Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
j - og j og t - og t og PowerPoint Presentation
Download Presentation
j - og j og t - og t og

j - og j og t - og t og

75 Views Download Presentation
Download Presentation

j - og j og t - og t og

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. og

  2. j - og jog t - og tog

  3. l - og log b - og bog

  4. c - og cog d - og dog

  5. cl - og clog bl - og blog

  6. f - og fog fr - og frog

  7. h - og hog sm - og smog

  8. tog log blog cog fog clog bog hog dog frog jog smog

  9. Do you have a pet dog?