Download
samlet rsrapport for n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samlet årsrapport for PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samlet årsrapport for

Samlet årsrapport for

87 Views Download Presentation
Download Presentation

Samlet årsrapport for

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Samlet årsrapport for Grenen - Særlig sikret 2010 SIP-Sikret Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra 1. august 2010 til 31. juli 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 1

 2. Indhold • SIP – Metode og baggrund • Hvad er SIP? • SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) • Sådan læses rapporten • Udfyldte skemaer • Karakteristik af de unge og samarbejde med forældre, kommune og skole • Indsatser • Resultatindikatorer • Social adfærd og sociale ressourcer • Familiemæssige relationer • Fysisk og psykisk trivsel • Faglige kvalifikationer • Praktiske færdigheder • Misbrugsproblemer • Kriminel adfærd Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 2

 3. Hvad er SIP?- Dokumentation, læring og kvalitetsudvikling • Udviklet med udgangspunkt i viden og forskning • Fokus på sammenhænge ml. ”det man gør” og de ”resultater” det giver • Refleksion, læring og kvalitetsudvikling • Bidrage til en fokuseret og kvalificeret indsats • Formålet med SIP er at opnå en dokumenteret og dermed kvalificeret viden – viden som kan anvendes til læring • Baserer sig på en programteori – forestillinger om sammenhænge mellem indsats og resultat • Evalueringen er en test af programteoriens antagelser Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 3

 4. SDQ-redskab Scorer på de 5 SDQ-indikatorer beregnes ud fra hver 5 spørgsmål • Emotionelle problemer • Klager ofte over hovedpine, ondt i maven eller kvalme • Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret • Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd • Er utryg og klæbende i nye situationer, bliver nemt usikker på sig selv • Er bange for mange ting, er nem at skræmme • Adfærdsproblemer • Har ofte raserianfald eller bliver let hidsig • Gør for det meste, hvad der bliver sagt • Kommer ofte i slagsmål og mobber andre • Lyver og snyder ofte • Stjæler fra hjemmet, i skolen eller andre steder • Hyperaktivitet • Er rastløs, ”overaktiv”, har svært ved at holde sig i ro i længere tid • Sidder konstant uroligt på stolen, har svært ved at holde arme og ben i ro • Er nem at distrahere, mister let koncentrationen • Tænker sig om, før han/hun handler • Gør tingene færdige, er god til at koncentrere sig Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 4

 5. SDQ-redskab Scorer på de 5 SDQ-indikatorer beregnes ud fra hver 5 spørgsmål (fortsat). • Kammeratskabsproblemer • Er lidt af en enspænder, leger mest alene • Har mindst én god ven • Er generelt vellidt af andre unge • Bliver mobbet eller drillet af andre unge • Kommer bedre ud af det med voksne end med andre unge • Prosocial adfærd • Er hensynsfuld og betænksom overfor andre • Er god til at dele med andre unge • Prøver at hjælpe, hvis nogen slå sig, er kede af det eller skidt tilpas • Er god mod mindre børn og unge • Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 5

 6. Sådan læses rapporten • Rapporten er baseret på data, som er indsamlet gennem SIP-skemaer udfyldt på institutionen. • Rapporten fokuserer på institutionens egne resultater. • I rapporten vises hvilke områder, der er gennemført indsatser inden for, samt hvilke indsatser, der konkret er udført. • Rapporten viser den unges udvikling indenfor de 7 resultatindikatorer: Social adfærd og sociale ressourcer, familiemæssige relationer, Fysisk og psykisk trivsel, Faglige kvalifikationer, Praktiske færdigheder, Misbrugsproblemer og Kriminel adfærd. • Det er muligt at sammenligne resultatet for institutionen i år med institutionens resultater sidste år i de tilfælde, hvor der er indberettet data fra forrige år. • Derudover er det muligt at sammenligne institutionens resultater med resultatet for hele landet, samt med resultatet for den institution, der klarer sig bedst (flest mulige der opnår forbedring; eller flest, der svarer i høj grad eller i nogen grad ) og den institution, der klarer sig dårligst (færrest, der oplever en forbedring; eller færreste, der svarer i høj grad eller i nogen grad). For at skabe det bedst mulige sammenligningsgrundlag skal resultaterne for hhv. den bedste og den dårligst institution være baseret på minimum 10 besvarelser. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 6

 7. Sådan læses figurerne Antal besvarelser Procentvis andel af besvarelser Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 7

 8. Udfyldte skemaer Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 8

 9. Karakteristik af de unge og samarbejde med forældre, kommune og skole Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 9

 10. Karakteristik af de unge og samarbejde med forældre, kommune og skole Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 10

 11. Karakteristik af de unge og samarbejde med forældre, kommune og skole Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 11

 12. Karakteristik af de unge og samarbejde med forældre, kommune og skole Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 12

 13. Indsatser • Social udvikling og adfærd • Psykiske og psykiatriske problemer • Fysisk sundhed • Almindelig daglig læring • Netværksrelationer • Skole- og værkstedsdeltagelse • Ift. Pædagogiske mål for skole, værksted og arbejde • Misbrug • Kriminalitet • Andre problemstillinger Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 13

 14. Indsatser Social udvikling og adfærd Indsatserne har været rettet mod: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 14

 15. Indsatser Psykiske og psykiatriske problemer Indsatserne har været rettet mod: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 15

 16. Indsatser Fysisk sundhed Indsatserne har været rettet mod: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 16

 17. Indsatser Almindelig daglig læring Indsatserne har været rettet mod: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 17

 18. Indsatser Skole- og værkstedsdeltagelse Indsatserne har været rettet mod: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 18

 19. Indsatser Ift. pædagogiske mål for skole, værksted og arbejde Indsatserne har været rettet mod: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 19

 20. Indsatser Netværksrelationer Indsatserne har været rettet mod: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 20

 21. Indsatser Misbrug (1/2) Indsatserne har været rettet mod: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 21

 22. Indsatser Misbrug (2/2) Indsatserne har været rettet mod: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 22

 23. Indsatser Kriminalitet Indsatserne har været rettet mod: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 23

 24. Indsatser Andre problemstillinger Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 24

 25. Kommunikation,Brugerinddragelse &Individuelle planer Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 25

 26. Kommunikation Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 26

 27. Brugerinddragelse Har den unge haft indflydelse på følgende under anbringelsen? Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 27

 28. Individuelle planer Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 28

 29. Resultatindikatorer • Social adfærd og sociale ressourcer • Familiemæssige relationer • Fysisk og psykisk trivsel • Faglige kvalifikationer • Praktiske færdigheder • Misbrugsproblemer • Kriminel adfærd Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 29

 30. Social adfærd og sociale ressourcer Måles gennem følgende indikatorer: • Udviklingen i den unges adfærdsproblemer (målt gennem SDQ) – vurderet af både den unge selv og den unges kontaktpædagog • Udviklingen i den unges kammeratskabsproblemer (målt gennem SDQ) – vurderet af både den unge selv og den unges kontaktpædagog • Udviklingen i den unges prosociale adfærd (mål gennem SDQ) – vurderet af både den unge selv og den unges kontaktpædagog • Udviklingen i den unges adfærdsproblemer (målt gennem HoNOSCA) – vurderet af den unges kontaktpædagog • Udviklingen i den unges sociale problemer (målt gennem HoNOSCA) – vurderet af den unges kontaktpædagog Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 30

 31. Social adfærd og sociale ressourcer Adfærdsproblemer (SDQ) Udvikling i de unges adfærdsproblemer vurderet af den unges kontaktpædagog Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 31

 32. Social adfærd og sociale ressourcer Adfærdsproblemer (SDQ) Udvikling i de unges adfærdsproblemer vurderet af den unge selv Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 32

 33. Social adfærd og sociale ressourcer Kammeratskabsproblemer (SDQ) Udvikling i de unges kammeratskabsproblemer vurderet af den unges kontaktpædagog Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 33

 34. Social adfærd og sociale ressourcer Kammeratskabsproblemer (SDQ) Udvikling i de unges kammeratskabsproblemer vurderet af den unge selv Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 34

 35. Social adfærd og sociale ressourcer Prosocial adfærd (SDQ) Udvikling i de unges prosociale adfærd vurderet af den unges kontaktpædagog Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 35

 36. Social adfærd og sociale ressourcer Prosocial adfærd (SDQ) Udvikling i de unges prosociale adfærd vurderet af den unge selv Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 36

 37. Familiemæssige relationer Måles gennem følgende indikatorer: • Udvikling i forhold til familie – vurderet af den unge selv • Udvikling i støtte fra familie – vurderet af den unge selv Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 37

 38. Familiemæssige relationer Forhold til familie Den gennemsnitlige udvikling i de unges forhold til deres familie – vurderet af den unge selv Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 38

 39. Familiemæssige relationer Støtte fra familie Gennemsnitlig udvikling i den støtte de unge oplever fra deres familie - vurderet af den unge selv Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 39

 40. Fysisk og psykisk trivsel Måles gennem følgende indikatorer: • Udvikling i om den unge tit føler sig syg – vurderet af den unge selv • Udvikling i generelt at have et godt helbred – vurderet af den unge selv • Udviklingen i den unges emotionelle problemer (SDQ) – vurderet af både den unge selv og den unges kontaktpædagog • Udviklingen i den unges hyperaktivitet (SDQ) – vurderet af både den unge selv og den unges kontaktpædagog • Udviklingen i den unges funktionsevne (målt gennem HoNOSCA) – vurderet af den unges kontaktpædagog • Udviklingen i den unges symptomer (målt gennem HoNOSCA) – vurderet af den unges kontaktpædagog Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 40

 41. Fysisk og psykisk trivsel Jeg føler mig tit syg Gennemsnitlig udvikling i den unges vurdering af om han/hun tit føler sig syg Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 41

 42. Fysisk og psykisk trivsel Jeg har generelt et godt helbred Gennemsnitlig udvikling i om den unge vurderer, at han/hun generelt har et godt helbred Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 42

 43. Fysisk og psykisk trivsel Emotionelle problemer (SDQ) Udvikling i de unges emotionelle problemer vurderet af den unges kontaktpædagog Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 43

 44. Fysisk og psykisk trivsel Emotionelle problemer (SDQ) Udvikling i de unges emotionelle problemer vurderet af den unge selv Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 44

 45. Fysisk og psykisk trivsel Hyperaktivitet (SDQ) Udvikling i de unges hyperaktivitet vurderet af den unges kontaktpædagog Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 45

 46. Fysisk og psykisk trivsel Hyperaktivitet (SDQ) Udvikling i de unges hyperaktivitet vurderet af den unge selv Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 46

 47. Faglige kvalifikationer Måles gennem følgende indikatorer: • Lærerens vurdering af forbedring i forskellige fag • Den unges vurdering af forbedring i forskellige fag • Tilfredsstillende deltagelse i værkstedstilbud – vurderet af lærer/faglærer • Speciel interesse i værksteder – vurderet af lærer/faglærer • Lyst til at starte i skole/uddannelse efter opholdet – vurderet af den unge selv • Lyst til at finde job efter opholdet – vurderet af den unge selv • Er den unge i skole- eller uddannelsesforløb efter udskrivning – udfyldt af læreren • Har den unge fået læreplads/job efter anbringelsen –udfyldt af læreren Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 47

 48. Faglige kvalifikationer Udvikling i dansk Lærerens vurdering af den unges udvikling inden for faget dansk i skolen. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 48

 49. Faglige kvalifikationer Udvikling i matematik Lærerens vurdering af den unges udvikling inden for faget matematik i skolen. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 49

 50. Faglige kvalifikationer Udvikling i engelsk Lærerens vurdering af den unges udvikling inden for faget engelsk i skolen. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 50