Prosjektorganisering prosjektledelse og prosjektstyring
Download
1 / 22

Prosjektorganisering, prosjektledelse og prosjektstyring - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

Prosjektorganisering, prosjektledelse og prosjektstyring. NESOs Formannskole 18 2013 - 2014. 1.4. Mål med forelesningen. Gi et innblikk og forståelse av begrepene prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektorganisering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prosjektorganisering, prosjektledelse og prosjektstyring' - nevina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prosjektorganisering prosjektledelse og prosjektstyring

Prosjektorganisering, prosjektledelse og prosjektstyring

NESOsFormannskole 18

2013 - 2014

1.4


M l med forelesningen
Mål med forelesningen

 • Gi et innblikk og forståelse av begrepene

  prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektorganisering

 • Lære hva som ligger i begrepene og hva begrepene betyr for ledelse av en byggeplass

 • Lære og forstå styringssløyfen


Begrepene prosjektledelse og prosjektstyring
Begrepene prosjektledelse og prosjektstyring

 • Hva er prosjektledelse?

  - Få mennesker til å samarbeide effektivt om en felles, målrettet oppgave

 • Hva er prosjektstyring?

  - Sette mål, planlegge hvordan målene skal nås, og følge opp utførelsen


Organisering av prosjekter
Organisering av prosjekter

Organisering har prioritet 1 i et prosjekt

Det eneste som utvikler seg selv i en

organisasjon er rot, friksjon og dårlige

relasjoner

Peter Drucker


Det er to forhold ta stilling til ved organisering av prosjekt
Det er to forhold å ta stilling til ved organisering av prosjekt

 • Forholdet mellom prosjektet og basisorganisasjonen

 • Prosjektets interne organisering


Organisering av byggeprosjekt
Organisering av byggeprosjekt prosjekt

Et byggeprosjekt organiseres internt ut fra

 • Entrepriseform

 • Omfang (beløp, tid, antall aktører)

 • Kompleksitet

  Et prosjekt må internt ha følgende prosjektledelse:

 • Prosjektleder

 • Anleggsleder/byggeplassleder

 • Formann

 • Baser/arbeidsledere

 • Støttefunksjoner (lager, verksted, innkjøp, regnskap)


Ansvarsfordeling mellom linje og prosjekt
Ansvarsfordeling mellom linje og prosjekt prosjekt

Prosjektleders ansvar:

 • Utarbeide mål og planer for prosjektet

 • Gjennomføre prosjektet i henhold til planer og mål

 • Foreta prioriteringer og disponeringer i prosjektet

 • Disponere prosjektmedarbeidere og økonomiske ressurser innenfor prosjektbudsjettets rammer


Regler for samspill mellom prosjekt og basis
Regler for samspill mellom prosjekt og basis prosjekt

 • Prosjektmedarbeiderne kan ikke trekkes ut av prosjektet – for eksempel ved at medarbeidere på kort varsel blir pålagt nye, uforutsette oppgaver andre steder uten etter avtale med byggeplassleder/anleggsleder/prosjektleder i god tid på forhånd.

 • Også ved fravær av medarbeidere (langvarig sykdom, permisjon osv.) må ressurssituasjonen tas opp og avklares på nytt mellom linjeleder og prosjektets ledere.


Prosjektorganisering prosjektledelse og prosjektstyring

Organisasjonsplan for AS Entreprenør prosjekt

(Basisorganisasjon)

Styret

Daglig leder

Kontorleder

Driftsleder

Formann

Lager og verkst.

Byggeplassleder

Anleggsleder

Byggeplassleder

Anleggsleder

Arbeidere

Formann

Grunnarbeid

Formann

Betong

Formann

Tømring

Maskinkjørere

Håndverkere

Håndverkere


Prosjektorganisering prosjektledelse og prosjektstyring

Prosjektleder prosjekt

Byggeplassleder/

Økonomi

anleggsleder

Verksted/

lager

Formann

BAS

BAS

Grunn/betong

Tømring

Underentreprenør

Koordinering

Intern organisasjonsplan for et byggeprosjekt med hovedentreprise

(Prosjektorganisasjon)


Organisasjonsplan for storlia boligfelt
Organisasjonsplan for prosjektStorlia Boligfelt

Storlia Boligbyggelag

Byggeleder

Arkitekt

Byggeteknisk

konsulent

AS Entreprenør

Prosjektleder

Verksted/

Lagerleder

Kontorleder

Anleggsleder

Byggeplassleder

Formann

Formann

 • Underentr.:

 • Grunnarb.

 • Taktekking

 • VVS

 • El

 • Maling

 • Belegg

Maskinkjørere/

Håndverker

tømmer

Maskinkjørere/

Håndverker

betong


Prosjektledelse
Prosjektledelse prosjekt

 • ”Den gode leder:

 • Den beste er den som får sine medarbeidere til å vokse.

 • Nest best er den som blir elsket og beundret.

 • Dernest kommer den som blir fryktet.

 • Dårligst er den som skaper usikkerhet og forvirring, og

 • som taler med flere tunger.”

 • Kinesisk ordtak


Prosjektledelse1
Prosjektledelse prosjekt

Ingen ”fasit” eller entydig oppfatning av hva god ledelse er,

men vi sier at:

 • ”Prosjektledelse er en funksjon som går ut på å få mennesker til å samarbeide effektivt om en felles, målrettet oppgave.”


Prosjektledelsen m tilpasses
Prosjektledelsen må tilpasses: prosjekt

 • Prosjektets entrepriseform, omfang og kompleksitet

 • Bedriftens organisering og størrelse

 • Medarbeidernes kompetanse

 • Kunden krav og forventninger

 • Situasjonen – beliggenhet, eget arbeid og innkjøp UE

 • Prosjektledelsens kompetanse


Prosjektorganisering prosjektledelse og prosjektstyring

Administrasjon prosjekt

Prosjekt-

leder

Utførelse

Prosjektledelse

Se utover!

Hold kontakt med alle

prosjektets interessenter.

Tilfredsstiller dere kravene

og forventningene hos

dem som skal leve

med resultatet?

Se oppover!

Hold kontakten med

oppdragsgiver/

styringsgruppe

Sørg for klar "kontrakt"

Se tilbake!

Følg opp fremdriften

med hensiktsmessige

kontrollverktøy. Sørg for

at prosjektet når mål og

milepæler, og at dere lærer

av de feil dere gjør.

Se forover!

Planlegg slik at dere setter

dere høye, men realistiske

mål. Sørg for tilstrekkelige

ressurser til å nå disse målene!

Se nedover!

Led dine folk slik at

dere yter deres beste

- hver dag! Både hver

enkelt og samlet.

Bry deg om!

Se på deg selv!

Vurder din egen innsats!

Er ditt lederskap et positivt

bidrag til prosjektet?

Finn tid til refleksjon.


Typiske fakta om prosjektledelse
Typiske ”fakta” om prosjektledelse prosjekt

 • En prosjektleder er gjerne leder for flere prosjekter, og han kan i tillegg være linjeleder og medarbeider i andre prosjekter. Variasjon er bra, men for mange hatter kan bli for mye å holde styr på.

 • En prosjektleder er sjef for en begrenset tid. Han eller hun sitter på oppsigelse. En del status følger med stillingen, og forsvinner med den!

 • Det er ofte uklare ansvars- og myndighetsforhold mellom prosjekt og linjeorganisasjon. Når det skjer har prosjektlederen lett for å havne mellom ”barken og veden”.


Prosjektstyring
Prosjektstyring prosjekt

Å styre er kort sagt:

”Å beslutte hvor man ønsker å komme og se til at man kommer dit.”

Styring er altså å sette mål, planlegge hvordan målene skal nås, og følge opp utførelsen.


Styringssl yfen
Styringssløyfen prosjekt

Målformulering

Mål

Korreksjoner

Korreksjoner

Planlegging

Oppfølging

Korreksjoner

Plan

Registrert forløp

Utførelse

Innsatsfaktor

Resultat


Styringssl yfen viser de ulike styrings funksjoner og hvordan de henger sammen
Styringssløyfen viser de ulike prosjektstyrings-funksjoner og hvordan de henger sammen

 • Målformulering

  • Prosjektbeskrivelse, kvalitet, tid, økonomi

 • Planlegging

  • Bryte målene ned i delmål og oppgaver og samordning av aktiviteter og ressurser

 • Oppfølging

  • Registrering av utførelse, justere utførelse, korrigere plan og korrigere mål


De vanligste rsakene til problemene i prosjekter
De vanligste årsakene til problemene i prosjekter: prosjekt

 • Organisering og ansvarsforholdene er uklare.

 • Oppfølgingen svikter. Det finnes ikke et klart bilde av hvor langt man er kommet, eller hvor mye som står igjen.

 • Prosjektstyringen kommer på toppen av en allerede presset arbeidssituasjon og må stadig vike plassen for daglige gjøremål.

 • Kommunikasjon og informasjon prioriteres lavt, og konflikter oppstår.


De vanligste rsakene til problemene i prosjekter1
De vanligste årsakene til problemene i prosjekter: prosjekt

 • Medarbeiderne trekkes for seint inn i planleggingen, og føler for liten forpliktelse til mål og planer.

 • Spør vi prosjektdeltakerne om hva prosjektets mål er, får vi ulike og uklare svar.

 • Ambisjonsnivået (er for) høyt, og planene urealistiske. Tids- og kostnadsrammene sprekker.


Styringsparametre sentrale elementer for planlegging styring og oppf lging

Kvalitet prosjekt

Tid

Penger

Styringsparametre – sentrale elementer for planlegging, styring og oppfølging