slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Deklarationsseminarium PowerPoint Presentation
Download Presentation
Deklarationsseminarium

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 93

Deklarationsseminarium - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Deklarationsseminarium. 2010. Välkommen!. Inledning. Generaldirektör Ingemar Hansson. Dags att deklarera!. 59,8 milj. kontrolluppgifter har kommit in 7 388 461 inkomstdeklarationer har skickats ut 661 000 personer har försäljning av värdepapper att deklarera

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Deklarationsseminarium


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Deklarationsseminarium 2010 Välkommen!

  2. Inledning Generaldirektör Ingemar Hansson

  3. Dags att deklarera! • 59,8 milj. kontrolluppgifter har kommit in • 7 388 461 inkomstdeklarationer har skickats ut • 661 000 personer har försäljning av värdepapper att deklarera • 120 019 personer har försäljning av småhus att deklarera • 129 458 personer har försäljning av bostadsrätt att deklarera

  4. Se över din ekonomi! Ta tillfället i akt och se över din ekonomi. Har du rätt jämkning?

  5. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel • Lätt att deklarera för de flesta • Använd våra e-tjänster och vår webbplats • Extraöppet i Skatteupplysningen Var ute i god tid!

  6. Komplicerade områden • Fortfarande svårt och många fel vid försäljning av värdepapper och bostäder samt vid reseavdrag • Vi försöker förenkla och göra det lätt att göra rätt från början • Försäljning av enbart inlösenrätter eller inlösen av premieobligationer - ingen redovisning på K4 • Innebär totalt att ca 220 000 personer inte behöver lämna K4-bilagan

  7. Deklarera elektroniskt! • Mer än 99 % kan • I år är målet 60 % • Enkelt och färre fel • Ny skatteuträkning • Kvittens Behåll pappersdeklarationen!

  8. Husarbete • Årets stora nyhet och en pedagogisk utmaning • Fem olika metoder för skattereduktionen • Fakturamodellen gör det lättare i framtiden • 561 110 personer får förtryckta uppgifter i deklarationen med en skattereduktion på totalt 6 518 554 856 kr

  9. Nyheter vid 2010 års taxering(löntagare och pensionärer) Tommy Carlsson

  10. Resor till och från arbetet • Avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen medges endast för den del av kostnaden som överstiger 9 000 kr (f.å. 8 000 kr) • Avdraget för egen bil är fortfarande 18,50 kr/mil, vilket innebär att man måste ha kört minst 487 mil (9000/18,50=486,5) för att avdrag ska kunna komma ifråga

  11. Uthyrning av privatbostad • Schablonavdraget har höjts till 12 000 kr per år (f.å. 4 000 kr) • Syftet är att stimulera till uthyrning i andra hand t.ex. till studenter

  12. Skattereduktion för husarbete • Skattereduktionen omfattar sedan den 8 december 2008 även s.k. ROT-arbeten. • Mer information kommer senare under dagens program. • Vid försäljning av privatbostad får inte avdrag göras för förbättringsutgifter som täcks av s.k. ROT-avdrag

  13. Förhöjt grundavdrag för pensionärer • Personer födda 1943 eller tidigare som varit bosatta i Sverige hela 2009 – eller vistats här stadigvarande hela året – får ett förhöjt grundavdrag • Tillägget är högst 18 100 kr • Framgår av tabell i Skatteuträkningsbroschyren SKV 425, sidan 7+10-11 • Ett par exempel: taxerad inkomst 100 000 200 000 grundavdrag pensionär 36 300 28 900 vanligt grundavdrag 29 700 26 300 differens + 6 600 + 2 600 om skatten är 30 % - 1 980 kr - 780 kr

  14. Förmån av dator • Från och med årets deklaration ska förmån av datorutrustning som arbetsgivare tillhandahåller, värderas till marknadsvärdet • Undantag – om avtal tecknats 2006 eller tidigare, se Skatteregler för privatpersoner, SKV 330

  15. Enklare beräkning av jobbskatteavdraget för pensionärer • Tabell finns på sidan 27 i Skatteuträkningsbroschyren • Arbetsinkomst 0 - 100 000 kr = 20 % Arbetsinkomst 100 000 – 300 000 = 15 000 + 5 % Arbetsinkomst 300 000 och högre = 30 000 • Exempel: Arbetsinkomst 105 000 kr: Skattereduktion 20 250 kr (15 000 + 105 000 x 5%) Om skatten är 30 %: 105 000 x 30 % = 31 500 kr – 20 250 kr = 11 250 kr

  16. Husavdraget Pia Blank Thörnroos och Anna Sjöberg

  17. Skattereduktion för husarbete 1 juli 2007 Hushållsarbete 8 dec 2008 ROT-avdrag 1 juli 2009 Fakturamodellen

  18. 561 110 personer har fått skattereduktion med totalt 6 518 554 856 kr. Inkomståret 2009. Beloppet kommer att öka eftersom alla som själva ansöker om skattereduktion ännu inte har kommit in med sin ansökan.

  19. Fördelning • 123 240 personer har fått skattereduktion för hushållsarbete. • 421 706 personer har fått skattereduktion för ROT-arbete. • 26 538 personer har fått skattereduktion för såväl hushållsarbete som ROT-arbete. • Observera att differensen på ca 10 000 personer beror på att man inte i förtrycket kan utnyttja någon del av sin skattereduktion

  20. Hushållsarbete och ROT-arbete • Den som har fått skattereduktion för husarbete har i snitt fått ca 3 000 kr i skattereduktion. • Den som har fått skattereduktion för ROT-arbete har i snitt fått ca 13 000 kr.

  21. Vilka arbeten ger rätt till skattereduktion för ROT? Alla byggarbeten som utförs i småhus och i bostadsrätt. Den som ansöker om skattereduktion för ROT-arbete måste äga huset eller bostadsrätten

  22. Även vissa markarbeten ger rätt till skattereduktion VVS-arbeten som utförs på tomten Borrning och grävning för vatten och värme som utförs på tomten Dränering

  23. Ingår inte Murar Anläggning av trädgård Anläggning av uppfart Pool

  24. Vilka arbeten ger rätt till skattereduktion för hushållsarbete Arbetet ska vara utfört i bostaden. Den som ansöker om skattereduktion för hushållsarbete behöver inte äga bostaden där han bor för att få skattereduktion.

  25. Vem kan få skattereduktion? • 18 år vid årets utgång • Obegränsat skattskyldig i Sverige • Begränsat skattskyldiga i vissa fall • Ägare av fastighet eller bostadsrätt (gäller ROT) • Själv nyttjar bostaden där arbetet utförs

  26. Fem sätt att få skattereduktion 2009 • Arbeten utförda och betalda innan 1 juli 2009, ansökan på blankett 4501 (gäller endast inkomståret 2009). • Arbeten utförda och betalda 1 juli eller senare, fakturamodellen. • Säkerhetsventilen (gäller endast inkomståret 2009) • Husarbete som förmån från arbetsgivaren. • Anlitat privatperson med A-skattsedel, skattereduktion medges med arbetsgivaravgiften.

  27. Arbeten utförda och betaldatill och med 30 juni 2009 1 • Ansökan ska göras på blankett 4501. • Ansökan ska skickas till Västervik. • Sista dag för ansökan 3 maj. Ansökan ska bara göras på särskild blankett

  28. Arbeten utförda och betalda 1 juli 2009 eller senare(fakturamodellen) 2 • Kunden betalar halva arbetskostnaden till utföraren. • Utföraren ansöker om utbetalning av resterande del hos Skatteverket. • Köparen tillgodoförs preliminär skattereduktion. • Beloppet förtrycks i deklarationen. Det är bara att godkänna i deklarationen.

  29. Arbeten utförda och betalda 1 juli till och med 31 december 2009 (säkerhetsventilen) 3 • Kunden betalar hela arbetskostnaden till utföraren. • Kunden ansöker själv om skattereduktion i deklarationen. • Ruta 47 i deklarationen ska fyllas i och bilaga 47 ska bifogas deklarationen. Ansökan ska bara göras i deklarationen.

  30. 4 Husarbete som förmån från arbetsgivaren • Förmånens värde har inte ingått i underlaget för skattereduktion. • Arbetsgivaren redovisar förmånen på lönekontrolluppgiften. • Skattereduktionen förtrycks i deklarationen. Det är bara att godkänna i deklarationen!

  31. 5 Skattereduktion för den som anställt privatperson med A-skatt • Ersättningen har redovisats på förenklad skattedeklaration • Preliminär skattereduktion har medgetts med belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter • Skattereduktionen förtrycks i deklarationen Det är bara att godkänna i deklarationen!

  32. HusarbeteInkomstdeklarationen • Nytt avsnitt: 4 Skattereduktion-Husarbete • Ruta ”Skattereduktion”- här är förtryckt • Skattereduktion, under första halvåret, enligt beslut t.o.m. februari. • Preliminär skattereduktion, under andra halvåret, enligt fakturamodellen. • Skattereduktion enligt kontrolluppgift för förmån av husarbete. • Skattereduktion för den som anlitat privatperson med A-skatt. • Maximalt 50 000 kr. • Ruta 47 endast för säkerhetsventilen 2010. Skattereduktionen räknas ut på bilaga K47 (SKV 2147) eller i den elektroniska deklarationen med e-legitimation.

  33. HusarbeteSpecifikationen Exempel Margareta

  34. HusarbetePreliminär skatteuträkning Exempel Margareta

  35. Varför finns det risk för kvarskatt? Den slutliga skatten räcker inte till för att göra skattereduktion fullt ut. Dessutom kan skattereduktion inte göras mot alla skatter och avgifter.

  36. Lisa har en årsinkomst på 270 000 kr. Lisa har köpt ROT-arbete för 100 000 kr och har betalat halva fakturabeloppet till utföraren samt tillgodoförts 50 000 kr i preliminär skattereduktion. Fråga: Räcker Lisas skatt för att få skattereduktion med 50 000 kr? Total skatt inklusive allmän pensionsavgift som Lisa ska betala 99 952 kr Skattebelopp som alltid måste betalas Skattebelopp som Lisa kan användas för skattereduktion 80 352 kr Skattereduktion Allmän pensionsavgift 18 900 kr Jobbskatteavdrag 18 476 Skattereduktion för husarbete 42 976 Svar: Lisas skatt att betala räcker inte till för att medge skattereduktion för ROT-arbete med 50 000 kr. Lisa måste betala tillbaka 7 024 kr i för mycket tillgodoförd preliminär skattereduktion. 7 024 kr

  37. Hur mycket skattereduktion kan jag få? Använd skatteuträkningsprogrammet för att göra en preliminär beräkning av hur stort utrymme för skattereduktion för husarbete du har.

  38. PAUS

  39. Beskattning av värdepapper och bostäder Karin Sköld Berzelius

  40. Kontrolluppgifter • Antalet försäljningar av aktier har ökat med 14 % • försäljningssumma 357 miljarder – förra året 338 miljarder • Försäljning av fondandelar har minskat med 17 % • vinster på 8 miljarder och förluster på 4 miljarder • förra året vinster 30 miljarder och förluster på 2 miljarder • Antalet ränteutbetalningar har minskat med 39 % • ersättningsbeloppet har sjunkit med 12 miljarder • räntebelopp i år 17 miljarder och förra året 29 miljarder

  41. Redovisning fondandelar • Skatteverket får kontrolluppgift på vinst eller förlust • Dessa förtrycks i deklarationen. • Många fel förra året! • Banker, fondkommissionärer m.fl. skickar även en i fylld K4 till sin kund. • i denna ingår vinst och förlust investeringsfonder • fondandelarna på blankett K4 måste tas bort om den ska lämnas in - annars redovisas det dubbelt • den som lämnar e-K4 ska inte lägga till dessa

  42. Nyemissioner • Under 2009 många nyemissioner • Aktieägarna • erbjuds vara med och teckna nya aktier • får genom detta teckningsrätter eller uniträtter • Beskattning • tecknar man aktier ingen beskattning nu • säljer man rätterna redovisas som försäljning • rätterna har anskaffningskostnad 0 kr • Exempel redovisning av teckningsrätter • Haldex -> ”Försäljning av värdepapper” sid. 9 • Swedbank -> www.skatteverket.se -> Deklarera 2010

  43. Inlösen 2009 • Under 2009 har 8 bolag på Stockholmsbörsen löst in aktier. Två typer av inlösen • Inlösenrätter • Bure Equity och Öresund • OBS! vissa sålda inlösenrätter redovisades redan tax 2009 • alla som varit med om inlösen redovisar detta tax 2010 • Split och obligatorisk inlösen • Betsson AB, Entraction Holding AB, HiQ International AB, Net Entertainment NE AB, WeSC AB och Vostok Gas Ltd

  44. Beskattning inlösen • Inlösen med inlösenrätter • inlösta aktier redovisas som en vanlig aktieförsäljning • Inlösen med split och obligatorisk inlösen • antingen säljs inlösenaktierna eller löses de in automatiskt • ersättningen - pengar eller andra värdepapper • omkostnadsbeloppet fördelas mellan inlösenaktier och övriga aktier • Skatteverket lämnar i dessa fall ett allmänt råd • Exempel redovisning av inlösen • inlösenrätter i Bure -> ”Försäljning av värdepapper” sid. 16-17 • inlösen i Betsson -> ”Försäljning av värdepapper” sid. 16-17 • inlösen i fler bolag -> www.skatteverket.se -> Deklarera 2010

  45. Inlösenrätter, teckningsrätter och uniträtter • Försäljning av enbart inlösenrätter - ingen redovisning på K4 • Nytt för i år! Gäller även försäljning av teckningsrätter och uniträtter - det finns en lista vilka bolag som omfattas på vår webbplats • Hela försäljningssumman är skattepliktig vinst - Skatteverket förtrycker vinsten - deklaranten får information på sin specifikation • Innebär att totalt ca 100 000 deklaranter slipper lämna K4 • Ytterligare ca 120 000 som endast löst in premieobligationer slipper också lämna K4-redovisning • OBSERVERA! • har man sålt andra värdepapper - vinsten förtrycks inte – kräver redovisning av samtliga försäljningar på blankett K4 • enklare om man deklarerar på Internet

  46. Information om aktier m.m. • Information och exempel finns i ”Försäljning av värdepapper”, SKV 332 • även råvaror, valuta m.m. • Deklarera 2010 Värdepapper/försäkringar www.skatteverket.se • Aktiehistorik www.skatteverket.se/aktiehistorik

  47. Aktiehistorik

  48. Uthyrning av privatbostäder • Schablonavdraget höjs till 12 000 kr • Avdraget gäller • för varje privatbostad - två delägare får 6 000 kr var • för ett helt år - oavsett hur många gånger eller tidslängden på uthyrningen • Avdragsbelopp: • småhus - avdrag 12 000 kr + 20 % av uttagen hyra • bostadsrätt - avdrag 12 000 kr + månadsavgiften för uthyrd del • hyresrätt - avdrag 12 000 kr + hyran för uthyrd del

  49. Exempel uthyrningav privatbostäder • Lisa och Kalle hyr ut ett rum i sin villa för 3 000 kr/mån

  50. Bostadsbeskattning • Ägarlägenhet möjlig sedan 1 maj 2009 • Beskattas på samma sätt som ett småhus • Fastighetsavgiften 6 362 kr eller högst 0,75 % av taxeringsvärdet • Fastighetsskatten 1 % av taxeringsvärdet • Förändringar i fastighetsavgiften bl.a. fler fastigheter som omfattas - gäller taxering 2011