Download
st v r mci programu erasmus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stáž v rámci programu ERASMUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stáž v rámci programu ERASMUS

Stáž v rámci programu ERASMUS

89 Views Download Presentation
Download Presentation

Stáž v rámci programu ERASMUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Stáž v rámci programu ERASMUS The XYZ Digital Map Company Edinburg, Škótsko Matúš Michľo

  2. Čo je cieľom stáže programu ERASMUS • Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že základnými cieľmi stáže ERASMU je: • zdokonaliť sa v jazyku • spoznať navštívenú krajinu a ľudí v nej • získanie nových znalostí, zručností a kontaktov • získanie praxe v obore, ktorý študujem

  3. Prečo som sa rozhodol to skúsiť • Užitočne strávené leto v cudzine. • Ako geograf rád spoznávam nové miesta, krajiny, ľudí, nové zážitky. • Naučiť sa a získať nové poznatky v odbore v ktorom študujem. • Získať prax, odporúčaní list a referencie pre moje budúce zamestnanie.

  4. Vybavenie si potrebných náležitostí • Všetky informácie o možnosti stáži majú katedroví koordinátori pre ERASMUS, alebo na oddelení zahraničných vzťahov na rektoráte PU. • Zvyčajne býva výberové konanie, ktoré pozostáva z pohovoru a vedomostného testu z jazyka tej ktorej krajiny. • Jazyk je potrebné vedieť aspoň na komunikatívnej úrovni. • Formálne dokumenty ktoré je potrebné vybaviť sú poistenie, cestovné doklady, pracovný plán stáže, informácie o bankovom účte, neskôr počas a po ukončení stáže treba dokladovať pobytové náklady, tzv. denník stáže, Europass, a správu študenta z praxe. • Najdôležitejšia a takisto prvá vec je nájsť si prijímajúcu organizáciu!

  5. Ako si nájsť organizáciu • Podmienkou programu ERASMUS je nájsť si organizáciu, alebo firmu ktorej aktivity súvisia so štúdiom toho ktorého študenta. • Ja osobne ako geograf som svoje žiadosti posielal do V. Británie napríklad na katastrálny úrad, rôzne environmentálne, kartografické, alebo developerské a architektonické firmy. • Je potrebné im zasielať žiadosti so svojim životopisom (najlepšie EUROPASS) a motivačný list. • V motivačnom liste je potrebné spomenúť, kto som, odkiaľ som, prečo píšem, čo je ERASMUS, ako dlho moja stáž potrvá a najmä dôvody prečo je výhodne ma zamestnať ako stážistu. Z dôvodov je potrebné spomenúť napríklad ochotu pracovať, učiť sa, flexibilitu, ako aj ak „záskok“ počas letných dovoleniek za stálych zamestnancov. No moja najväčšia výhoda je, že vďaka poskytnutému grantu mi môžu ale nemusia platiť žiadny plat. Aj keď by som ocenil keby mi preplácali stravu, alebo cestovné. 

  6. Niečo o XYZ Digital Map Company • Spoločnosť založili v roku 1998 v Edinburgu dvaja partneri firmy Tim Rideout a Mark Fairbairn. Je to síce malá firma so 7 zamestnancami, no o to priateľskejšou atmosférou. • Ako kartografická a GIS firma poskytuje mapové dáta pre odbornú aj laickú verejnosť. Paleta jej činností siaha od vytvárania topografických máp až po špecializované mapy ako napríklad mapa rozmiestnenia zákazníkov pre konkrétny podnik. • Takisto poskytuje výučbu programov ako napríklad MapInfo, alebo Mapublisher.

  7. Čo som tam robil • Hneď v prvý deň v práci som sa po oboznámení s pracoviskom, kolegami a mojím počítačom , ma kolegovia naučili základy používania programu MapInfo a začal pracovať na vektorizácii leteckej ortofotomapy Londýna a jeho okolia. Išlo vlastne o prekresľovanie leteckej snímky do digitálnej podoby. Bola to v podstate jednoduchá činnosť aj keď náročná na čas a zmysel pre detail. • Taktiež som absolvoval kurzy, kde som sa hlbšie naučil používať programy MapInfo a Mapublisher. • Neskôr som sa naučil používať programy Vertical Mapper a ER Mapper pre potreby georeferencovania, alebo verifikácie dát. • Nemôžem nespomenúť, že som získal množstvo iných, nových poznatkov, informácií a skúseností z oblasti kartografie a GIS.

  8. Voľný čas • Keďže pracovný čas je od 9 do 17 hodiny a víkendy sú voľné, čas na spoznávanie mesta alebo Škótska ako takého je kopa. Plus som mal nárok na 2 dni voľna za mesiac. • Edinburg ako hlavné mesto Škótska môže nielen regulárnemu návštevníkovi ponúknuť desiatky možností ako stráviť voľný čas. Nie sú to len múzea a galérie (väčšina z nich je zadarmo ) ale aj okolitá príroda, ktorá je dokonca priamo v meste, alebo na dosah mestskou dopravou je priam stvorená na turistiku, vychádzky, alebo dokonca lyžovačka na umelej tráve. Takisto ako prímorské mesto má svoju pláž vo štvrti Portobelo, ale kúpať som sa radšej nepokúšal. Jediná nevýhoda Edinburgu bolo chladnejšie počasie s častým dažďom. • V meste je množstvo vysokých škôl a tak sa tam dá stretnúť človeka doslovne z celého sveta. Z obľubou som trávil čas v študentskej štvrti.  • Nakoniec, na celý august sa celý Edinburg premení na jeden veľký festival, či už je to vážna hudba, komédia, film, divadlo, alebo artisti na uliciach.

  9. Čo mi môže priniesť táto skúsenosť • Každému človeku prinesie stáž v zahraničí niečo iné a nemám na mysli len získanie praxe, alebo zdokonalenie jazyka. Ja som sa napríklad konečne naučil variť.  • Vďaka získanej praxi sa teraz nebojím toho, že sa neuplatním vo svojom obore. Podľa mňa, najviac čo táto skúsenosť môže človeku dať je viera vo vlastné schopnosti. A to je super pocit.

  10. Užitočné tipy a kontakty • Ak už je isté že na ERASMUS stáž pôjdem, či už je to Edinburgu, alebo hociktoré iné európske mesto a ak nemám v tom meste známych, najjednoduchším spôsobom ako si nájsť ubytovanie sú internetové inzeráty. Ja som využíval najmä www.gumtree.com, www.easyroommate.com, alebo www.roombuddies.com • Určite si hneď po príjazde do mesta treba zadovážiť preukaz na miestnu dopravu. Ušetrí sa tým kopa peňazí aj nervov.  V Edinburgu je najlepšia spoločnosť www.lothianbuses.com Dobrá vec je aj mapa mesta a pod. • Ak máte v pláne cestovať po krajine, vyplatí sa vybaviť si rôzne zľavy na vlaky alebo autobusy. S kartou ISIC som si napríklad vybavil ročný preukaz s tretinovou zľavou na všetky vlaky v UK. www.nationalrail.co.uk • Nakoniec kontakt na spoločnosť v ktorej som pôsobil ja: www.xyzmaps.com