Klinisk forskningsmetodik
Download
1 / 41

Klinisk forskningsmetodik - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Klinisk forskningsmetodik. Olof Akre, läkare, forskare, Enheten för klinisk epidemiologi, KS. Klinisk forskning – vad är det?. Forskning som sker på sjukhus och/eller på patienter… Svarar på patientens frågor: Är jag sjuk? Varför har jag blivit sjuk? Vad kan man göra åt min sjukdom?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klinisk forskningsmetodik' - mei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klinisk forskningsmetodik
Klinisk forskningsmetodik

Olof Akre, läkare, forskare, Enheten för klinisk epidemiologi, KS


Klinisk forskning vad r det

Klinisk forskning – vad är det?

Forskning som sker på sjukhus och/eller på patienter…

Svarar på patientens frågor:

Är jag sjuk?

Varför har jag blivit sjuk?

Vad kan man göra åt min sjukdom?

Hur kommer det att gå?


Klinisk forskningsmetodik s ker n stan alltid p visa orsakssamband
Klinisk forskningsmetodik-söker nästan alltid påvisa orsakssamband

 • Mellan diagnostiskt test och sjukdom

 • Mellan sjukdomen och dess orsaker

 • Mellan behandling och bot/förändrad prognos

 • Mellan behandling och biverkningar


Orsakssamband

Orsakssamband

Ett samband mellan händelser där förändring av en faktor med nöd-vändighet leder till förändring av en annan.


Klinisk forskningsmetodik

Utfall (Outcome)

Exponering

Tid


Klinisk forskningsmetodik

EXPERIMENT

30 förkylda = 10%

300 C-vitamin

Relativ risk = 10/17 = 0,6

600 ”friska”

50 förkylda = 17%

300 placebo

Tid


Kliniskt experiment interventionsstudie grundbultar
Kliniskt experiment (Interventionsstudie)- grundbultar

 • Randomisering

 • Placebo till oexponerade

 • Blindade försökspersoner och undersökare


Randomisering medf r j mn f rdelning av andra riskfaktorer mellan exponeringsgrupperna
Randomisering medför jämn fördelning av andra riskfaktorer mellan exponeringsgrupperna.


Klinisk forskningsmetodik

EXPERIMENT riskfaktorer mellan exponeringsgrupperna.

30 förkylda = 10%

300 C-vitamin

Randomisering

Relativ Risk = 0,6

600 friska

50 förkylda = 17%

300 placebo

Tid


Slumpm ssig association

Slumpmässig association? riskfaktorer mellan exponeringsgrupperna.

Behov av statistik för att uppskatta slumpens inverkan på resultaten


Klinisk forskningsmetodik

En randomiserad, placebokontrollerad, dubbel-blind studie (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband


Klinisk forskningsmetodik

Bias (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

Mätfel/metodfel som leder till förvanskning av resultatet

= ”validitetsproblem”


Rct n gra aspekter p validitet
RCT (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband- några aspekter på validitet

 • Bortfall ur studien

 • Compliance = följs behandlingsföreskrifter?

 • Analys i förhållande till bortfall och compliance – vilka försökspersoner ska inkluderas i analysen?


Klinisk forskningsmetodik

Bortfall (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

40 st ”tappades bort”

200 ville inte

30 förkylda = 15%

200 C-vitamin

Randomisering

600 friska

Relativ Risk = 0,6

50 förkylda = 25%

200 placebo

Tid


Bortfall tv typer
Bortfall – två typer (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

Före studiens start – ger oftast inget validitetsproblem, men kan ge generaliseringsproblem

Under uppföljning – ger validitetsproblem


Klinisk forskningsmetodik

Compliance (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

20% ”glömmer att ta”

30 förkylda = 15%

200 C-vitamin

Randomisering

600 friska

Relativ Risk = 0,6

50 förkylda = 25%

200 placebo

20% ”glömmer att ta”

Tid


Compliance
Compliance (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

Försökspers följer inte föreskriven behandling

Leder i regel till försämrade möjligheter att upptäcka en effekt av behandlingen, eftersom behandlingsgrupp och placebogrupp blir mer ”lika varandra”


Hur ska man d analysera
Hur ska man då analysera? (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

 • Ska man jämföra bara dem som följts upp helt och tagit medicinen som de ska, dvs analysera ”as treated”?

 • Eller jämföra alla de som erbjöds behandling, dvs enligt ”intention to treat” eller ”as randomized”


Svar oftast intention to treat
Svar: oftast intention to treat! (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

Ger det ärligaste svaret på frågan: vad har jag för effekt av att ordinera behandlingen?

Ev biverkningar kommer då med i beräkningen

Hög compliance och lågt bortfall under uppföljning är dock viktiga kvalitetsindikatorer


Slutsats

Slutsats (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

RCT-design är absolut ingen garant för påvisande av kausalitet


Experimentet ofta ogenomf rbart p g a
Experimentet ofta ogenomförbart p g a: (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

Etiska aspekter (sufficient belief – suff. doubt)

Utfallet kan vara ovanligt

Latenstid exponering – utfall kan vara lång

Kostnader blir ofta mycket höga


Observationella studier

Observationella studier (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

Det ”naturliga experimentet” observeras

(Motsats: interventionell/experimentell)


Obs studier 1 kohortstudie

Obs. studier 1: Kohortstudie (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

Oexponerade och exponerade följs upp och jämförs med avseende på ett (eller flera) utfall.


Klinisk forskningsmetodik

KOHORTSTUDIE (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

60 lungcancerfall

10,000 kaffe +

20,000 ”friska”

Expo.mätning

Relativ risk=1.5

10,000 kaffe -

40 lungcancerfall

Tid


Confounding
Confounding (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

?

Lungcancer

Kaffe

+

+ +

Rökning


Observationella studier1

Observationella studier (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

Confoundingproblematik tillkommer. Kan tas om hand i design och analys, men det kräver kännedom om confoundingfaktorerna.


Klinisk forskningsmetodik
Randomiseringen (i experimentella studier) fördelar (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssambandi idealfallet confoundingfaktorer lika, oavsett om man känner till dem eller ej.


Kohortstudier problem
Kohortstudier - problem (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

Ovanliga utfall och lång latenstid expo-utfall svårstuderat (om ej exponeringsdata redan är registrerade)

Stora studiepopulationer som ger stora kostnader och orimliga väntetider


Obs studier 2 fall kontrollstudier

Obs. studier 2: Fall-kontrollstudier (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

Individer med specifik sjukdom jämförs med ”representativ” kontrollgrupp med avseende på tidigare förekomst av exponering(ar).


Klinisk forskningsmetodik

Fall-kontrollstudier (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

kohort

fall


Klinisk forskningsmetodik

Fall-kontrollstudier (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

kontroller

kohort

fall


Klinisk forskningsmetodik

Fall-kontrollstudier (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

kontrolller

kohort

fall

exponering?


Problem f k studier

Problem F-K-studier: (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

Retrospektiv design kan ge risk för omvänd kausalitet

Hur uppnå ”representativ” kontrollgrupp? = ökad biasrisk

Exponeringsmätningen kan påverkas av fall-/kontrollstatus = ökad biasrisk


Obs studier 3 tv rsnittsstudier

Obs. studier 3: Tvärsnittsstudier (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

Exponerings- och utfallsmätning genomförs vid samma tidpunkt

(ex: nikotin i blod och lungsjukdom)


Problem tv rsnittsstudier cross sectional studies
Problem tvärsnittsstudier (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband”cross-sectional studies”

 • Omvänd kausalitet!

 • Fallen är prevalenta, dvs fallrekryteringen påverkas av sjukdomsduration

 • Med mera… vg se (f-kstudier)

Räknas ofta inte till hypotestestande, utan till ”hypotesgenererande” eller ”deskriptiva” studier


Deskriptiva studier beskrivande och hypotesgenererande
Deskriptiva studier (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband-beskrivande och hypotesgenererande

Incidens-/prevalensstudier

Ekologiska (korrelations-) studier

Tvärsnittsstudier

Fallserier/fallrapporter


Fallserier rapporter

Fallserier/-rapporter (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

Kontrollgrupp saknas → inget bevisvärde avseende orsakssamband, endast hypotesgenererande.


En association mellan tv faktorer kan bero p
En association mellan två faktorer kan bero på: (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

 • Slumpen

 • Bias (inklusive confounding)

 • Kausalsamband


Rankning kausalitetstestning
Rankning - kausalitetstestning (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

Experiment

Gold standard

Randomisering

Placebo

Blindning

(Observationella studier)

kohortstudier

Tidsrelation expo - utfall

Fall-kontrollstudier

(tvärsnittsstudier)

Kontrollgrupp

Fallrapporter/-serier

Hypotesgenererande


Kausalitetskriterier
Kausalitetskriterier (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband

 • Tidssekvens - expo före utfall

 • Biologisk trovärdighet

 • Stark association

 • Koherens

 • (Dos-responssamband)