Download
geriatri et geriatrisk udredningsprogram n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geriatri – et geriatrisk udredningsprogram PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geriatri – et geriatrisk udredningsprogram

Geriatri – et geriatrisk udredningsprogram

465 Views Download Presentation
Download Presentation

Geriatri – et geriatrisk udredningsprogram

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Geriatri – et geriatrisk udredningsprogram

 2. Hvad er geriatri? Hvad er et geriatrisk udredningsprogram ?

 3. Geriatrisk udredningsprogram • Tage udgangspunkt i patientens problemer • Afdække alle patientens sygdomme • Husk historiske data • Afklare samspillet mellem de forskellige sygdomme • Kritisk gennemgang af patientens medicin • Vurdere funktionstab • Vurdere sociale problemstillinger • Behov for profylaktiske tiltag

 4. Hr. Nielsen 85 år En stor mave Svært ved at få luft Mange smerter i venstre albue

 5. Hr. Nielsen 85 år Indlagt akut Hævet varm og rød venstre albue Nedsat kraft i venstre arm Stor spændt abdomen Sår på benene Noget forvirret Husker egne data Husker ikke tidl. sygdomme

 6. Hører dårligt Rollator Bor i eget hus Gift - hustru svært depressiv

 7. Hr. Nielsen 85 år 17 slags medicin

 8. Hvad fejler patienten? Hvad skal vi gøre ved denne patient?

 9. Indhold • Udredningsprogram • Hr. Nielsen • Hvad er geriatri? • Eksamensspørgsmål

 10. Hr. Nielsen 85 år En stor mave Svært ved at få luft Mange smerter i venstre albue

 11. Hr. Nielsen 85 år Indlagt akut Hævet varm og rød venstre albue Nedsat kraft i venstre arm Stor spændt abdomen Sår på benene Noget forvirret Husker egne data Husker ikke tidl. sygdomme

 12. Hr. Nielsen 85 år Indlagt akut Hævet varm og rød venstre albue Nedsat kraft i venstre arm Stor spændt abdomen Sår på benene Noget forvirret Husker egne data Husker ikke tidl. sygdomme

 13. Hr. Nielsen 85 år Tidligere apopleksi KOL Hjertefunktion nedsat EF 40 Leverpåvirkning Forkalkninger i bugspytkirtlen Tidligere tablet behandlet diabetes

 14. Hører dårligt Briller Rollator Gift Eget hus Ingen hjemmehjælp Har selv købt ind og lavet mad Hr. Nielsen er glad for livet

 15. CRP 266 mg/l (<8) Leucocytter 19 (3.5 - 10) Hb 6.2 (8.3-10.5) P-K 3.2 (3.5-4.6) P-Na 124 (137-145) P-creatinin 40 (60-105) P-albumin 22 (34-45) P-glukose 13.6 mmol/l Levertal forhøjede 1 måned før, nu normale

 16. TSH 48 (0.3-4.5) Total T3 0.75 (1.10 -2.5) T4 21 (60-140)

 17. Tabl. Pantoloc 40 mg 1+0+0+0 Tabl. Multitabs 1+0+0+0 Tabl. Tiamin 300 mg 1+0+0+0 Tabl. B-combin stærke 1+0+0+0 Tabl. Hjertemagnyl 75 mg 1+0+0+0 Tabl. Digoxin 62,5 mikrogr. 2+0+0+0 Tabl. Furix 20 mg 0+1+0+0 Tabl. Spiron 25 mg 0+0+2+0 Tabl. Carvedilol Tabl. Ramipril Tabl. Finasterid 5 mg 1+0+0+0 Tabl. Mandolgin 50 mg 1+1+1+1 Tabl. Pinex 500 mg 2+2+2+2 Tabl. Imoclone 7.5 mg 0+0+0+1/2 Tabl. Citalopram 20 mg 1+0+0+0 Duovent inh. p.n. Tabl. Unikalk Senior 1+0+1+0

 18. Geriatrisk udredningsprogram • Tage udgangspunkt i patientens problemer • Afdække alle patientens sygdomme • Husk historiske data • Afklare samspillet mellem de forskellige sygdomme • Kritisk gennemgang af patientens medicin • Vurdere funktionstab • Vurdere sociale problemstillinger • Behov for profylaktiske tiltag

 19. Hører dårligt Briller Rollator Gift Eget hus Ingen hjemmehjælp Har selv købt ind og lavet mad Hr. Nielsen er glad for livet

 20. Indhold • Udredningsprogram • Hr. Nielsen • Hvad er geriatri? • Eksamensspørgsmål

 21. Intern medicin: Geriatri • Et af de 9 internmedicinske specialer

 22. Definition på en geriatrisk patient?Sundhedsstyrelsen • Akut medicinsk sygdom • Flere kroniske sygdomme • Funktionstab • Evt. sociale problemer • Typisk patient over 70 år

 23. Geriaterens opgaver Specifik viden om gamle mennesker/patienter • Geriatrisk udredningsprogram • Iværksætte relevant behandling(er) • Evt. hjælp fra andre specialer • Vurdere mulig interferens og bivirkning • Vurdere og behandle funktionstab • Vurdere sociale problemer • Profylakse mod gentagelse • Tværfagligt og tværsektorielt

 24. Geriaterens øvrige opgaver • Vurdere og behandle funktionstab • Vurdere sociale konsekvenser og iværksætte tiltag • Generelle profylaktiske tiltag • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

 25. Olympiadesyndromet Instabilitet Immobilitet Inkontinens Intellektuel reduktion Iatrogenese

 26. Geriatri i Danmark 2010

 27. GERIATRI i ÅRHUS GO-team G1 Akut medicin G2 Apopleksi Traume Apo-team MVA-team • Geriatrisk Team • Distriktsgeriatri • Følge-hjem Vagt beredskab Dagafsnit akut Faldklinik

 28. Indhold • Hvad er geriatri? • Fremtiden • Eksamensspørgsmål • Udredningsprogram • Hr. Nielsen

 29. Demografisk udviklingRegion Midt2010-40

 30. Demografisk udviklingRegion Midt2010-20

 31. 77-årig mand Indlagt akut –rodende og konfus Blodglukose 1.7 Meget svingende blodglukose 4. indlæggelse på 2 måneder

 32. Visiterer

 33. Yderligere information • Prakt. læge • Hj.pl. • Familie

 34. Geriatrisk vurdering, udredning og behandling

 35. Orientering og endelige aftaler • Patienten • Familien • Prakt. Læge • Hj.pl.

 36. Udskrivningsbrev med hjem

 37. Patienten følges hjem

 38. 90- årig mand på medicinsk visitationsafsnit • Indlagt p.gr.a. manglende væske- og fødeindtag • Ældrebolig • Ser og hører dårligt • Manglende blæretømning • Tiltagende forvirret første døgn af indlæggelsen – fast vagt • Tp. steget 38.7 • Antibiotika er startet for urinvejsbetændelse • Mange andre kroniske problemer

 39. 90-årig mand • Antibiotika beh. x 1 dgl. i.v. i 3 dage • Fast vagt første døgn kl. 15-07 kommunal-amtsligt vagtberedskab • Fast vagt kl. 07-15 fra geriatrisk afd. • Saltvandsdrop s.c. det første døgn • Vanlig hjemmepleje • Gennemgang af patientens øvrige problemer og medicin • Kontakt til egen læge: videre plan

 40. Indhold • Udredningsprogram • Hr. Nielsen • Hvad er geriatri? • Fremtiden • Eksamensspørgsmål

 41. Eksamensspørgsmål - eksempel • Beskriv et program for udredning af en ældre patient med faldtendens • Beskriv kontraindikationer for AK behandling hos gamle • Beskriv de hyppigste årsager til hyponatriæmi hos ældre • Beskriv nogle atypiske sygdomsmanifestationer hos gamle • Case

 42. Case - eksempel 82-årig mand – indlagt med stort cerebralt infarkt – udvikler efter få dage pludseligt hæmoglobinfald. Beskriv mulige årsager.

 43. Case -eksempel 85-årig kvinde indlægges pga tiltagende forvirring gennem den sidste måned. Ved indlæggelsen måles P-Natrium på 120 mmol/l (reference interval: 137-145 mmol/l). Beskriv mulige årsager.

 44. Eksamensspørgsmål forår 2009 En 85-årig kvinde er fundet gående rundt i sin have midt om natten. Beskriv et geriatrisk udredningsprogram

 45. Eksamensspørgsmål 2009/10 Beskriv de hyppigste årsager til SIADH (syndrome of inappropiatesecretion of antidiuretichormone) hos personer over 75 år.

 46. Eksamensspørgsmål 2010 En 87-årig kvinde blev fundet liggende på køkkengulvet af hjemmehjælperen. Hun er ikke kendt dement, men husker intet om hændelsen. På skadestuen konstateres højresidig hoftenær fraktur. Beskriv de mest sandsynlige medicinske årsager til faldet.

 47. Formål med undervisning Viden om • hvad geriatri er • hvordan syge ældre adskiller sig fra syge yngre • det komplekse samspil af sygdomme hos ældre • hvordan en syg ældre patient behandles som eet menneske Lyst til • en spændende intellektuel udfordring • arbejde med ældre

 48. Plan for forelæsningerne • Geriatri og geriatrisk metode • Ældre over unge • Atypiske akutte sygdomsmanifestationer • Komplekse sygdomsbilleder • Medicineringsproblemer • Faldudredning • Hyponatriæmi