Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Technische en economische kengetallen van ros és in 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Technische en economische kengetallen van ros és in 2008

Technische en economische kengetallen van ros és in 2008

84 Views Download Presentation
Download Presentation

Technische en economische kengetallen van ros és in 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Technische en economische kengetallen van rosés in 2008 Willeam Schoonhoven

 2. Overzicht Totaal overzicht met nuka in relatie tot de voorgaande jaren Totaal overzicht met starters in relatie tot de voorgaande jaren Totaal overzicht met een vergelijking tussen de nuka´s en starters Overzicht resultaten nuka bedrijven 25% beste en 25% slechtste bedrijven Overzicht resultaten starters bedrijven 25% beste en 25% slechtste bedrijven Vergelijking van nuka geleverd boven en onder de 8 maand Vergelijking van starters geleverd boven en onder de 8 maand Resultaten nuka met variatie Resultaten starters met variatie Conclusies Eindconclusie

 3. Totaal overzicht nukain relatie met voorgaande jaren

 4. Totaal overzicht startersin relatie met voorgaande jaren

 5. Totaal overzicht met een vergelijking tussen de nuka´s en starters

 6. Overzicht resultaten nuka bedrijven 25% beste en 25% slechtste bedrijven

 7. Overzicht resultaten starters bedrijven 25% beste en 25% slechtste bedrijven

 8. Vergelijking van nuka geleverd boven en onder de 8 maand

 9. Vergelijking van starters geleverd boven en onder de 8 maand

 10. Resultaten nuka met variatie

 11. Resultaten starters met variatie

 12. Conclusies De top 25 bedrijven qua saldo zijn kleinere bedrijven Deze hebben gemiddelde technische resultaten Zetten minder vaak kalveren op Halen een hogere kiloprijs en wachten een goed verkoop moment af Hebben lagere voerkosten en mestafzetkosten door relatief veel eigen grond

 13. Conclusies De bedrijven (25%) met de laagste saldo´s Zijn grotere bedrijven met een hoge continuïteit Hebben iets lagere groei en iets meer uitval Meer kosten voor gezondheidszorg Hogere kosten voor voer en mestafzet door relatief weinig eigen grond

 14. Eindconclusie Een goede boer verdient in een slecht jaar meer dan een slechte boer in een goed jaar!

 15. Zijn er nog vragen en/of opmerkingen? Heel erg bedankt voor uw komst