slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tilastollisen tutkimuksen perusteet - 6 op PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tilastollisen tutkimuksen perusteet - 6 op

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
maxine-rivera

Tilastollisen tutkimuksen perusteet - 6 op - PowerPoint PPT Presentation

160 Views
Download Presentation
Tilastollisen tutkimuksen perusteet - 6 op
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tilastollisen tutkimuksen perusteet - 6 op Opettajat: Maija Hujala, maija.hujala@lut.fi, 7451.1, vastaanotto keskiviikkoisin klo 14-15 Anssi Tarkiainen, anssi.tarkiainen@lut.fi, 7481 AT & MH

  2. Tilastollisen tutkimuksen perusteet - 6 op Kaikille pakollinen yleisopintokurssi KTK-tutkinnossa Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva tilastotieteestä ja sen peruskäsitteistä sekä valmiudet tilastolliseen päättelyyn ja tavallisimpien tilastollisten testien ja analyysimenetelmien soveltamiseen sekä perehdyttää tilastollisen ohjelmiston käyttöön. AT & MH

  3. Tilastollisen tutkimuksen perusteet - 6 op Luentoja 42 h - Teoria ja esimerkit Harjoituksia 12*3h - Laskuharjoituksia 6*3h - Ohjelmistoharjoituksia 6*3h Kurssin suoritus edellyttää: - Hyväksytysti suoritetut välikokeet tai tentti - arvostelu: 0-5 - Hyväksytysti palautetut 4 SAS –tehtävää - arvostelu: hyväksytty/hylätty AT & MH

  4. Arvostelu • Välikokeet: Max 50 pistettä/välikoe. Molemmista saatava vähintään 25 pistettä läpipääsemiseksi. • Tentti: Tentissä max 100 pistettä, joista saatava vähintään 50 • Loppuarvosana: Tentin tai välikokeiden yhteispistemäärän arvosteluasteikko 0-49=0 50-59=1 60-69=2 70-79=3 80-89=4 90-100=5 • SAS harjoitukset: hyväksytty/hylätty. Huom! SAS-harjoitukset ovat voimassa kaksi vuotta. AT & MH

  5. Harjoitusten aikataulu vko 2 Ei harjoituksia vko3 mikroharkka SAS opettelua osa 1 vko 4 mikroharkka SAS opettelua osa 2 vko 5 mikroharkka 1. Palautettava SAS-tehtävä vko 6 laskuharkka Laskuharjoitus 1 vko 7 laskuharkka Laskuharjoitus 2 vko 8laskuharkka Laskuharjoitus 3 vko 9 Tenttiviikko vko 10 Ei harjoituksia vko 11 mikroharkka 2. Palautettava SAS-tehtävä vko 12 laskuharkka Laskuharjoitus 4 vko 13 laskuharkka Laskuharjoitus 5 vko 14 mikroharkka 3. Palautettava SAS-tehtävä vko 15 laskuharkka Laskuharjoitus 6 vko 17 mikroharkka 4. Palautettava SAS-tehtävä AT & MH

  6. Harjoitusryhmät HR01: vko 3-8 Ti klo 14-17, vko 11-15 Ti klo 10-13, vko 17 Ke klo 9-12 HR02: vko 3-8 Ke klo 14-17, vko 11-15 ja 17 Ke klo 15-18 HR03: vko 3-8 To klo 14-17, vko 11-15 ja 17 To klo 9-12 HR04: vko 3-8 Pe klo 12-15, vko11-15 ja 17 Pe klo 12-15 • Kaikki harjoitukset pidetään luokassa 7337 • Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan kirjoittamalla nimi luokan 7337 ulkopuolella olevaan nimilistaan maanantaihin 13.1.2014 klo 14 mennessä. Korkeintaan 45 henkilöä/harjoitusryhmä. AT & MH

  7. Materiaalit • Pruju (kirjakaupasta) • SAS-moniste (kirjakaupasta) • Molemmat mukaan luennoille ja harjoituksiin + kynä, paperia & laskin • Noppa • Ilmoitukset • Harjoitusmateriaalit • Palautustehtävien materiaalit • Ekstrat • Kirjasto • Statistical techniques in business & economics / Douglas A. Lind, William G. Marchal, Samuel A. Wathen. (4+1 kpl) • The little SAS book for Enterprise Guide 4.2 : point-and-click access to the power of SAS / Susan J. Slaughter and Lora D. Delwiche. (19+1 kpl) AT & MH

  8. Materiaalit • Kirjasto • E-kirja: Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Löytyy kirjaston Nelli-portaalin kautta. • Netti • Opas SAS Enterprise Guiden käyttäjälle: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti5.pdf • KvantiMOTV: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html • SAS: http://support.sas.com/learn/statlibrary/statlib_eg4.2/top_learn.htm • SAS: http://support.sas.com/documentation/93/index.html AT & MH