Sjednocení Německa 1864-1871 - PowerPoint PPT Presentation

lundy
sjednocen n mecka 1864 1871 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sjednocení Německa 1864-1871 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sjednocení Německa 1864-1871

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
151 Views
Download Presentation

Sjednocení Německa 1864-1871

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sjednocení Německa 1864-1871 Zrod nové velmoci 2.stupeň ZŠ Autor: Mgr. Martin Šimek, Masarykova ZŠ Plzeň Projekt "EU peníze školám", registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1740 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 2. Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Celková velikost: Období vytvoření materiálu: Mgr. Martin Šimek čeština uvede postup a důsledky sjednocení německých států do jednotného císařství, charakterizuje politiku militaristického Pruska a její dopad na politický vývoj Evropy Francie, Německo, Německý spolek, Severoněmecký spolek, Napoleon III., Bismarck, Vilém I., Šlesvická válka, Prusko-rakouská válka, Prusko-francouzská válka prezentace žáci 8.r. ZŠ základní vzdělávání, druhý stupeň 2,52 MB leden 2013 Anotace

 3. Německý spolek v polovině 19.stol. zahrnuje cca 30 německých monarchií a svobodných měst včetně „německých“ zemí rakouského císařství

 4. Kdo si ho přeje? Kdo mu brání? Kdo je vnímán jako možný sjednotitel? Kdo se obává jednotného Německa? Většina obyčejných Němců Panovníci jednotlivých něm. států Prusko a jeho král Vilém Všechny sousední státy Sjednocení Německa

 5. Organizátor sjednocení • Otto von Bismarck, kancléř pruského krále • „Sjednotit Německo krví a železem“


 6. Postup sjednocení • 1. Zabránit cizím velmocem ve vměšování do něm. záležitostí • 2. Sjednotit Němce bojem proti nim a přimět něm. panovníky, aby se zřekli vlády ve prospěch jednoty

 7. Dánské království Rakouské císařství Francouzské císařství Ovládá německé země Šlesvicko a Holštýnsko Předsedá Něm. spolku a brání rozpínavosti Pruska Ovládá něm. území v Porýní Zahraniční protivníci

 8. 1864 – válka s Dánskem(Šlesvická)Prusko spolu s dalšími něm. státy poráží Dány a zabírá vévodství Šlesvik a Holštýn. Získává tak pověst ochránce německých zájmůSlabé a nepřipravené Dánsko je první obětí militantní německé rozpínavosti

 9. 1866 – Prusko-Rakouská válkaPrusko poráží Rakouské císařství a jeho německé spojence – Rakušané ztrácejí vliv v Německu

 10. Bitva u Hradce Králové 1866rozhodující pruské vítězství a jedna z největších bitev na našem územíVnitřně oslabené a otřesené Rakousko už nerozhoduje v Evropské politice

 11. Severoněmecký spolekPrusko zabírá území těch něm. států, které ve válce podpořily Rakousko a většinu ostatních sjednocuje pod svým vedením

 12. 1870-71 Prusko-francouzská válkavyprovokovaná Bismarckem za účelem sjednocení všech zbylých něm. států bojem proti tradičnímu nepříteli

 13. Bitva u Sedanutotální porážka, zajetí a politický pád francouzského císaře Napoleona III.Francie v politické a morální krizi už není pro Německo soupeřem

 14. Pařížská komuna 1871Ozbrojené vystoupení levicových sil v Paříži – pokus o nastolení marxistické republiky potlačen vládními vojsky.Boje provází teror na obou stranách, který je předzvěstí krvavých politických zápasů 20.stol.

 15. Zrod Německého císařství 1871v okupovaném zámku Versailles u Paříže provolávají vítězní Němci svým císařem dosavadního pruského krále Viléma I. z rodu HohenzollernůNa mapě Evropy přibývá nová militantní velmoc

 16. Imperiální ambicesnahy Německého císařství vyrovnat se politickým vlivem, vojenskou silou a rozsahem koloniální říše Francii a Británii se stanou jednou z příčin rozpoutání I. světové války

 17. Zdroje vyobrazení užitých v prezentaci • www.descilopedia.org • www.wikispaces.com • www.wikipedia.com • www.cojeco.cz • www.history.wsc.edu • www.en.wikipedia.org • www.blogspot.com • www.historieweb.cz • www.wikis.milkenschool.org • www.this-pic.com • www.thelatinlibrary.com • www.uspoliticsonline.com • www.germanhistorydocs.ghi-dc.org • www.thefunambulist.net • www.allposters.com