Download
jakub ko a a marek pelc 5 b n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Člověk ničí a napravuje krajinu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Člověk ničí a napravuje krajinu

Člověk ničí a napravuje krajinu

283 Views Download Presentation
Download Presentation

Člověk ničí a napravuje krajinu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jakub Košař a Marek Pelc 5.B Člověk ničí a napravuje krajinu

  2. TĚŽBA SUROVIN • Dobýváním surovin- uhlí kamení a písku - člověk devastuje přírodu Povrchové doly:

  3. KamenolomyPískovny

  4. SKLÁDKY ODPADŮ • Trvalé uložení odpadu někde v přírodě • Čr • Černá skládka – člověk něco vyhodí tam kde nesmí

  5. REKULTIVACE KRAJINY = OBNOVA PŘIRODY • Např. důl vytěžený, odpad na skládce spálený a zlikvidovaný - výsadba nových stromů a keřů nebo nový rybník • Do takto upravených míst se pak zase vrací život