Download
activitat 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ACTIVITAT 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ACTIVITAT 2

ACTIVITAT 2

147 Views Download Presentation
Download Presentation

ACTIVITAT 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ACTIVITAT 2

  2. Ordena cronològicament (de més antiga a més recent) les cites següents.

  3. A) «El sentiment i la fe em parlen d’una manera més poderosa que el microscopi i l’ull del científic.» B) «Les obres més belles són les que expressen la pura imaginació de l’artista.» C) «La idea de bellesa, que els més experts discerneixen amb dificultat, fuig dels ignorants.» D) «Com és possible que gairebé tots els homes estiguin d’acord en l’existència de la bellesa, que n’hi hagi tants que sentin on està, i tan pocs que sàpiguen què és?»

  4. C, D, B, A

  5. Eva Gregori Giralt José Luis Menéndez Varela