Activitat Parlamentària 2009-2014 www.tremosa.cat - PowerPoint PPT Presentation

activitat parlament ria 2009 2014 www tremosa cat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Activitat Parlamentària 2009-2014 www.tremosa.cat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Activitat Parlamentària 2009-2014 www.tremosa.cat

play fullscreen
1 / 9
Activitat Parlamentària 2009-2014 www.tremosa.cat
90 Views
Download Presentation
margot
Download Presentation

Activitat Parlamentària 2009-2014 www.tremosa.cat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Activitat Parlamentària 2009-2014www.tremosa.cat

  2. * 24 diputats PP = 963 preguntes / 23 diputats PSOE = 921 preguntes

  3. Informe Anual de Política Competència (2013)

  4. Informe Anual BCE 2011

  5. Supervisiófinanceraeuropea (2009-2010): Informe Proposta Reglament del Consell que confia al BCE funcions específiques de supervisió (ESRB) Aprovació / entrada en vigor: 13.09.2013 / 04.11.204

  6. Normativa de la Comissió Europea – Ponent Grup Liberal-Demòcrata (ALDE) Comissió d’Economia • Proposta de regulació del Parlament Europeu i del Consell en referència a la previsió i qualitat de les estadístiques pels processos de desequilibri macroeconòmics (2014). • Informe sobre la proposta de Directiva del Consell sobre cooperació reforçada a l’àmbit de l’Impost sobre Transaccions Financeres (2013). • Informe Anual sobre Fiscalitat: com alliberar el potencial de la UE pel creixement econòmic (2013). • Informe Anual 2011 sobre el BCE (2013). • Informe Anual sobre Finançament Públic a la UEM – 2011 i 2012 (2012). • Recomanació sobre el projecte de Decisió del Consell pel que s’autoritza cooperació reforçada a l’àmbit de l’Impost sobre Transaccions Financeres (2012). • Informe sobre la proposta de Reglament del Parlament Europeu i el Consell sobre seguiment i avaluació dels plans pressupostaris i per la correcció del dèficit excessiu dels Estats Membres a la zona euro (2012). • Informe sobre Governança econòmica mundial (2011). • Informe Anual 2009 del Banc d’Inversions Europeu (2011).

  7. Normatives de la Comissió Europea – Ponent Grup Liberal-Demòcrata (ALDE) Comissió de Transports • Informe sobre la proposta de Reglament Europeu i del Consell que modifica el Reglament CE (1370/2007) en referència a l’obertura del mercat dels serveis nacionals de transport per viatgers en ferrocarril (2014). • Informe sobre la proposta de Reglament del Parlament Europeu i el Consell sobre la introducció i restriccions operatives relacionades amb el soroll als aeroports de la UE (2012). • Recomanació respecte la Posició del Consell per l’adopció de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell en referència a un espai ferroviari únic europeu (2012). • Informe sobre la proposta de Directiva del Parlament Europeu i el Consell sobre espai ferroviari únic europeu (2011). • Informe sobre la proposta de Reglament del Parlament Europeu i el Consell sobre la relació estadística del transport marítim de mercaderies i passatgers (Modificació Directiva 2009/42/CE) (2010). • Informe sobre les sancions per infraccions greus de les normes socials en el transport per carretera (2010).

  8. * Flexibilitzaciómarge del dèficit públic de Catalunya (2013) * Eurobons parcials i temporals: “EuropeanRedemptionFund” (2012) * Crèdit per a les PIMEs: mandat al BCE (2013) * Deute català = deute sobirà (2013) * Corredor Mediterrani (2012-2103): 33 esmenes Port de Barcelona