Activitat física i salut districte de Gràcia - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Activitat física i salut districte de Gràcia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Activitat física i salut districte de Gràcia

play fullscreen
1 / 11
Activitat física i salut districte de Gràcia
80 Views
Download Presentation
kareem
Download Presentation

Activitat física i salut districte de Gràcia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1a. Jornada tècnica Activitat física i salut districte de Gràcia 18 de desembre de 2006 de 9 a 14 h. a la seu del districte

 2. Presentació: Què és el Consorci Sanitari de Barcelona? 60% 40% 40% 60% Assumeix les funcions de direcció i coordinació de la gestió dels centres sanitaris de la ciutat de Barcelona

 3. 8H 9F 8G 8I 8E 8D 8F 9G 9E 7F 7E 9D 8C 8B 8A 7D 10I 5D 9C 9A 7C 10H 7A 7G 5D 6D 10D 5D 10J 6E 10F 5E 7B 10C 10E 10G 2K 6C 6A 2I 10B 5B 6B 2J 5A 5C 2G 2H 10A 2E 4C 1B 4B 2C 4A 2D 1E 1C 1A 2B 3G 2A 1D 3E 3D 3B 3A 3C Organització territorial BARCELONA CIUTAT Districte = Sector Sanitari Àrees Bàsiques de Salut

 4. DISTRICTE GRÀCIA 5 àrees bàsiques de salut = 5 EAPs 3 proveïdors d’atenció primària de salut VALLACARCA-PENITENTS EAP Vallcarca –St.Gervasi COLL-LA SALUT PAMEM VILA DE GRÀCIA-GRÀCIA NOVA Institut Català de la Salut

 5. Enquesta de salut del districte de l’any 2000 Sedentarisme i activitat física a Gràcia. Prevalença de sedentarisme Més del 30% de la població major de 15 anys resident en el districte, és sedentària. Tan homes com dones, els grups menys sedentaris són els de 15-24 i els de 65-74 anys. http://www.aspb.es/quefem/docs/dist6.pdf

 6. Enquesta de salut del districte de l’any 2000 Sedentarisme i activitat física a Gràcia Prevalença d’excés de pes Més del 20% de la població major de 15 anys resident en el districte té excés de pes. En els grups de majors de 45 anys, és més freqüent en dones. L’excés de pes també és més freqüent en les classes socials més desfavorides http://www.aspb.es/quefem/docs/dist6.pdf

 7. Enquesta de salut del districte de l’any 2000 Sedentarisme i activitat física a Gràcia Prevalença d’activitat física esportiva en temps lliure Més freqüent en homes i decreix amb l’edat i la classe social http://www.aspb.es/quefem/docs/dist6.pdf

 8. Perquè una jornada sobre activitat física i salut? • 2005-2006: constitució i inici de funcionament d’una taula comunitària que lidera el districte i que reuneix a tots els professionals sanitaris i de serveis socials i altres camps com esports, gent gran, dona, etcètera • OBJECTIUS DE LA TAULA: • permetre el coneixement mutu entre professionals de diferents àrees que treballen al territori. • efectuar el diagnòstic de salut i serveis socials del districte i a partir d’aquí, plantejar propostes de treball • Un dels temes identificats va ser l’activitat física i la salut. • El passat 23 d’octubre de 2006, coincidint amb la visita al districte de Gràcia de la consellera de salut, es va presentar el projecte de la 1a.Jornada Tècnica d’Activitat Física i Salut.

 9. Perquè una jornada sobre activitat física i salut? • Gràcia es un districte amb un intens dinamisme en activitats esportives a través de la xarxa d’equipaments esportius municipals, l’ oferta esportiva d’altres entitats i l’oferta escolar fora de l’horari lectiu, les activitats esportives populars i de promoció de la salut, ... • Des de l’àmbit de la salut, i especialment al districte de Gràcia, s’estan fent una sèrie d’iniciatives relacionades amb la promoció i la prescripció de l’activitat física:

 10. Oferta d’activitat física als centres de salut 1 ►EAP VALLCARCA - SANT GERVASI (CAP VALLCARCA) • Tai-txí / Dona i esport / Ioga / Psicomotricitat i memòria • 2 ►PAMEM - EAP LESSEPS - LA SALUT (CAP LARRARD) • Itineraris / Entrevista joves / Pilates • 3 ►INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – EAP VILA DE GRÀCIA- JOANIC (CAP PARE CLARET) • Programa de Promoció d’Activitat Física pels CAP • 4 ►HOSPITAL DE SANT RAFAEL • Projecte de Marxa Nòrdica • 5 ►DEPARTAMENT DE SALUT - CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT • Pla d’Implantació progressiva de la prescripció d’activitat física a l’atenció primària de salut

 11. Objectius • Els objectius de la 1a. Jornada Tècnica d’Activitat Física i Salut al districte de Gràcia són: • posar en contacte els diferents àmbits que actuen en un mateix territori • permetre el coneixement entre els professionals • compartir informació • crear un mateix llenguatge • iniciar línies de coordinació i col·laboració • consensuar i treballar les propostes de treball