Download
borgerdeltagelse catarina freitas environmental planning department city council of almada portugal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MÅL ... PowerPoint Presentation

MÅL ...

75 Views Download Presentation
Download Presentation

MÅL ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BORGERDELTAGELSECatarina FreitasEnvironmental Planning Department City Council of Almada, Portugal

 2. ... Goal and Objectives MÅL ... • Formålet er at forbedre jeres viden om deltagerne i processer og om borgerdeltagelse, • … hvad er tanken bag • … hvordan kan man gribe det an • … hvordan planlægger man • … hvilke regler skal følges • Og at guide jer til hvordan I selv kan planlægge borgerdeltagelse

 3. ... Mål og formål Formål Identificere de vigtigste punkter til forberedelse af et borgerdeltagelse forløb Give ideer, regler og guidelines til hvordan processen designes; teknikker og metoder Vær opmærksom på forskellige niveauer for borgerdeltagelse

 4. Hvad er borgerdeltagelse? Porquê ?

 5. Emner • ... Hvorfor har vi brug for borgerdeltagelse? • ... Hvad er konteksten? • ... Ide og koncept bag borgerdeltagelse • ... Hvordan designes en borgerdeltagelses proces • ... konklusioner

 6. ... 30 træer fældes hvert sekund ...

 7. ... Alle træerne på jorden kan absorbere 50 tons of CO2 per second ...

 8. ... Hele jordens befolkning producerer 127 tons affald pr sekund ...

 9. ... Hvert 20 minut udryddes en dyre- eller planteart ...

 10. ... Hvert sekund smides 55 kg olie i havet ...

 11. ... Om 65 år løber verdens oliereserver tørre ...

 12. ... Hvert 4. sekund dør et menneske af sult ...

 13. ... Hvorfor har vi brug for borgerdeltagelse? Hvorfor har vi brug for borgerdeltagelse? • Vi har alle brug for at forandre os ! (vaner, holdninger, værdier, prioriteringer, dagsordner …) • For at skabe forandringer bliver vi nødt til at finde fælles løsninger, vi skal have en konsensus om hvad vi gør. • For at opnå konsensus, skal vi forstå hinandens synsvinkler og have forståelse for forskelligheder

 14. ... Hvorfor har vi brug for borgerdeltagelse? Vi skal have vakt opmærksomheden mod virkelige problemer, som menneskeheden møder i dag Vi har brug for at kommunikere og give information til offentligheden på en præcis, fyldestgørende og meningsfuld måde. Vi bliver nødt til at involvere og inddrage offentligheden/borgerne i planlægning og beslutninger. Kort sagt vi skal have commitments fra alle.

 15. ... Hvorfor har vi brug for borgerdeltagelse? Vi skal have vakt opmærksomheden mod virkelige problemer, som menneskeheden møder i dag Vi har brug for at kommunikere og give information til offentligheden på en præcis, fyldestgørende og meningsfuld måde. Vi bliver nødt til at involvere og inddrage offentligheden/borgerne i planlægning og beslutninger. Kort sagt vi skal have commitments fra alle. ... At skabe åben, tidlig, fuldstændig, effektiv og meningsfuld mulighed for at deltage for borgerne, det er essensen.

 16. Emner... • ... Hvorfor har vi brug for borgerdeltagelse? • ... Hvad er konteksten? • ... Ide og koncept bag borgerdeltagelse • ... Hvordan designes en borgerdeltagelses proces • ... konklusioner

 17. ... Hvad er konteksten? «Borgerdeltagelse er meget godt, men når vi inviterer borgerne er der ingen der kommer » En skeptisk byrådspolitiker …

 18. ... Hvad er konteksten? «I vores kommune er der ikke politisk vilje. Sådan er det » En lokal kommunal ansat …

 19. ... Hvad er konteksten? «Hvis politikere og embedsværk ikke forbereder vores by til fremtidens udfordringer hvad skal vi så bruge dem til? » En borger …

 20. ... Hvad er konteksten? Fordomme hos beslutningstagere, planlæggere og eksperter Borgerne vil ikke deltage – kun dem der er imod Borgerne ved ikke hvordan de skal deltage … Borgerne involverer sig i tekniske spørgsmål … Deltagelse giver kaos og medfører forsinkelser... Beslutningstagere får ofte kendskab til borgernes meninger fra anden hånd (briefinger og referater lavet af ansatte)

 21. ... Hvad er konteksten? Fordomme og klager hos borgerne Borgerne er involveret sent I processen “90% af dokumentet og projektet er allerede formuleret” Sommetider er vigtige interessenter holdt udenfor Kontroversielle emner besvares ikke Ikke hele vidensgrundlaget er fremlagt (“skjulte emner” eller “konsekvenser er undervurderet”) Forkert opfattelse af emnet baseres på misinformation

 22. God information er essentiel for god deltagelse ! ... Hvad er konteksten? Fordomme og klager hos borgerne Borgerne er involveret sent I processen “90% af dokumentet og projektet er allerede formuleret” Sommetider er vigtige interessenter holdt udenfor Kontroversielle emner besvares ikke Ikke hele vidensgrundlaget er fremlagt (“skjulte emner” eller “konsekvenser er undervurderet”) Forkert opfattelse af emnet baseres på misinformation

 23. ... Hvad er konteksten? Eksempel: (An Inconvenient Truth, Al Gore) I et omfattende studie på University of California af: de sidste 10 års videnskabelige tidskrifters peer review-artikler om klimaforandringer (sample på 10%, ialt 928 artikler) Og de sidste 14 års artikler om klimaforandinger bragt i populærpressen (sampleI af 4 newspapers, ialt 636 articles)

 24. ... Hvad er konteksten? % delen af artikler der viser en tvivl om grunden til klimaforandringer Eksempel: Antal peer-reviewed artikler der handler om klimaforandringer bragt I videnskabelige tidskrifter i de sidste 10 år Antal artikler om klimaforandringer bragt i populærpressen i de sidste 14 år 0% 928 626 53%

 25. ... Hvad er konteksten? Hvilket samfund ønsker vi? Verdens energiforbrug Scenario 1 Scenario 2

 26. ... Hvad er konteksten? Scenarie 1: BAU Business As Usual Er det scenarie ingen ønsker, men alle følger

 27. Mere olie

 28. Flere rafinaderier

 29. Flere terrorangreb

 30. Mere krig

 31. Mere atomkraft

 32. Flere rørledninger

 33. Mere gas

 34. Almada (A2) 8.00 – 9.00 Mere trafik

 35. Flere ekstreme klimahændelser

 36. Flere ødelagte økosystemer

 37. Flere udryddede arter

 38. ... Hvad er konteksten? Hvilket samfund ønsker vi? Projections on World Energy Consumption Scenario 1 Scenario 2

 39. ... Hvad er konteksten? Scenarie 2: F4 dobbelt så meget for det halve Er scenariet (næsten) alle ønsker sig, men ingen følger

 40. Kraftig reduktion af kørsel i bil til daglig transport

 41. Liv i gaden

 42. Byg lavenergi

 43. Accepter ny arealanvendelse

 44. Skab nye energikilder og beskæftigelse

 45. Behold biodiversitet

 46. Emner ... • ... Hvorfor har vi brug for borgerdeltagelse? • ... Hvad er konteksten? • ... Ide og koncept bag borgerdeltagelse • ... Hvordan designes en borgerdeltagelses proces • ... konklusioner

 47. ... Ide og koncept bag borgerdeltagelse Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters [European Directive 2003/4/CE] Vedtaget d. 25. juni 1998 I Århus, DK. Den 4. ministerkonference om “Environment for Europe” Conventionen forbinder menneske rettigheder med miljø rettigheder Fastslår at bæredygtig udvikling kun kan opnås ved at involvere alle interessenter

 48. ... Ide og koncept bag borgerdeltagelse 3 søjler i Aarhus Konventionen • Offentlighedens ret til information om miljø • Offentlighedens ret til at blive inddraget i beslutningstagning på miljøområdet • Offentlighedens ret til retfærdighed på miljøområdet