Download
krajina n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KRAJINA PowerPoint Presentation

KRAJINA

189 Views Download Presentation
Download Presentation

KRAJINA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KRAJINA JEDEN NÁMĚT – - RŮZNÉ VÝTVARNÉ TECHNIKY

  2. Pohled na SEDMIHOŘÍ

  3. ZVÝRAZNĚNÍ HLAVNÍCH LINIÍ

  4. NÁČRT

  5. ÚKOL: NAKRESLETE KRAJINU PODLE PŘEDLOHY JEDNOU Z UVEDENÝCH TECHNIK

  6. UKÁZKY