slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

- PowerPoint PPT Presentation


 • 628 Views
 • Uploaded on

OFİS HİSTEROSKOPİ GÜNCEL DURUM. Prof. Dr. Recai PABUÇCU Ufuk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Nisan 2009. OFİS HİSTEROSKOPİ. Uterin kavitenin servikal kanal yolu ile doğrudan endoskopik olarak incelenmesidir. Ofis Histeroskopi ile; Diagnostik yaklaşım,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - manju


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

OFİS HİSTEROSKOPİ

GÜNCEL DURUM

Prof. Dr. Recai PABUÇCU

Ufuk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Nisan 2009

of s h steroskop
OFİS HİSTEROSKOPİ
 • Uterin kavitenin servikal kanal yolu ile doğrudan endoskopik olarak incelenmesidir.
 • Ofis Histeroskopi ile;
  • Diagnostik yaklaşım,
  • Minör cerrahi girişimler,
  • Histeroskopik sterilizasyon yapılabilmektedir.
of s h steroskop vaj noskop k yakla im
Vajinoskopik yaklaşım ilk olarak Betocchi tarafından önerilmiştir.

Bu yaklaşım;

Histeroskop ile; spekulum, tenekulum, sedasyon ya da lokal anestezi olmaksızın serviksi geçmeyi sağlamakta ve

Hasta uyumunu arttırmaktadır.

Bettochi S, J Am Assoc Gynecol Laparosc 1996

OFİS HİSTEROSKOPİVAJİNOSKOPİK YAKLAŞIM
slide4
Operasyon süresi ve ağrı skoru açısından 2 grup arasında anlamlı fark yok.

Ancak subgrup analizinda fertil nullipar ve postmenopozal kadınlarda ağrı skorları daha düşük.

Daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

M Guida et al. Hum Reprod 2006

outpatient hysteroscopy traditional versus the no touch technique
120 hasta

Vajinoskopik yaklaşım daha hızlı

Ağrı skorları açısından anlamlı fark yok

Sharma et al. BJOG 2005

Outpatient hysteroscopy: traditional versus the 'no-touch' technique
d agnost k m n h steroskop
3,5 mm çapındadır.

Konvansiyonel 5mm lik histeroskop ile karşılaştırıldığında;

Ortalama işlem süresi daha kısa,

Ağrı daha az,

Vazovagal reaksiyon oranı daha az

Kolay, güvenilir, efektif ve iyi tolere edilebilen bir yöntem ancak operatif girişim zor

Cicinelli et al. J Minim Invasive Gynecol 2005

Fertil Steril 2003

J Am Assoc Gynecol Laparosc 2003

DİAGNOSTİK MİNİHİSTEROSKOPİ
of s h steroskop d agnost k end kasyonlar
OFİS HİSTEROSKOPİDİAGNOSTİK ENDİKASYONLAR
 • Anormal uterin kanama
 • İnfertilite
 • Preoperatif değerlendirme
 • Rekürren gebelik kaybı
 • Diğer tanı yöntemleri ile endometrial patoloji şüphesi
 • Yer değiştirmiş RİA ya da yabancı cisim araştırması
 • Servikal kanal lezyonlarının araştırılması
 • IVF’te ART öncesi uygulama
 • Pelvik ağrı
of s h steroskop de m n r cerrah g r m end kasyonlari
OFİS HİSTEROSKOPİDE MİNÖR CERRAHİ GİRİŞİM ENDİKASYONLARI
 • Endometrial polip
 • Grade 1-submuközmyom
 • Uterinseptum
 • İntrauterin adezyon
 • Tubalkanülasyon
 • Yabancı cisim çıkarılması
 • Sterilizasyon
endometr al pol p
ENDOMETRİAL POLİP
 • Genel populasyonda görülme sıklığı %25.
 • 40-50 yaş arasında pik yapmakta

Anderson MC,2002 Sherman ME,2002

endometr al pol p tani
ENDOMETRİAL POLİPTANI

HSG

D&C

Transvaginal USG ve/veya SHS

Histeroskopi

endometr al pol p tanisinda h steroskop
ENDOMETRİAL POLİP TANISINDAHİSTEROSKOPİ

Sensitivite %100

Spesifite %50-60

(Sutton C, 2006)

slide13
HİSTEROSKOPİK MYOMEKTOMİ

Leiyomyomlar en sık görülen benignpelvik tümörlerdir.

Üreme çağındaki kadınların %25-50’sinde görülmektedir.

En sık 30-50 yaş

slide14
Tanı

MRI ve SIS en doğru iki tanı metodu.

TVS

HSG

SIS

MRI

Hysteroscopy

slide15

Klasifikasyon

Type 0

 • Type 0

European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE)

Type I

Type II

slide17

HİSTEROSKOPİK

SEPTUM REZEKSİYONU

of s h steroskop1
OFİS HİSTEROSKOPİ

UTERİN SEPTUM

Uterinkaviteinternalos’ dan fundusa uzanan soluk-renksiz bir duvar ile iki kısma bölünmüş olarak gözlenmektedir.

Septum rezeksiyonu makas ile yapılabilmektedir.

of s h steroskop uter n adezyonlar1
OFİS HİSTEROSKOPİUTERİN ADEZYONLAR
 • Normal endometriumdan daha soluk renge sahip olan intrauterin adezyonlar histeroskopundistal ucu, histeroskopik makas, grasping forseps ile kolayca giderilebilir.
histeroskopik bulgulara g re iu adezyon
Histeroskopik Bulgulara Göre IU Adezyon

March CM. Am J Obstet Gynecol 1978

slide23

Histeroskopik adezyolizis

Pabuçcu R., Fertil Steril, 1997

 • Rekürren abortus veya infertilite hikayesi olan 40 intrauterin adezyonlu olgu
 • Histeroskopik adezyolizis sonrası;
  • 16 infertil olguda;
   • %63 (n:10) gebelik,
   • %37 (n:6) canlı doğum
  • 24 rekürren gebelik kaybı olan olguda;
   • %71 canlı doğum
histeroskopik adezyolizis
Histeroskopikadezyolizis

Pabuçcu R., Fertil Steril, 1997

Histeroskopikadezyolizis, fertilitenin düzeltilmesinde en güvenli ve etkin yöntemdir.

h steroskop k tubal kan lasyon1
HİSTEROSKOPİK TUBAL KANÜLASYON

1847 de Smith ve 1856 da Gardner ilk olarak kör tubal kanulasyon uygulamasını gerçekleştirmiştir

Asıl olarak proksimal tubal obstrüksiyonların tedavisinde kullanılır.

31

uygulama alanlar
Uygulama alanları

Proksimal Tubal oklüzyon

İnseminasyon

Gamet ve embriyo transferi için intratubal ortamı değerlendirmek için kullanılabilir.

Tubal sterilizasyon

Servikal stenoz

IVF öncesi Hydrosalpenks tedavisi

Tubal gebelik tedavisi

32

histeroskopik tubal kan lasyon
Histeroskopik Tubal Kanülasyon
 • Rijit ve flexible operatif histeroskop
 • 7 mm dış çaplı 7F operating kanal
  • Aşırı anteflex veya retroflex durumda 4,9 mm dış çaplı
 • En uygun sıvı % 5 dextroz ve ringer laktat
 • Kanulasyon seti:
  • Rijit histeroskop; Novy kanulasyon seti
  • Flexible histeroskopta; Katayoma katateri

33

h steroskop k ster l zasyon

HİSTEROSKOPİK STERİLİZASYON

Essure

2002’de FDA onayı

Kalıcı kontrasepsiyon metodu

of s h steroskop2
OFİS HİSTEROSKOPİ

IVF öncesi değerlendirmedeki amaç;

İmplantasyon ya da gebeliğin devamını etkileyebilecek faktörleri saptamak

h steroskop nfertilite de erlendirmeleri
HİSTEROSKOPİ İnfertilite Değerlendirmeleri

İntrauterin değişiklikler

Septum

Sineşi ya da total kavite obliterasyonu

Polip ya da myomlar

Konjenital deformasyonlar

slide40

Romano F., Int J Gynecol Obstet,2002

İmplantasyonu Etkileyebilecek İntrakaviter Patolojiler;

  • IU skar dokusu
  • Submuköz myom
  • Endometrial polip
  • Uterine septum
 • İnfertil çiftlerin %10-62’si bu patojilerin bir ya da ikisinden etkilenmektedir.
slide41

ART öncesi rutin ofis H/S

1000 infertil hasta

Sonuçlar:

Normal uterin kavite %62

Endometrial polip %32

Submuköz myom %3

Intrauterin adezyon %3,

Polipoid endometrium %0.9

Septum %0.5

Bicornuate uterus %0.3

Hinckley et al.JSLS,2004

slide42

ART öncesi rutin ofis H/S

Yorum:

IVF öncesi rutin H/S değerlendirmeleri implantasyon ve gebeliğin devamını etkileyebilecek çok sayıda intrakaviter patojinin saptanmasını sağlar.

Hinckley et al.JSLS,2004

art ncesi rutin ofis h s
ART öncesi rutin ofis H/S
 • Başlangıçta normal H/S bulguları olan 55 kadına iki başarısız IVF uygulaması sonrası kontrol H/S yapıldığında;
 • Sonuçlar: Hastaların %45’inde abnormal endometrial bulgular saptanmış ve tedavi edilmiş.
  • Sonraki IVF uygulamalarında sonuçlar öncekiler ile kıyaslandığında implantasyon ve gebelik oranlarında önemli oranda artış saptanmış.
  • Gebelik (%50 vs. %20) and implantasyon (%19 vs.%5.5).

Oliveira et al.Fertil Steril 2003

art ncesi rutin ofis h s1
ART öncesi rutin ofis H/S

Yorum:

 Rutin uygulanırsa, fertilite tedavisini olumsuz etkileyen uterin patolojilerin tespiti ve tedavisi.

 Hasta toleransı, güvenliği açısından “gold standart” yöntem.

Oliveira FG., Fertil Steril, 2003

slide45

OFİS HİSTEROSKOPİ

Rutin infertilite değerlendirmelerinde

yer almalı mı?

rutin infertilite de erlendirmelerinde ofis histeroskopi
Rutin infertilite değerlendirmelerindeOfis Histeroskopi

Küçük intrauterin lezyonlar;

Adezyon

Polip

Submuköz myomlar

Bu patolojilerin en doğru tanısı H/S ile konulabilir.

rutin infertilite de erlendirmelerinde ofis histeroskopi1
Rutin infertilite değerlendirmelerindeOfis Histeroskopi

İntrakaviter patolojilerin saptanmasında H/S, HSG ile kıyaslandığında daha üstündür.

Kessler and Lancet, 1986

Prevedourakis et al.1994

Golan et al.,1996

Wang et al.1996

Shu shan et al. 1999

rutin infertilite de erlendirmelerinde ofis histeroskopi2
Rutin infertilite değerlendirmelerindeOfis Histeroskopi

*Normal HSG bulguları olan IVF hastalarının %75’inde H/S ile intrakaviter patoloji saptanmıştır. Kessler and Lancet, 1986

*HSG’de tanı intrakaviter lezyon saptanan IVF hastalarının %54.3’ünde H/S ile lezyon bulunamamıştır.

Golan et al.,1996

rutin infertilite de erlendirmelerinde ofis histeroskopi3
Rutin infertilite değerlendirmelerindeOfis Histeroskopi

İnfertilite değerlendirmelerinde H/S ve HSG’nin tanısal değeri kıyaslandığında ;

HSG’de yanlış negatiflik oranı %35.4

Wang et al.1996

rutin infertilite de erlendirmelerinde ofis histeroskopi4
Rutin infertilite değerlendirmelerindeOfis Histeroskopi

HSG’de lezyonları olan 135 hastaya kontrol H/S yapıldığında;

21 hastada normal kavite saptanmış. HSG’de yanlış pozitiflik oranı %15.6

HSG’nin sensitivitesi %80.3, spesifitesi %70:1

Shushan et al. 1999

of s h steroskop3
OFİS HİSTEROSKOPİ

Hafif histeroskopik bulgular bile uterin çevreyi değiştirmekte ve sonuçta uterin reseptivite ve gebelik sonuçları etkilenmektedir.

Bu bulgular IVF-ET öncesi histeroskopi yapılmasının önemini göstermektedir.

Fayek N. Shamma, Fertil Steril, 1992

Brusco GF., Minerva Ginecol, 2001

rutin infertilite de erlendirmelerinde histeroskopi
Rutin infertilite değerlendirmelerindehisteroskopi

İnfertil hastaların rutin H/S incelemelerinde yaklaşık %20 oranında intrakaviter patoloji saptanmaktadır.

rutin infertilite de erlendirmelerinde histeroskopi1
Rutin infertilite değerlendirmelerindehisteroskopi

İnfertil çiftler ile ilgili rutin H/S çalışmalarından çıkan sonuçlar rutin H/S uygulamalarının gerekliliği konusunda yeterli data sunmaktadır.

sonu olarak of s h steroskop
SONUÇ OLARAKOFİS HİSTEROSKOPİ
 • Minimal invazif oluşu,
 • Yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip oluşu,
 • Güvenli ve çabuk oluşu,
 • Ofis tabanlı ve hasta için konforlu oluşu,
 • Kısa sürede gerçekleştirilebilmesi,
 • Takip aşamasında tekrar edilebilirliği ile her geçen gün değeri daha da artan bir tanı ve tedavi aracıdır.