milj baseret ejendomsudformning
Download
Skip this Video
Download Presentation
Miljøbaseret ejendomsudformning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Miljøbaseret ejendomsudformning - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Miljøbaseret ejendomsudformning. 4. Ejendomsudformning og planlægning med eksempler fra Norge, Holland og Tyskland. Anne Kristine Munk Mouritsen [email protected] Dagens program. 12.30-13.15: Ejendomsudformning og planlægning i Norge og Holland

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Miljøbaseret ejendomsudformning' - lorne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
milj baseret ejendomsudformning

Miljøbaseret ejendomsudformning

4. Ejendomsudformning og planlægning med eksempler fra Norge, Holland og Tyskland

Anne Kristine Munk Mouritsen [email protected]

dagens program
Dagens program

12.30-13.15: Ejendomsudformning og planlægning i Norge og Holland

13.30-14.15: Ligheder og forskelle i jordfordelingstradi-tionen.

Artiklen ”Participatory approaches”

14.30-15.15: Opgaver

15.30-16.00: Opgaveløsning og diskussion heraf

litteratur
Litteratur
 • Fremtidens jordfordeling, Esben Munk Sørensen, Ugeskrift for jordbrug, 13/84, side 372
 • Lokal landbrugsplanlægning, Esben Munk Sørensen, side 215-238
 • Participatory Approaches in Landscape Ecology, Frieder Luz, side 98-108
 • Jordfordeling i Holland. Udvalgte sider af rapporten ”Land consolidation” af Yvette Ellenkamp
 • Arealbytte ved utbygging og vern, Jordskifteretten i Norge
 • Kulturlandskap, jordskifte og kommunal arealplanlegging, Sverre Øvstedal, Kart og Plan, Vol. 51, side 227-229
 • Kulturlandskap og almenne interesser – jordskifteverket må ta ansvar, Katrine Rønningen, Kart og Plan, Vol. 51, side 229-245
norge jordskifte
Norge - jordskifte
 • 1821 fik Norge sin første udskiftningslov
 • Ejendomme, der er vanskelige at udnytte på en ”tenleg måte etter tid og tilhøve” kan underlægges jordskifte (Jordskiftelovens §1)
 • Jordskifte kan gå ud på et eller flere af følgende tiltag (Jordskiftelovens §2):
   • Deling af sameje
   • Bytte at jord eller rettigheder
   • Aflysning af brugsrettigheder
   • Oprettelse af fællestiltag (veje, gærder, minikraftværker etc.)
   • Udformning af ejendomme som får tillægsjord
   • Ejendomsdeling efter værdiforhold.
krav til rejsning af jordskifte
Krav til rejsning af jordskifte
 • Et vilkår for jordskifte er, at det skal være privatøkonomisk lønsomt (Jordskifteloven §3 - giver en tabsgaranti)
 • For at en jordskiftesag kan starte må der indkomme et krav fra mindst én part, som ifølge Lov om Jordskifte har ret til at kræve en jordskiftesag (Jordskifteloven §5).
 • Jordskifteretten prøver herefter kravet i forhold til lovens §1. Desuden skal betingelsen i §3 (Nyttebegrebet) være opfyldt.
jordskifte myndighed
Jordskifte-”myndighed”
 • Jordskifte foretages af jordskifteretten - en særdomstol i medfør af Domstolsloven.
 • Norge er inddelt i 41 jordskiftesogne og 5 jordskiftedømmer.
 • I hvert af de 5 jordskiftedømmer er der i dag 2-4 ansatte.
 • Gennem sit arbejde skal jordskifteretterne bidrage til en god brug af areal- og naturressourcerne i landet ud fra de behov den enkelte og samfundet har.
norsk ejendomsudformning
Norsk ejendomsudformning
 • Jordskifteretten har pligt til at samarbejde med de øvrige offentlige myndigheder (Jordskifteloven §20)
 • Jordskifteretten skal tage hensyn til miljø og kulturmiljø (Jordskifteloven §29a)
 • Lokalplaner (reguleringsplaner) kan udarbejdes i forbindelse med et jordskifte
holland landinrichting
Holland - landinrichting
 • Holland, beg. af det 20. årh.: Manglende strukturregler og manglende begrænsning i udstykningen af gårdene.
 • Jordfordelingstraditionen startede på privat initiativ omkring 1900
 • I 1924 blev den første Jordfordelingslov vedtaget.
 • Tredje jordfordelingslov i 1954 gjorde det muligt at anvende jordfordeling i lille skala til en integreret forbedring af landbrugsområderne.
 • I 1985 - loven ændrede navn fra Jordfordelingsloven til Arealudviklingsloven pga. lovens bredere formål
holland hensyn
Holland - hensyn
 • Ejendomsstrukturerne og arronderingen
 • Tilgængeligheden
 • Dræningen
 • Beplantning
 • Planlægningsmæssige hensyn.
holland jordfordelinger
Holland - jordfordelinger
 • ”frivillige jordfordelinger” gennemført efter Artikel 17 i Arealudviklingsloven. (- hvor 3 eller flere lodsejere har behov for en lokal omlægning af deres jorder med henblik på arronderings- og strukturforbedringer)
 • ”ikke-frivillige jordfordelinger” gennemført efter Artikel 14, 15 og 16 i Arealudviklingsloven. (- retter sig mod en egn eller et større samlet område med behov for flersidige strukturforbedringer).
 • Tvang er muligt efter Arealudviklingslovens Artikel 66
holland akt rer
Holland - aktører
 • Jordfordelingskomiteer
  • Består af max. 7 lodsejere eller brugere, Forestår meget af planlægningen assisteret af DLG
 • Direktoratet for bæredygtig land og vand forvaltning (DLG) under Landbrugsministeriet
  • Støtter jordfordelindkomite’erne i sager godkendt af ministeren og opbygger jordfond.
 • Matriklen
 • Tinglysningen
holland proceduren
Holland - proceduren
 • Frivillige jordfordelinger ligner meget de danske.
 • Proceduren ved de ikke-frivillige jordfordelinger er:
   • Sagen rejses overfor Ministeriet for landbrug, natur og fiskeri af lodsejere, interesseorganisationer eller myndigheder.
   • Ministeriet afgør om projektet skal gennemføres
   • En jordfordelingskomite´udpeges blandt lodsejerne og brugerne.
   • Jordfordelingskomite’en udarbejder under støtte fra DLG forslag til en jordfordelingsplan
   • Herefter stemmer alle lodsejerne om planen/projektet. Hvis flertallet (enten antalsmæssigt eller arealmæssigt) er for planen gennemføres den.
   • Jordfordelingskomite’en udarbejder en endelig jordfordelingsplan ud fra en ”ønskerunde” blandt lodsejerne.
   • Planen gennemføres
sammenligning af danmark norge og holland
Sammenligning af Danmark, Norge og Holland
 • En sammenligning af:
 • Hensyn
 • Varighed
 • Tvangsmuligheder
 • Planlægningsopgaven foreståes af ?
 • Størrelse
 • Betaler planlægningen
 • Sammenhæng med planlægningen
tyskland flurbereinigung
Tyskland - flurbereinigung
 • “Flurbereinigungsgesetz“ = Den tyske jordfordelingslov
 • §1: Med det formål at forbedre produktions- og arbejdsbetingelserne i landbruget og skovbruget og bedre grundlaget for den almindelige landbokultur og udviklingen i landdistrikterne kan lodsejere med denne lov omfordele jorden (flurbereinigung).
frieder luz
Frieder Luz
 • Landskabsplanlægger og miljøforsker (ecologist), Tekniske Universitet i Berlin
 • Landskabsplanlægning
 • skal medvirke til at beskytte flora, fauna, kvaliteten af natur og landskaber samt jord, luft, vand og klima.
 • Et centralt princip for at nå de overordnede mål er en beskyttelse af levesteder for flora og fauna.
  • Naturschutzgebiete (naturreservater/nationalparker)
  • Biosphärenreservate (biosfærereservater)
  • Landscaftschutzbebiete (Landskabsbeskyttelsesområder)
  • Naturparken
  • Naturdenkmale (naturmonumenter/-minder)
  • Beskyttelse af særlige habitater
 • Kommunerne har en særlig forpligtigelse til at søge planerne gennemført aktivt.
frieder luz case studier i tyskland
Frieder Luz - Case-studier i Tyskland
 • Implementeringsproblemer
  • Klassiske top-down tilgange
  • Politikker og retningslinier for landskabsforvaltningen er ofte skabt langt fra de berørte
  • Eksperter har ofte vanskeligt ved at gøre sig forståelige
  • Subjektive og følelsesmæssige faktorer spiller en stor rolle
 • Påstået holistisk tilgang
 • Mangler socioøkonomiske og sociale katorer
 • 70 aktuelle planlægningsprocedurer blev undersøgt
frieder luz konklusioner
Frieder Luz - konklusioner
 • Konsulenter som forbindelsesled mellem planlæggere og lodsejere
 • Kogebog for landskabsplanlægning ved det runde bord
 • den menneskelige dimension skal med
 • bottom up i stedet for top-down
opgave
Opgave
 • Hvorledes kunne ejendomsudformning, planlægning og sektorlovgivning i fremtiden give mulighed for gennemførelse af ændringer i arealanvendelsen i landzonen således at der kunne tages hensyn til både landbruget, økosystemet (herunder natur og miljø) og den kulturelle, landskabelige arv ?
 • lav evt. en brainstorming og skriv nogle stikord ned til diskussion efterfølgende.
ad