slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pædagogisk behandling af børn og unge med psykosociale problematikker, baseret på kognitiv terapi Århus Folkeuniversit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pædagogisk behandling af børn og unge med psykosociale problematikker, baseret på kognitiv terapi Århus Folkeuniversit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Pædagogisk behandling af børn og unge med psykosociale problematikker, baseret på kognitiv terapi Århus Folkeuniversit - PowerPoint PPT Presentation


 • 325 Views
 • Uploaded on

Pædagogisk behandling af børn og unge med psykosociale problematikker, baseret på kognitiv terapi Århus Folkeuniversitet forår 2007. Dag 2. - Personlighedsfokuseret kognitiv pædagogik. Psykolog virksomhed :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pædagogisk behandling af børn og unge med psykosociale problematikker, baseret på kognitiv terapi Århus Folkeuniversit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Pædagogisk behandling afbørn og unge medpsykosociale problematikker, baseret på kognitiv terapiÅrhus Folkeuniversitet forår 2007

www.bokongerslev.dk 2007

dag 2

Dag 2

- Personlighedsfokuseret kognitiv pædagogik

www.bokongerslev.dk 2007

bo kongerslev
Psykolog virksomhed:

Udvikling og implementering af pædagogiske behandlingsmetoder på et kognitivt grundlag

Supervision af pædagogisk personale

Foredrag og kurser

Test og udredning af bl.a. børn og unge

Forskning

Terapi

www.bokongerslev.dk

Kontakt:

info@bokongerslev.dk

Tlf. 22 45 87 40

Mickey Kongerslev

mickey@bokongerslev.dk

Tlf. 22 45 87 40

Sune Bo

sune@bokongerslev.dk

Tlf. 22 82 52 55

Begge uddannet cand.psych., med 1-årig efteruddannelse i kognitiv terapi, og eksterne lektorer ved Århus Universitet.

BO / KONGERSLEV

www.bokongerslev.dk 2007

dagens program
Dagens program
 • Siden sidst: Erfaringer og refleksioner
 • Kognitiv personlighedsteori
 • Case-formulering
 • Øvelse i case-formulering
 • Teknikker til skemaarbejde
 • Øvelse i design af adfærdseksperiment

www.bokongerslev.dk 2007

form l for dagen
Formål for dagen

Teori

 • Kognitiv personlighedsteori
 • Skema
 • Leveregler

Praksis

 • Case-formulering
 • Kædeanalyse
 • Adfærdseksperimenter
 • Gamle briller, nye briller

www.bokongerslev.dk 2007

overordnet m l for kognitiv p dagogik
Overordnet mål for kognitiv pædagogik

”Det overordnede mål i kognitiv pædagogik er at øge den unges tilpasning, således at han/hun formår at udvikle og udnytte sin ressourcer og potentialer mest muligt”

www.bokongerslev.dk 2007

den kognitive grundmodel
Den kognitive grundmodel

Tanker

S

I

T

U

A

T

I

O

N

S

I

T

U

A

T

I

O

N

Krop

Følelser

Adfærd

Interaktion mellem person og situation = livsførelse

www.bokongerslev.dk 2007

k deanalyse
Kædeanalyse

Sårbarhedsfaktorer

Vredesfølelse efter skænderi med kæreste

Udløsende begivenheder

Kæresten går

Følelse

Vrede aftager. Sorg og angst tiltager

Tanker

”Han dropper mig snart”

Følelse

Skyld, skam og sorg

Tanker

Bekymringer tiltager: ”Jeg er en dårlig kæreste”

Følelse

Angst tiltager

Tanker

”Det er min skyld”

Konsekvenser af adfærden

PRIMÆR: Negative følelser reduceres

SEKUNDÆR: Validerende pædagoger. Bekymret og angrende kæreste.

Tanker og impulser

Tanker om og impulser til selvskadende adfærd

Problemadfærd

Skærer i sig selv

www.bokongerslev.dk 2007

k deanalyse9
Kædeanalyse

Formål: At give indsigt i de faktorer som bidrager til problemadfærd

 • Sårbarhedsfaktorer: Faktorer der gør den unge sårbar i forhold til den udløsende begivenhed
 • Ydre begivenhed: Dét der udløste problemadfærden (giv indsigt i at det ikke er den udløsende begivenhed, men derimod reaktionsmønsteret som er problemet)
 • Konsekvenser af adfærd: Afdækning af tilsigtede og utilsigtede konsekvenser af adfærden for den unge, såvel som for omgivelserne

www.bokongerslev.dk 2007

lewins ligning
Lewins ligning

A = f (P, S)

Adfærd er en funktion af karakteristika ved Personen og den Situation han/hun befinder sig i.

www.bokongerslev.dk 2007

det vi bringer med
Det vi bringer med
 • Mennesker er ikke blanke tavler
 • Vores forståelse er altid en tolkning af en given situation
 • Denne forståelse beror på en for-forståelse, der danner baggrund for en for-tolkning af en given situation
 • Vi bringer således vores fortid og erfaringer med os, i nu’et og ind i fremtiden, i form af vores skemaer og underliggende formodninger

www.bokongerslev.dk 2007

hvor kommer tanken fra
Hvor kommer tanken fra?

situation tanke følelse adfærd

Personlighed

www.bokongerslev.dk 2007

om personlighed
Om personlighed

” Personligheder er som impressionistiske malerier. På afstand, tager hver enkel person sig ud som eet samlet hele; tæt på er hver en overvældende kompleksitet af sindsstemninger, kognitioner og motiver”

(Millon & Davis, 1996)

www.bokongerslev.dk 2007

definition af personlighed
Definition af personlighed

”Begrebet personlighed referer til en persons karakteristiske måde at handle, tænke og føle på – over tid og på tværs af situationer”

www.bokongerslev.dk 2007

personligheden som system
Personligheden som system

Regulerings og kontrolmekanismer

Selv

Karakteristiske reaktionsmønstre

Dispositioner og træk

Skema system

Andre

Interpersonelle

mønstre

Miljø

Modificeret efter W. J. Livesley, 2003

www.bokongerslev.dk 2007

personlighedsforstyrrelser i icd 10
Personlighedsforstyrrelser i ICD-10

IKarakteristiske vedvarende mønstre for adfærd og oplevelsesmåde som afviger fra det i kultursammenhængen forventede og accepterede for ≥ 2 af følgende områder:

 • erkendelse, holdning
 • følelsesliv
 • impulskontrol og behovstilfredsstillelse
 • interpersonale forhold

II Adfærden gennemgribende unuanceret, utilpasset, uhensigtsmæssig

III Adfærden går ud over patienten selv eller omgivelserne

IV Varighed siden barndom eller adolescens

V Ikke udtryk for eller følge af anden psykisk lidelse

VI Organisk ætiologi udelukkes

www.bokongerslev.dk 2007

personlighedsfokuseret behandling
Personlighedsfokuseret behandling

Eftersom udsatte unge ofte har udviklet en forstyrret og utilpasset personlighed, er det tit ikke tilstrækkeligt kun at fokusere på problematiske tanker, følelser og adfærd. Thi ofte vil dette blot føre til midlertidig bedring, hvorefter problemet vil genopstå.

Dette indikerer at der skal arbejdes personlighedsfokuseret.

www.bokongerslev.dk 2007

den kognitive personlighedsteori
Den kognitive personlighedsteori

Personligheden er et system der består af: ”integrerede kognitive-affektive-motivationelle programmer [herunder skemaer og leveregler – Bo & Kongerslev], som bestemmer personens adfærd, og adskiller denne fra andre personer”

Beck, Freeman & Davis, 2004: 23

www.bokongerslev.dk 2007

principper for personlighedsfokuseret behandling
Principper for personlighedsfokuseret behandling
 • Lav individuelle behandlingsmål
 • Arbejd aktivt med motivation og involvering
 • Samarbejd med den unge om klart definerede fælles mål, og test såvel den unges som pædagogens hypoteser
 • Lav og revider fortløbende, i samarbejde med den unge, en case-formulering
 • Hav fokus på relationen, hvor den unges skemaer, underliggende formodninger og strategier også vil kunne komme til udtryk
 • Pas på med at forvente selv-afsløring fra den unge, da dette kan fremkalde smertefulde følelser
 • Fokus på interventioner der øger selvtillid, reducerer negative følelser og adfærd
 • Ændringer i skemaer er det endelige mål
 • Forlad dig ikke på verbale interventioner, men anvend også adfærdseksperimenter og socialfærdighedstræning
 • Forhold dig altid til reaktioner hos den unge, som modarbejder fremskridt
 • Tolerance, indlevelse og accept er nødvendig. Husk at den unge altid har en god grund til sine negative reaktionsmønstre
 • Anvend bl.a. case-formuleringen til at forudsige problemer
 • Tag højde for at den unges nærmeste kan risikere at modarbejde forandringer og forbedringer. Involver, hvis nødvendigt, disse i behandlingen, eller rådgiv dem
 • Vær opmærksom på dine egne reaktioner
 • Vær realistisk med hensyn til mål, varighed og den unges evne til selv-indsigt og forandring, i behandlingen såvel som den efterfølgende evaluering

(inspireret af Oestrich, 2000: 162f)

www.bokongerslev.dk 2007

det kognitive personlighedssystem
Det kognitive personlighedssystem

Automatiske tanker

Indhold i tænkningen, situations bundne, opstår uvilkårligt og hurtigt. Den kognitive triade. ”jeg finder aldrig ud af det her”.

Kognitive forvrængninger

Betegnelse for tankeprocessen. Forarbejdningsmåden.

Identificeres ved at sammenholde situationen, i hvilken tænkningen opstår, med tankens indhold.

Logiske fejlslutninger, der sikre forstærker skemaet.

(personalisering: ”det er min skyld gæsterne gik så tidligt”. Overgeneralisering: ”jeg gør da heller aldrig noget rigtigt”)

Leveregler

Indhold i tænkningen, tværsituationelle betingede regler. Identificeres gennem temaer i tænkningen. ”hvis jeg ikke gør alt perfekt, så er jeg uduelig

Skemata

”Rammerne” for tænkningen. Overordnet globalt og definerende indhold i tænkningen. Ufleksible, ubetingede regler. Latente eller aktiverede (jeg er inkompetent”.

www.bokongerslev.dk 2007

tanker formodninger skema
Tanker, formodninger, skema

www.bokongerslev.dk 2007

skemaer
Skemaer
 • Struktur: Personlighedens byggesten
 • Indhold: De rummer overbevisninger
 • Funktion: De former og farver (brillerne) den unges måde at være i verden på

www.bokongerslev.dk 2007

skemaer23
Skemaer

Skemaer er de generelle strukturer, der aktiveres under visse omstændigheder og udgør det filter, der lægges over de informationer den unge oplever og bearbejder.

www.bokongerslev.dk 2007

karakteristika for skemaer
Meningsgivende strukturer der påvirker vores opfattelse ved feed-forward mekanismer

Vidde (global-specifik)

Fleksibilitet/rigiditet (modificerbarhed)

Vægtning (deres relative betydning i forhold til andre skemaer)

Valens (der tærskel for aktivering): Latent (influerer ikke på perception) til hypervalent (lavt tærskelniveau for aktivering)

Præpotent: De træder i forgrunden for andre skemaer

Beck, Freeman & Davis, 2004: 27f

Aktive/inaktive

Specifikke/generelle (basale)

Ikke-bevidste

Udløses af forskellige situationer

Omhandler selv, andre, verden, fortid og fremtid

Rummer overbevisninger

Tilpassede/ utilpassede

Karakteristika for skemaer

www.bokongerslev.dk 2007

skemaprocesser
Skemaprocesser

Der findes tre skema-dikterede reaktionsmønstre

 • Skemavedligeholdelse
 • Skemaundgåelse
 • Skemakompensation

Young 1999.

www.bokongerslev.dk 2007

hvor kommer utilpassede skemaer fra
Hvor kommer utilpassede skemaer fra?

”Udvikles i sammenspillet mellem den unge og signifikante andre ”

 • ”Hvorfor fik du kun 11?” (jeg bliver nødt til at være perfekt og jeg er ikke god nok)
 • ”Du er tyk og din næse er stor?” (jeg er grim og fed)
 • ”din søster læste til læge, hvorfor kan du være som hende” (jeg er inkompetent)
 • ”hvorfor brokker du dig altid? Der er altid problemer med dig” (mine behov tæller ikke, jeg er egoistisk)
 • ”måske skulle jeg bare skride, så kan du bare klare dig selv” (jeg er en byrde og vil blive forladt)

www.bokongerslev.dk 2007

udvikling arv og milj
Udvikling: Arv og miljø
 • Undersøgelser godt gør, at spædbørn har et medfødt temperament, altså relative karakteristiske og stabile reaktionsmønstre
 • Temperament kommer til udtryk i ”tendenser”, der kan blive forstærket eller udslukket i samspillet med omgivelserne
 • Over tid dannes personligheden bl.a. som et konglomerat af antagelser (skemaer og leveregler) om selv, andre og verden
 • (Dys-)funktionelle antagelser bliver konsolideret og strukturaliseret, når de aktiveres og bekræftes gentagne gange, over tid

www.bokongerslev.dk 2007

kognitiv udvikling oestrich 2000 49
Kognitiv udvikling(Oestrich 2000: 49)

Pludselige ændringer, enkelt stående oplevelser af overvældende styrke og emotionel intensitet

Gradvise, fortløbende udviklingsmæssige forandringer i den personlige teori om virkeligheden

OMORGANISERING

Gendannelse af verden i ens eget billede

DESTRUKTION

Ugyldiggørelse af opfattelsen af verden

EMOTIONEL VULNERABILITET

Kaos og overvældende angst

EMOTIONEL ROBUSTHED

Glæde og kontrol

GENVINDING AF STABILITET

Udvide sin teori og sit repertoire gennem personlig vækst

www.bokongerslev.dk 2007

lykke og lidelse
Psykisk sundhed

Baseres på selvværd og selvtillid og giver stabilitet i den personlige teori om virkeligheden.

Kærlighed og omsorg er afgørende

(Oestrich 2000: 51)

Psykisk lidelse

Teorien om virkeligheden passer ikke til omverdenen, og man føler sig hjælpeløs og isoleret som menneske i en fjendtligsindet verden.

Tab og svigt er afgørende

(Oestrich 2000: 51)

Lykke og lidelse

www.bokongerslev.dk 2007

kulturens betydning for utilpassede skemaer
Kulturens betydning for utilpassede skemaer
 • Populær kulturens standarder og idealer, præger også den unges skemaer
 • Anorektiske skønhedsidealer
 • ”pumpede” mandekroppe
 • Hiphop kulturens kvindesyn og glorificering af stoffer
 • Subkulturelle normer for ungdommen
 • ”Sexualisering” og ”pornoficering”
 • Selvskadende adfærd som modefænomen
 • Eksponering af vold og aggression i medierne (DVD, computerspil, ”Irakkrigen live” etc.)

www.bokongerslev.dk 2007

leveregler
Leveregler
 • Direkte handleanvisninger der udspringer af skemaerne
 • Kan oftest udtrykkes som toleddede betingede udsagn:

”Hvis… så…”; ”Da… så…”; ”Jeg skulle/burde… ellers…”

”Da jeg ikke er noget værd (skema), så kan jeg ikke tillade mig at stille krav”

”hvis jeg ikke gør som der bliver sagt, så bliver mor sur”

Rosenberg & Mørch 2005

www.bokongerslev.dk 2007

begrebsm ssig udvikling efter oestrich 2000 52
Begrebsmæssig udvikling( efter Oestrich 2000: 52)

Udvikling af leveregler

Vejledende holdninger og regler er nødvendige ellers bliver verden kaotisk og forvirret

I barndommen er de underliggende formodninger konkrete, ensartede og simple

Hos den voksne bliver disse leveregler gradvist mere smidige, komplekse og nuancerede

Der foregår en stadig differentiering & integration i det eksisterende begrebssystem

Udvikling kræver fortsat omorganisering

Der er tale om en indbygget proces som forløber automatisk, med mindre den blokeres af

Forsvarsmekanismer

Eller

Selvbedrag

www.bokongerslev.dk 2007

nedadg ende pils teknik
Nedadgående pils-teknik
 • Nedadgående pils-teknik er en teknik til at identificere skemaer og leveregler
 • Indgår som et led i sokratisk dialog
 • Udgangspunkt i en NAT

www.bokongerslev.dk 2007

eksempel
Eksempel

Situation: Sofies veninde Pia har ikke svaret på en sms

NAT: ”Pia kan ikke lide mig”

Nedadgående pil

(hvad er så slemt ved det?)

Så snart jeg får veninder, ender det altid med at de ikke kan lide mig

(hvad siger det om dig?)

Jeg får aldrig veninder

(hvad siger det om dig?)

Jeg er ikke god nok

www.bokongerslev.dk 2007

p sporet af skemaer og leveregler
På sporet af skemaer og leveregler

Udover nedadgående pils-teknik, kan man også på baggrund af problemanalyser og den unges NAT, nogle gange finde leveregler og skemaer direkte formuleret.

Alternativt kan man identificere fælles tematikker i NAT som kan danne baggrund for hypoteser om skemaer og leveregler

www.bokongerslev.dk 2007

slide36

Diagram for case-formulering

Relevante opvækstdata

Skemaer

Leveregler

Kompenserende strategier

Situation 1

Situation 3

Situation 2

Automatiske tanker

Automatiske tanker

Automatiske tanker

Betydning af A.T.

Betydning af A.T.

Betydning af A.T.

Følelser

Følelser

Følelser

Adfærd

Adfærd

Adfærd

J. S. Beck, 1995

www.bokongerslev.dk 2007

case formulering
Case-formulering
 • Udarbejdes og revideres fortløbende i samarbejde med den unge
 • Giver en forståelse for sammenhængen mellem den unges person, opvækst og problematikker
 • Danner rammer for fokuserede og strukturerede interventioner
 • Giver mulighed for feed-forward
 • Styrker den unges narrative selv

www.bokongerslev.dk 2007

feedback og feedforward
Feedback og feedforward
 • Feedback: Arbejde med problemer, efter de er opstået/har fundet sted

Bemærk: Anvendes feedback alene, kan man som pædagog nemt føle, at man hele tiden ”slukker ildebrande”, uden at det flytter det helt store. Man føler at man ”halter bagefter”.

 • Feedforward: Man forudgriber problematiske reaktioner (på baggrund af case-formuleringen), og aftaler med den unge, hvorledes disse kan håndteres mere konstruktivt.

www.bokongerslev.dk 2007

hvad kan personlighedsfokuseret p dagogik hj lpe med
Hvad kan personlighedsfokuseret pædagogik hjælpe med?
 • Indsigt i skemaer og leveregler
 • Indsigt i hvordan man kompenserer for eller undgår skemaer
 • Indsigt i hvordan skemaer bliver vedligeholdt og forstærket ved de valg den unge tager og de oplevelser denne har haft
 • Undersøgelser af hvordan og hvorfor skemaer og leveregler har udviklet sig
 • Udfordring af dysfunktionelle skemaer og leveregler
 • Udvikling af nye og mere tilpassede skemaer og leveregler

Modificeret efter Leahy, 2003

www.bokongerslev.dk 2007

teknikker til skemaarbejde
Teknikker til skemaarbejde
 • Beviser for og imod overbevisningen
 • Case-formulering
 • Skemaregistrering
 • Relatering af skemaer til AT
 • Fordel og ulempe analyse
 • Kontinuum-teknikken
 • Adfærdseksperimenter
 • Handle mod sine overbevisninger
 • Rollespil
 • Visualiseret omstrukturering
 • Identifikation af ”kilden” til skemaet
 • Skriv et brev til kilden
 • Udvikling af mere tilpassede skemaer og overbevisninger
 • Nye briller, gamle briller

www.bokongerslev.dk 2007

rsager til at den unge ikke kan vil samarbejde om behandlingen
Årsager til at den unge ikke kan/vil samarbejde om behandlingen
 • Den unge mangler færdigheder og forudsætninger for at kunne samarbejde
 • Pædagogen mangler færdighederne til at udvikle relation til og samarbejde med den unge
 • Etnocentriske-bias: Pædagogen undervurderer betydningen af den unges kulturelle baggrund
 • Andre personen i den unges omgivelser modarbejder dennes forandring og/eller fortsætter med at ”belønne” dysfunktionel adfærd
 • Den unges egne tanker om og forventninger til behandlingen og dens udfald, kan medvirke til at vanskelig gøre samarbejde
 • Den unge nægter at samarbejde fordi denne har antagelser om, at deres forandringer vil have negative effekter for andre
 • Den unge er bange for at samarbejde om behandling og forandring, vil destruere dennes personlighed/selv
 • Pædagogen og den unges skemaer og underliggende formodninger spiller sammen (blinde punkter, der gør at man som behandler ”køber” den unges dysfunktionelle antagelser)
 • Dårlig timing af intervention
 • Tidsbegrænsninger
 • Uenighed eller uklarhed om behandlingens mål
 • Urealistiske behandlingsmål
 • Den unge føler sig tvunget ind i behandlingen, og mangler følgelig motivation
 • Den unge tror at behandling er en passiv eller magisk proces
 • Den unges kerneproblemer er ofte i og for sig selv, hæmmende for behandlingen
 • Den unge har dårlig impuls- og selvkontrol, og andre mangler (fx lav intelligens og sociale færdigheder)
 • Pædagogen og den unge bliver frustrerede over manglende fremskridt
 • Den unge opfatter sit selvværd truet, grundet magt-forskydninger i behandlingsrelationen

(Efter Beck, Freeman & Davis, 2004)

www.bokongerslev.dk 2007

adf rdseksperimenter
Adfærdseksperimenter

Metoder til at afprøve gamle såvel som nye tanker, leveregler og skemaer. Følgende bør huskes:

 • Gør opgaven interessant, fornuftig og vedkommende
 • Sørg for at den unge er i stand og villig til at samarbejde
 • Rollespil/visualiser situationen først
 • Identificer mulige forhindringer og diskuter hvorledes disse kan håndteres
 • Forudsig negative konsekvenser og planlæg hvorledes de skal håndteres
 • Identificer negative automatisk tanker, og arbejd med dem forud for eksperimentet. Find alternative tolkninger af ”fiasko”
 • Øg sværhedsgraden i eksperimentet, indtil alt er dækket
 • Gentag indtil der ikke er mere angst, forbehold, tvivl og skepsis
 • Lav grundig evaluering bagefter

(efter Oestrich, 2000: 103)

www.bokongerslev.dk 2007

forekomst af s rlige sygdomsgrupper
Forekomst af særlige sygdomsgrupper

På baggrund af hovedsageligt internationale undersøgelser kan opstilles nedenstående skøn over forekomsten (prævalensen) af en række sygdomsgrupper og sygdomstilstande:

 • Depression: 1 % af børn i skolealderen og 3-5% af unge i alderen 13-19 år.
 • Psykoser: Ca. 0.5% af en årgang unge indlægges med psykose.
 • Tvangstilstande: 1-2% af børn og unge.
 • Angsttilstande: 2-5% af børn og 9% af unge.
 • Spiseforstyrrelser: En arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen anslår forekomsten af anorexia nervosa til 0,3 -1% og bulimia nervosa til 1,7- 4% blandt unge piger. Anorexia nervosa skønnes at forekomme hos ca. 1‰ af drenge i teenagealderen.
 • Infantil autisme: 0,4 -1 pr. 1000 nyfødte.
 • Aspergers syndrom: 0,4% af børn og unge.
 • Hyperkinetisk forstyrrelse: Forekommer i henhold til notat fra Sundhedsstyrelsen hos mellem 0,5 og 3% af børn i skolealderen.
 • Adfærdsforstyrrelser: 2% af 8-årige, 8% af 14-16-årige.
 • Selvmord: Fra 1975 -1995 forekom 96 selvmord hos børn under 16 år.
 • Selvmordsforsøg: 5% af 15-24-årige har på et tidspunkt i deres liv forsøgt selvmord.

Kilde: http://www.sst.dk/publ/Publ2001/Boernepsykiatri/html/index7.html

www.bokongerslev.dk 2007

v rkt jskassen
Værktøjskassen
 • Case-formulering
 • Kædeanalyse
 • Adfærdseksperimenter
 • Gamle briller, nye briller

www.bokongerslev.dk 2007

anbefalet litteratur
Anbefalet litteratur

Oestrich, I.H. (2000) Tankens kraft – kognitiv terapi i klinisk praksis. KBH: Dansk psykologisk Forlag.

Tammie, R. (2001) Børn kan også tænke – kognitiv udviklingsterapi med børn. KBH: Dansk psykologisk Forlag.

Stallard, P. (2006) Gode tanker, gode følelser – kognitiv adfærdsterapi, en arbejdsbog for børn og unge. KBH: Dansk psykologisk Forlag.

www.bokongerslev.dk 2007