pohjois kymenlaakson et opetushanke ja kymipro hanke ope verkossa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke ja KymiPro-hanke: Ope verkossa?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke ja KymiPro-hanke: Ope verkossa? - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke ja KymiPro-hanke: Ope verkossa?. OPI06 Kuusaa-talo 14.1.2006. Mitä on verkko-opiskelu ja -oppimateriaali?. Verkko-opiskelussa hyödynnetään Internetin palveluja. monipuoliset tiedonhakumahdollisuudet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke ja KymiPro-hanke: Ope verkossa?' - maitland


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mit on verkko opiskelu ja oppimateriaali
Mitä on verkko-opiskelu ja -oppimateriaali?
 • Verkko-opiskelussa hyödynnetään Internetin palveluja.
  • monipuoliset tiedonhakumahdollisuudet
  • verkko-oppimisympäristöt (esim. Peda.net, Moodle, BSCW)
 • Verkko-oppimateriaalia voi olla verkkokurssi tai oppimisaihio
 • Verkko-oppimateriaaliin voidaan sisällyttää
  • tekstiä
  • kuvaa
  • ääntä
  • yksilöiden vuorovaikutuksen elementtejä kuten
   • sähköposti, keskustelualueet, chat ja videoneuvottelu.
mit hy ty verkko ja et opetuksesta
Mitä hyötyä verkko- ja etäopetuksesta?
 • Verkko- ja etäopiskelu sopii joillekin opiskelijoille.
  • Erilaiset oppijat tarvitsevat erilaisia opiskelumuotoja.
   • opetuksen eriyttäminen ja monimuotoistaminen
 • Verkko-oppimisympäristö mahdollistaa opiskelijan itsenäisen työskentelyn.
  • yksi tehtävä (oppimisaihio) tai koko kurssi etäopiskeluna
 • Verkko-opiskelutaitoja tarvitaan jatko-opinnoissa.
  • tietoyhteiskuntavalmiudet
 • Verkko-opiskelu täydentää muita opiskelutapoja.
mit hy ty verkko ja et opetuksesta1
Mitä hyötyä verkko- ja etäopetuksesta?
 • Verkko-oppimisympäristö materiaalipankkina
  • Kurssimateriaali ja tehtävät saatavilla oppimisympäristössä
  • Tehtävät voi palauttaa oppimisympäristön palautuskansioon
   • Opettaja antaa palautetta oppimisympäristössä tai sähköpostitse
  • Materiaalin täydentäminen ja päivittäminen yksinkertaista
  • Opettajan helpompi ohjeistaa sijainen
 • Verkko-oppimisympäristö yhteisöllisyyden työkaluna
  • Opettaja voi perustaa erilaisia ryhmiä, joille hän määrittelee käyttöoikeudet
   • ryhmätyöt ja vertaispalautteen antaminen helppo toteuttaa
mit hy ty verkko ja et opetuksesta2
Mitä hyötyä verkko- ja etäopetuksesta?
 • Verkko-oppimisympäristö vuorovaikutteisuuden työkaluna
  • Keskustelualueet eli foorumit mahdollistavat vuorovaikutuksenniin opettajan kuin opiskelijan kuin opiskelijoidenkin välillä
  • Foorumi voi toimia
   • tiedotuskanavana
   • ohjaustyökaluna
   • seurantatyökaluna
  • Keskustelufoorumi tarjoaa osallistumismahdollisuuden erityisesti sosiaalisesti aremmille opiskelijoille.
   • myös kirjallinen ilmaisutaito kehittyy
tvt n opetusk ytt perusopetuksessa
TVT:n opetuskäyttö perusopetuksessa
 • Opetusministeriön ja opetushallituksen suosituksia:
  • Kouluissa ja oppilaitoksissa tulee edistää vuorovaikutusta ja verkko-opiskelua
  • Koulutuksen järjestäjien ja koulujen tulee hyödyntää tvt:aa omassa toiminnassaan ja toimia yhteistyössä keskenään hyvien koulutuspalvelujen turvaamiseksi
  • Etä- ja monimuoto-opetuksen kehittäminen perusopetuksen tarpeisiin kansallinen kehittämiskohde
tvt n opetusk ytt ala asteella esimerkkej
TVT:n opetuskäyttö ala-asteella –esimerkkejä
 • yhteisöllisyyden ja vuorovaikutteisuuden työkalu
 • ”oppilaita ei saa laittaa päätevastuksiksi tietokoneen eteen”(Panu Villanen, Koulukanava 1999)
 • ei yksittäisiä tietopalasia, vaan osallistuvaa ja soveltavaa tiedon tuottamista
 • ”Ennen kuin voidaan oppia vuorovaikutusta verkossa, on keskusteltava sen tavoista livenä".(Marianne Bollström-Huttunen,http://www.kolumbus.fi/mabohu/tutkiva/tila.html)
tvt n opetusk ytt ala asteella esimerkkej1
TVT:n opetuskäyttö ala-asteella –esimerkkejä
 • Pari esimerkkiä:
  • Marianne Bollstöm-Huttunen, Laajasalon ala-aste
  • laaja kokemus tietoverkkojen hyödyntämisestä ala-asteen opetuksessa
 • Oulun kaupunki:
  • Oulunlahden koulu ja weppipaja
  • Korvensuoran koulu ja mobiilioppiminen
esimerkkej tvt n opetusk yt st
Esimerkkejä TVT:n opetuskäytöstä
 • Oppimisympäristöt tarjoavat erilaisia työkaluja
  • opetuksen eriyttämiseen ja monimuotoistamiseen
  • tietoyhteiskuntataitojen harjoittamiseen mm. jatko-opintoja ajatellen
  • etäopiskelun tueksi
 • Iitin yläasteella ja lukiossa käytössä Peda.net –ympäristö, jonka työkaluja ovat
  • Verkkoveräjä – soveltuu erinomaisesti mm. kieltenopetukseen
  • Verkkolehti – opiskelijat tuottamaan materiaalia
  • Oppimappi – vuorovaikutteisuutta verkossa
esimerkkej tvt n opetusk yt st toisella asteella
Esimerkkejä TVT:n opetuskäytöstä toisella asteella
 • Kouvolan iltalukio on ottanut käyttöön Moodle-oppimisympäristön BSCW:n rinnalle etäopetushankkeen myötä
  • ylläpito KyAMK:ilta
  • verkkokursseja tekeillä etäopetuksen tarpeisiin mm. matematiikassa
 • Kaikki pakolliset etäkurssit mahdollista suorittaa verkkoa hyödyntämällä
  • myös lähiopetus
  • opettajan ohjaus
pohjois kymenlaakson et opetushanke ja kymipro
Pohjois-Kymenlaakson etäopetushankkeen toimenpiteitä

Koulutustarjonnan esitteleminen, suunnitteleminen ja järjestäminen

Opetushenkilöstön tukeminen verkko-oppimateriaalin laatimisessa

Oppilaitosten välisen ja kuntarajat ylittävän yhteistyön lisääminen

 aineryhmäverkoston käynnistäminen

 alueellisen etäopetustarjottimen käyttöönotto

Yhteistyö alueellisten toimijoiden välillä (mm. KymiPro, Palmenia)

 esim. alueellinen verkkoportaalin suunnittelussa

Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke ja KymiPro

KymiPro

 • Alueellinen kehittämishanke, jonka tavoitteena koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden lisääminen
  • opetushenkilöstön osaamista kehittämällä
  • tieto- ja viestintätekniikan monimuotoista käyttöä edistämällä
  • moni/multimedian mahdollisuuksia pedagogisesti järkevällä tavalla hyödyntävien oppimateriaalien tuotantoa tukemalla
  • alueellista verkostoitumista ja yhteistyötä vahvistamalla
 • Projektissa tuotetaan
  • Oppimisteknologiaportaali ja aineistopankki
  • Tukipalveluorganisaatio
  • Toimintatapa-malli tukipalveluille ja materiaalituotannolle
  • Pilottimateriaaleja ja –palveluja
palvelukokonaisuus
Palvelukokonaisuus

alueellinen Moodle ja mediapalvelin

koulutusportaali

oppimateriaalipankki

koulutus ja tukipalvelut

palvelukokonaisuus oppimateriaalipankki
Palvelukokonaisuus - Oppimateriaalipankki
 • hankittu KyAMK:uun 01/2006
 • otetaan koekäyttöön KyAMK:ssa 01-02/2006
 • laajennetaan käyttöä KyAMK:n ulkopuolelle kevään 2006 aikana > pilotit
 • selainpohjainen käyttöliittymä
 • yhteensopiva Virtuaali-amk:n materiaalipankin kanssa
 • toimii vaihdantaperiaatteella
palvelukokonaisuus alueellinen moodle opiskeluymp rist
Palvelukokonaisuus - Alueellinen Moodle-opiskeluympäristö
 • kevään 2006 aikana perustetaan alueellinen Moodle-opiskeluympäristö
 • KyAMK:n palvelimella
 • KyAMK:n hallinnoima
 • kevään 2006 kuluessa KyAMK aloittaa myös mediapalvelin-palvelujen tarjoamisen
 • mm. reaaliaikainen ja on-demand -streamaus-mahdollisuus (streaming video = suoratoistovideo)
palvelukokonaisuus koulutusportaali
Palvelukokonaisuus - Koulutusportaali
 • suunnitteilla Kymenlaakson koulutusportaali
 • KyAMK:n ohella hankkeessa mukana Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke, Etelä-Kymenlaakson opetusteknologiakeskus, Palmenia Kotka, KSAO
 • kohderyhmänä etupäässä peruskoulutus ja toisen asteen koulutus
 • tavoitteena alueellisen verkostoitumisen työkalu ja tietokeskus
palvelukokonaisuus tuki ja koulutuspalvelut
Palvelukokonaisuus - Tuki- ja koulutuspalvelut
 • tekniikka:
  • verkko-opetuksen työpajat
  • verkko-opetuksen työkalukoulutus ja vierihoito
  • teknisen tuen portaali apula.kyamk.fi > tietoteknisen laite- ja ohjelmaympäristön ohjeita
 • verkkopedagogiikka:
  • verkko-opetukseen liittyvä koulutus (ennen kaikkea pitkäkestoinen koulutus)
  • verkkopedagoginen vierihoito > mm. verkko-opetuksen työpajoissa pedagoginen neuvonta ja tuki verkkokurssien toteuttamiseksi
  • koulutus ja tukipalvelut uuden teknologian opetuskokeiluihin (mm. liikkuvan kuvan käyttö verkko-opetuksessa, vuorovaikutteinen teknologia verkko-/monimuoto-opetuksessa
yhteystiedot
Yhteystiedot

KymiPro

 • Mirva Pilli-Sihvola, koulutuspäällikkö, INNOMARE, Puh. (05) 220 8971 tai 044 702 8490

mirva.pilli-sihvola@kyamk.fi

 • Osku Kiri, lehtori/projektisuunnittelija, Muotoilu ja media, Puh. 044 702 8562

osku.kiri@kyamk.fi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Kasarminkatu 6 / Prikaatintie 2

45100 Kouvola

www.kyamk.fi

Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke

 • Eeva Rätyeeva.raty@edukouvola.fi
 • Maria Virtanenmaria.virtanen@edukouvola.fi
  • molemmat projektipäälliköt tavoitettavissa myös etäopetuksen vakiinnuttamishankkeiden verkkoportaalin (Kotkan opetusteknologiakeskus, www.kotka.fi/otk) pedagogisesta tuesta: tvt-tuki@kotka.fi

Kouvolan iltalukioTietotie 3-5

45100 Kouvolawww.edukouvola.fi/iltalukio

ad