forskningsmetodik och vetenskapsteori n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forskningsmetodik och vetenskapsteori PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Forskningsmetodik och vetenskapsteori - PowerPoint PPT Presentation


 • 284 Views
 • Uploaded on

Forskningsmetodik och vetenskapsteori . Harko Verhagen gästföreläsning. Början. ?. Begrepp på vägen. Vetenskap, kunskap, data, sanning Olika typer av frågor Hur? Varför? Vad? Kvalitativa och kvantitativa metoder. Vad är vetenskap?. Skillnad vetenskap och kunskap

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Forskningsmetodik och vetenskapsteori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forskningsmetodik och vetenskapsteori

Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Harko Verhagen

gästföreläsning

begrepp p v gen
Begrepp på vägen
 • Vetenskap, kunskap, data, sanning
 • Olika typer av frågor
  • Hur?
  • Varför?
  • Vad?
 • Kvalitativa och kvantitativa metoder
vad r vetenskap
Vad är vetenskap?
 • Skillnad vetenskap och kunskap
 • Vetenskap = kritisk reflekterande
 • Vetenskap som social praktik
 • Vetenskap är pluriform
 • Vetenskap är att hitta svar på frågor på ett inom vetenskapen accepterad sätt
hur kommer vi fram t
Hur kommer vi framåt?
 • sinnen och förnuft / empirism och rationalism
  • Empirism: all kunskap om verkligheten härstämmer från sinnes-erfarenheter (och induktion) – Locke bl.. a
  • Rationalism: förnuftet är källan till all kunskap om verkligheten (grundläggande sanna satser och logik) – Descartes bl. a
hur fastst ller man sanning inom vetenskap
Hur fastställer man "sanning" inom vetenskap?
 • Peer-review system
 • "Konstens regler"
  • Objektiv / intersubjektiv
  • Kontrollerbar (transparens)
  • Generaliserbar
kunskapsteori
Kunskapsteori
 • Objektiv kontra subjektiv
 • Kunskap som stapelvara eller som konstruerat
olika typer av fr gor
Olika typer av frågor
 • Kunskapsfråga fyllet en lucka i kartan eller kunskapsfråga undrar hur kartan ser ut
 • Typer av uppsatsämne:
  • Artefakt utveckling
  • Artefakt jämförelse
  • Artefakt utvärdering
  • Att förstå en situation
  • Undersökandet av ett fenomen
  • Företagsuppdrag
resonera f rnuftigt vetenskaplig diskurs
Resonera förnuftigt / vetenskaplig diskurs
 • Rationalitet
 • Argumentera
 • Logik
  • Deduktion
  • Induktion
kvantitativ metodik
Kvantitativ metodik
 • Den logisk deduktiva kunskapsmodelen

Inläsning av litteratur

Intervjuer med experter

Eget tänkande

begrepp

Generell teori

teoretisk hypotes

Teoretisk definition av kvaliteterna i hypotesen

Stödjer eller förkastar

Operationell definition av kvaliteterna i hypotesen

Prövning på ett representativt urval av exemplar av företeelsen

Operationell hypotes

kvantitativ metodik1
Kvantitativ metodik
 • Problem som måste lösas:
  • Mät”instrumentet”
   • Validitet
   • Reliabilitet
   • Precision
   • Representativitet
  • Kontroll över variablerna
kvantitativ metodik2
Kvantitativ metodik
 • Världsbild:
  • Relation mellan forskare och forskningsobjekt är subjekt-objekt
  • Forskningsobjektet kan enbart studeras genom ett mätinstrument
  • Resultaten av mätinstrumentet är oberoende av den som mäter
  • ”Atomistisk”
kvalitativ metodik
Kvalitativ metodik
 • Den begreppsligt-induktiva forskningsprocessen:

Litteraturstudier

Avgränsningen av företeelsen

 • Fastställande av:
 • Teoretisk perspektiv
 • Datasamman-fattningsmetod
 • Datainsamlingsmetod
 • Urvalsmetod

Tydlig-görande av data

Samman-fattning av data i ett begrepp

Insamling av data

kvalitativ metodik1
Kvalitativ metodik
 • Den begreppsligt-induktiva kunskapsmodellen:
kvalitativ metodik2
Kvalitativ metodik
 • Världsbild:
  • Relation mellan forskare och forskningsobjekt är subjekt-subjekt
  • Objektet kan enbart studeras i sin naturliga kontext
  • Forskningsresultatet är beroende av tankekedja
  • ”Holistisk”
kvalitativa datainsamlings metoder
Kvalitativa datainsamlings metoder
 • Forskning handlar om fenomen
  • Interna struktur (”verstehen” data)
  • Materiella aspekter (sensory data)
 • Fokus är på
  • Forskare
  • Andra
 • Andras beteende/uttryck är styrd av:
  • Subjektet
  • Forskare
  • Båda
 • Extra input: sekundära data
slutet1
Slutet

?

?

?

?

?

?

?

?

?

slutet2
Slutet

!

 • Vetenskap är konsten att ställa rätt fråga och utreda den på ett passande sätt
slide22

Citat av John Locke (citerat i N. Hampson, Upplysningen – En analys av dess attityder och värde, Symposion, 1993) om vetenskap , kunskap, kontext och name-dropping

Att andra människors åsikter flyter omkring i våra hjärnor ökar inte vårt vetande det minsta, även om dessa åsikter är sanna. Det som för dem var vetenskap är för oss bara åsikter; vi ger bara vårt erkännande åt de stora namnen och använder inte som de vårt eget förnuft för att förstå de sanningar som gav de deras rykte. Aristoteles var förvisso en kunnig person, men inte därför att han blint omfattade och beskäftig gav luft åt andras åsikter … I vetenskapen besitter man bara det man verkligen vet och begriper, det man bara tror och litar på är enbart trasor, som oavsett hur väl de passar in i helheten, inte nämnvärt utökar kunskapsmängden hos den som samlar på dem. Sådan lånad rikedom är likt trollguld, vilket är guld i händerna på de som skänker ut det men blott vissna löv och stoft när det skall användas.

k llor
Källor
 • Använda till bilderna
  • Hur mäter man ”vackert”? – Grunbok i kvalitativ metod. Bo Eneroth, Natur och Kultur 1984.
  • Master thesis information. Danny Brash på DSV webben.
  • Upplysningen – En analys av dess attityder och värde. N. Hampson, Symposion, 1993
  • Kurslitteraturen
 • Boktips
  • Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori. Jan Hartman, Studentlitteratur, 1998.
  • Att skriva en bra uppsats. Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen, Liber, 2000.