Download
hovedoversikt prosjektledelse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hovedoversikt Prosjektledelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hovedoversikt Prosjektledelse

Hovedoversikt Prosjektledelse

613 Views Download Presentation
Download Presentation

Hovedoversikt Prosjektledelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hovedoversikt Prosjektledelse BIK 6600 Prosjektledelse 1 (PL 1) og BIK 6601 Prosjektledelse 2 (PL 2) Komprimert gjennomføring: 9 dager Eksamen: Prosjektoppgave (PL1) og 5 timers individuell skriftlig eksamen (PL2) Studiepoeng: PL1 - 7,5 poeng, PL2 - 7,5 poeng Foreleser: Anne Britt Svensrud

 2. Pensum • PL 1 • Jessen, Svein Arne. 2005 (SAJ). Prosjektledelse trinn for trinn : en håndbok for ledelse av små og mellomstore prosjekter. 5. utg. • Andersen, Erling, S., Kristoffer Grude og Tor Haug. 2004 (AGH). Målrettet prosjektstyring. 5.utg. • PL 2 • Pensum i PL 1 • Briner, Hastings, Geddes (BHG): Prosjektledelse - hele • Karlsen og Gottschalk (K&G): Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering, kap 1, 3-5,7-9,11,14-15

 3. Prosjektkonseptet16. september 2010 • Prosjektdefinisjon • Forankring av prosjekter • Klassifisering av prosjekter • Prosjektmål og formål • Fallgruver i prosjektarbeid Pensum: AGH kap 1, 2, 3, 4.1 – 4.2, SAJ kap 1, 3.4, K&G kap 1, 3, BHG Innledning, kap 3

 4. Overordnet planlegging 17. september 2010 • Prosjektoppstart • Prosjektmandat • Overordnet planlegging • Metoder og verktøy • Prosjektoppgave Pensum: AGH kap 4,3, 4.4, 5, SAJ kap 2, 3.1, 3.7

 5. Detaljplanlegging14. oktober 2010 • Aktivitetsplanlegging • Ressursplanlegging • Tidsplanlegging Pensum; AGH 7, SAJ 3.8-3.10, K&G 9, 11

 6. Prosjektorganisering 15. oktober 2010 • Ansvar og roller i prosjektet • Prosjektets tilknytning til basisorganisasjonen • Verktøy og modeller • Prosjektoppgave Pensum: AGH kap 4.5, 4.6, 6.1 – 6.4, SAJ kap 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, K&G 5

 7. Oppfølging av prosjekter28. oktober 2010 • Prosjektkvalitet • Suksesskriterier • Oppfølging og styring • Vurdering og håndtering av usikkerhet • Tiltak og konsekvenser • Prosjektoppgave Pensum: AGH kap 6.5, 8, 9; SAJ kap 4, BHG kap 8

 8. Prosjektets omgivelser og interessenter 29. oktober 2010 • Prosjektets generelle omgivelser • Utredningsprosessen • Håndtering av interessenter • Markedsføring av prosjektet Pensum; K&G 8; BHG 4,5,7, AGH 4.3

 9. Prosjektlederen og lederskap11. november 2010 • Funksjoner og lederroller i prosjekt • Prosjektlederens kompass • Prosjektcoaching • Organisering av arbeidet • Teamutvikling • Prosjektkultur Pensum; K&G 4, 7; BHG 1, 6, AGH kap 10

 10. Prosjektavslutning12. november 2010 • Overlevering • Gevinstrealisering • Evaluering • Læring Pensum; K&G 14-15; BHG 9, AGH 11, SAJ 5

 11. Kursavslutning2. desember 2010 Oppsummering Repetisjon Eksamensforberedelser Evaluering av kurs og egeninnsats Ønsker om spesielle temaer for repetisjon meldes til Anne Britt innen på e-post: anne.britt@hamarregionen.net