Oppisopimus ja Eurooppa - PowerPoint PPT Presentation

oppisopimus ja eurooppa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oppisopimus ja Eurooppa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oppisopimus ja Eurooppa

play fullscreen
1 / 9
Oppisopimus ja Eurooppa
89 Views
Download Presentation
nadine
Download Presentation

Oppisopimus ja Eurooppa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Oppisopimus ja Eurooppa Sari Turunen-Zwinger, Helsinginoppisopimustoimisto

  2. EU:n Koulutus 2020 viitekehys • 4 tavoitetta (hyväksytty 2009): • Elinikäinen oppiminen ja liikkuvuus • Koulutuksen laatu ja tehokkuus • Tasapuolisuus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja aktiivinen kansalaisuus • Luovuus, innovointi ja yrittäjyys kaikilla koulutusasteilla • Eurooppalaiset viitearvot (jäsenvaltiot raportoivat joka 3. vuosi), mm: • Aikuisista vähintään 15% osallistuu elinikäiseen oppimiseen • Opintonsa keskeyttäneiden osuus alle 10% • Vähintään 40 prosentilla 30-34-vuotiaista korkea-asteen koulutus

  3. Eurooppalaisen yrittäjäjärjestön näkemyksiä oppisopimuksesta • UEAPME (The European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises) • Kansallisten yrittäjäjärjestöjen Eurooppalainen etujärjestö • Koulutuspolitiikan johtaja UEAPMEssa Liliane Volozinski: Oppisopimuskoulutuksen edistäminen ja tukeminen on tärkeää • Haasteita esim. se, että oppisopimuskoulutusta vain 1/3 EU-maissa tai että joissakin maissa oppisopimuskoulutuksella huono imago

  4. UEAPMEn koulutuspoliittisia painopisteitä • Elinikäisen oppimisen edistäminen ja kehittämien • Ammatillisen koulutuksen statuksen kohottaminen • Oppisopimuskoulutuksen edistäminen • Opiskelijoiden liikkuvuuden yleistäminen • Kouluttajien koulutuksen parantaminen • Työelämän ja koulutuksen yhteyden vahvistaminen • Yrittäjyyden kehittäminen • Opintojen ohjauksen kehittäminen • Koulutuksen kehittäminen vastaamaan paremmin pienteollisuuden yritysten ja PK-yritysten tarpeita

  5. Huomioita oppisopimuksesta / Volozinski • EU:ssa on kiinnitetty viime vuosina huomiota oppisopimukseen erityisesti yhtenä välineenä nuorisotyöttömyyden vastaisessa taistelussa • Yritykset käyttävät oppisopimusta rekrytointivälineenä ja tiedon siirtämisessä varttuneilta työntekijöiltä nuoremmille • Taantuma vahvisti havaintoa, että oppisopimus on paras koulutusmuoto lisäämään työllistyvyyttä • Aikuiskoulutuksen merkitys vahvistuu kaikissa jäsenvaltioissa

  6. UEAPME ja Kööpenhaminan prosessi • UEAPMEn näkökulmasta seuraavien Kööpenhaminan prosessin ja Bryggen kommunikean tavoitteiden ja suositusten seuraaminen ja tukeminen keskeistä: • New Jobs for New Skills -aloite • Informaalin ja non-formaalin koulutuksen tunnustaminen • Koulupudokkaiden määrän vähentäminen • Opiskelijaliikkuvuuden yleistäminen • Liliane Volozinski: ”Bryggen kommunikeassa (2011-2020) tulee vahvasti esille oppisopimuskoulutuksen tärkeys”

  7. EuroApprenticeship verkosto • Vuodesta 2010 lähtien: verkosto eurooppalaisille oppisopimustoimijoille, jotka haluavat tutustua toisten maiden oppisopimusjärjestelmiin ja joiden opiskelijoita suorittaa / haluaa suorittaa ulkonmaan työssä oppimisjaksoja • Verkostoa koordinoivat UEAPME ja Ranskan kauppa- ja elinkeinokamarien keskusjärjestö • Alussa jäseniä 11 EU-maasta -> Oppisopimustoimijoita kutsutaan liittymään verkostoon • Paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason oppisopimustoimijoita

  8. Web Platform • www.euroapprenticeship.eu sivusto avattu marraskuussa 2010, sivuilla on / on tulossa • työkaluja ja tietoa jakson toteuttamiseen • tietoja oppisopimuksesta ja oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuudesta eri maissa • tuloksia yrityksille suunnatuista liikkuvuusbarometreistä • mahdollisuus etsiä uusia yhteistyökumppaneita • mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä ja vaikuttaa • Sivusto osin auki kaikille, osin vaatii rekisteröitymistä • Kontakti- ja temaattisia seminaareja • Oppariliikkuvuuden ‘laatuleiman’ kehittäminen

  9. Kv-toimintaa Opso ry:ssä • Kv jaoksen kokouksissa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia liikkuvuudesta, hankerahoituksista, verkostoista, opintovierailuista, uusista hankeideoista ym. • 2010 aloitettiin kolme alueellista hanketta joissa edistetään yritysten ja oppisopimusopiskelijoiden kansainvälistymistä / kansainvälistä liikkuvuutta (TYKE ja Leonardo da Vinci) • Lisäksi muita yksittäisiä kv jaksoja opiskelijoille • Kv jaos toimii myös Euroapprenticeship hankkeen kansallisena keskustelufoorumina • Tervetuloa mukaan!