RUHSAL DURUM MUAYENESİ VE SEMİYOLOJİ - PowerPoint PPT Presentation

ruhsal durum muayenes ve sem yoloj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RUHSAL DURUM MUAYENESİ VE SEMİYOLOJİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
RUHSAL DURUM MUAYENESİ VE SEMİYOLOJİ

play fullscreen
1 / 14
RUHSAL DURUM MUAYENESİ VE SEMİYOLOJİ
1301 Views
Download Presentation
zilya
Download Presentation

RUHSAL DURUM MUAYENESİ VE SEMİYOLOJİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RUHSAL DURUM MUAYENESİVE SEMİYOLOJİ Uz. Dr. Şahap Erkoç

 2. BELİRTİ VE BULGULARI ADLANDIRMADAKİ SORUNLAR

 3. GÖRÜŞME ÇİZELGELERİ

 4. RUHSAL DURUM MUAYENESİ

 5. PSİKİYATRİK ÖYKÜ

 6. HASTANIN GENEL GÖRÜNÜMÜ

 7. BİLİNÇ DURUMU-1

 8. BİLİNÇ DURUMU2

 9. YÖNELİM(ORYANTASYON)

 10. BELLEK (HAFIZA)

 11. HAFIZA BOZUKLUKLARI(AMNEZİ)-1

 12. HAFIZA BOZUKLUKLARI(AMNEZİ)-2

 13. HAFIZA BOZUKLUKLARI(AMNEZİ)-3

 14. DİKKAT VE KONSANTRASYON-1