o reformismo borb nico n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O REFORMISMO BORBÓNICO PowerPoint Presentation
Download Presentation
O REFORMISMO BORBÓNICO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

O REFORMISMO BORBÓNICO - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

O REFORMISMO BORBÓNICO. TEMA 3 4º ESO. INDICE:. Guerra de Sucesión Reformismo Borbónico: Reformas políticas Reformas militares Reformas Económicas Crise do Antigo Réxime. GUERRA DE SUCESIÓN 1701-1713.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

O REFORMISMO BORBÓNICO


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
indice
INDICE:
 • Guerra de Sucesión
 • Reformismo Borbónico:
  • Reformas políticas
  • Reformas militares
  • Reformas Económicas
 • Crise do AntigoRéxime
guerra de sucesi n 1701 1713
GUERRA DE SUCESIÓN 1701-1713

O ascenso ao trono español de Felipe V representaba a hexemonía francesa e o temor da unión de España e Francia baixo un mesmo monarca. Este peligro levou a Inglaterra e Holanda a apoiarao candidato austriaco. As diversas potencias europeas posicionaronse ante o conflicto.

A guerra rematouco triunfo de Felipe V.  Carlos de Habsburgoheredou en 1711 o Imperio alemán e perdeu o interés de aspirar a reinar en España. As súas aliadas, Inglaterra e Holanda, pasaron nese momento a ver con prevención a posible unión de España e Austria baixo un mesmo monarca.

Carlos II, morreusen descendencia, en 1700.

Haidouspretendentesao trono: Felipe V e Carlos de Habsburgo.

Os países europeos toman partido por un ououtro candidato.

Os distintos reinos españoistamén se decantan por un deles.

A guerra perdura de 1701 a 1713.

Remata co tratado de Utrech de 1713.

mapa territorios espa ois tras o tratado de utrech
MAPA TERRITORIOS ESPAÑOIS TRAS O TRATADO DE UTRECH

España cede os seus territorios e perde a unidade territorial (Xibraltar e Menorca), ademáis asiste a entrada dos ingleses no comercio americano.

Isto influirá nasúa política posterior que estará dirixida a recuperar os territorios perdidos.

reformismo borb nico
REFORMISMO BORBÓNICO

Todos os borbóns, especialmente Carlos III, impulsaron reformas nalgúns aspectos da organización do Estado para aumentar a súa eficacia.

reformas pol ticas
REFORMAS POLÍTICAS
 • NOVO MODELO DE GOBERNO (inspirado no sistema absolutista francés):
  • O rei, rodeado da súa corte, constitúese como único centro de decisión política.
  • Centralízase o poder suprimiendo os foros e leis que rexían nos diferentes territorios (Decretos de Nova Planta), o que supoñía a aplicación neses territorios das leiscasteláns. Afectou Aragón, Cataluña, Mayorca e Valencia.
  • Creáronse gabinetes formados por ministros ou secretarios de despacho, que se encargaban de dirixir os asuntos principais de goberno: Estado-Mariña-Facenda.
  • Suprímense os virreinatos e créanse novas demarcaciónsprovinciais. O capitán xeral, con funcións militares e administrativas, exercía de gobernador en cada unha das provincias.
  • Créase a figura do intendente: funciónsfiscais, xudiciáis e económicas.
reformas militares
REFORMAS MILITARES
 • Creánse os Reximentos.
 • Reclutamento triple: voluntarios extranxeiros, levas obrigatorias de vagos e maleantes e quintas.
 • Creación da Guardia Real.
 • Fomento da armada: construción de barcos e aumento dos astilleiros.
reformas econ micas
REFORMAS ECONÓMICAS
 • AGRICULTURA:
  • Cesión das terras de mansmortas (Reguengos) para a súa explotación
 • INDUSTRIA E FACENDA:
  • Favoreceuse a industria popular
  • Reorganización da facenda
  • Reconto da poboación e elaboración de catastros
crise do antigo r xime
CRISE DO ANTIGO RÉXIME
 • TRES ETAPAS:
  • Reinado de Carlos IV: 1789-1808
  • España pasa por dous procesos: 1808-1814
   • Guerra de Independencia contra os franceses
   • Cortes de Cádiz, primeiro intento de rematar co sistema do antigoRéxime e sentar as bases dunha nova organizaicón social e política.
  • Reinado de Fernando VII:1814-1833
   • Supón a volta o antigoréxime e o triunfo do absolutismo. Comeza a loita entre liberais e absolutistas por acadar e conservar o poder.
carlos iv crise da monarqu a en espa a
CARLOS IV: Crise da monarquía en España
 • Carlos IV foi un rei de escasa capacidade para gobernar, que tivo que enfrentarse a crises de subsistencia e endeudamento do estado.
 • O temor a revolución francesa e ambición do ministro Godoy farán que se produzaunha alianza con Napoléon (TRATADO DE FONTANEIBLAU) no que España deixará entrar as tropas francesas par atacar Portugal (aliado de Inglaterra).
 • Período de intrigas políticas, xa que o principe Fernando VII, etará desconforme ca política de Godoy, e rebelarase contra o seupai (MOTÍN DE ARANJUEZ).
 • Ínvasión de Napoleón e instalación no poder de Xosé Bonaparte. Exilio dos monarcas españois.
 • Levantamento do pobo de Madrid 2 de maio de 1808 contra as tropas francesas.

Familia de Carlos IV

guerra de independencia
GUERRA DE INDEPENDENCIA
 • O levantamentoexténdese por todo o país.
 • Na principais provincias créanse as Xuntas de Defensa para organizar a Guerra cotra Francia, e unha Xunta Central para asumir o goberno.
 • Alianza con Gran Bretaña que enviará tropas a península.
 • Tras seis anos de guerra en 1814 o exército francés retírase de España.

Fusilamento do 2 de maio

Francisco Goya

cortes de c diz
CORTES DE CÁDIZ
 • Durante a guerra en 1812 a Xunta central de Sevilla reuniuse en Cádiz nasprimeiras Cortes Xeraisco fin de dar a España unha Constitución, a primeira da historia de España.
 • Esta constitución simbolizaba a supresión do AntigoRéxime
 • Constitución 1812:
  • Soberanía reside na nación
  • División de poderes:
   • Lexislativonas Cortes.
   • Executivo no rei.
   • Xudicial nos tribunais establecidos polasleis.
  • Sufraxio universal masculino.
  • Abolición dos señoríos xurisdicionais
  • Supresión da inquisición
  • Liberdade de expresión e de prensa
reinado fernando vii volta o absolutismo
REINADO FERNANDO VII VOLTA O ABSOLUTISMO
 • Finalizada a guerra e falecido Carlos IV, é Fernando VII quen volta a España en 1814.
 • Partidario do absolutismo suprime a Constitución de 1812, apoiado polo exército.
 • Os liberaistiveron que emigran ante as persecucións.
 • Nos anos seguintesproduciránse varias sublevacións de oficiaisliberais do exército.
 • FERNANDO VII
pronunciamento 1820
PRONUNCIAMENTO 1820
 • En 1820 o tenente-coronel Riego púxoseaofronte das tropas que tiñan que embarcar cara América e sublevouse contra Fernando VII, proclamando de novo a Constitución de 1812.
 • Comeza o TRIENIO LIBERAL, unha época de inestabilidade, polos continúosenfrontamentos entre liberais moderados (doceanistas) e radicais (exaltados).
 • En 1823 Fernando VII invoca o Tratado da Santa Alianza e un exército francés (100000 fillos de San Luís) invaden España e repoñen o goberno absoluto de Fernando VII. Iníciase a DÉCADA OMINOSA (repuxo a inquisición, cerrou universidades…).

Rafael de Riego

ultimos anos do reinado
ULTIMOS ANOS DO REINADO
 • Fernando VII vai a iniciar unha serie de contactos cosliberais moderados oudoceanistasco fin de que apoiasen a sucesión da súafilla Isabel, e a supresión da LEY SÁLICA por medio da PRAGMÁTICA SANCIÓN (daba prioridadeao varón pero deixaba reinar á muller en ausencia de descendentes masculinos).
 • Isto provoca a reacción dos absolutistas que se agruparán en torno o irmán do rei Carlos, como candidato ao trono, dando lugar ao futuro partido carlista.
 • En 1833 Fernando morredeixando a súafilla Isabel, menor de idade, como heredeira a coroa, o que abrirá as portas a unha guerra civil, entre os partidarios de Carlos e os de Isabel.

O infante Carlos María Isidro, autoproclamado reiconome de Carlos V.

Isabel II