47. YILLIK SEYAHAT ÖDENEĞİ (Yearly Travel Allowance)

 48. TAŞINMA ÖDENEĞİ (Mobility Allowance) • Evli = 800 €/ay • Bekar = 500 €/ay (Bu rakamlar düzeltme katsayısı ile çarpılacaktır)

 49. MESLEKİ GELİŞME ÖDENEĞİ (Career Exploratory Allowance) Bir kereye mahsus olmak üzere 2.000 € (En az 1 yıl çalışmak koşuluyla) • GEÇERLİ ETKİNLİKLER • Research Training Networks • Early Stage Training • Transfer of Knowledge – Development scheme • Intra-European Fellowships

 50. MALİ HUSUSLAR Yapılacak harcamalar • Projenin yürütülmesi için gerçek, ekonomik ve gerekli olmalı • Projenin yürürlük süresi içinde yapılmalı • Dolaylı vergiler (KDV gibi), harç, faiz gibi kalemleri kapsamamalı • Kar elde etmek amacına yönelik olmamalı • Başka bir AB projesi için yapılmamalı