Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NYKTURI, NATLIG POLYURI og andre kæpheste PowerPoint Presentation
Download Presentation
NYKTURI, NATLIG POLYURI og andre kæpheste

NYKTURI, NATLIG POLYURI og andre kæpheste

192 Views Download Presentation
Download Presentation

NYKTURI, NATLIG POLYURI og andre kæpheste

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NYKTURI, NATLIG POLYURIog andre kæpheste Frank Schmidt MD, PhD Charlotte Graugaard-Jensen MD, PhD Urologisk afdeling Skejby Sygehus Danmark

 2. Agenda • Hvad er nykturi? • Ætiologi • Patologi • Hvad er natlig polyuri? • Ætiologi • Ny forskning • Urologisk pause • Hvordan skal nykturi/natlig polyuri udredes og behandles?

 3. NYKTURI

 4. Definition Før 2002: ≥ 2 natlige vandladninger International Continence Society 2002 Nykturi = natlig vandladning eller….”the event of a sleep disturbing voiding”

 5. Almindelige ”misforståelser” Nykturi er et ubetydeligt problem, og selvom det betyder dårlig søvn, så kræver det ikke behandling Nykturi er kun et symptom på en underliggende lidelse, som OAB eller BPH Nykturi er et mandeproblem og kommer med alderen og er en del af den normale aldringsproces

 6. 1. misforståelse • forstyrrende • afbrudt søvn • øget morbiditet og mortalitet • “bother” (pollakisuri, nykturi, inkontinens) – Qol • Negativ betydning = 2 natlige vandladninger

 7. 2. misforståelse Ved behandling af BPH eller OAB behandles ofte kun dagsymptomer….. slap stråle dårlig blæretømning kraftig trang trang-inkontinens

 8. 3. misforståelse • Kvinder har lige så hyppigt nykturi som mænd (EPIC studiet) • Ca.15% unge < 40 år har ≥ 2 natlige vandladninger • Ca. 25% af verdens befolkning har ≥ 2 natlige vandladninger Irwin et al. European Urology 50 (2006) 1306–1315 Irwin et al. European Urology 50 (2006) 1306–1315 Irwin et al. European Urology 50 (2006) 1306–1315.

 9. Hyppighed The overall prevalence of nocturia in men and women in relation to age (2799 participants). Bing et al: BJU 2006 ; 98: 599-604

 10. Årsager natlig polyuri* hjerteinsufficiens nedsat blærekapacitet polydipsi Nykturi østrogenmangel søvnforstyrrelser* OAB* ubehandlet IDDM/NIDDM BPH* Fonda. BJU Int 1999; 84 (Suppl 1):13–15; van Kerrebroeck et al. Neurourol Urodyn 2002; 21:179–183; Wein et al. BJU Int 2002; 90 (Suppl 3): 28–31

 11. Ikke kun det ydre ældes

 12. Aldringstegn • Reduceret blærekapacitet • Slap ståle • Øget residual urin • Øget antal ikke inhiberede kontraktioner • Nedsat uretral tryk profil (mest kvinder)

 13. OVERAKTIV BLÆRE

 14. Overaktiv blære/overactive bladder syndrome (OAB) • Urgency with or without urge incontinence, usally with frequency and nocturia Overactive bladder syndrome Urge syndrome Urgency-frequency syndrome

 15. Urgency og…… URGENCY REDUCED INTER-VOID INTERVAL INCREASED FREQUENCY INCONTINENCE NOCTURIA REDUCED VOLUME/VOID Modified from Chapple CR, Artibani W, Cardozo LD, Castro-Diaz D, Craggs M, Haab F et al. BJU int 2005 95:335

 16. Vandladningsrefleksfyldning Andersson and Wein: Pharmacol Rev 2004; 56: 581

 17. Vandladningsrefleks vandladning Andersson and Wein: Pharmacol Rev 2004; 56:581

 18. Ætiologi • ”Overactive bladder syndrome” er baseret alene på symptomer • Kan være associeret med detrusor over-aktivitet (DO) (64%) • Patologien fortsat delvis ukendt….. • Neurogen • Myogen • Inflammatorisk

 19. Den overaktive blære Uhæmmede kontrak- tioner under opfyld- ningen/cystometrien Host Lækage

 20. BENIGN PROSTATAHYPERTROFI

 21. Benign prostatahypertrofi nykturi dårlig blæretømning retention igangsætningsbe-svær BPH efterdryp pollakisuri slap stråle urge inkontinens

 22. Ætiologi og patogenese • Alder • Testosteron

 23. Patogenese • Kompensationsfasen • Normal strålekraft • Detrusor-overaktivitet • Dekompensationsfasen • Dårlig blæretømning • Retention

 24. Cystoskopiske billeder

 25. Cystoskopiske billeder

 26. Den obstruerede patient Pdet= 130 cm H2O Vandladning under højt tryk, men med lavt flow og ofte inkomplet tømning 10 0

 27. NATLIG POLYURI

 28. Natlig polyuri • Unge >20 % af den samlede urinproduktion udskilles om natten • Ældre >33 % af den samlede urinproduktion udskilles om natten

 29. Natlig polyuri hos BPH-patienter • 85 % af patienter med BPH, hvor α-blokker ikke hjalp på deres nykturi….. Yoong et al. Med J Malaysia 2005;60:294–296

 30. Natlig polyuri Noctupus studiet USA/Canada Weiss JP, J Urol. 2011 Oct;186(4):1358-63.

 31. Agenda BT Natrium Vand ? Søvn

 32. Vand Plasma AVP Plasma osmolalitet Hypotension Vand reabsorption

 33. Vand Plasma AVP Plasma osmolalitet Hypotension Vand reabsorption

 34. AVP PG AVP V2 AQP-2 cAMP AQP-2 Prostaglandin receptor Hovedcelle i nyrernes samlerør

 35. AVP Hvistendahl GM: PhD-thesis 2003

 36. AVP Graugaard-Jensen et al: J Urol 2006; 176: 1034

 37. Kønsforskelle hos mennesker Desmopressin Relativ sensitivitet kvinder/mænd: 2.7 Juul K V et al. Am J Physiol Renal Physiol 2011;300:F1116

 38. Natrium ProstaGlandinE2 Natriurese

 39. PGE2 and natriurese Øget natrium-udskillelse Øget PGE2-udskillelse Kamperis K et al. Am J Physiol Renal Physiol 2006;291:F1232

 40. NSAID and natriurese Ibuprofen: FENa Uvol ens Lauridsen et al. BMC Nephrology 2010, 11:28

 41. PGE2 • 37 unge raske mænd og kvinder • 24 h indlæggesle • Kønsforskel I PGE2-udskillelse • Ingen kønsforskeli urin • output eller natrium-udskillese PhD-thesis; 2008: Graugaard-Jensen

 42. BloodTryk Har nykturi en cardiovaskulær årsag?

 43. BT og nykturi hos ældre mænd • 18 raske ældre mænd • 36 t indlæggelse • Nykturi BT Graugaard-Jensen et al: J Urol 2006; 176: 1034

 44. BT korrelerer med natlig urinproduktion • 17 men with nocturia • 10 controls • 36 h admission • Nocturnal diuresis BP Matthiesen TB; J Urol, 1996, 156;1292

 45. Agenda BT Natrium Vand ? Søvn

 46. Søvndeprivation (SD) • 20 unge raske deltagere • En normal nat, en nat med SD • AkutSDøger både natrium udskillelsen og urinproduktionen • clearance Kamperis K et al. Am J Physiol Renal Physiol 2010;299:F404

 47. Søvndeprivation Ingen nat-dipping i blodtrykket Kamperis K et al. Am J Physiol Renal Physiol 2010;299:F404

 48. Søvn Apnø • Atrial Natriuretic Peptide • Fører til natriurese diurese • Søvn Apnø BT

 49. Agenda BT Natrium Vand ? Søvn