GESTIÓ D’EMOCIONS I SENTIMENTS - PowerPoint PPT Presentation

gesti d emocions i sentiments n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GESTIÓ D’EMOCIONS I SENTIMENTS PowerPoint Presentation
Download Presentation
GESTIÓ D’EMOCIONS I SENTIMENTS

play fullscreen
1 / 13
GESTIÓ D’EMOCIONS I SENTIMENTS
302 Views
Download Presentation
liz
Download Presentation

GESTIÓ D’EMOCIONS I SENTIMENTS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GESTIÓ D’EMOCIONS I SENTIMENTS Núria Alart, 2006-07

 2. LES EMOCIONS • Són impulsos que comporten reaccions automàtiques. • Cinc emocions universals: 1. Alegria. 2. Ira. 3. Por 4. Tristesa. 5. Fàstic. • Els estats d’ànim tenen una durada més llarga que les emocions, són més persistents, però menys permanents que els sentiments. Núria Alart, 2006-07

 3. LES EMOCIONS • Prendre consciència de les emocions és una habilitat emocional fonamental, la base damunt la qual s'identifiquen altres habilitats, per exemple: l’autocontrol (Goleman, 1996) Núria Alart, 2006-07

 4. E D U C A C I Ó D E L E S E M O C I O N S • Intentem canviar el model de pensament-acció. Pensament Acció • Per un model que contempli: • l’emoció-pensament-acció Emoció Pensament Acció Núria Alart, 2006-07

 5. Per retrobar-se i acceptar-se a un mateix Per què les emocions? Per retrobar i acceptar l’altre Per millorar la relació educativa Núria Alart, 2006-07

 6. Repertori innat Pautes biològiques i genètiques Repertori adquirit Experiències viscudes. Pautes apreses Esquemes emocionals EMOCIÓ FISIOLÒGIC COGNITIU CONDUCTUAL Núria Alart, 2006-07

 7. ELS SENTIMENTS • Són blocs d’informació integrada que inclouen valoracions. • Els sentiments ens diuen quins fets són veritablement importants per a les nostres vides. • Com: feliç, content, enfadat, espantat, disgustat, preocupat, nerviós, relaxat,… Núria Alart, 2006-07

 8. EMOCIONS I SENTIMENTS A TRACTAR Hem de ser capaços de reconèixer els sentiments i anomenar-los La verbalització dels sentiments crea vincles entre la part cognitiva i la part emocional del cervell Presentarem els sentiments de mica en mica. Un per sessió: content, trist, enfadat, empipat, espantat, cansat, agraït, tranquil, envejós, egoista, generós sorprès, avorrit, … Núria Alart, 2006-07

 9. Esquema per tractar emocions i sentiments E M O C I O N S I S E N T I M E N T S Presentar l’emoció que es tractarà mitjançant una definició senzilla. Ensenyar dibuixos i fotografies amb aquesta expressió emocional. Proporcionar exemples de situacions de les quals es puguin deduir fàcilment sentiments que ens interessa. Animar a explicar vivències de quan han experimentat aquesta emoció. És important mostrar-nos empàtics respecte a allò que ens expliquin. Núria Alart, 2006-07

 10. Esquema per tractar emocions i sentiments E M O C I O N S I S E N T I M E N T S Donar a l’emoció la categoria d’agradable o desagradable. Fer expressar físicament aquesta emoció. Fer entre tots/es una llista d’allò que provoca l’emoció. Fer llistes d’actituds i comportaments que té la gent davant d’aquesta emoció. Proporcionar una activitat a través de la qual l’emoció es pugui experimentar a un nivell més personal.(Role-playing) Núria Alart, 2006-07

 11. Per augmentar la pròpia competència emocional seguirem aquest passos: • Calmar-se. • Entendre allò que passa i com ens sentim. • Buscar solucions. • Aplicar-les • Revisar-ne l’aplicació i veure com ens afecta • emocionalment. • 6. Buscar noves solucions, si cal. Núria Alart, 2006-07

 12. PRÀCTICA DIÀRIA Tant a la classe com al pati, el professorat hauria de tenir els següents hàbits: • Quan veiem algú que té un problema, o que demostri tristes, o que està enfadat, li preguntem com se sent i li suggerirem que pensi i que intenti resoldre el problema. • Quan algú li costi autocontrolar-se li recordarem els passos que cal fer per calmar-se. • Quan els alumnes demostrin un bon autocontrol, els direm alguna cosa positiva per tal que se’n sentin orgullosos. • Diverses vegades al dia demanarem als alumnes que s’aturin a pensar com se senten i que posin la imatge adient a la taula. • Promoure l’interès i la interacció a partir dels sentiments expressats amb la tècnica de les cares. Núria Alart, 2006-07

 13. ACTIVITATS • Juguem al dominó de les emocions i sentiments. • Juguem a la ruleta. • Presentem les diferents cares. • Juguem al quinto dels sentiments i emocions. Núria Alart, 2006-07