Welkom - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 61
Welkom
195 Views
Download Presentation
astra
Download Presentation

Welkom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom

 2. Agenda Onze recente ontwikkeling in België. De economische en financiële situatie en het financieel beheer van uw contract in deze context. Enkele tips voor 2012 De nieuwe fiscale situatie en de schenkingen Vraag- en antwoordsessie Wandelbuffet (20.00 uur) Marc VRIJMAN Voorzitter

 3. 2011: Een nieuwe start voor AFER Europe dat een nieuwe naam krijgt: AFER Europe+ en de start van het Belgisch filiaal van Aviva Vie na de massale goedkeuring op de algemene vergadering van 2011. Meer dan 800 aanwezigen, die 1.900 leden vertegenwoordigden, hebben met 92,8% van de stemmen de fusie-overdracht goedgekeurd van AFER Europe (vereniging naar Frans recht) naar AFER Europe+, een nieuwe internationale vereniging naar Belgisch recht.

 4. Nieuw juridisch en fiscaal kader voor uw contract - Geen risico meer van dubbele heffing op de opnames tijdens de eerste 8 jaar en geen heffing meer na 8 jaar. - Mogelijkheid om ten volle te profiteren van het voordelige Belgisch juridisch en fiscaal kader in verband met schenkingen. => TA

 5. En nog steeds: * Instapkosten die tot de laagste op de markt behoren: max. 2% (Tak 21) en max. 1% (Tak 23). * Maximale waarborg en flexibiliteit. * Valorisatie van uw wekelijkse stortingen. * Een gamma van 7 fondsen, gaande van totale veiligheid met het Waarborgfonds tot het risico van 100% aandelen met Eurosfer, terwijl u de bodemgarantie geniet bij overlijden voor 75 jaar!

 6. IkdankU vooruwaandacht Marc VRIJMAN Voorzitter

 7. AVIVA investors france • PrEsentatiE ECONOMISCH EN FINANCIEEL KLIMAAT • Pascal Heurtault – Directeur beleggingen

 8. ONZE ECONOMISCHE STANDPUNTEN • Het groeipotentieel van de Verenigde Staten is onder de verwachtingen gebleven … • vrees voor terugkeer van recessie is afgenomen • werkgelegenheid en vastgoed kunnen in positieve zin verrassen • Eurozone: flauwe groei met matig recessiegevaar en grote verschillen tussen de lidstaten • De opkomende landen maken een zachte landing door, en hun monetair beleid versoepelt stilaan nu de inflatiedruk afneemt. • => De wereldwijde groei handhaaft zich met een licht dalende trend:

 9. 2011 2012 2013 10 9,2 8,2 8,8 8 6,2 6 5,7 6 4,1 3,9 3,5 4 2,1 2,4 1,7 1,4 2 0,9 0 - 0,3 - 2 Wereldwijd Opkomendelanden China Verenigde Staten Eurozone Economische vooruitzichten van het IMF Evolutie van het bbp in % • Bron: IMF, april 2012 Wereldwijde groei houdt goed stand

 10. 235,8 250 200 150 123,3 106,6 89 90 78,9 100 79 50 0 Verenigde Staten - Japan Eurozone Duitsland Frankrijk Spanje Italië Het probleem van de OVERHEIDSSCHULDEN • Geschatte verhouding overheidsschuld/bbp 2012 in % • Bron: IMF, april 2012 Staatsschuldenblijven een hardnekkig punt van zorg

 11. EVOLUTIE VAN DE RENTE • Basisrente (%) • Tienjarige obligatierente (%) • Bron: Thomson Reuters Datastream, cijfers per 12 juni 2012 Lage rentetarieven als uitweg uit de crisis

 12. Tienjarige rente in % sinds 31/12/2010 • Source : Thomson Reuters Datastream • Données au 19/06/2012 Portugal Ierland Spanje Italië België Frankrijk Duitsland Grote verschillen tussen lidstaten van de eurozone Bron: Thomson Reuters Datastream - Cijfers per 12/06/2012

 13. Rentespread tussen financiële- en bedrijfsobligaties Befrijfsobligaties houden beter stand dan de financiële Bron: JP Morgan, cijfers per 22 mei 2012

 14. 7 6 5 4 3 2 1 0 juni - juni - • juni - • juni - • juni - • juni - • juni - • juni - • juni - • juni - • juni - • juni - • juni - • juni - • juni - • juni - 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Rendement van Europese aandelen Duitse tienjarige rente Rendement van aandelen en duitse tienjarige rente in % AANDELEN ZIJN ERG GOEDKOOP • Bron: UBS, Thomson Reuters Datastream, cijfers per 6 juni 2012, univers Datastream Europa zonder opkomende landen

 15. Waardering op de lange termijn van europese bedrijven Shiller koers-winstverhouding Aandelen ondergewaardeerd op basis van langdurige gemiddelden • Bron: UBS , cijfers per13/06/2012

 16. Onze beheervisies Opinie • Bron Aviva Investors France – per eind mei 2012

 17. Kenmerken • Gemiddelde kredietrating per eind december : A- • Duur van vastrentend gedeelte: 5,59 per eind december Kortlopend Aandelen 6,5% 3,6% Variabele rente 21,4% waarvan 12,9% in privésector Staatsobligaties 27,7% Vastrentendprivésector 40,8% WAARBORGFONDS PER 30/12 2011 Spreiding van het waarborgfonds (tak 21) in % • Source : Aviva Investors France, beurswaarden zonder coupon

 18. BIJLAGEN

 19. WAARBORGFONDS GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN HET FONDS IN STAATSOBLIGATIES EN GELIJKAARDIGE EFFECTEN PER 30 december 2011 Bron: Aviva Investors France, directe blootstelling aan staatsobligaties en gelijkbaardige effecten, beurswaarde coupons inbegrepen

 20. Evolutie van de inventariswaarde (%) Gecumuleerd 1 maand Ytd* 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds Fonds -3,2% 0,3% -14,1% 5,8% -20,5% 130,0% Indicateur de référence -3,53% -1,3% -14,4% 0,1% -29,3% * Sinds begin dit jaar ** 15/2/1995 Jaarlijks 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Fonds -10,2% 0,7% 20,6% -23,9% 2,2% 11,8% 18,0% Ireferentie-index -10,3% -1,4% 16,4% -27,4% 1,6% 11,1% 16,9% Categorie EuroPerformance Gespreideuro – overwegend aandelen Classificatie AMF Gespreid Referentie-index 65% CAC 40 + 35% Jpm Emu (Hors dividendes) AFER SFER – Per 31 mei 2012 Bron Europerformance, AIF • Evolutie inventariswaarde na aftrek van kosten, zonder dividend, index zonder dividend • Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst • Cijfers per 31 mei 2012 • Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over het beheer van het fonds en het risico-rendementsprofiel Bron: Aviva Investors France De bevek is hoofdzakelijk blootgesteld aan risico’s verbonden met aandelen, rente, wisselkoers, krediet en discretionair beheer. Er wordt geen enkele waarborg of bescherming gegeven

 21. Evolutie van het fonds 1 jaar 3 jaar 8 jaar 41% 36,6% 31% 21% 18,7% 10,4% 10% 5,8% 2,6% 0% - 2,7% - 4,8% - 5,1% - 5,4% - 5,5% - 5,9% - 10% (ND) (ND) - 14,1% (1) - 21% - 23,5% 1) : Sinds 12/11/2007 (startdatum ( Van het fonds - 31% Afer - Sfer Planisfer Dynafer Afer - Eurosfer Opensfer REKENEENHEDEN (Tak 23) evolutie van de fondsen per 31/05/2012 • Bron: Aviva Investors France, Europerformance, inventariswaarde van de fondsen na aftrek van beheerkosten, exclusief dividenden • Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

 22. Ik dank U vooruwaandacht • Pascal Heurtault – Directeur beleggingen

 23. Welke beleggings- strategie moet ik vandaag kiezen, gelet op deze context? Christophe REGOUT Adviseur AFER Europe

 24. Welke beleggingsstrategie? Tip nr. 1 Maak in het midden van dit jaar een balans op * Bent u tevreden over de resultaten van al uw beleggingen(dalende spaarboekjes, levensverzekering, andere…) ? * Wie zijn uw ‘financiële leveranciers’: Welke bank? Betrouwbaarheid? Kwaliteit van het geleverde advies? Beschermd tegen moeilijkheden? * Is hun fiscaliteit geoptimaliseerd? * Is uw beleggingsstrategie aangepast aan uw persoonlijke situatie en aan uw doelstellingen? Laten we dit samen bekijken!

 25. Welke beleggingsstrategie? Tip nr. 2 • ‘Uw spaardersprofiel’ bijwerken * Hoe is uw vermogen gediversifieerd (aandelen, obligaties, vastgoed, liquide middelen)? * Welke zijn uw doelstellingen (overdracht, sparen, pensioen)? * Welke is uw beleggingshorizon? * Hoe risicogevoelig bent u? Laten we dit samen bekijken!

 26. Welke beleggingsstrategie? Tip nr. 3 * Het Waarborgfonds biedt de veiligheid van het klikeffect. * Beleggen in Rekeneenheden brengt risico’s mee in ruil voor de hoop op een hogere vergoeding op lange termijn. * Alvorens u beslist te diversifiëren moet u dus nagaan in welke mate u bereid bent risico’s te lopen in functie van uw beleggingshorizon en uw spaardersprofiel.

 27. En de gewaarborgde bodemrente? * Een rendement van 1,30% netto voor 2012, bewust laag, maar waarom? • Grotere flexibiliteit in het financieel beheer • van uw contract, zonder ondoordachte risico’s! * Een goed rendementsniveau met maximale veiligheid * En, tot slot, een potentieel hoger rendement, steeds met 100% verdeling van de financiële winsten! * Doorzichtige portefeuille! * TA

 28. Diversifiëren: enkele tips Tip nr. 4 Organiseer uw beleggingen in de tijd met het Progressief Beleggingsplan. • U beschikt over twee instrumenten • U kunt regelmatig sparen Stort elke maand een bepaald bedrag door middel van een permanente opdracht (min. € 150 per storting). • U verricht een vrije storting of u wenst een nieuwe oriëntering te geven aan uw spaargeld. Maak gebruik van het Progressief Beleggingsplan dat u de kans biedt uw beleggingen te spreiden in 12, 18 of 24 quinzaines.

 29. Nog enkele andere tips voor 2012

 30. Uw begunstigingsclausule herzien Onze tips voor 2012 Duidelijk genoeg, maar niet te expliciet: ze wijst de begunstigde(n) van het kapitaal aan in geval van overlijden van het lid. Ze voorziet in een hiërarchie van de begunstigden. => Is de clausule goed opgesteld? => Is ze nog steeds actueel?

 31. Risico’s van een slecht geformuleerde begunstigingsclausule Slecht geformuleerde clausule: Mijn kinderen per gelijke delen, bij ontstentenis mijn erfgenamen.’ Lid 50% 50% Begunstigde zoon A Begunstigde zoon B Kleinzoon X Kleinzoon Y

 32. Risico’s van een slecht geformuleerde begunstigingsclausule Slecht geformuleerde clausule: ‘Mijn kinderen per gelijke demen, bij ontstentenis mijn erfgenamen.’ Lid Begunstigde zoon B 100% Begunstigde zoon A Kleinzoon X Kleinzoon Y

 33. ‘Mijn kinderen per gelijke delen, levend of vertegenwoordigd, geboren of te geboren, bij ontstentenis mijn erfgenamen volgens erfopvolging.’ Goed geformuleerde clausule: Lid 50% Begunstigde zoon B Begunstigde zoon A 25% 25% Kleinzoon X Kleinzoon Y Risico’s van een slecht geformuleerde begunstigingsclausule

 34. Slechte formulering Mijn echtgeno(o)t(e), bij ontstentenis mijn kinderen per gelijke delen, bij ontstentenis mijn erfgenamen. Goede formulering Mijn echtgeno(o)t(e), bij ontstentenis mijn kinderen, geboren of te geboren, levend of vertegenwoordigd, per gelijke delen, bij ontstentenis mijn erfgenamen volgens erfopvolging

 35. Open aansluitingen voor uw begunstigden Onze tips voor 2012 In geval van overlijden kunnen de begunstigden het overlijdenskapitaal volledig of gedeeltelijk overbrengen naar hun eigen aansluiting bij AFER Europe en dit zonder instapkosten. U kunt gebruik maken van de mogelijkheid van schenking om die te beleggen op de contracten van uw begunstigden. Door nu al ‘in te stappen’ profiteren uw begunstigden op het bewuste ogenblik van een voordelige fiscaliteit dankzij de verworven anciënniteit.

 36. FISCALITEIT

 37. FISCALITEIT Geenroerendevoorheffing (duurtijd > 8 jaar); Taksvan 1,1% op de stortingen; Successierechtente verminderen: => SCHENKINGEN.

 38. Alleopnameszijnvrijgesteld van RoerendeVoorheffing 8 jaar na de 1ste storting 16/04/13 01/06/04 16/08/07 01/02/11 01/06/12 800 € 10.000€ 100.000 € 30.000 € Totale vrijstelling van RoerendeVoorheffing

 39. Enkel het intrestgedeelte is belastbaar De RoerendeVoorheffingwordtalleenberekend op hetproportioneelgedeelte van de intresten Opname Intresten Kapitaal Een voordelige berekeningswijze voor de spaarder

 40. Spaartegoed op 31/12 Spaartegoeg na opname Netto Jaar Opname Intrest-gedeelte in de opname Roerende voorfheffing 103 000 € 2 982 € 1 jaar 3000 € 100 000 € 87 € 18 € 103 000 € 2 964 € 2 jaar 3000 € 100 000 € 172 € 36 € 103 000 € 2 947 € 3 jaar 3000 € 100 000 € 254 € 53 € 103 000 € 2 930 € 4 jaar 3000 € 100 000 € 334 € 70 € 103 000 € 2 913 € 5 jaar 3000 € 100 000 € 412 € 87 € 103 000 € 2 898 € 6 jaar 3000 € 100 000 € 487 € 102 € 103 000 € 2 882 € 7 jaar 3000 € 100 000 € 560 € 118 € 103 000 € 3000 € 8 jaar 3000 € 100 000 € 632 € 0 € 103 000 € 3000 € 9 jaar 3000 € 100 000 € 700 € 0 € Vrijstelling van roerende voorheffing na 8 jaar. hypothetischestudie van eennettojaarlijkse rendement : 3,00%

 41. IkdankU vooruwaandacht Christophe REGOUT Adviseur AFER Europe

 42. De schenking en de nieuwe fiscale regels! Daniël LECOMPTE Bestuurder – Regionaal Afgevaardigde

 43. TER HERINNERING Fiscaliteit van de premies=> er is een taks van 1,1 % verschuldigd op de premies gestort door Belgische inwoners Fiscaliteit van het kapitaal leven of afkoopwaarden: - bij opnames meer dan 8 jaar na de ondertekening van het contract : =>vrijstelling van roerende voorheffing - bij opnames minder dan 8 jaar na de ondertekening van het contract : => inhouding van roerende voorheffing BASIS :verschil tussen de betaalde bedragen en het totaal van de gestorte premies * belastingsvoet : 21 % met toepassing van de aanvullende bijdrage van 4 % als de jaarlijkse roerende inkomsten (rente + dividenden) van de begunstigde hoger zijn dan 20.020 € * inningswijze : 2 mogelijkheden : - bronheffing van de aanvullende bijdrage -> behoud van anonimiteit - heffing op basis van de belastingsaangifte : -> de verzekeraar zal de databank van FOD informeren over de gedane afkopen.

 44. TER HERINNERING • Fiscaliteit kapitaal bij overlijden -> de door de begunstigde ontvangen kapitalen bij overlijden ingevolge een levensverzekering zijn onderworpen aan successierechten (zie tabel hieronder ) Voor Vlaanderen : van 0 – 50.000 € : 3 % van 50.001 € - 250.000 € : 9 % > 250.000 € : : 27 % Als de begunstigde die in de levensverzekeringspolis vermeld staat gehuwd is het onder het wettelijke stelsel van gemeenschap is deze slechts op de helft van de uitkering belast.

 45. DEEL 1. NALATENSCHAP : WIE ERFT WAT ? WAT IS EEN NALATENSCHAP ? (verder afgekort NL) dit is het wereldwijde vermogen van de overledene Naargelang het huwelijkstelsel van de overledene varieert de samenstelling van de nalatenschap • Het wettelijk stelsel van gemeenschap : NL = ½ van het gemeenschappelijk vermogen + eigen vermogen (EV) van overledene De Langst Levende Echtgenoot (LLE) krijgt het vruchtgebruik (VG) van de NL De kinderen krijgen de naakte eigendom (NE) van de NL Bij het tweede overlijden krijgen de kinderen de volle eigendom (VE) van de NL

 46. DEEL 1 : NALATENSCHAP : WIE ERFT WAT ? 2) Stelsel van scheiding van goederen : NL = eigen goederen van de overledene LLE krijgt het VG van de NL - Kinderen krijgen NE van NL Bij het tweede overlijden krijgen de kinderen de volle eigendom van de twee vermogens. 3) Stelsel van algehele gemeenschap : NL = ½ van alle goederen LLE krijgt de nalatenschap in VE Bij het tweede overlijden krijgen de kinderen het volledig vermogen in VE BELANGRIJKE OPMERKING : het uitgekeerde overlijdenskapitaal van een levensverzekering maakt geen deel uit van de nalatenschap maar wordt er aan toegevoegd !!!

 47. DEEL 2 : HET BEREKENEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK EN SUCCESSIERECHTEN De waarde van het vruchtgebruik is gelijk aan : 4 % x X de waarde van X is afhankelijk van de leeftijd van LLE op het ogenblik van het overlijden van haar echtgeno(o)te X = 18 als LLE 20 jaar is of minder X = 17 als LLE ouder is dan 20 en minder dan 30 X = 16 als LLE ouder is dan 30 en minder dan 40 X = 14 als LLE ouder is dan 40 en minder dan 50 X = 13 als LLE ouder is dan 50 en minder dan 55 X = 11 als LLE ouder is dan 55 en minder dan 60 X = 9,5 als LLE ouder is dan 60 en minder dan 65 X = 8 als LLE ouder is dan 65 en minder dan 70 X = 6 als LLE ouder is dan 70 en minder dan 75 X = 4 als LLE ouder is dan 75 en minder dan 80 X = 2 als LLE ouder is dan 80

 48. DEEL 2 : HET BEREKENEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK EN SUCCESSIERECHTEN Enkele concrete voorbeelden 1) Gezin met 2 kinderen – Mw is 78 jaar (VG 16 %) bij overlijden van haar man Roerend Vermogen : bancair 100.000 € - LV Mr : 150.000 € - Begunstigde Mw LV Mw : 150.000 € - Begunstigde Mr NL = 100.000 € : 2 = 50.000 € LLE krijgt VG van NL of 16 % van 50.000 € = 8.000 € + LV Mr : 150.000 € maar taxatie op de helft = 75.000 € + LV Mw : 150.000 € : 2 = 75.000 € basis waarop de successierechten berekend worden : 158.000 € te betalen successierechten : 50.000 € à 3 % = 1.500 € 108.000 € à 9 % = 9.720 € Te betalen successierechten : 11.220 € Kinderen krijgen NE van NL of 84% van 50.000 € = 42.000 € of 21.000 € per kind . Te betalen successierechten per kind = 630€ ( 21.000 x 3%) Totaal van alle successierechten = 12.480 € (11.220 + (2x630))

 49. DEEL 2 : HET BEREKENEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK EN SUCCESSIERECHTEN 2) Gezin met 2 kinderen – Mw is 78 jaar (VG 16 %) bij overlijden van haar man Roerend Vermogen : bancair 100.000 € LV Mr : 150.000 € - Begunstigde Mw : 100.000€ - Kinderen : 2 x 25.000 € LV Mw : 150.000 € - Begunstigde Mr : 100.000 € - Kinderen : 2 x 25.000 € NL = 100.000 € : 2 = 50.000 € LLE krijgt VG van NL of 16 % van 50.000 € = 8.000 € + LV Mr : 100.000 € : 2 : 50.000 € + LV Mw : 150.000 : 2 = 75.000 € Basis waarop de successierechten berekend worden : 133.000 € Te betalen successierechten : 50.000 € x 3 % = 1.500 € 83.000 € x 9 % = 7.470 € t o t a al : 8.970 € Kinderen krijgen NE van de NL of 84 % van 50.000 € = 42.000 € : 2 = 21.000 € per kind + 25.000 € van de LV = 46.000 €. Elk kind betaalt dus 1.380 € successierechten (3 % van 46.000) Totaal van alle successierechten : 8.970 € + (2 x 1.380 €) = 11.730 €

 50. DEEL 2 : HET BEREKENEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK EN SUCCESSIERECHTEN 3) Gezin met 2 kinderen – Mw is 78 jaar (16 % VG) bij overlijden van haar man Roerend vermogen : bancair 100.000 € LV Mr : 150.000 € - Begunstigde Mw : 100.000 € - Kinderen : 2 x 12.500 € Kleinkinderen : 2 x 12.500 € LV Mw : 150.000 € - Begunstigde Mr : 100.000 € - Kinderen : 2 x 12.500 € Kleinkinderen : 2 x 12.500 € NL = 100.000 € : 2 = 50.000 € LLE krijgt VG van NL of 16 % van 50.000 € = 8.000 € + LV van Mr : 100.000 € : 2 = 50.000 € + LV van Mw : 150.000 € : 2 = 75.000 € Basis waarop de successierechten berekend worden : 133.000 € Te betalen successierechten : 50.000 € x 3 % = 1.500 € 83.000 € x 9 % = 7.470 € t o t a a l : 8.970 € Kinderen krijgen NE van de NL of 84 % van 50.000 € = 42.000 € : 2 = 21.000 € per kind +12.500 € van de LV = 33.500 €. Elk kind betaalt dus 1.005 € successierechten (3 % van 33.500) Totaal van alle successierechten : 9.060 € + (2 x 1.005 €) = 11.070 €