Activitat 2 de CAU - PowerPoint PPT Presentation

cau 2n activitat 2 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Activitat 2 de CAU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Activitat 2 de CAU

play fullscreen
1 / 19
Activitat 2 de CAU
141 Views
Download Presentation
guest51811
Download Presentation

Activitat 2 de CAU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CAU2n. Activitat 2.1 Sèried’enfocamentselectiu.

 2. Activitat 2.2 Consciènciacol·lectiva

 3. Utilitzaciód’espaisproporcionats per perfeccionar la tècnica artística.

 4. Deixalles “alloverthe place”.

 5. Deixalles“alloverthe place 2.0”

 6. Concepted’artatrofiat.

 7. Innovació o retrocés?

 8. Lliureexpressió.

 9. FREEDOM.

 10. Acció humana.

 11. Restauracionsculturals