1 / 16

JA BIRAM, JA RECIKLIRAM!!!

JA BIRAM, JA RECIKLIRAM!!!. FIZIKALNO KEMIJSKA OBRADA OTPADA. Fizikalno-kemijske metode obrade otpada : -taloženje -filtracija -kristalizacija -kemijske taložne reakcije -reakcije neutralizacije - uparavanje

sveta
Download Presentation

JA BIRAM, JA RECIKLIRAM!!!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. JA BIRAM, JA RECIKLIRAM!!!

 2. FIZIKALNO KEMIJSKA OBRADA OTPADA Fizikalno-kemijske metode obrade otpada: -taloženje -filtracija -kristalizacija -kemijske taložne reakcije -reakcije neutralizacije -uparavanje -zgušnjavanje… Takav otpad se može ponovno pretvoriti u odgovarajuću sirovinu i tim načinom spriječiti odlaganje u prirodi.

 3. BIOLOŠKA OBRADA OTPADA Biološka obrada otpada podrazumijeva uporabu mikroorganizama koji razlažu određenu kemijsku tvar organskog podrijetla. Kompostiranje-otpad se pretvara u zemlju koja se dalje može koristiti u poljoprivredi.

 4. KOMPOSTIRANJE

 5. TERMIČKA OBRADA OTPADA Termička obrada podrazumijeva tretman otpada toplinom. Na taj način otpad se može sterilizirati ili spaliti. Sterilizacija je privremeno rješenje,tj. nakon nje se otpad ne može trajno odlagati jer može postati opasan. Spaljivanje je najbolji način zbrinjavanja otpada. Pri spaljivanju je potrebno da otpad ima neku toplinsku vrijednost.

 6. SPALJIVANJE OTPADA

 7. PRIVREMENO ODLAGANJE OTPADA Privremeno odlaganje otpada je takvo da se otpad privremeno zbrinjava do nakupljanja veće količine. Uvjeti su da se ne smije ispuštati u tlo ili vodu. Najčešći oblici zbrinjavanja su u zatvorenim prostorijama.

 8. TRAJNO ODLAGANJE OTPADA Trajno odlaganje otpada podrazumijeva odlaganje otpada koji je inertan na sve vrste utjecaja iz atmosfere i atmosferske oborine.

 9. RECIKLIRANJE Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala.

 10. PROCES PRERADE OTPADA

 11. Reciklirati se mogu plastika,staklo,papir... Postoje posebni spremnici za njihovo odlaganje.

 12. EKO ORGANIZACIJE SVIJETA Danas se ljudi ujedinjuju u svijetu radi zaštite okoliša.Šteta što takvih ljudi ima malo.Poznati transparenti za zaštitu okoliša su: GREENPEACE GREEN HEART MMORPG GreenLIVE EkoHrvatska

 13. ZANIMLJIVOSTI O RECIKLIRANJU Stiropor se biološki apsolutno nikada ne raspada. Jedna litra korištenog motornog ulja zagadi čak 1.000.000 litara vode za piće.  Jedna tona sakupljenog papira će spasiti od sječe 17 stabala. Da se razgradi :plastična kesa potrebno je da prođe 150 do 250 tisuća godina -žvakaća guma potrebno je da prođe 20 do 25 godina -najlon potrebno je da prođe 400godina -koža potrebno je da prođe 500godina

 14. ZAPAMTI!!! Naš planet pun je prekrasnih osobina i ugodan je za život.Da bi nam prostor u kojem živimo bio ugodan treba biti i čist.Ukoliko svakodnevno zagađujemo okoliš i stvaramo smeće naša se okolina mjenja.Svi mi znamo što trebamo raditi da bi očuvali naš okoliš čistim i ugodnim za život.Recikliranje je samo jedna od opcija kako očuvati okoliš.Zagađujući našu zemlju zagađujemo sebe!Koja je od ove dvije plaže tebi ljepša?Koja ti se čini ugodnom za život?

 15. PROVJERIMO ZNANJE 1.Recikliranje je jednostavan način zaštite okoliša: a)Da b)Ne 2.Koliko treba plastici da se razgradi u okolišu? a)Nekoliko godina b) 150-250 tisuća godina 3.Novi načini reciklaže su : a)Laki i jednostavni b)Teški i naporni 4.Dosadašnja reciklaža u Europi je: a)Odlična b)Vrlo mala 5.Reciklaža je u Hrvatskoj je tijekom godina porasla. Točno ili Netočno 6.Što tvoja škola radi da bi očuvala okoliš? 7.Što ti radiš da bi očuvao okoliš?

 16. LIJEČNIK LIJEČI, PRIRODA OZDRAVLJUJE!

More Related