oppituki hanke oppisopimus opiskelun tukena n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oppituki-hanke oppisopimus- opiskelun tukena PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oppituki-hanke oppisopimus- opiskelun tukena

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Oppituki-hanke oppisopimus- opiskelun tukena - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Oppituki-hanke oppisopimus- opiskelun tukena. OPPITUKI - hanke Kokkola – Tampere - Vaasa 1.11.2011 – 30.9.2014. Mikä on oppituki?. Oppituki-hanke on ESR-rahoitteinen valtakunnallinen hanke, jota toteutetaan kolmella eri paikkakunnalla Kokkolassa, Tampereella ja Vaasassa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Oppituki-hanke oppisopimus- opiskelun tukena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oppituki hanke oppisopimus opiskelun tukena

Oppituki-hanke oppisopimus- opiskelun tukena

OPPITUKI - hanke

Kokkola – Tampere - Vaasa

1.11.2011 – 30.9.2014

mik on oppituki
Mikä on oppituki?
 • Oppituki-hanke on ESR-rahoitteinen valtakunnallinen hanke, jota toteutetaan kolmella eri paikkakunnalla Kokkolassa, Tampereella ja Vaasassa.
 • Hanke, joka tarjoaa lisätukea tarvitseville nuorille mahdollisuuden kouluttautua ammattiin oppisopimuskoulutuksen kautta.
 • Käytännön työn kautta luodaan malli tuettuun oppisopimuskoulutukseen
taustaa oppituki hankkeelle
Taustaa Oppituki-hankkeelle
 • Ammatillinen koulutus on yksi ammatillisen koulutuksen menetelmistä ja sen on todettu edistävän osatyökykyisten työmarkkina-asemaa
 • Kouluttautumiseen liittyy usein erilaisia tuen tarpeita
taustaa oppituki hankkeelle1
Taustaa Oppituki-hankkeelle
 • Kansainvälisesti on viime vuosina puhuttu tuetusta koulutuksesta, jolla tarkoitetaan tukea koulutuksen aikana opintojen loppuun saattamiseksi sekä myös tukea työllistymiseen koulutuksen jälkeen
 • Tuetun koulutuksen malleja on kehitetty erityistarpeisiin henkilöillä, joilla on mielenterveysongelmia tai oppimisvaikeuksia.
taustaa hankkeelle
Taustaa hankkeelle
 • Erityisryhmien tarvitsema tuki voi liittyä suoraan opintoihin tai elämänhallintaan liittyviin asioihin, kuten stressin hallintaan tai itseluottamukseen.
 • Mielenterveyskuntoutujien tuettua koulutusta koskevista tutkimuksista tehdyn systemaattisen katsauksen perusteella tuetun koulutuksen ohjelmat näyttäisivät parantavan opintosuorituksia.
hankkeen l ht kohta
Hankkeen lähtökohta
 • Oppisopimuskoulutus on aiemmin Suomessa mielletty aikuisten opiskelumuodoksi eikä sitä ole hyödynnetty erityistukea tarvitsevien nuorten kohdalla
 • Hankkeen tarkoituksena on kehittää työpajojen ja oppisopimustoimistojen välistä yhteistyötä, jotta oppisopimuskoulutus olisi mahdollinen myös normaalia enemmän tukea tarvitseville nuorille.
oppituki hankkeen tavoitteet
Oppituki-hankkeen tavoitteet
 • Luoda malli lisätukea tarvitsevien nuorten oppisopimusopiskelun ohjaukseen
 • Kouluttaa työpaikkakouluttajia
 • Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksien monipuolistaminen
 • Hankkeessa keskitytään nuorelle tarjottavan ohjauksen ja valmennuksen kehittämiseen
 • Saadun tiedon levittäminen valtakunnallisesti
oppituki hankkeen kohderyhm t
Oppituki-hankkeen kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä

 • oppisopimusopiskelijoita ohjaavien organisaatioiden henkilökunta
 • työpajojen yksilö- ja työvalmennuksesta vastaava henkilöstö
 • Välillinen kohderyhmä

ohjausta tarvitsevat nuoret

oppisopimusopiskelijat

oppituki hankkeen toteutus
Oppituki-hankkeen toteutus
 • Oppisopimusopiskelijoille tarjotaan työ- ja koulutusvalmentajan tukea opiskelun eri vaiheissa. Tämä tuki täydentää nuoren saamaa tukea oppisopimustoimistolta, työpaikkakouluttajalta sekä oppilaitokselta.
 • Työ- ja koulutusvalmentajat kouluttavat työpaikkakouluttajia työpaikoilla
oppituki hankkeen toteutus1
Oppituki-hankkeen toteutus
 • Käytännön työn pohjalta luodaan malli normaalia enemmän tukea tarvitsevan nuoren oppisopimusopiskelun ohjaukseen.
 • Tuetun oppisopimusopiskelun malleja kartoitetaan valtakunnallisesti
 • Tietoa levitetään valtakunnallisesti muille työpajoille, tuotantokouluihin ja ammattiopistoille
oppituki auttaa opiskelijaa
Oppituki auttaa opiskelijaa
 • Osaamisen ja vahvuuksien kartoittamisessa sekä tavoitteiden selkeyttämisessä
 • Työkokeilupaikan ja työpaikan etsimisessä
 • Tarvittavien lomakkeiden täyttämisessä
 • Työpaikalla ja opiskelussa tukemalla ja motivoimalla
oppituki tarjoaa ty nantajalle
Oppituki tarjoaa työnantajalle
 • Tietoa oppisopimusopiskeluun liittyvistä asioista
 • Tekijöitä muuttuviin ja uusiin työtehtäviin
 • Tukea ja ohjausta työpaikkakouluttajille
 • Apua tarvittavien lomakkeiden täyttämisessä ja niiden välittämisessä eteenpäin
oppituki ty paikkakouluttajille
Oppituki työpaikkakouluttajille
 • Työpaikkakouluttajille on hankkeessa tuotettu koulutuspaketti, joka sisältää oppisopimusinfon, erilaisen oppijan osuuden ja ohjaavan sekä osuuden opiskelijan osaamisen arvioinnista.
 • Työpaikkakouluttajien koulutus on mahdollista toteuttaa yksilöllisesti.
oppituki hankkeen toiminta lukuina
Oppituki-hankkeen toiminta lukuina
 • Hankkeessa on tähän mennessä 181 aloittanutta asiakasta, joista 98 on naisia
 • Asiakkaista suurin osa kuuluu 15 -24-vuotiaiden ikäryhmään.
 • Merkittävimmät yksittäiset lähettävät tahot ovat Typ:it ja TE-toimistotsekä työvalmennus- organisaatioissa toimivat muut hankkeet.
oppituki hankkeen toiminta lukuina1
Oppituki-hankkeen toiminta lukuina
 • Oppisopimusopiskelijoita on yhteensä 19 ja meneillään olevia oppisopimuksia vielä 12.
 • Koulutukseen on ohjattu 35 ja työelämään 23 asiakasta. Asiakkaista 13 on ohjautunut muuhun ohjattuun toimenpiteeseen.
 • Suoritettuja tutkintoja 11 ja osatutkintoja 16
oppituki hankkeen arvioinnin tulokset sidosryhm t
Oppituki-hankkeen arvioinnin tulokset, sidosryhmät
 • Oppituki- hankkeen ohjausmalli koettiin sopivan hyvin sellaisille nuorille, jotka tarvitsevat tavallista enemmän henkilökohtaista ohjausta ja motivointia
 • Vastaajat kokivat, että nuoret olivat saaneet hankkeen kautta juuri sellaista tukea, joka on mahdollistanut oppisopimusopiskelun
 • Toimintamallilla arvioitiin olevan tulevaisuudessa kysyntää ja sen juurruttamista pysyväksi toimintamalliksi pidettiin tärkeänä
oppituki hankkeen arvioinnin tulokset sidosryhm t1
Oppituki-hankkeen arvioinnin tulokset, sidosryhmät
 • Hankkeen lisäarvona pidettiin intensiivistä ohjausta sekä sitä että hankkeella pystytään vastaamaan valmentautujien tarpeisiin laaja-alaisesti
 • Työpaikkakouluttajat pystyvät paremmin keskittymään työssäoppimisen ohjaukseen työ- ja koulutusvalmentajan tukiessa opiskelijaa
oppituki hankkeen arvioinnin tulokset sidosryhm t2
Oppituki-hankkeen arvioinnin tulokset, sidosryhmät
 • Haasteena arvioijat näkivät sen, että se toimii hyvin pajaympäristössä, mutta oppisopimuspaikkojen löytäminen avoimilta markkinoilta näille henkilöille on hankalaa
 • Haasteeksi koettiin myös hankkeen lyhyt toteutusaika ja se miten hyvin malli pystytään vakiinnuttamaan käytäntöön ja millä tavoin toiminta jatkossa rahoitetaan
oppituki hankkeen arvioinnin tulokset opiskelijahaastattelut
Oppituki-hankkeen arvioinnin tulokset, opiskelijahaastattelut
 • ”Pohdimme hieman sitä, että voisiko samanlaista tietoa, tukea ja ohjausta saada esim. Te-toimiston kautta..” Sitä kautta olisi aivan sattumaa jos kuulisi tällaisista vaihtoehdoista.. En ole kokenut saaneeni tällaista palvelua mistään muualta”
 • ”Keskeisintä on ollut se, että täällä on kohdattu ja kohdeltu yksilönä. Kaikki on suunniteltu minulle ja minun ehdoista käsin..”
oppituki hankkeen arviointi opiskelijahaastattelut
Oppituki-hankkeen arviointi, opiskelijahaastattelut
 • ” Tärkeintä on se, että tällainen ohjaaja on olemassa, johon voi helposti ottaa yhteyttä, jos tulee ongelmia”
 • ” Ilman tätä hanketta en olisi kyennyt hakeutumaan koulutukseen”