Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Severočeské doly a Ústecký kraj – Kraj s lepší vyhlídkou PowerPoint Presentation
Download Presentation
Severočeské doly a Ústecký kraj – Kraj s lepší vyhlídkou

Severočeské doly a Ústecký kraj – Kraj s lepší vyhlídkou

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Severočeské doly a Ústecký kraj – Kraj s lepší vyhlídkou

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Severočeské doly a Ústecký kraj – Kraj s lepší vyhlídkou

 2. Severočeské doly příkladně rekultivují Krajinu po vytěžení vrací Severočeské doly přírodě a lidem k užitku. Mnohotvárná a malebná krajina Ústeckého kraje má pod svým povrchem velké bohatství - hnědé uhlí. Krajina je nabita energií, která dnes slouží celé naší republice. Výnos z této energie patří i lidem, kteří zde žijí. Severočeská hnědouhelná pánev se postupně mění a Severočeské doly Chomutov pomáhají proměně v kraj, v němž se dobře žije dobře lidem, zvířatům i rostlinám.

 3. Severočeské doly příkladně rekultivují Severočeské doly vzorně rekultivují V místech, kde se dříve těžilo, vznikají pole, lesy, louky a rybníčky

 4. Severočeské doly příkladně rekultivují Z lomu Libouš (důl Tušimice) má být okolo roku 2050 veliké jezero o ploše 10 km čtverečních. Bude trochu menší než sousední Nechranická přehrada. Pláže obou vodních ploch se stanou se místem odpočinku a relaxace. U obce Březno, která je obcí roku 2010 v Ústeckém kraji, tak vznikne rekreační zóna. současnost budoucnost

 5. Severočeské doly příkladně rekultivují Také na území dnešního dolu Bílina vyroste v druhé polovině tohoto století jezero. současnost budoucnost

 6. Březenský drak Severus • Severočeské doly se snaží nalákat • do Ústeckého kraje turisty • Z vysloužilého velkorýpadla KU800, • které v Dolech Nástup Tušimice pracovalo • více jak 30 let, vznikla jedinečná atrakce. • Nikde jinde v České republice • není možnost vidět vysloužilý velkostroj. • Stroj je hlavní atrakcí venkovní expozice. • Důlní obr je vysoký 52 metrů. Tyčí se do podobné výšky jako městská věž v Chomutově nebo Petřínská rozhledna.

 7. Březenský drak Severus Březenský drak se stal atrakcí nejen pro odbornou veřejnost, ale hlavně pro rodiny s dětmi. Pro děti je připravený pohádkový příběh o draku Severusovi a rytíři, který zachránil obec Březno. Připraveny jsou pohádkové kulisy. U nich se můžou zájemci vyfotit a na chvíli se tak stát rytířem nebo řidičem velkorýpadla. Všichni malí návštěvníci dostávají dárek v podobě dřevěného meče.

 8. Březenský drak Severus Severočeské doly se snaží pomoci také čápům, pro které je na Chomutovsku málo hnízd. Ve spolupráci s ornitology z chomutovského Podkrušnohorského zooparku nechali sestrojit čapí hnízdo a za pomoci jeřábu jej v říjnu vynesly na nejvyšší místo odstaveného velkorýpadla KU800. Ornitologové navrhují umístit do budoucna na Březenského draka ještě hnízdo pro sokoly.

 9. Březenský drak Severus Zájem veřejnosti o draka Severuse / KU800 je veliký. Jezdí se na něj dívat lidé především z Chomutovska, Mostecka, Žatecka a Lounska. Industriální atrakce Severočeských dolů přilákala na území Ústeckého kraje turisty také z větší dálky – např. z Brna a Ostravy. Drak Severus je součástí programové nabídky Informačního centra Severočeských dolů, kam chodí především děti a mládež. Pro nejmenším návštěvníky je připravena audio verze pohádky.

 10. Slavík modráček Severočeské doly pomáhají přírodě a chrání ji. Za maskota jsme si zvolili Slavíka modráčka – (Luscinia svecica). Ten se po letech vrátil i do Ústeckého kraje. Na severu Čech může opět žít díky zlepšujícímu se životnímu prostředí. Hnízdí hojně na rekultivovaném území. Dříve žil tento pták jen v jižních a jihozápadníchČechách. Během 17 let aktivního působení Severočeských dolů Chomutovv oblasti rekultivací a ochrany přírody začal slavík hnízdit také v Ústeckém kraji, a dnesje zde velmi hojný, zejména na mokrých místech rekultivací a v předpolí uhelných dolů.Slavík je stěhovavý. V průběhu září a října odlétá do Středomoří. Přestože může letětkamkoli v Evropě, v březnu se k nám zase vrací.

 11. Kraj s lepší vyhlídkou Severočeské doly chtějí podpořit turistický ruch v Ústeckém kraji. Doplní proto stánek Ústeckého kraje na vybraných tuzemských i zahraničních veletrzích cestovního ruchu, kde chtějí lákat především na Březenského draka i na krásy rekultivované krajiny. Součástí expozice Ústeckého kraje bude i nový film natočený Severočeskými doly, který poukazuje na krásy Ústeckého kraje. Nese název Kraj s lepší vyhlídkou.

 12. Ing. Vladimír Budinský, MBA ředitel strategie a komunikace Severočeské doly a.s. Boženy Němcové 5359 430 01 Chomutov telefon: 00420474604249 mobil: 00420724082663 e mail: budinsky@sdas.cz