Téma přednášky:
Download
1 / 24

Téma přednášky: SOUČASNÉ ZAMĚŘENÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO VÝZKUMU V OBLASTI OKRASNÝCH ROSTLIN - PowerPoint PPT Presentation


  • 82 Views
  • Uploaded on

Téma přednášky: SOUČASNÉ ZAMĚŘENÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO VÝZKUMU V OBLASTI OKRASNÝCH ROSTLIN VE VÚKOZ, v.v.i. PRŮHONICE. VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA TAROUCY PRO KRAJINU A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ,v.v.i. Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice. Oddělení FYTOPATOLOGIE - 056. LABORATOŘE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Téma přednášky: SOUČASNÉ ZAMĚŘENÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO VÝZKUMU V OBLASTI OKRASNÝCH ROSTLIN ' - rania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Téma přednášky:

SOUČASNÉ ZAMĚŘENÍ

ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO VÝZKUMU

V OBLASTI OKRASNÝCH ROSTLIN

VE VÚKOZ, v.v.i. PRŮHONICE


VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA TAROUCY PRO KRAJINU A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ,v.v.i.

Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice


Oddělení FYTOPATOLOGIE - 056 ZAHRADNICTVÍ,v.v.i.


LABORATOŘE ZAHRADNICTVÍ,v.v.i.

pro primární analýzu vzorků

diagnostická– ELISA, PCR

mykologická – čisté kultury


DESETIKÓJOVÝ IZOLAČNÍ SKLENÍK S PC REGULOVANOU TEPLOTOU

izolované kóje

příslušenství

laboratořPĚSTEBNÍ PLOCHY TEPLOTOU

PAŘENIŠTNÍ ZÁHONY


PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ TEPLOTOU

V současné době 10 pracovníků – 8 VŠ + 2 SŠ

Ing. Josef Mertelík, CSc.

RNDr. Božena Gregorová, CSc.

Mgr. Karel Černý

Mgr. Vladimír Holub

Ing. Kateřina Kloudová

Ing. Věra Mokrá, CSc.

Ing. Marcela Mrázková

Ing. Veronika Strnadová

Veronika Bezděková

Šárka Gabrielová

Mezery řešíme formou spolupráce s různými institucemi a specialisty

● Společné projekty

● Speciální diagnostika

● Testy rezistence


KAM JE NÁŠ VÝZKUM ZAMĚŘEN TEPLOTOU

Dříve jsme se vymezovali – na byliny a dřeviny mimo polní a lesní ekosystém

● Produkční podniky květinářské a školkařské

● Městská a příměstská zeleň

● Parky a zahrady

● Liniové výsadby různých alejí

● Rozptýlená zeleň v krajině

● Různé typy chráněných krajinných a přírodních oblastí – (pouze omezeně, spíše převažuje spolupráce s CHKO, ČIŽp, AOPK formou poradenství, posudků, konzultací…)


V současné době rozšíření TEPLOTOU

● Plantáže RRD – polní ekosystém

● Problematika vybraných dřevin v lesním ekosystému

● Břehové porosty

Důvody rozšíření

● Končí „Výzkumný záměr“– jako („velký“) tematicky zaměřený a nosný výzkumný program ústavu a jednotlivých oborů

● Nutnost získávání („malých“) rostlinolékařských projektů ve veřejných soutěžích agentur dle zaměření programů a podprogramů . . .


NÁSTIN NĚKTERÝCH ZMĚN, KTERÉ MAJÍ VLIV NA SMĚROVÁNÍ NAŠEHO ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO VÝZKUMU

Změny ve struktuře a zaměření podniků v oboru „okrasného zahradnictví“

● Specializované „velké“ květinářské podniky – nákup mladého materiálu včetně technologie pěstování ze zahraničí – dopěstování a prodej (markety, zahradnictví)

● Specializované „velké“ školkařské podniky – kombinace vlastní produkce – nákup od jiných zahradníků – nákup ze zahraničí – dopěstování a prodej nebo přímá realizace

● Různá „malá a střední“ zahradnictví– různorodý materiál (nabídka x poptávka) dělají všechno možné na komunální úrovni…


NAŠEHO ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO VÝZKUMU Realizační sadovnické firmy (zahradní architektura) – výsadba velmi různorodého materiálu - „české zdroje“ a přímé dovozy ze zahraničí – zákazník…

● Firmy v oblasti péče o dřeviny (arboristické, údržba městské zeleně, realizační firmy, silničáři, správa různých parků …) – nejednotnost – různé metody a trendy – častá necílená poškození – nepříznivý vliv na životní prostředí (insekticidy, herbicidy)…

● Dovozci rostlinného materiálu – intenzivní rychlý dovoz z celého světa – šíření škodlivých organismů


Změny klimatické, stanovištní, biologické, vývojové….

● Nedostatek vody, celkové oteplování - vodní a teplotní stres obecně, vyšší povýsadbový šok – predispozice k CH a Š

● U stávajících (vzrostlých) stromů – negativní změny stanovištních a mikroklimatických podmínek (rekonstrukce komunikací - rozšiřování dlažby, asfaltu, výstavba nových budov…)

● Nové taxony květin (rody, druhy, odrůdy..) - vznikají nové interakce rostlina x škodlivý činitel (ŠČ) – přinášejí si vlastní (nové) ŠČ – jinak reagují na „naše známé“ŠČ

● Velmi rozmanitý rostlinný materiál dřevin – neznámá provenience, nerajonizovaný, z jižních oblastí, neodzkoušené nové taxony…


vývojové….Velmi rozmanitý stav vysazovaných dřevin -špatná kvalita (kořenový systém), nesprávná výsadba, zanedbaná následná péče…

● Šíření nových škodlivých organismů - intenzivní dovoz rostlinného materiálu

● Šíření „teplomilných“ škodlivých organismů (ŠO) – aktivní šíření směrem na sever – pasivní zavlékání s rostlinami jižních proveniencí („zdomácnění“)…

● Jednorázová nebo opakovaná přemnožování ŠO – indikují změny celého patosystému

● Intenzifikace výzkumu a vývoje metod – neustálé objevy nových ŠO a jejich hostitelů


CO JE VÝSLEDKEM TĚCHTO ZMĚN Z POHLEDU NAŠEHO ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO VÝZKUMU

Na poruchy růstu a vývoje rostlin je nutné pohlížet jako na polyetiologická onemocnění

● brát v úvahu všechny faktory biotické i abiotické (predisponující, podněcující, přispívající)

● problémy řešit jako komplex těchto faktorů, který působí v součinnosti, nebo posloupnosti

● u dřevin pak brát zřetel na značnou setrvačnost vizuálního projevu

Nutnost používat nejmodernější diagnostické metody - modifikované a ověřené pro „okrasné rostliny“


U nových organismů a hostitelů provádět „Pest Risk Assessment“ - vyhodnotit škodlivost u zájmové oblasti hostitelů (vliv na užitnou hodnotu, latentní infekce) zjišťovat epidemiologické vazby v konkrétních podmínkách (rezervoáry, vektory, bionomie…)

Uplatňovat ekologický přístup k návrhu ochranných opatření – vyhodnocovat nutnost a účelnost kurativních zásahů

Maximálně využívat prevenci –vyhledávat přirozenou odolnost rostlin, jako genetický zdroj pro šlechtění na rezistenci k vybraným škodlivým činitelům


CO PŘINESLY TYTO ZMĚNY Z HLEDISKA ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ V ČR

Celá řada „tradičních“ rostlinolékařských problémů zmizela a objevily se zcela nové

Projevy známých škodlivých organismů mohou mít odlišný charakter

(nové taxony, interakce s abionózami, přemnožování organismů…)

Byla zjištěna řada v ČR nových „škodlivých“ organismů a jejich nových hostitelů

(orientační náhled za cca 10let na čem jsme se podíleli…)

Viry, viroidy, FLO, bakterie

● PetAMV a TBSV (Goniolimontataricum)

●ScRMV a CbMV (letničky)

●HdRSV(Hydrangeaspp.)

●TSV (Dahliapinnata)

●ToMV(Petunia x hybrida)

●RoNRSV(Rhododendronspp.)

●PSTVd (Solanumjasminoides S.muricatum, Brugmansia spp., Petunia x hybrida)

● Stolburphytoplasma(Rhododendronspp.)

●Pectobacteriumcarotovorumsubsp.Carotovorum (Zantedesciaspp.)


Škůdci V ČR

●Cynara curvipes (Abies spp.)

●Graphocephalla fennahi (Rhododendron spp.)

●Pseudaulacaspis pentagona (Catalpa bignoides)

●Resseliella crataegi (Crataegus spp.)

●Thrips albopilosus (Magnolia accuminata)

Houby

● Fusarium sambucinum var. (Coeruleum- Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera´

● Phoma exigua var. populi(Populus spp. -usychání výhonů, větví..)

● Seiridium cardinale(Cupressocyparis leilandii – rakovina kůry, větví..)

● Phytophthora alni (Alnus glutinosa A.incana - krvácivá nekróza kůry)

● P. cactorum (Aesculus hippocastanum - krvácivá nekróza kůry)

● P. cambivora (Castanea sativa - inkoustová choroba)

● P. cinnamomi (Rhododendron spp., Azalea spp., Vaccinium spp.- nekróza kořenů, krčků, větví…)

● P. citricola (Fraxinus excelsior, Quercus robur – hniloba kořenů, Rhododendron spp., Pieris sp., Vaccinium sp. – antraknóza…)

● P. citrophthora (Rhododendron spp. – antraknóza)

● P. gonapodyides (Quercus rubra – krvácivá nekróza kůry)


V RÁMCI JAKÝCH PROJEKTŮ UVEDENÉ PROBLÉMY V SOUČASNOSTI ŘEŠÍME

Výzkumný záměr VÚKOZ, v.v.i. (2005-2011 ?)

Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti MZP0002707301

Předmět řešení

VI. Výzkum rostlinného patosystému vegetace mimo lesní a polní ekosystémy a návrhy ochranných opatření proti významným biotickým a abiotickým škodlivým činitelům

Dva nosné projekty

VI.01. Vývoj a ověřování spolehlivých metod detekce a determinace fytopatogenních virů, fytoplasem, bakterií, hub, živočišných škůdců, plevelů a abiotických poškození, zjišťování jejich výskytu, epidemiologie a významu v rostlinném patosystému vegetace mimo lesní a polní ekosystémy.

VI.02. Výzkum ekologicky a ekonomicky vhodných systémů ochranných opatření pro regulaci rostlinného patosystému vegetace mimo lesní a polní ekosystémy


VI.01. ŘEŠÍME

1. Sledování rostlinolékařských problémů u jednotlivých rodů dřevin a bylin v ČR

2. Mšice Cinara curvipes na Abies concolor v ČR

3. Kůrovec Phloeosinus aubei (Perris, 1855) na cypřišovitých rostlinách.

4. Řešení problematiky infekcí z rodu Tospovirus v ČR

5. Identifikace a diagnostika virových infekcí vegetativně množených petunií

6. Problematika plum pox virus (PPV) ve vazbě na okrasné Prunus

7. Výzkum Stolbur phytoplasma v Rhododendron spp.

8. Nahloučenost výhonů u rodu Juniperus

9. Výzkum abionóz u listnatých a jehličnatých dřevin

10. Výzkum zdravotního stavu dřevin rodu Sorbus se zaměřením na abiotické a antropogenní faktory

11. Studium chřadnutí Alnus glutinosa v ČR

12. Vytvoření a udržování sbírky a herbáře mikroskopických hub

13. Výzkum druhů rodu Phytophthora parazitujících na vybraných dřevinách v ČR

14. Výskyt a význam fytopatogenních mikroskopických hub u Rhododendron

15. Vybudování webového informačního portálu týkající se problematiky zdravotního stavu dřevin na území ČR

16. Zpracování metodiky monitoringu zdravotního stavu dřevin včetně software TAXON verze ß (pro dlouhodobé sledování a vyhodnocení)


VI.01. ŘEŠÍME

1. Výzkum rezistence Crataegus spp. k Erwinia amylovora (EA) - původce spály růžovitých - s uplatněním metod in vitro

2. Výzkum biologických vlastností a stálosti rezistence ke Cameraria ohridella u Aesculus hippocastanum - klon M06

3. Výzkum chování dřevin poškozených látkami s herbicidním účinkem u kontejnerovaných rostlin

4. Výzkum chování dřevin poškozených látkami s herbicidním účinkem na vzrostlých dřevinách ve volné půdě

5. Ověřování možností regulace vybraných chorob a škůdců s využitím pesticidních látek

6. Výzkum vybraných problémů v oblasti arboristiky

7. Plevelné rostliny výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin


NAZV - QH81262 – (2008 – 2011) ŘEŠÍME

Riziko zdrojů karanténního viroidu PSTVd pro produkční kultury Solanaceae (brambory a rajčata) v souvislosti s jeho zjištěním v okrasných rostlinách.

NAZV - QH81101 – (2008 – 2011)

Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella

NAZV - QH71273 - (2007 – 2011)

Výzkum nekrotrofních patogenů rodu Phytophtora

V a V MŽp - SP/2D1/36/07 – (2007 – 2011)

Edifikátory a změny ve struktuře břehových porostů

MŠMT – 2B06132 - (2006 – 2011)

Biodiverzita a biologické plodiny (Řešíme problematiku výskytu ŠČ v plantážích RRD a vazbu s šířením ŠČ mezi RRD a okolní vegetací )

„Genofondy Mze“ – Národní program mikroorganismů ……

Tvorba a udržování sbírky hospodářsky významných virových izolátů okrasných rostlin


JAK TEDY DÁL…? ŘEŠÍME

●Z hlediska zaměření výzkumu se budeme dál držet uvedených témat

● Z hlediska časového je náš výzkumný program „zajištěn“ do roku 2011

● Z hlediska předpokládaných dalších zdrojů na rostlinolékařský výzkum plánujeme využití tuzemských možností - v současné době máme podány tři projekty na NAZV (2009 – 2013)

● Z hlediska využití současných zdrojů EU jsme se zatím pokoušeli právě o program EUPHRESCO

● Z hlediska našeho zaměření na jiné zdroje EU máme představu možné spolupráce na tématech

●invazní organismy (šíření, diagnostika…)

●přemnožení organismů (klimatické a stanovištní vlivy ….)

●nové hostitelské druhy v ČR (zaměření na karanténní organismy)

●epidemiologie – pest risk assessment …

● Z hlediska našich možností je řada nejasností (aktuální znalost zdrojů, kalkulace nákladů, % prac. úvazku, zdroje spoluúčasti financování apod.)


DĚKUJEME ŘEŠÍME

ZA

POZORNOST

Josef MERTELÍK & Kateřina KLOUDOVÁ


ad