Download
v zkum dopad volno asov ch aktivit na p rodu a krajinu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
V ýzkum dopadů volnočasových aktivit na přírodu a krajinu PowerPoint Presentation
Download Presentation
V ýzkum dopadů volnočasových aktivit na přírodu a krajinu

V ýzkum dopadů volnočasových aktivit na přírodu a krajinu

92 Views Download Presentation
Download Presentation

V ýzkum dopadů volnočasových aktivit na přírodu a krajinu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Výzkum dopadů volnočasových aktivit na přírodu a krajinu

  2. Problémy výzkumu • „hlad“ po údajích o biologické únosnosti • Málo projektů • Zaměření týmů na základní výzkum • Vědci bez praktických znalostí, úředníci bez možností vlastního výzkumu • Objekty studia jsou vzácné • Bioindikátory (citlivé a početné): výzkum se soustředí na běžné druhy • Zaujatost specialistů • Experimenty - simulace zátěže/zásahů • Nerealizovatelnost návrhů

  3. Směrování turistů do míst podle jejich zájmů

  4. Směrování turistů • … • … • … • … • … • … • ???

  5. Směrování turistů • Selekce - povolování, zakazování • Podmínky - pěší x cyklisté, 1 x 100 průchodů • Šíření informací - internet, letáky, média, osobní kontakt • Osobní kontakt - oslovení cílové skupiny • Neosobní kontakt - mnoho posluchačů naráz, neovlivníme vyznění v kontextu

  6. Osobní kontakt - výhody • Návštěvníkse aktivně zajímá o dané místo/oblast • Návštěvník je otevřený informacím a je vděčný, že je získá • Lze odhadnout, zda jde o přítele přírody (na první pohled) • Lze diskutovat, zjistit podrobně přání a nároky • Lze získat informace o aktuální situaci v terénu • Snižuje se možnost nedorozumění či nepochopení

  7. Osobní kontakt - nároky • Detailní znalost území • Dobrá znalost platných pravidel a důvodů omezení • Schopnost jednat, příjemné vystupování • Doporučení - zjistit více, než na co se ptá