Download
talm ngder n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Talmængder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Talmængder

Talmængder

1055 Views Download Presentation
Download Presentation

Talmængder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Reelle tal R Talmængder Irrationale tal Q Rationale tal Z Hele tal N Naturlige tal

  2. Primtal Hvad er et primtal? Et naturligt tal som kun tallet selv og 1 går op i Sammensatte tal Hvad er et sammensat tal? Alle de andre naturlige tal Et naturligt tal som er sammensat af mindst to primtal Opgave 1: Find de første 20 primtal? Opgave 2: Opløs tallet 37700 i primfaktorer 2,3 ,5,7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71 2 x 2 x 5 x 5 x 13 x 29

  3. Placer følgende tal i de rigtige talmængder: 0,8333…, 64, 5/3, ½, 0, 7/3, 22, -17, - 4, 2,1666.., 33%, 0,33%, 169

  4. Opgave: Opløs tallene i primfaktorer: 4788 1210 5712 230000 247 10017 6050 Forkort brøkerne ved at opløse i primfaktorer: = = 2) 3) 4)