İNTİHAR ya da ÖZKIYIM (GENEL BİLGİLER) - PowerPoint PPT Presentation

nt har ya da zkiyim genel b lg ler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İNTİHAR ya da ÖZKIYIM (GENEL BİLGİLER) PowerPoint Presentation
Download Presentation
İNTİHAR ya da ÖZKIYIM (GENEL BİLGİLER)

play fullscreen
1 / 124
İNTİHAR ya da ÖZKIYIM (GENEL BİLGİLER)
329 Views
Download Presentation
barb
Download Presentation

İNTİHAR ya da ÖZKIYIM (GENEL BİLGİLER)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İNTİHAR ya da ÖZKIYIM (GENEL BİLGİLER)

 2. “Çığlık” Munch

 3. Tanım: İntihar kişinin kendi canına kıyma eylemine verilen addır..

 4. İntihar etmek: (“intihar etti.. İntihar etmiş..”, kişinin amacına ulaştığı durum için kullanılır..

 5. Amacına ulaşılmamış durumlar için “İntihar Girişimi” adı verilir..

 6. Yada Tamamlanmışintiharlar,İntihar Girişimleri Ve Parasüisider davranışlardan söz edebiliriz..

 7. Parasüisider davranış denildiğinde intihar görüntüsünde olmayan (aklımıza intiharı getirmeyen)ama sonuç olarak kişinin bildiği halde ölümle sonuçlanabilecek davranışları sürdürmesi durumunu anlarız..

 8. Örneğin: sigara içmek, hızlı araba kullanmak, tehlikeli sporlara aşırı meraklı olmak, uyuşturucu kullanmak..v.s.

 9. İntihar eden ya da girişiminde bulunan Kişi %98 psikiyatrik sorunları olan kişidir..

 10. İntihar girişimi hiçbir zaman “gösteri”, “şantaj”, “numara” Olarak değerlendirilmemelidir…

 11. Her intihar girişimi ciddi bir eylemdir..

 12. İntihar dünya ölçeğinde (2000 yılı verilerine göre) ölüm nedenleri arasında 13. sıradadır…

 13. 15-45 yaş aralığında ise bu derecelendirmede 4. sıraya yükselir…

 14. Aynı yıl içinde kayıtlı olarak dünyada 815000 kişinin intihar ederek yaşamına son verdiği saptanmıştır...

 15. Dünyada her 40 saniyede 1 kişiintihar etmektedir…

 16. Yine son 50 yılda intiharlar % 60 artmıştır…

 17. Türkiye’de 2002 DİE verilerine göre intiharın bütün nüfusa oranı 100000’de 3,3’dür…

 18. Bu oran +15 yaş itibariyleikiye katlanır…

 19. 15-24 yaş grubundakadınlarda intihar oranı erkeklere göre daha yüksektir…

 20. Diğer yaş gruplarında erkeklerdaha öndedir…

 21. İntihar girişiminde bulunanlar arasında kadınların erkeklere oranı daha yüksek iken, bu oran tamamlanmış intiharlarda erkekler lehine değişir..(Her 3 erkeğe 2 kadın şeklinde)

 22. En sık intihar nedenleri arasında hastalık, aile geçimsizliği, geçim zorluğu, duygusal ilişkilerde hayal kırıklığı, ticari başarısızlık öğrenim başarısızlığı sayılabilir..

 23. En sık intihar etme biçimleri arasında kendini asma, ateşli silahlar kullanma, kimyevi madde kullanma, yüksekten atlama, suya atlama sayılabilir..

 24. Yukarıda değinilen intihar nedenleri aynı zamanda psikiyatrik açıdan intihar eden yada intihar girişiminde bulunan insanların yaşadığı ruhsal sorunlara ışık tutar..

 25. İntihar edenlerde sıklıkla görülen ruhsal rahatsızlıkların başında depresyon gelir..

 26. Herkes depresyon geçirebilir…

 27. Depresyon kişinin bu hastalığa yatkınlığı kadar yaşam koşulları ve olaylarıyla da sıkı sıkıya bağlıdır..

 28. Bu açıdan bakıldığında intihar yalnızca bireyin ruhsal dünyasının değil, aynı zamanda o bireyin içinde yaşadığı toplumsal yaşamın da aynası durumundadır..

 29. Ekonomik krizler, savaşlar, işsizlik, Büyük afetler, sosyal yaşama egemen Olan güvensizlik durumları..,intihar Oranlarını arttırır..

 30. Aynı durumlar şiddeti de arttırır…

 31. İntihar kişinin kendisine yönelttiği bir şiddet eylemidir..

 32. Umutsuzlaşan (köşeye sıkışan)canlı ya karşısındakine saldırır yada kendini yıkar/yok eder..

 33. Depresyon umutsuzluğun hastalık halidir..

 34. Alkol yada uyuşturucu kullanımı parasüisider davranışlara girer..

 35. Bu tür sorunları olan insanlarda intihar oranları yüksektir..

 36. Yine psikotik bozukluğu olan ya da ağır kişilik bozukluğu olan kişilerde intihar oranları yüksektir…

 37. Bütün bu açıklamalar bize intihar oranlarının yalnızca psikiyatrik önlemlerle düşürülemeyeceğini göstermektedir..

 38. Bataklığın bir kısmı sosyal alana aittir ve psikiyatri bu alan üzerinde etkisizdir..

 39. Bütün göstergeler önümüzdeki yıllarda ülkemizin en önemli sorunları arasında uyuşturucu kullanımı, yaygınlaşmış şiddet ve ağır kişilik deformasyonları olacağına dair ipuçları vermektedir..

 40. Dolayısıyla toplumun her kesiminin uyanıklığına ve sorumluluk duygularına gereksinim vardır..

 41. Ölü Anne “Munch”

 42. İNTİHAR NEDENLERİ

 43. Yapılan çalışmalarda intihar edenlerin %98’inin klinik olarak hasta olduğu saptanmıştır..

 44. Geriye kalan %2’lik oranın nasıl açıklanabileceği konusun da yeterli yaklaşım bulunmamaktadır..

 45. İntihar, hayvanlarda depresyon modellerinde gözlenen bir yüzmekten vazgeçme durumudur..

 46. Kişinin gündelik yaşamı görüntüde götürebilmesi onun depresif olmadığı anlamına gelmez..

 47. Aynı çalışmalarda intihar edenlerin %94’ünde psikiyatrik hastalık olduğu saptanmıştır..

 48. Yine geriye kalan %6’lık oranın ne olduğu konusunda bilgi verilmiyor..