ACTIVITAT TAURINA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ACTIVITAT TAURINA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ACTIVITAT TAURINA

play fullscreen
1 / 7
ACTIVITAT TAURINA
169 Views
Download Presentation
maude
Download Presentation

ACTIVITAT TAURINA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ACTIVITAT TAURINA

  2. INTRODUCCIÓ • -Els toros és una de les tradicions espanyoles més conegudes en tot el món i al mateix temps la més polèmica. -L’activitat taurina no és una activitat espanyola recent sinó que en molts períodes de la història espanyola ja s’havien desenvolupat. L’única excepció històrica a la continuïtat de celebrar activitats taurines la trobem a l’Espanya musulmana, on es van prohibir per conciderar-se activitats indecents. -Aquestes festes no existirien si no existís el toro brau. • -Les associacions espanyoles i catalanes per a la protecció animal es troben sense ajudes oficiales, mentre que milions d’euros dels contribuents són dedicats a la promoció de “festes” cruels, on els animals són torturats fins a la mort en un espectacle que fa horroritzar, per la seva crueltat, a la majoria dels ciutadans europeus.

  3. La indústria taurina està sostinguda per ajudes estatals i regionals, doncs sense aquestes ajudes no podrien subsistir. Segons la última enquesta a nivell nacional del grup Gallup, la majoria dels Espanyols no senten cap interès per les corrides de toros. I no parlem del poble català, que ha mostrat el seu rebuig a aquests tipus d’activitats amb una majoria absoluta i que no demostra que: Catalunya rebutgen les corrides de toros. Encara que el govern central hagi declarat legal la tauromàquia, Catalunya ha mostrat sempre que és un poble civilitzat, culte i pacífic. La violència exercida sobre animals innocents durant una corrida de toros, no reflexa en absolut ni la cultura catalana ni el sentir popular. I no per què una activitat cruel sigui oficialment legalitzada, ha de ser tolerada si no respon els principis ètics dels ciutadans.

  4. CREIEU QUE LES ACTIVITATS TAURINES SÓN ÈTIQUES I S’HAURIEN DE CONTINUAR DESENVOLUPANT A PLE SEGLE XXI?

  5. ARGUMENTSA FAVOR: Els toros es consideren com un bell espectacle, un art i una manifestació cultural que ha sobreviscut fins als nostres dies. És un tret pròpi i característic de la cultura espanyola, és a dir, que sempre s’han de continuar fent. Es defensa que el toro brauésfruitd’unaselecciógenètica que ha de morir a la plaça, per tant, ja han estatcriats per aquestafinalitat.

  6. ARGUMENTS EN CONTRE: Les corrides de toros ambintervenció de banderillers, picador i matador no són un 'art', sinó un espectaclesanguinari i cruel on la tortura i execuciód'un animal esdevél'expressió de l'endarreriment cultural, el mal gust i l'apologia de la sang i del maltractamentd'un país. El beneficieconòmicd'unsquantsindividus o sectorseconòmics a partir de la barbàrie pública és signe de perversió i fanatisme en forma d'afició. No és pot mantindre eternament aquesta barbaritat pel fet de ser tradicional. Un gran nombre de pràctiques igualment tradicionals a la nostra història, com l'esclavitud, les execucions públiques, la subordinació de les dones als homes, la pena de mort, les mutilacions practicades als delinqüents i fins i tot les matances públiques del porc estan ara prohibides per llei. Les "corridas de toros" han de ser part de la nostra història, no del nostre present.

  7. http://www.youtube.com/watch?v=bHcg9SKmlx8