Download
szlakiem natury warmii i mazur zesp szk w tu awkach i szko a filialna we fr czkach 2013 14 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wycieczka do Mazurskiego Parku Krajobrazowego 11-09-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wycieczka do Mazurskiego Parku Krajobrazowego 11-09-2013

Wycieczka do Mazurskiego Parku Krajobrazowego 11-09-2013

122 Views Download Presentation
Download Presentation

Wycieczka do Mazurskiego Parku Krajobrazowego 11-09-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SZLAKIEM NATURY WARMII I MAZURZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁAWKACH I SZKOŁA FILIALNA WE FRĄCZKACH 2013/14

 2. Wycieczka do Mazurskiego Parku Krajobrazowego 11-09-2013

 3. Z przewodnikiem po ścieżce dydaktycznej

 4. Zobaczyliśmy pomniki przyrody

 5. Podziwiamy pomnik przyrody „Zakochana para”

 6. Podziwialiśmy widoki Mazurskiego Parku Krajobrazowego

 7. Bawiliśmy się w Galindii

 8. Wykonaliśmy zielniki

 9. Pomagali nam rodzice

 10. A oto nasze zielniki

 11. Zorganizowaliśmy wystawkę zielników

 12. Wędrowaliśmy ścieżką dydaktyczną w Dąbrówce Wielkiej (02-10-2013)

 13. Do Dąbrówki dotarliśmy rowerami

 14. Piekliśmy kiełbaski w Dąbrówce

 15. Odwiedziliśmy ośrodek rehabilitacji ptaków w Bukwałdzie(13-11-2013)

 16. Poznaliśmy wiele ciekawosteko ptakach

 17. Zorganizowaliśmy gminny konkurs plastyczny „Warmia i Mazury w kolorach”

 18. Podziwialiśmy pomysłowość prac

 19. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego

 20. Zbieraliśmy karmę dla ptaków

 21. Wykonaliśmy karmniki

 22. Tutaj też rodzice służyli pomocą

 23. Nawet najmłodsi bardzo się angażowali

 24. Utrwalaliśmy wiedzę o ptakach w kartach pracy

 25. Rozwiesiliśmy karmniki wokół szkoły

 26. Zaprosiliśmy ptaki do stołówki

 27. Spotkaliśmy się z leśnikiem04-12-2013

 28. Dowiedzieliśmy się wiele o lesie i ochronie przyrody

 29. Wykonaliśmy makietę „Mazurski las”

 30. Wykonanie makiet sprawiło wiele radości

 31. Nad tą makietą pracowała cała rodzina

 32. Wykonaliśmy plakaty „Zwierzęta i rośliny chronione na Warmii i Mazurach”

 33. Pracowaliśmy zespołowo

 34. Gminny konkurs fotograficzny„Warmia i Mazury zimą”

 35. Zwycięzcy gminnego konkursu fotograficznego „Warmia i Mazury zimą”

 36. Muzeum Przyrody w Olsztynie26-03-2014

 37. Uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej

 38. Zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Przyrodniczy „Przyjaciel przyrody Warmii i Mazur”

 39. Przybyło do nas 6 drużyn z gminy Dywity

 40. Uczestnicy musieli wykazać się dużą wiedzą

 41. Zwycięzcy otrzymali złote medale z napisem ”Przyjaciel przyrody Warmii i Mazur”

 42. Zwycięzcy konkursu przyrodniczego

 43. Wycieczka do Arboretum w Kudypach 30-04-2014

 44. Oglądaliśmy rośliny i budki lęgowe

 45. Odpoczywaliśmy po trudach wędrówki

 46. Oglądaliśmy żubry w rezerwacie Wolisko 05-06-2014

 47. ZOO safari w miejscowości Okrągłe

 48. Oglądaliśmy dzikie zwierzęta np. jelenie i dziki

 49. Konie bardzo nas polubiły

 50. Zwierzęta były na wyciągnięcie ręki